Dodavatel: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu

2023-10-20   Pořízení přístrojové techniky a vybavení pro onkologické pacienty - VII (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 3 části v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ, a to: ČÁST 1 : Endoskopická věž pro Chirurgickou kliniku (interní číslo VZ: 2023_035_01_00) ČÁST 2 : Endoskopické věže a endoskopické vybavení pro Interní kliniku (interní číslo VZ: 2023_035_02_00) ČÁST 3 : Endoskopické věže pro Urologickou kliniku (interní číslo VZ: 2023_035_03_00) Podrobná technická specifikace je uvedena v příloze č. 1 a) až c) zadávací dokumentace – Technická specifikace pro část 1, 2 a 3. Přístroje … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu Suppmed s.r.o.
2023-10-19   Pořízení přístrojové techniky a vybavení pracovišť navazující na UP – V – opakované části (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 2 části v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ, a to: ČÁST 1 : Přístroj pro mimotělní oběh (interní číslo VZ: 2022_070_01_00) ČÁST 2 : Endoskopická věž pro thorakoskopii (interní číslo VZ: 2022_070_02_00) Podrobná technická specifikace je uvedena v příloze č. 1 a) a b) – Technická specifikace pro část 1 a 2. Přístroje musí splňovat minimální technické podmínky specifikované zadavatelem v technické specifikaci pro jednotlivé části veřejné zakázky. Pro části č. 1 a 2 … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Biomedica ČS, s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
2023-10-13   Vybavení pro endoskopické výkony (Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení pro endoskopické výkony, konkrétně 1 kusu choledochoskopu, 1 kusu přenosného endoskopického zobrazovacího systému a endoskopického vybavení pro gastroenterologii (videoendoskopický systém, LCD monitor, endoskopický vozík, gastroskopy, videokolonoskopy, duodenoskop, oplachová pumpa s odsávačkou, UCR insuflační jednotka...), včetně souvisejícího vybavení a příslušenství. Součástí plnění je též doprava, instalace, uvedení zařízení do … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu RADIX CZ s.r.o.
2023-10-11   Endoskopické vybavení pro TRN (Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka endoskopického vybavení pro plicní oddělení (ultrazvukové endoskopické centrum, pohonná jednotka UZ sond, UZ sonda, videobronchoskopy, obrazový procesor a LCD monitor, odsávací pumpa a přístrojový vozík), včetně souvisejícího vybavení a příslušenství. Součástí plnění je též doprava, instalace, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a bezplatný záruční servis. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
2023-10-09   Pořízení vybavení pro ONN - pořízení vybavení pro nemocnici Rychnov nad Kněžnou III. - Laparoskopická věž vč.... (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky, zadávanou dle zákona, v souladu s § 56 zákona v otevřeném řízení a v souladu s pravidly Integrovaného regionálního operačního programu, Obecná pravidla pro zadavatele a příjemce, v aktuálně platném znění. Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 ks zdravotnického prostředku - laparoskopické věže spolu s elektrochirurgickým generátorem. Zadavatel požaduje dodání výhradně nového (tj. nikoliv repasovaného) zdravotnického prostředku, dle přílohy zadávací … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
2023-09-20   Laparoskopické nástroje II (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka laparoskopických nástrojů pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha, přičemž toto zboží musí být nové, nerepasované, nepoužité a vyrobeno max. 12 měsíců od data účinnosti Kupní smlouvy, a to v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
2023-08-28   Dodávka endoskopů pro Nemocnice AGEL Prostějov, AGEL Přerov a AGEL Šternberk (Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace endoskopických přístrojů pro zobrazení vnitřních dutin – videokolonoskopů, videogastroskopů a rhinolaryngoskopu pro Nemocnice AGEL Prostějov, AGEL Přerov a AGEL Šternberk. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu Suppmed s.r.o.
2023-08-28   Přestavba endoskopické sestavy II (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je: - dodávka 1 ks endoskopické sestavy včetně příslušenství (dále také „Zboží“) pro Centrální operační sály III, Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště Dětská nemocnice, Černopolní 9, 613 00 Brno, - poskytování pozáručních servisních služeb k přístroji na základě servisní smlouvy uzavřené na dobu životnosti přístroje, tj. min. 10 let Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
2023-08-24   Laparoskopická věž pro Městskou nemocnici Dvůr Králové nad Labem (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je dodání, instalace a kompletní uvedení do provozu 1 ks laparoskopické 4K ICG věže pro nové prostory nástavby operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem (dále jen také „MNDK“). Součástí předmětu veřejné zakázky je též poskytování bezplatného komplexního záručního servisu a zajištění pozáručního servisu po dobu 5 let na základě Smlouvy č. 2 o poskytování servisních služeb uzavřené se zadavatelem – MNDK. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
2023-08-10   Endoskopie II (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace do určených místností a uvedení do provozu 1 ks laparoskopické věže pro operační sály Dětské kliniky včetně příslušenství, 1 ks flexibilního endoskopu včetně příslušenství pro ORL a 1 ks radiální sondy pro Kliniku plicních nemocí a tuberkulózy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
2023-08-09   Endoskopické vybavení (Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.)
