2023-10-05   Ultrazvuky (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka ultrazvuků včetně příslušenství pro oddělení Krajské nemocnice T. Bati, a. s., jejich montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AURA Medical s.r.o. Electric Medical Service, s.r.o. MEDKONSULT, s. r. o. NIMOTECH, s.r.o. SNT Plus s.r.o. Viamed s.r.o.
2023-09-19   Dodávka ultrazvukových přístrojů – část 3. – ultrazvukový přístroj vyšší třídy pro ortopedické oddělení (NH Hospital a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka movitých věcí, jejichž technická specifikace je uvedena v příloze č. 2 zadávací dokumentace, včetně instalace v místě plnění a dalších souvisejících plnění dle návrhu smlouvy, který je přílohou č. 1 zadávací dokumentace. Součástí předmětu plnění je dále poskytnutí záruky k předmětu plnění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: NIMOTECH, s.r.o.
2023-09-04   Ultrazvukové systémy II (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace do určených místností a uvedení do provozu 1 kusu UZV včetně příslušenství pro Oddělení rehabilitace a 1 ks kardiologické sondy pro II. interní kliniku včetně příslušenství. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o. NIMOTECH, s.r.o.
2023-08-16   Dodávka ultrazvukových přístrojů (NH Hospital a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka movitých věcí, jejichž technická specifikace je uvedena v přílohách č. 2 zadávacích dokumentací na dílčí části veřejné zakázky, včetně instalace v místě plnění a dalších souvisejících plnění dle návrhu smluv, které jsou přílohou č. 1 zadávacích dokumentací na dílčí části veřejné zakázky. Součástí předmětu plnění je dále poskytnutí záruky k předmětu plnění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDKONSULT, s. r. o. NIMOTECH, s.r.o. SNT Plus s.r.o.
2023-07-26   Vyšetřovací a operační světla (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž Vyšetřovacích a operačních světel dle technických parametrů a k medicínským účelům uvedeným v příloze č. 1 ZD-Medicínsko/technická specifikace předmětu plnění (dále jen „zdravotnické technologie“ nebo „ZT“), včetně poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodaným ZT.. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: NIMOTECH, s.r.o.
2023-07-26   Ultrazvukové přístroje (Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace)
Předmětem plnění je dodávka 17 kusů nových diagnostických ultrazvukových přístrojů včetně sond. Součástí plnění je též doprava, instalace, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a bezplatný záruční servis. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. Electric Medical Service, s.r.o. NIMOTECH, s.r.o. SNT Plus s.r.o. Z Technik s.r.o.
2023-07-21   USG přístroj pro Ambulanci příjmovou (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
• Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka 1 ks USG přístroje pro Urologickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. • Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: NIMOTECH, s.r.o.
2023-07-21   Svítidla vyšetřovací a zákrokové (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka Svítidla stropního vyšetřovacího a zákrokového pro I.chirurgickou kliniku (I.CHK) - ambulantní oddělení a 6 kusů Svítidel nástěnných vyšetřovacích – zákrokových pro II.chirurgickou kliniku (II.CHK) - Lůžk.část-9 JIP. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: NIMOTECH, s.r.o.
2023-05-30   ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO KLATOVSKOU NEMOCNICI A.S. - OSTATNÍ TECHNIKA 3 (Klatovská nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů pro zadavatele za účelem modernizace Klatovské nemocnice a.s., a to dle specifikace a požadavků uvedených v zadávacích podmínkách. Veřejná zakázka je rozdělena na 7 částí. Část 1 - Barevný ultrazvukový přístroj Část 2 - Přístroj pro kontrolu spánku Část 3 - Mobilní C - rameno Část 4 - Mrazicí box na plazmu Část 5 - Vysokovýkonný laserový scanner Část 6 - Přístroj na plicní ventilaci 1 Část 7 - Přístroj na plicní ventilaci 2 Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 2T engineering s.r.o. BTL zdravotnická technika, a.s. CHEIRÓN a.s. NIMOTECH, s.r.o. Saegeling Medizintechnik, s.r.o. Trigon Plus s.r.o.
2023-05-30   Ultrazvukové přístroje (Nemocnice Kadaň s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky s názvem „Ultrazvukové přístroje“ je pořízení přístrojového vybavení s rokem výroby ne starším než 2022 definovaného v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: NIMOTECH, s.r.o.
