2023-09-25   Pořízení přístrojové techniky a vybavení pracovišť navazující na UP - XI (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 5 částí v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ, a to: ČÁST 1 : Anesteziologický přístroj (interní číslo VZ: 2023_031_01_00) ČÁST 2 : Monitorovací systém (2) a transportní monitory (4) (interní číslo VZ: 2023_031_02_00) ČÁST 3 : Hemodynamický monitor (interní číslo VZ: 2023_031_03_00) ČÁST 4 : Ultrazvukový přístroj pro KAR (interní číslo VZ: 2023_031_04_00) ČÁST 5 : Ultrazvukový přístroj pro Neurologii (interní číslo VZ: 2023_031_05_00) Podrobná technická specifikace je … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dräger Medical s.r.o. Ing. Aleš Závorka Medsol s.r.o. SNT Plus s.r.o.
2023-08-21   Obnova přístrojového vybavení pracovišť urgentní péče Mulačovy nemocnice – část 13. – přístroje pro intenzivní péči (Mulačova nemocnice s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nového, nepoužitého, nerepasovaného zboží: 1. Anesteziologický přístroj pro COS, 2ks; 2. Plicní ventilátor, 7 ks; 3. Transportní plicní ventilátor. 2 ks; 4. Defibrilátor s monitorem, 2 ks; 5. Přístroj pro kritickou péči – akutní krátkodobou náhradu funkce ledvin, 1 ks pro nemocnici zadavatele to vše v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ALWIL Medical s.r.o. Dräger Medical s.r.o. FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o. Kardio - Line spol. s r.o.
2023-08-09   Rozvody medicinálních plynů pro COS a JIP – dodávky (Nemocnice Boskovice s.r.o.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nové medicínské technologie rozvodů medicinálních plynů (stropní stativy, zdrojové mosty, lůžkové rampy a zdrojové stanice medicinálních plynů) a její instalace a uvedení do provozu, jejímž účelem je modernizace rozvodů medicinálních plynů pro COS a JIP. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dräger Medical s.r.o.
2023-06-30   Nemocnice TGM Hodonín –Dialýza a Anesteziologický přístroj (Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodání, instalace a předvedení funkčnosti: • První část veřejné zakázky: Dialýza (1 ks)včetně příslušenství v technické specifikaci uvedené v příloze č.4a této zadávací dokumentace; • Druhá část veřejné zakázky:Anesteziologický přístroj(2 ks) v technické specifikaci uvedené v příloze č.4b této zadávací dokumentace; Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dräger Medical s.r.o. FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o.
2023-06-19   REACT-EU 98, 99 - Plicní ventilátory pro Krajskou zdravotní, a.s. II (Krajská zdravotní, a.s.)
Dodání nových plicních ventilátorů, spolu s odpovídajícím příslušenstvím a zajištění jejich dodání na adresy všech odštěpných závodů zadavatele. Pozáruční servis na 96 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dräger Medical s.r.o.
2023-06-15   Zdravotnická technologie pro Pavilon „O“ (Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka souboru zdravotnické technologie, pořizovaného v rámci vybavení nově zrekonstruovaného objektu SO 03 - Pavilon „O“, ve kterém bude umístěno kompletní oddělení ORL, oddělení cévní chirurgie a stanice interního oddělení Oblastní nemocnici Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je zároveň i dodávka kompletního příslušenství a zajištění dalších požadavků, které zadavatel považuje za součást předmětu plnění veřejné zakázky v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BTL zdravotnická technika, a.s. Carl Zeiss spol. s r.o. CHEIRÓN a.s. CODAN MEDITECH s.r.o. Dräger Medical s.r.o. Fonika Medical s.r.o. Klaro, spol. s r.o. L I N E T spol. s r.o. Merci, s.r.o. MeWAdia s.r.o. MGVIVA a.s. Petr Bílek Scanlab Praha s.r.o.
2023-06-12   Část 3 Anesteziologické přístroje C nižší třídy (Krajská zdravotní, a.s.)
Část 3 Anesteziologické přístroje C nižší třídy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE JE V HLAVNÍ ČÁSTI VZ - viz odkaz výše Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dräger Medical s.r.o.
2023-06-02   Provádění BTK ZNJ (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je poskytování údržby, servisu a provedení pravidelných bezpečnostně-technických kontrol na zdravotnických napájecích jednotkách výrobců Daniševský, MZ Liberec, GCE, Dräger Medical, jejich přívodů a zdrojích, spočívajících v periodických kontrolách, ošetřování, seřizování, opravách, montážích a zkouškách prováděných v souladu s pokyny výrobce a dle platné legislativy, včetně dodání a výměny náhradních dílů. Součástí předmětu plnění je také závazek poskytovatele převést na … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dräger Medical s.r.o.
2023-05-23   Dodávka zdrojových mostů a ramp (Nemocnice Blansko)
Předmětem zadávacího řízení je dodávka a montáž nových, nepoužitých a kompletních zdrojových mostů a lůžkových ramp do Nemocnice Blansko, včetně dopravy na místo plnění, instalace do určených prostor, zabudování a napojení na potřebné inženýrské a komunikační sítě, uvedení dodaného zařízení do provozu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dräger Medical s.r.o.
2023-05-19   Ventilační a nebulizační technika (Oblastní nemocnice Jičín a.s.)
Předmětem části 1 této zakázky je dodávka nových přístrojů – 10 ks Ventilátorů pro invazivní a neinvazivní UPV do Oblastní nemocnice Jičín a.s. Předmětem části 2 této zakázky je dodávka nových přístrojů – 2 ks Ventilátorů transportních do Oblastní nemocnice Jičín a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dräger Medical s.r.o. Getinge Czech Republic, s.r.o.
2023-04-21   Modernizace vybavení Nemocnice Tábor, a.s. – MONITOROVACÍ TECHNIKA A VYBAVENÍ ODDĚLENÍ ARO A JIP (Nemocnice Tábor, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky „Modernizace vybavení Nemocnice Tábor, a.s. – MONITOROVACÍ TECHNIKA A VYBAVENÍ ODDĚLENÍ ARO A JIP“ je pořízení přístrojového vybavení s rokem výroby ne starším než 2022 pro Nemocnici Tábor, a.s., definovaného v zadávací dokumentaci Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CHEIRÓN a.s. Dräger Medical s.r.o. Ing. Aleš Závorka LHL s.r.o.
2023-04-21   ReactEU-98-Cheb T-1101_Ventilátor plicní pro děti a dospělé (Karlovarská krajská nemocnice a.s.)
Předmět veřejné zakázky „ReactEU-98-Cheb_T-1101_Ventilátor plicní pro děti a dospělé“ zahrnuje dodávku 2 ks plicních ventilátorů (1 ks vyšší třídy a 1 ks transportní) pro KKN, nemocnici v Chebu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dräger Medical s.r.o.
2023-04-04   Anesteziologické přístroje (Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace, zaškolení obsluhy a uvedení do provozu 2 ks anesteziologického přístroje pro Emergency a 2 ks anesteziologického přístroje pro Multioborovou JIP. Blíže viz ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dräger Medical s.r.o.
2023-04-03   Dodávka narkotizačních přístrojů ARO II (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a pozáruční servis 4 ks nových nepoužitých narkotizačních přístrojů pro ARO. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dräger Medical s.r.o.
2023-03-16   Plicní ventilátory (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka plicních ventilátorů pro Krajskou nemocnici T. Bati, a. s., jejich montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. Dartin spol.s r.o. Dräger Medical s.r.o. medisap,s.r.o.
2023-02-20   Inkubátory/výhřevná lůžka - 4 ks - opakovaná (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 4 ks inkubátorů/výhřevných lůžek pro Kliniku pediatrie a dědičných poruch metabolismu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dräger Medical s.r.o.
2023-02-14   Dodávka přístrojů pro ON Náchod - nemocnice Rychnov nad Kněžnou - část 1: Anesteziologické přístroje (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je následující dodávka: 4 kusy anesteziologických přístrojů včetně příslušenství dle technické specifikace uvedené v příloze č. 3 zadávacích podmínek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dräger Medical s.r.o.
2023-02-14   Dodávka přístrojů pro ON Náchod - nemocnice Rychnov nad Kněžnou - část 4: Ventilátor plicní (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je následující dodávka: 6 kusů plicních ventilátorů lůžkových včetně příslušenství dle technické specifikace uvedené v příloze č. 3 zadávacích podmínek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dräger Medical s.r.o.
2023-01-22   Zajištění pozáručního servisu koncových prvků medicinálních plynů (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění pozáručního servisu (BTK, servis a opravy) přístrojů zdravotnické techniky dodavatelů Dräger Medical, s.r.o., MZ Liberec s.r.o. a JAPE CZ s.r.o., k zajištění bezpečného a plynulého provozu těchto zdravotnických prostředků z hlediska funkčnosti, bezpečnosti, dle doporučení výrobce a v rozsahu a způsobem uvedeným v závazném návrhu smlouvy o poskytování pozáručního servisu, který je přílohou zadávací dokumentace č. 2, a to dle o zákona 89/2021 Sb. o … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dräger Medical s.r.o.
2022-12-07   Rozvoj a modernizace Městské nemocnice Čáslav (REACT EU 98) II (Městská nemocnice Čáslav)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení pro Městskou nemocnici Čáslav, blíže viz zadávací podmínky. Přístrojové vybavení je pořizováno v rámci 98. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu z projektu Rozvoj a modernizace Městské nemocnice Čáslav. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a je plně v souladu se specifickým cílem 6.1 REACT-EU. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AURA Medical s.r.o. BioTech a.s. CHEIRÓN a.s. Dräger Medical s.r.o. MEDIFINE a.s. medisap,s.r.o. MGVIVA a.s. NIMOTECH, s.r.o. POLYMED medical CZ, a.s. PROMA REHA, s.r.o. S & T Plus s.r.o. T E C O M Analytical Systems CS spol. s r.o.
2022-12-01   Dodávka přístrojů pro ON Náchod - část 1: Anesteziologické přístroje (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je následující dodávka: 2 kusy anesteziologických přístrojů včetně příslušenství dle technické specifikace uvedené v příloze č. 3 zadávacích podmínek. Jedná se o část veřejné zakázky, která je zadávána v samostatném zadávacím řízení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dräger Medical s.r.o.
2022-11-28   REACT-EU 98 - Anesteziologický přístroj do MR prostředí včetně příslušenství pro Krajskou zdravotní, a.s. -... (Krajská zdravotní, a.s.)
Dodání 1 ks anesteziologického přístroje do prostředí magnetické rezonance pro potřeby ARO oddělení, Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z., spolu s odpovídajícím příslušenstvím. Pozáruční servis na 96 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dräger Medical s.r.o.
2022-11-22   ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - II. VYHLÁŠENÍ (operační technika, intenzivní péče, křesla,... (Stodská nemocnice, a.s.)
Předmětem této VZ je dodávka zdravotnických přístrojů pro zadavatele. V části 1 VZ bude dodán 1 ks modulární akumulátorové vrtačky + vybavení. V části 2 VZ bude dodáno 22 ks monitorů vitálních funkcí a 1 ks transportního monitoru vitálních funkcí. V část 3 VZ budou dodány 2 ks anesteziologického přístroje vč. monitoru. V části 4 VZ budou dodány 3 ks dezinfektorů podložních mís. V části 5 VZ bude dodán 1 ks tužkového doppleru. V části 6 bude dodáno 12 ks transportních křesel. V části 7 budou dodány 2 ks … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Amirex Medical s.r.o. Arthrex s.r.o. CHEIRÓN a.s. CHIS, s.r.o. Dräger Medical s.r.o. Kardio - Line spol. s r.o. Soral & Hanzlik Medical s.r.o.
2022-11-18   Přístroje pro Anesteziologicko-resuscitační péči (Nemocnice Hranice a.s.)
Předmětem veřejné zakázky „Přístroje pro Anesteziologicko-resuscitační péči“ je pořízení přístrojového vybavení s rokem výroby ne starším než 2021 pro Nemocnici Hranice a.s., definovaného v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CHEIRÓN a.s. Dräger Medical s.r.o. FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o. POLYMED medical CZ, a.s. S & T Plus s.r.o.
2022-11-16   VFN Praha - Bariatrické centrum (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
• Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování Centra péče o pacienty se zvláště závažnou obezitou, pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze. • Veřejná zakázka je zadávána v souvislosti s realizací projektu „VFN Praha - Bariatrické centrum“ registrační číslo CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_122/0017085 předloženého do "99. Výzvy IROP - Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty - SC 6.1.“ Projekt je spolufinancován Evropskou unií za účelem snížení dopadů pandemie COVID-19 - … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BAK stavební společnost, a.s. Dräger Medical s.r.o.
2022-11-08   Plicní ventilátory (Nemocnice Na Homolce)
Dodávka plicních ventilátorů a zabezpečení jejich záručního a pozáručního servisu po dobu jejich předpokládané životnosti (8 let). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. Dräger Medical s.r.o.
2022-08-05   Anesteziologické přístroje (Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.)
Předmětem plnění je dodávka anesteziologických přístrojů pro Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dräger Medical s.r.o. Saegeling Medizintechnik, s.r.o.
2022-07-29   Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem - diagnostické, terapeutické a monitorovací přístroje (Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístrojů podle SPECIFIKACE a smlouvy, a sjednání podmínek pro provádění servisních služeb po skončení záruční doby podle přílohy č. 3 smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ALWIL Medical s.r.o. DN FORMED Brno s.r.o. Dräger Medical s.r.o. Mediset-Chironax s.r.o. POLYMED medical CZ, a.s.
2022-07-15   Anestezie a dýchací přístroje (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem veřejné zakázky je nových anesteziologických a dýchacích přístrojů a vybavení - blíže viz ZD. Kategorizace předmětu zakázky: kód CPV: 33157400-9 Zdravotnické dýchací přístroje 33172100-7 Anesteziologické přístroje 33158400-6 Jednotka pro mechanickou terapii - Přístroj pro zprůchodnění dýchacích cest 33157810-6 Jednotka pro kyslíkovou terapii - Přistroj pro vysokoprůtokovou terapii kyslíkem Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CHEIRÓN a.s. Dartin spol.s r.o. Dräger Medical s.r.o. HONEST ELEKTRO s.r.o. Ing. Aleš Závorka medisap,s.r.o. S & T Plus s.r.o.
2022-06-30   Ventilátory plicní (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka plicních ventilátorů pro Chrudimskou, Litomyšlskou, Svitavskou a Pardubickou nemocnici a dodávka kašlacích asistentů pro Pardubickou nemocnici. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. Dräger Medical s.r.o.
2022-06-15   Dodávka zdravotnického vybavení pro Nemocnici Český Krumlov, a.s. 2022 (Nemocnice Český Krumlov, a. s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnického vybavení pro Nemocnice Český Krumlov, a.s. dle požadavků zadavatele (dle zadávací dokumentace, vč. příloh a uvedení do řádného provozu, vč. předání veškeré dokumentace nezbytné k řádnému užívání předmětu veřejné zakázky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dräger Medical s.r.o. Fénix Brno, spol. s r.o. Medinet s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu S & T Plus s.r.o.
2022-05-27   ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - VYBAVENÍ GYNEKOLOGICKO-PORODNÍ ODDĚLENÍ (Stodská nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka vybavení gynekologicko-porodního oddělení pro zadavatele. V Části 1 budou dodány 4 ks multifunkčního odběrového křesla, v Části 2 budou dodány 2 ks fototerapeutických lamp, v Části 3 bude dodán 1 ks novorozeneckého inkubátoru a v Části 4 bude dodán 1 ks novorozeneckého lůžka. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dartin spol.s r.o. Dräger Medical s.r.o. medisap,s.r.o.
2022-05-18   Pořízení přístrojového vybavení Nemocnice Boskovice s.r.o (Nemocnice Boskovice s.r.o.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pořízení přístrojů pro lékařské účely (dále také „PŘÍSTROJE“) podle SPECIFIKACE. Veřejná zakázka bude financovaná z dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Financování předmětu plnění bude z finančních prostředků dotace Integrovaného regionálního operačního programu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. Arthrex s.r.o. BTL zdravotnická technika, a.s. Dräger Medical s.r.o. Fresenius Kabi s.r.o. Kardio - Line spol. s r.o. L I N E T spol. s r.o. Medsol s.r.o. Merci, s.r.o. Mivamed s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu S & T Plus s.r.o. S. A. B. Impex, s.r.o. Sven BioLabs s.r.o. SYSMEX CZ s.r.o. Vidia spol. s r.o.
2022-05-16   Modernizace Nemocnice Třinec - II. etapa (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nové zdravotnické techniky - operačních světel, operačních stolů, anesteziologické techniky, elektrochirurgických generátorů, artroskopického řetězce a monitorovací techniky (dále jen „předmět veřejné zakázky“). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Arthrex s.r.o. Dräger Medical s.r.o. Getinge Czech Republic, s.r.o. Hoyer Praha s.r.o. medisap,s.r.o. MeWAdia s.r.o. Saegeling Medizintechnik, s.r.o.
2022-05-12   Dodávka plicních ventilátorů (Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s.)
Předmětem zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu plicních ventilátorů a anesteziologických přístrojů pro Nemocnici AGEL Ostrava-Vítkovice. Podrobnosti viz zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dräger Medical s.r.o. medisap,s.r.o.
2022-05-10   Operační, zákroková a vyšetřovací svítidla II (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu sestav svítidel pro FN Olomouc: Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dräger Medical s.r.o. Hoyer Praha s.r.o. Medsol s.r.o.
2022-05-05   REACT EU 98 - Monitorovací systém V (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
• Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka monitorovacího systému pro Kliniku pediatrie a dědičných poruch metabolismu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. • Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2. • Přístrojové vybavení je pořizováno v rámci 98. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu z projektu VFN Praha - Obnova a rozvoj přístrojové techniky pro urgentní a intenzivní péči. Projekt je spolufinancován … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dräger Medical s.r.o.
2022-05-04   Anesteziologický přístroj (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 1ks anesteziologického přístroje včetně monitoru vitálních funkcí a dalšího příslušenství pro Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FNOl. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dräger Medical s.r.o.
2022-04-27   Anesteziologické přístroje (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Dodávka anesteziologických přístrojů pro pracoviště zadavatele. Bližší informace jsou uvedené v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dräger Medical s.r.o. medisap,s.r.o.
2022-04-11   Přístroje intenzivní péče o novorozence (Oblastní nemocnice Jičín a.s.)
Předmětem části 1 této zakázky je dodávka nového přístroje - 1ks resuscitačního lůžka pro novorozence do Oblastní nemocnice Jičín a.s. Předmětem části 2 této zakázky je dodávka nového přístroje - 1ks vyhřívaného lůžka s fototerapií pro novorozence do Oblastní nemocnice Jičín a.s. Předmětem části 3 této zakázky je dodávka nových přístrojů - 2ks novorozeneckých inkubátorů do Oblastní nemocnice Jičín a.s. Předmětem části 4 této zakázky je dodávka nového přístroje - 1ks novorozeneckého resuscitátoru do … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dartin spol.s r.o. Dräger Medical s.r.o. medisap,s.r.o.
2022-03-30   LFP - Simulační centrum (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka simulátorů a dalších zařízení dle specifikace uvedené v Příloze č. 5 - specifikace předmětu plnění včetně splnění dalších souvisejících plnění dle relevantních ustanovení uvedených v Příloze č. 4 - kupní smlouva. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CHEIRÓN a.s. Dräger Medical s.r.o. HELAGO-CZ, s.r.o. L I N E T spol. s r.o. M e d i m spol. s r.o. MR Diagnostic s.r.o. S & T Plus s.r.o.
2022-03-26   Obnova lůžkových ramp a stativů na kardiologii Pardubické nemocnice (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení výměny lůžkových ramp a stativů na kardiologii Pardubické nemocnice. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci. Lůžkové rampy: 6 ks Kardiologie KIM 2.NP Stropní stativy: 8 ks Kardiologie koronární jednotka 3.NP Lůžkové rampy:18 ks Kardiologie lůžka 2.NP Lůžkové rampy: 30 ks Kardiologie lůžka 3.NP Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dräger Medical s.r.o.
2022-03-26   Obnova lůžkových ramp na lůžkových odděleních Pardubické nemocnice (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení výměny lůžkových ramp na lůžkových odděleních Pardubické nemocnice. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci. Lůžkové rampy: 28 ks Ortopedie lůžka 3. NP Lůžkové rampy: 32 ks Úrazová chirurgie lůžka 4.NP Lůžkové rampy: 28 ks Cévní a plastická chirurgie lůžka 5. NP Lůžkové rampy: 32 ks Chirurgie lůžka 6. NP Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dräger Medical s.r.o.
2022-03-25   Obměna anesteziologických přístrojů (Nemocnice Na Homolce)
Dodávka a uvedení do provozu 7 ks anesteziologických přístrojů vč. příslušenství a jejich záruční a pozáruční servis po dobu jejich předpokládané životnosti 8 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dräger Medical s.r.o.
2022-03-17   ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO ROKYCANSKOU NEMOCNICI A.S. - INTENZIVNÍ TECHNIKA (Rokycanská nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka intenzivní techniky pro zadavatele. V části 1 budou dodány defibrilátory s monitorem, v části 2 budou dodány přístroje EKG, v části 3 budou dodány elektrické odsávačky, v části 4 bude dodána centrála pro CMS životních funkcí, monitory vitálních funkcí s multiparametrickým modulem a transportní monitor, v části 5 budou dodány nebulizátory, v části 6 budou dodány neinvazivní ventilátory, v části 7 budou dodány oxygenátory, v části 8 bude dodán plicní ventilátor, v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ALWIL Medical s.r.o. CHEIRÓN a.s. Dräger Medical s.r.o. Kardio - Line spol. s r.o. PROMOS spol. s r.o. projekce, montáže, servis
2022-02-04   Výměna zdrojových mostů na KNPT a KPPCH (Fakultní nemocnice Brno)
Výměna zdrojových mostů na Klinice nemocí plicních a tuberkulózy a Klinice popálenin a plastické chirurgie. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dräger Medical s.r.o.
2022-01-21   Plicní ventilátory (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 2 ks kusů transportních ventilátorů pro umělou plicní ventilaci pro Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc. Dále je předmětem veřejné zakázky dodávka, instalace a uvedení do provozu 2 ks plicních ventilátorů nejvyšší třídy pro dlouhodobou ventilaci dospělých a dětských pacientů pro Neurologickou kliniku oddělení JIP FN Olomouc a dodání příslušenství pro stávající plicní ventilátor pro Neurologickou kliniku oddělení JIP FN Olomouc. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. Dräger Medical s.r.o.