Předmětem plnění je dodávka endoskopického vybavení pro Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
2023-08-09   Dodávka přístrojů pro ON Náchod – nemocnice Rychnov nad Kněžnou III - část 5: Endoskopy II (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je následující dodávka: endoskopy včetně příslušenství dle technické specifikace uvedené v příloze č. 3 zadávacích podmínek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
2023-08-02   Obnova přístrojové techniky ONKL_2023 (Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje)
Předmět plnění této veřejné zakázky je součástí akce s finančním přispěním Středočeského kraje. Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace zdravotnických přístrojů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MGVIVA a.s. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
2023-08-01   REACT EU - multioborový hybridní elektrochirurgický generátor (Nemocnice Ivančice, p.o.)
a) nákup multioborového hybridního elektrochirurgického generátoru v kompletním vybavení dle specifikace uvedené v příloze č. 3 této zadávací dokumentace; b) zajištění dodávek spotřebního materiálu na základě průběžných dílčích objednávek s garancí cen po dobu 48 měsíců od uzavření rámcové kupní smlouvy; c) poskytování pozáručního servisu po dobu 36 měsíců po ukončení záruky dodaných přístrojů; Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
2023-07-21   Dodávka laparoskopické věže pro Nemocnici Nymburk, s.r.o (Nemocnice Nymburk s.r.o.)
Veřejná zakázka spočívá v dodávce kompletní laparoskopické sestavy včetně příslušenství, příslušné dokumentace, školení a závazku k provádění BTK servisních kontrol a oprav v celém záručním a pozáručním období Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
2023-07-20   Endoskopické vybavení pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z. – Centrum... (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků (s IVD certifikací), a to endoskopického vybavení pro Endoskopické centrum – pracoviště gastroenterologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., uvedené dále v zadávací dokumentaci, v rozsahu dle příloh zadávací dokumentace, spolu s odpovídajícím příslušenstvím. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
2023-07-19   REACT EU 98 - Cholangioskop perkutánní s věží – opakovaná 4 (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka videoendoskopického systému pro výkony cholangioskopie pro IV. interní kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2. Blíže viz zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
2023-07-11   Endoskopická věž pro ORL (Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace)
Předmětem plnění je dodávka 1 kusu nové nepoužité endoskopické věže pro ORL, včetně souvisejícího vybavení a příslušenství. Součástí plnění je doprava, instalace, zaškolení obsluhy a bezplatný záruční servis. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
2023-07-10   Rekonstrukce a modernizace vybavení akutní péčeMasarykovy nemocnice Rakovník – endoskopické věže (Masarykova nemocnice Rakovník s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových, nepoužitých, nerepasovaných přístrojů vč. příslušenství: 3D/2D endoskopická věž v nativním rozlišení 4K (1 ks), Endoskopická věž v nativním rozlišení 4K (1 ks) pro centrální operační sály, a to vše v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
2023-07-07   Vybavení endoskopického pracoviště Nemocnice Hořovice (NH Hospital a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka movitých věcí, jejichž technická specifikace je uvedena v příloze č. 2 zadávací dokumentace, včetně instalace v místě plnění a dalších souvisejících plnění dle návrhu smlouvy, který je přílohou č. 1 zadávací dokumentace. Součástí předmětu plnění je dále poskytnutí záruky k předmětu plnění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
2023-07-07   Dodávka laparoskopických věží (NH Hospital a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka movitých věcí, jejichž technická specifikace je uvedena v příloze č. 2 zadávací dokumentace, včetně instalace v místě plnění a dalších souvisejících plnění dle návrhu smlouvy, který je přílohou č. 1 zadávací dokumentace. Součástí předmětu plnění je dále poskytnutí záruky k předmětu plnění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
2023-06-30   Nemocnice TGM Hodonín –Laparoskopické věže, Plethysmograf a Lisy na stahování krve (Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodání, instalace a předvedení funkčnosti: • První část veřejné zakázky: Laparoskopické věže (2 ks)včetně příslušenství v technické specifikaci uvedené v příloze č.4a této zadávací dokumentace; • Druhá část veřejné zakázky:Plethysmograf(1 ks) v technické specifikaci uvedené v příloze č.4b této zadávací dokumentace; • Třetí část veřejné zakázky: Lisy na stahování krve (2 ks) v technické specifikaci uvedené v příloze č. 4c této zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MR Diagnostic s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu Vivacom s.r.o.