2023-05-26   Ultrazvukové systémy (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 ks přístroje pro peroperační měření průtoku TTFM metodou pro II. Chirurgickou kliniku, 1 ks mobilního ultrazvukového přístroje pro Centrální operační sály, včetně připojení do PACS FN Olomouc, 2 ks ultrazvukových přístrojů pro III. Interní kliniku, 1 ks mobilního ultrazvukového přístroje pro Ortopedickou kliniku, včetně připojení do PACS FN Olomouc, 2 kusů ultrazvukových systémů včetně příslušenství pro PORGYN, včetně připojení do … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o. Meditrade spol. s r. o. MEDKONSULT, s. r. o. NIMOTECH, s.r.o.
2023-05-15   Dodávka ultrazvukových přístrojů včetně pozáručního servisu, REACT 98 (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů, záruční servis včetně uzavření servisní smlouvy pro zajištění pozáručních servisních služeb. Nabízené přístroje musí splňovat minimální technické parametry uvedené v Technické specifikaci, příloha č. 2 Zadávací dokumentace. Předmět plnění veřejné zakázky je rozdělen na 3 části: 1. část - Ultrazvuky diagnostické pro radiologii 2. část - Ultrazvuky diagnostické pro gynekologii a radiologii 3. část - Ultrazvuk nejvyšší kategorie Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o. NIMOTECH, s.r.o. SNT Plus s.r.o.
2023-05-09   Ultrazvukové přístroje (Mělnická zdravotní, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka ultrazvukových přístrojů. Veřejná zakázka je rozdělena na samostatné části následovně: Část 1 – Ultrazvuky všeobecného a gynekologického použití (5 ks) Část 2 – Jaterní ultrazvuk pro hodnocení cirhózy a steatózy (1 ks) Část 3 – Mobilní ultrazvuk přenosný (1 ks) Předmět plnění k jednotlivým částem veřejné zakázky je definován závazným návrhem Kupní smlouvy a technickou specifikací, které tvoří přílohy Zadávací dokumentace. Zadavatel požaduje dodání nového, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BIONIK Stapro Group s.r.o. NIMOTECH, s.r.o. SNT Plus s.r.o.
2023-05-09   Dodávka ultrazvukových přístrojů pro různá oddělení včetně pozáručního servisu (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů (ultrazvukových přístrojů vč. příslušenství), záruční servis včetně uzavření servisní smlouvy pro zajištění pozáručních servisních služeb. Nabízené přístroje musí splňovat minimální technické parametry uvedené v Technické specifikaci, příloha č. 2 Zadávací dokumentace. Předmět plnění veřejné zakázky je rozdělen na 2 části: 1. část – Dodávka ultrazvukových přístrojů pro chirurgii, internu a neurologii 2. část – Dodávka UZV přístroje pro ORL ambulanci Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o. NIMOTECH, s.r.o.
2023-04-24   ULTRAZVUKOVÝ PŘÍSTROJ PRO ORTOPEDICKOU KLINIKU (Fakultní nemocnice Bulovka)
Předmětem plnění VZ je dodávka 1ks diagnostického ultrazvukového přístroje včetně příslušenství dle technické specifikace pro Ortopedickou kliniku, dále pak poskytování záručního servisu včetně provádění bezpečnostně technických kontrol přístroje, pozáručního a nezáručního servisu včetně BTK. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: NIMOTECH, s.r.o.
2023-04-11   Zdravotnické přístroje do Pavilonu Péče o rodinu (Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických prostředků (přístrojů, jejich součástí a příslušenství, výrobků, nástrojů atd.), jejich instalace a zprovoznění, zaškolení jejich obsluhy a a provádění jejich záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EDOMED a.s. Electric Medical Service, s.r.o. L I N E T spol. s r.o. Mediset-Chironax s.r.o. MEDKONSULT, s. r. o. NIMOTECH, s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. SNT Plus s.r.o. TSE spol. s r.o.
2023-04-11   REACT EU – operační světla (Nemocnice Ivančice, p.o.)
Předmětem dodávky jsou stropní operační svítidla pro centrální operační sály a vyšetřovací světla pro gynekologické oddělení s kompletním vybavením, provádění pozáručního servisu operačních světel na základě servisní smlouvy Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: NIMOTECH, s.r.o.