2023-06-28   Lineární endoskop II (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je: - dodávka 1 ks lineárního endoskopu včetně příslušenství pro Interní gastroenterologickou kliniku Fakultní nemocnice Brno, pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno, - poskytování pozáručních servisních služeb k přístroji na základě servisní smlouvy uzavřené na dobu životnosti přístroje, tj. min. 10 let Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
2023-06-27   ÚVN – VoFN Praha – Zdravotnická technika – nákup (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha včetně kompletní instalace dodávaného zařízení, jakož i uvedení zařízení do provozu. Zařízení musí být nové, nerepasované, nepoužité, nesmí být staršího data výroby než 12 měsíců před jeho dodáním a musí splňovat veškeré technické parametry tak, jak jsou detailně vymezeny v zadávací dokumentaci, resp. dílčích zadávacích dokumentacích pro každou část VZ, jejichž … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Canberra-Packard, s.r.o. CHEIRÓN a.s. DENTMEDIA Praha s.r.o. Electric Medical Service, s.r.o. Fonika Medical s.r.o. Getinge Czech Republic, s.r.o. Ing. Aleš Závorka MIELE,spol. s r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. RQL s.r.o. T E C H S A N spol. s r.o. VF, a.s.
2023-06-27   ReactEU-98-KV_ICG věž pro laparoskopickou operativu (Karlovarská krajská nemocnice a.s.)
Předmět veřejné zakázky „ReactEU-98-KV_ICG věž pro laparoskopickou operativu“ zahrnuje dodávku ICG věže pro laparoskopickou operativu pro KKN, nemocnici v Karlových Varech. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
2023-06-19   FN Hradec Králové – endoskopické vybavení včetně zajištění jeho pozáručního servisu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky laparoskopických věží, laparoskopicko/hysteroskopické věže, procesoru s videorhinolaryngoskopem a videogastroskopů pro vybrané kliniky zadavatele. Součástí předmětu plnění je zároveň zajištění záručního a pozáručního servisu dodávaného předmětu plnění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
2023-06-19   Videogastroskop – opakovaná VZ (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového zdravotnického prostředku - Videogastroskopu 1 ks. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
2023-06-13   Endoskopický zobrazovací řetězec pro endoskopický operační trakt (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového 1 ks endoskopického zobrazovacího řetězce (sestava) pro endoskopický operační trakt a poskytování záručních a pozáručních servisních služeb bez ND po dobu 5 let Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
2023-06-09   Přístroj elektrochirurgický včetně spotřebního materiálu (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístroje elektrochirurgického. Předmětem plnění je rovněž poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodanému přístroji a dodávka spotřebního materiálu. Tato veřejná zakázka je spolufinancována v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj. Všechny náklady na pozáruční servisní služby a dodávky spotřebního zdrav. materiálu budou hrazeny z vlastních zdrojů zadavatele, nikoliv z poskytnutých prostředků Integrovaného operačního programu.Blíže viz … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
2023-06-08   Videokolonoskop (Úrazová nemocnice v Brně)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnického přístroje: Videokolonoskop. Jedná se o přístroj umožňující provádění diagnostiky a terapie v dolní části GIT. Zobrazování v módech EDOF, RDI, TXI a NBI, kdy je možno obraz kombinovat spolu s jeho zvětšením při endoskopii tak, aby byl získán obraz s dobře odlišenými úrovněmi sliznice se zvýšeným kontrastem sliznice vůči níže ležící cévní síti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
2023-06-02   Nástroje chirurgické pro COSS (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je jednorázová dodávka chirurgických nástrojů – specifikováno dle katalogu Olympus Czech group s.r.o., člen koncernu pro Fakultní nemocnici Olomouc Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
2023-05-19   Modernizace vybavení Nemocnice Tábor, a.s. – LAPAROSKOPICKÁ SESTAVA (Nemocnice Tábor, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky „Modernizace vybavení Nemocnice Tábor, a.s. – LAPAROSKOPICKÁ SESTAVA“ je pořízení přístrojového vybavení s rokem výroby ne starším než 2022 pro Nemocnici Tábor, a.s., definovaného v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
2023-05-18   Část 7 Endoskopické vybavení Nemocnice Most, o.z (Krajská zdravotní, a.s.)