2023-03-23   Operační svítidla (Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických prostředků_7 ks operačních svítidel pro použití na centrálních operačních sálech zadavatele. Součástí předmětu plnění je doprava do sídla zadavatele, montáž - uvedení do provozu a provedení potřebných zkoušek k uvedení do provozu dle platné legislativy, instruktáž obsluhy v souladu s platnou legislativou - min. rozsah 1 pracovní den a také demontáž stávajících operačních svítidel … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: NIMOTECH, s.r.o.
2023-03-16   Diagnostické ultrazvukové přístroje (Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu požadovaného zdravotnického prostředku v sídle zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena na 8 samostatných části ve smyslu § 35 a § 101 ZZVZ. Účastníci jsou oprávnění podat nabídku na každou část veřejné zakázky zvlášť, případně na jejich libovolné kombinace, nebo na všechny části veřejné zakázky Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o. NIMOTECH, s.r.o.
2023-02-13   Operační sály (Nemocnice Hranice a.s.)
Předmětem veřejné zakázky „Operační sály“ je pořízení přístrojového vybavení s rokem výroby ne starším než 2022 pro Nemocnici Hranice a.s., definovaného v zadávací dokumentaci Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fénix Brno, spol. s r.o. Getinge Czech Republic, s.r.o. Medin, a.s. MIELE,spol. s r.o. NIMOTECH, s.r.o. RADIX CZ s.r.o. RQL s.r.o.
2023-02-09   REACT EU 99 - Ultrazvukové přístroje část 1 - opakovaná (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
• Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka 1 ks ultrazvukového přístroje diagnostického vč. příslušenství pro Kliniku rehabilitačního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: NIMOTECH, s.r.o.
2022-12-30   REACT-EU 98 - Mobilní vyšetřovací světla včetně příslušenství pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykovu nemocnici v... (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků, a to 2 kusů mobilních vyšetřovacích světel pro pracoviště zadavatele v Rumburku, spolu s odpovídajícím příslušenstvím. Pozáruční servis na dobu 96 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: NIMOTECH, s.r.o.
2022-12-29   Modernizace vybavení Nemocnice Tábor, a.s. - DIAGNOSTICKÉ ULTRAZVUKY (Nemocnice Tábor, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky „Modernizace vybavení Nemocnice Tábor, a.s. - DIAGNOSTICKÉ ULTRAZVUKY“ je pořízení přístrojového vybavení s rokem výroby ne starším než 2021 pro Nemocnici Tábor, a.s., definovaného v zadávací dokumentaci . Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o. NIMOTECH, s.r.o.
2022-12-29   Svítidla operační II (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 7 ks operačních svítidel: - 3 ks operačních svítidel pro I.CHK (hrazeno z projektu IROP REACT-EU) - 2 ks operačních svítidel pro II.CHK (hrazeno z projektu IROP REACT-EU) - 2 ks operačních svítidel pro URO Součástí dodávky svítidel je i demontáž stávajících svítidel, kompletní instalace, montáž a uvedení do provozu nových svítidel s příslušenstvím včetně instruktáží pro jednotlivé kliniky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: NIMOTECH, s.r.o.
2022-12-07   Rozvoj a modernizace Městské nemocnice Čáslav (REACT EU 98) II (Městská nemocnice Čáslav)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení pro Městskou nemocnici Čáslav, blíže viz zadávací podmínky. Přístrojové vybavení je pořizováno v rámci 98. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu z projektu Rozvoj a modernizace Městské nemocnice Čáslav. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a je plně v souladu se specifickým cílem 6.1 REACT-EU. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AURA Medical s.r.o. BioTech a.s. CHEIRÓN a.s. Dräger Medical s.r.o. MEDIFINE a.s. medisap,s.r.o. MGVIVA a.s. NIMOTECH, s.r.o. POLYMED medical CZ, a.s. PROMA REHA, s.r.o. S & T Plus s.r.o. T E C O M Analytical Systems CS spol. s r.o.
2022-11-24   Dodávka sonografické techniky 2022 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové (nikoliv repasované) sonografické techniky (přístroje, sondy, příslušenství apod.) dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci pro vybraná zdravotnická pracoviště Fakultní nemocnice Plzeň (FN Plzeň), včetně následného provádění BTK a dalších opakovaných servisních činností po záruční době po dobu předpokládané životnosti přístroje (8 let). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o. MEDKONSULT, s. r. o. NIMOTECH, s.r.o.
2022-11-16   ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO KLATOVSKOU NEMOCNICI A.S. - OSTATNÍ TECHNIKA 2 (Klatovská nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů pro zadavatele. Předmět plnění musí být plně v souladu s platnými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a příslušnými Nařízeními vlády), a rovněž i v souladu se všemi požadavky stanovenými zadavatelem v zadávacích podmínkách této VZ. Zakázka je rozdělena na 4 části. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: L I N E T spol. s r.o. NIMOTECH, s.r.o.
2022-11-11   Ultazvuky pro gynekologicko-porodnickou kliniku FNB (Fakultní nemocnice Bulovka)
Předmětem plnění VZ je 2 ks ultrazvukového systému střední třídy a 1 ks přenosného ultrasonografického přístroje nejvyšší třídy včetně příslušenství dle technické specifikace, a dále pak poskytování záručního, pozáručního a mimozáručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BIONIK Stapro Group s.r.o. NIMOTECH, s.r.o.
2022-09-09   Operační stoly a světla (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových operačních stolů a operačních světel - blíže viz ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Inova Surgical s.r.o. NIMOTECH, s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2022-08-30   UZ přístroj - RDG 1 (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové, dosud nepoužité zdravotnické techniky: UZ přístroj - RDG včetně kompletního příslušenství a záručního servisu v délce 24 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: NIMOTECH, s.r.o.
2022-08-07   Ultrazvuková diagnostická technika (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka diagnostických ultrazvukových přístrojů pro Svitavskou, Pardubickou a Litomyšlskou nemocnici. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o. NIMOTECH, s.r.o. S & T Plus s.r.o. Z Technik s.r.o.
2022-07-29   Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem - UZV diagnostické přístroje (Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž lékařské přístrojové techniky (dále jen „přístroje“) podle SPECIFIKACE a smlouvy, a sjednání podmínek pro provádění servisních služeb po skončení záruční doby podle přílohy č. 3 smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o. NIMOTECH, s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2022-06-30   Aspirátor ultrazvukový chirurgický a skalpel harmonický (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks aspirátoru ultrazvukového chirurgického a 2 ks skalpelu harmonického do Pardubické nemocnice na centrální urgentní příjem. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Ing. Aleš Závorka NIMOTECH, s.r.o.
2022-06-29   Svítidla operační a vyšetřovací - zákroková (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 7 ks operačních svítidel a 3 ks vyšetřovacích zákrokových svítidel: 3 ks operačních svítidel pro I.CHK (hrazeno z projektu IROP REACT-EU) 2 ks operačních svítidel pro II.CHK (hrazeno z projektu IROP REACT-EU) 2 ks operačních svítidel pro URO 3 ks vyšetřovacích zákrokových svítidel pro KPECH Součástí dodávky svítidel je i demontáž stávajících svítidel, kompletní instalace, montáž a uvedení do provozu nových svítidel s příslušenstvím včetně instruktáží pro jednotlivé kliniky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: NIMOTECH, s.r.o.
2022-05-27   ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - OPERAČNÍ TECHNIKA (Stodská nemocnice, a.s.)
Předmětem této VZ je dodávka operační techniky. V Části 1 bude dodán 1 ks malé sady a 1 ks velké sady zevního fixátoru, v části 2 bude dodán 1 ks sondy a 1 ks radiodiagnostické sondy, v části 3 bude dodán 1 ks instrumentária pro hysteroskopii, v části 4 budou dodány 2 ks instrumentária pro sekce, v části 5 bude dodán 1 ks břišního instrumentária vč. sterilizačního kontejneru, v části 6 bude dodán 1 ks instrumentária pro akutní operativu, v části 7 bude dodán 1 ks instrumentária pro laparotomii a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Arthrex s.r.o. Canberra-Packard, s.r.o. LaparoTech Instruments s.r.o. Medilab ČR s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o. NIMOTECH, s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu ProSpon, spol. s r.o. RADIX CZ s.r.o.
2022-05-27   Operační světla (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je dodávka operačních světel a kamer do operačních světel pro Centrální operační sály I, Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno a Centrální operační sály II, Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště Bohunice a Porodnice, Obilní trh 11, 602 00 Brno. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: NIMOTECH, s.r.o.
2022-05-24   Oblastní nemocnice Trutnov a.s. - pořízení majetku II (Oblastní nemocnice Trutnov a.s.)
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky, dělenou na 11 částí, zadávanou dle zákona, v souladu s § 56 zákona v otevřeném řízení a v souladu s pravidly Integrovaného regionálního operačního programu, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, v aktuálně platném znění Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CHEIRÓN a.s. Electric Medical Service, s.r.o. NIMOTECH, s.r.o. POLYMED medical CZ, a.s.
2022-05-23   Zdravotnické přístroje pro Stodskou nemocnici, a.s. - Zobrazovací technika (Stodská nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů pro zadavatele Část 1 Holtery Část 2 Sonda ultrazvuková Část 3 Sonograf víceúčelový Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 2T engineering s.r.o. BTL zdravotnická technika, a.s. NIMOTECH, s.r.o.
2022-04-28   Ultrazvuky střední třídy (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je dodávka ultrazvuků střední třídy včetně příslušenství pro různá pracoviště zadavatele Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: NIMOTECH, s.r.o.
2022-04-28   Dodávka ultrazvukových přístrojů (Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.)
Předmětem zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu ultrazvukových přístrojů pro Nemocnici AGEL Nový Jičín. Podrobnosti viz zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o. NIMOTECH, s.r.o.
2022-04-18   Ultrazvukový přístroj pro Litomyšlskou nemocnici (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks ultrazvukového přístroje pro ARO Litomyšlské nemocnice. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: NIMOTECH, s.r.o.
2022-03-31   Ultrazvukové přístroje (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 kusu transportabilního echokardiografického přístroje a 1 kusu pediatrického mobilního ultrazvukového přístroje pro Dětskou kliniku, 2 kusů mobilního ultrazvukového přístroje a 1 kusu ultrazvukového systému pro akutní péči pro Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, 2 kusů mobilního ultrazvukového přístroje pro II. Interní kliniku, 1kusu ultrazvukového přístroje pro Urologickou kliniku, 1 kusu 4D echokardiografu … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o. NIMOTECH, s.r.o. S & T Plus s.r.o.
2022-03-07   DODÁVKA ULTRAZVUKOVÝCH PŘÍSTROJŮ VČETNĚ SERVISU (Fakultní nemocnice Bulovka)
Předmětem této VZ je dodávka čtyř (4) kusů ultrazvukových přístrojů, včetně příslušenství (dále také „zdravotnické prostředky“ nebo zkráceně též „ZP“) a pozáruční servis, a to v souladu se zadávacími podmínkami Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AURA Medical s.r.o. Medtechnic services s.r.o. NIMOTECH, s.r.o.
2022-02-04   FN Plzeň - stavební úpravy Centrálního příjmu - Ultrasonograf nejvyšší třídy pro radiologické pracoviště (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového (nikoliv repasovaného) zdravotnického přístroje a zařízení (ultrasonografické techniky - přístroje, sond apod.) včetně montáže, uvedení dodaného zařízení do provozu, instalace a instruktáže obsluhy, s cílem vybavení pracoviště souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru. Součástí předmětu veřejné zakázky je následné poskytování požadované úrovně smluvního servisního zabezpečení (provádění opakovaných servisních činností) po záruční době po dobu … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: NIMOTECH, s.r.o.
2021-12-16   Modernizace přístrojového vybavení pracovišť Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. I (Nemocnice Havířov, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových (rok výroby 2020,2021) nepoužitých přístrojů: Ultrazvukový přístroj INTERNA - 2 ks; Ultrazvukový přístroj INTJIP,MOJIP - 1 ks; Neinvazivní monitorování energetického výdeje INTJIP, MOJIP - 1 ks; Stretcher s možností RDG vyšetření a uložení kyslíkové láhve - ARIM - 3 ks; Standartní lůžka pro navazující obory urgentního příjmu - INT,CH - 103 ks; Narkotizační přístroj high level - ARIM COS - 1 ks; Narkotizační přístroj medium level - ARIM porodní sály … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fresenius Kabi s.r.o. Getinge Czech Republic, s.r.o. L I N E T spol. s r.o. medisap,s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o. NIMOTECH, s.r.o. ONE Vision s.r.o. PROMA REHA, s.r.o. Proormedent s.r.o. RADIX CZ s.r.o. S-medics, s.r.o.