Videoendoskopická sestava č. 1 1 ks Rumburk interna Videogastroskop 2 ks Most interna Tester těsnosti endoskopů 1 ks Most interna Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
2023-05-09   Dodávka zdravotnického vybavení pro ON Náchod – nemocnice Rychnov nad Kněžnou II_- část 5: Elektrochirurgický... (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je následující dodávka: Elektrochirurgický generátor – hybridní systém dle technické specifikace uvedené v příloze č. 3 zadávacích podmínek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
2023-05-06   Videoendoskopická technika (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednoho videogastroskopu, jednoho videoduodenoskopu a 3 ks videokolonoskopu pro interní oddělení Pardubické nemocnice. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
2023-05-03   DODÁVKA ENDOSKOPICKÉ AMBULANTNÍ VĚŽE PRO ORL VČETNĚ POZÁRUČNÍHO SERVISU (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů endoskopické ambulantní věže pro ORL včetně pozáručního servisu, doprava do místa určení, montáž, instalace a zprovoznění zdravotnického přístroje, odborná instruktáž, provádění bezplatného záručního servisu po dobu 2 let, provádění bezplatných preventivních prohlídek (BTK) a metrologického ověřování (v rámci záruční doby), včetně vystavení protokolů dle požadavků zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
2023-04-28   Endoskopie (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace do určených místností a uvedení do provozu přístrojového vybavení endoskopického pracoviště II. Interní kliniky včetně příslušenství a 1 ks laparoskopické věže pro operační sály Dětské kliniky včetně příslušenství. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
2023-04-14   Endoskopické vybavení (Úrazová nemocnice v Brně)
Modernizace endoskopické věže na gastroenterologické vyšetřovně, kolonoskopické vyšetřovně s doplněním videokolonoskopu a gastroskopické vyšetřovně. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
2023-04-11   Zdravotnické přístroje do Pavilonu Péče o rodinu (Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických prostředků (přístrojů, jejich součástí a příslušenství, výrobků, nástrojů atd.), jejich instalace a zprovoznění, zaškolení jejich obsluhy a a provádění jejich záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EDOMED a.s. Electric Medical Service, s.r.o. L I N E T spol. s r.o. Mediset-Chironax s.r.o. MEDKONSULT, s. r. o. NIMOTECH, s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. SNT Plus s.r.o. TSE spol. s r.o.
2023-03-09   Mimotělní oběh včetně dodávek spotřebního materiálu a pozáručních činností (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks mimotělního oběhu pro Kardiochirurgickou kliniku, a to včetně zajištění pozáručního servisu a dodávek spotřebního materiálu po dobu neurčitou, pokud nabízené přístroje ke svému provozu spotřební materiál potřebují. Dodávka 1. kusu mimotělního oběhu, u kterého se předpokládá spolufinancování z dotace, bude realizována v průběhu roku 2023, nejdéle však musí být přístroj dodán, nainstalován a fakturován do 30. listopadu 2023. Dodávka 2. kusu, který bude hrazen z … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
2023-03-01   FN Hradec Králové - Radiální endosonograf (REBUS) II (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového, nepoužitého a nerepasovaného zdravotnického prostředku (radiálního endosonografického přístroje včetně k prováděnému vyšetření speciálně vyvinutého tenkého zaváděcího bronchoskopu a navazujícího zobrazovacího řetězce) včetně napojení dodaného endoskopického obrazového procesoru do systému pro záznam, archivaci a videokonferenci Medirecord M2, který zadavatel vlastní, se zárukou min. 24 měsíců. Dále je předmětem veřejné zakázky provádění záručních a pozáručních … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
2023-02-27   Rotační klipovací systém II (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek jednorázových endoskopických klipovacích systémů pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
2023-02-23   Modernizace vybavení Nemocnice Tábor, a.s. - ENDOSKOPICKÁ, LAPAROSKOPICKÁ A OPERAČNÍ TECHNIKA (Nemocnice Tábor, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky „Modernizace vybavení Nemocnice Tábor, a.s. - ENDOSKOPICKÁ, LAPAROSKOPICKÁ A OPERAČNÍ TECHNIKA“ je pořízení přístrojového vybavení s rokem výroby ne starším než 2022 pro Nemocnici Tábor, a.s., definovaného v zadávací dokumentaci . Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: G P S Praha, spol. s r.o. Medinet s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu Stargen EU s.r.o.
2023-02-10   Endoskopická věž (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka endoskopické věže pro Krajskou nemocnici T. Bati, a. s., její montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
2023-02-01   Endoskopické vybavení operačních sálů (Nemocnice Šumperk a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka endoskopického vybavení operačních sálů, a to: - 038, artroskopická věž (1 ks) s příslušenstvím; a - 085, endoskopická laparoskopická pumpa - proplach - sání (1 ks) pro centrální operační sály (COS) Nemocnice Šumperk a.s., a to dle podrobné specifikace předmětu plnění obsažené v příloze č. 4 ZD - Technická specifikace a za podmínek stanovených v dalších přílohách této zadávací dokumentace, zejména v příloze č. 5 ZD - Kupní smlouva. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Arthrex s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu