Dodavatel: Kardio - Line spol. s r.o.

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Kardio - Line spol. s r.o.

2023-09-06   „Stavební úpravy ARO Nemocnice Kyjov - dodávka EKG a defibrilátorů – opakované řízení“ (Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka EKG a defibrilátorů s monitorem v rámci projektu s názvem “Stavební úpravy ARO Nemocnice Kyjov“, a to včetně doručení do místa plnění, instalace a zprovoznění nových přístrojů. Podrobný a přesný popis předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v přílohách ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Kardio - Line spol. s r.o.
2023-08-21   Obnova přístrojového vybavení pracovišť urgentní péče Mulačovy nemocnice – část 13. – přístroje pro intenzivní péči (Mulačova nemocnice s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nového, nepoužitého, nerepasovaného zboží: 1. Anesteziologický přístroj pro COS, 2ks; 2. Plicní ventilátor, 7 ks; 3. Transportní plicní ventilátor. 2 ks; 4. Defibrilátor s monitorem, 2 ks; 5. Přístroj pro kritickou péči – akutní krátkodobou náhradu funkce ledvin, 1 ks pro nemocnici zadavatele to vše v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ALWIL Medical s.r.o. Dräger Medical s.r.o. FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o. Kardio - Line spol. s r.o.
2023-08-09   Dodávka přístrojů pro ON Náchod – nemocnice Rychnov nad Kněžnou - část 7: EKG vč. podtlakových elektrod II (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je následující dodávka: 2 kusy přístrojů EKG se systémem podtlakových elektrod včetně příslušenství dle technické specifikace uvedené v příloze č. 3 zadávacích podmínek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Kardio - Line spol. s r.o.
2023-08-04   Modernizace a dovybavení návazných pracovišť urgentního příjmu PRIVAMED a.s. - část 12 - přístrojové vybavení... (PRIVAMED a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových, nepoužitých, nerepasovaných přístrojů: 1. EKG vyšší třídy, 3 ks; EKG střední třídy, 3 ks; 2. Holter EKG, 6 ks; 3. Monitor životních funkcí, 12 ks 4. Transportní křeslo/lehátko, 12 ks; 5. Resuscitační vozík, 4ks; 6. Ultrazvukový přístroj- s pojízdným vozíkem, 2 ks; 7. Sterilizační kontejnery, 1 set; 8. Defibrilátor, 4 ks; 9. Myčka podložních mís, 6 ks; to vše v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o. Kardio - Line spol. s r.o. Medin, a.s. PROMOS spol. s r.o. projekce, montáže, servis SNT Plus s.r.o.
2023-06-09   EKG vyšší kategorie (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů, zařízení a dalšího souvisejícího vybavení EKG vyšší kategorie, - 2 ks ARO, - 1 ks multidisciplinární JIP. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Kardio - Line spol. s r.o.
2023-05-18   Modernizace a dovybavení návazných pracovišť urgentního příjmu PRIVAMED a.s. - část 11 – operační sály (PRIVAMED a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových, nepoužitých, nerepasovaných přístrojů: 1. Anesteziologický přístroj, 2 ks; Monitor životních funkcí, 4 ks; 2. Laparoskopická věž- artroskopická pro ortopedii, 1 ks; 3. Laparoskopicko endoskopická věž pro chirurgii, 1 ks 4. Mobilní operační stůl pro chirurgické operace, 1 ks; Mobilní operační stůl pro ortopedické operace, 1 ks; 5. Operační lampy - operační sada svítidel s LED technologií a integrovanou kamerou, 2ks; 6. Anesteziologický stolek - … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CHEIRÓN a.s. Exray s.r.o. Getinge Czech Republic, s.r.o. Kardio - Line spol. s r.o. Klaro, spol. s r.o. LaparoTech Instruments s.r.o. MeWAdia s.r.o. MGVIVA a.s. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. Z Technik s.r.o.
2023-05-09   Pořízení přístrojového vybavení - oblast III (Oblastní nemocnice Příbram, a.s.)
Předmětem plnění všech částí veřejné zakázky je dodávka nového vybavení včetně příslušenství se zárukou za jakost a plnou provozuschopnost min. 24 měsíců (případné požadavky na delší záruční dobu jsou uvedeny v technické a funkční specifikaci požadovaných zařízení). Předmět plnění veřejné zakázky bude zahrnovat i instalaci, montáž a uvedení dodaných zařízení do provozu. Dodávka, instalace a uvedení zařízení do provozu v sídle zadavatele musí být provedeny v souladu s platnými právními předpisy ČR a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 2T engineering s. r. o. 2T engineering s.r.o. BMT Medical Technology s.r.o. CHEIRÓN a.s. Dräger Medical s. r. o. Fresenius Medical Care-ČR, s.r.o. Kardio - Line spol. s r.o. Linet spol. s r. o. Medsol s.r.o. Promedica Praha Group, a. s. PROMOS spol. s r.o. projekce, montáže, servis
2023-04-21   Modernizace a dovybavení návazných pracovišť urgentního příjmu PRIVAMED a.s. - část 9 - přístrojové vybavení... (PRIVAMED a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových, nepoužitých, nerepasovaných přístrojů: 1. Defibrilátor s monitoringem, 1 ks; 2. Monitor životních funkcí, 6 ks; 3. EKG vyšší kategorie, 1 ks EKG střední kategorie, 1 ks; 4. Holter EKG, 2 ks; 5. Resuscitační vozík, 1ks; 6. Transportní křeslo/lehátko multifunkční, 6 ks; 7. Infuzní technika, set 8. Transportní ventilátor, 1 ks; 9. Elektrická odsávačka, 4 ks; 10. Plicní ventilátor, 2 ks; to vše v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ALWIL Medical s.r.o. CHEIRÓN a.s. Kardio - Line spol. s r.o. Saegeling Medizintechnik, s.r.o.
2023-03-17   Pořízení vybavení pro ONN I (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na 8 částí, je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů, zařízení a dalšího souvisejícího vybavení s cílem vybavit (modernizovat a obnovit) pracoviště nemocnice Oblastní nemocnice Náchod a.s. souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru a souvisejícího vybavení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Biotronik Praha, spol. s r. o. Deymed Diagnostic s.r.o. Kardio - Line spol. s r.o. KRD-obchodní společnost s.r.o. Stargen EU s.r.o. Trigon Plus s.r.o.
2023-01-17   "Vybavení pro rehabilitaci" (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění 1. části je dodávka 13 ks terapeutických lehátek, vč. jejich příslušenství. Předmětem plnění 2. části VZ je dodávka 2 ks elektroterapeutických přístrojů, vč jejich příslušenství Předmětem plnění VZ v každé její části je též poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodaným ZT. Blíže viz. ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Kardio - Line spol. s r.o.
2023-01-05   Rozvoj infektologického pracoviště Nemocnice Kyjov - II. etapa (opakované zadání) (Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových zdravotnických přístrojů a výpočetní techniky pro nemocnici Kyjov. Předmět veřejné zakázky je přitom rozdělen do čtyř samostatných části ve smyslu § 35 a 101 zákona. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CHEIRÓN a.s. Kardio - Line spol. s r.o. medisap,s.r.o.
2022-11-23   Systém pro akvizici klidového EKG (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky přístrojů pro snímání klidového EKG včetně dodávky fyzického serveru pro připojení všech přístrojů a přenos křivek EKG do nemocničního informačního systému dle minimálních technických požadavků zadavatele s pozáručním servisem dodaného systému. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Kardio - Line spol. s r.o.
2022-11-22   ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - II. VYHLÁŠENÍ (operační technika, intenzivní péče, křesla,... (Stodská nemocnice, a.s.)
Předmětem této VZ je dodávka zdravotnických přístrojů pro zadavatele. V části 1 VZ bude dodán 1 ks modulární akumulátorové vrtačky + vybavení. V části 2 VZ bude dodáno 22 ks monitorů vitálních funkcí a 1 ks transportního monitoru vitálních funkcí. V část 3 VZ budou dodány 2 ks anesteziologického přístroje vč. monitoru. V části 4 VZ budou dodány 3 ks dezinfektorů podložních mís. V části 5 VZ bude dodán 1 ks tužkového doppleru. V části 6 bude dodáno 12 ks transportních křesel. V části 7 budou dodány 2 ks … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Amirex Medical s.r.o. Arthrex s.r.o. CHEIRÓN a.s. CHIS, s.r.o. Dräger Medical s.r.o. Kardio - Line spol. s r.o. Soral & Hanzlik Medical s.r.o.
2022-09-23   Soubor vybavení pro rehabilitaci s nosností min. 150/200 kg (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka souborů vybavení pro rehabilitaci a poskytování záručních a pozáručních servisních služeb bez náhradních dílů podobu 5 let. Více viz. jednotlivé části a ZD Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Compek Medical Services, s.r.o. Jindřich Bureš Kardio - Line spol. s r.o.
2022-08-30   Modernizace Nemocnice Třinec - II. etapa II (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nové zdravotnické techniky - ultrazvukových přístrojů, lůžek a matrací, EKG přístrojů a rehabilitačních přístrojů (dále jen „předmět veřejné zakázky“). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o. Kardio - Line spol. s r.o. L I N E T spol. s r.o.
2022-06-01   Celotělové bodypletysmografy s příslušenstvím (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace do určených místností a uvedení do provozu 2ks sestav celotělového bodypletysmografu včetně příslušenstvím pro Kliniku plicních nemocí a tuberkulózy FNOL. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Kardio - Line spol. s r.o.
2022-05-18   Pořízení přístrojového vybavení Nemocnice Boskovice s.r.o (Nemocnice Boskovice s.r.o.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pořízení přístrojů pro lékařské účely (dále také „PŘÍSTROJE“) podle SPECIFIKACE. Veřejná zakázka bude financovaná z dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Financování předmětu plnění bude z finančních prostředků dotace Integrovaného regionálního operačního programu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. Arthrex s.r.o. BTL zdravotnická technika, a.s. Dräger Medical s.r.o. Fresenius Kabi s.r.o. Kardio - Line spol. s r.o. L I N E T spol. s r.o. Medsol s.r.o. Merci, s.r.o. Mivamed s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu S & T Plus s.r.o. S. A. B. Impex, s.r.o. Sven BioLabs s.r.o. SYSMEX CZ s.r.o. Vidia spol. s r.o.
2022-05-06   REACT EU 98 - Elektrokardiografické přístroje (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka elektrokardiografických přístrojů pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závaznými návrhy kupních smluv, které tvoří přílohy zadávacích podmínek č. 2a a č. 2b Veřejná zakázka je dělena na části: Část 1 EKG přístroje střední třídy a EKG přístroj nejvyšší třídy Část 2 EKG s monitorem a popisem Dodavatel je oprávněn podat nabídku do jedné části nebo obou částí veřejné zakázky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Kardio - Line spol. s r.o. medisap,s.r.o.
2022-04-25   Zdravotnické přístroje pro Domažlickou nemocnici, a.s. - Holtery a Ergometrie (Domažlická nemocnice, a.s.)
Část 1 - Telemetrický monitor - 1 ks Část 2 - Bicyklová ergometrie - 1 ks Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Kardio - Line spol. s r.o. S & T Plus s.r.o.
2022-03-17   ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO ROKYCANSKOU NEMOCNICI A.S. - INTENZIVNÍ TECHNIKA (Rokycanská nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka intenzivní techniky pro zadavatele. V části 1 budou dodány defibrilátory s monitorem, v části 2 budou dodány přístroje EKG, v části 3 budou dodány elektrické odsávačky, v části 4 bude dodána centrála pro CMS životních funkcí, monitory vitálních funkcí s multiparametrickým modulem a transportní monitor, v části 5 budou dodány nebulizátory, v části 6 budou dodány neinvazivní ventilátory, v části 7 budou dodány oxygenátory, v části 8 bude dodán plicní ventilátor, v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ALWIL Medical s.r.o. CHEIRÓN a.s. Dräger Medical s.r.o. Kardio - Line spol. s r.o. PROMOS spol. s r.o. projekce, montáže, servis
2021-11-19   Rozvoj a modernizace Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. přístroje pro intenzivní péči (Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje)
33172000-6 Anesteziologické a resuscitační přístroje 33172200-8 Resuscitační přístroje 33121500-9 Elektrokardiogram 33123230-9 Kardiografy 33123200-0 Elektrokardiografické přístroje 33195100-4 Monitory 33195200-5 Ústřední kontrolní stanice 33112340-3 Echokardiograf 33182100-0 Defibrilátor 33182210-4 Kardiostimulátor 33162100-4 Přístroje pro operační sály 33152 Inkubátory 33192100-3 Lůžka pro použití ve zdravotnictví Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ASQA a.s. BIONIK Stapro Group s.r.o. CHEIRÓN a.s. Dräger Medical s.r.o. Kardio - Line spol. s r.o. medisap,s.r.o. Medsol s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. S & T Plus s.r.o.
2021-11-16   Přístrojové vybavení polních nemocnic (Česká republika - Ministerstvo obrany, Sekce právní a investiční Ministerstva obrany)
Předmětem veřejné zakázky (dále též "VZ") je dodávka materiálového vybavení pro zabezpečení plnění schopností polních nemocnic při poskytování zdravotní péče v polních podmínkách. VZ je rozdělena na 5 samostatných částí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Ing. Aleš Závorka Kardio - Line spol. s r.o. OMS - MEDI s.r.o. POLYMED medical CZ, a.s. Tomed medical s.r.o.
2021-04-01   Vybavení nemocnice Rychnov nad Kněžnou v rámci návazné péče - defibrilátor (Oblastní nemocnice Náchod, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a instalace nového (nikoliv repasovaného) defibrilátoru pro nemocnici Rychnov nad Kněžnou. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Kardio - Line spol. s r.o.
2021-04-01   Vybavení ONN pro návaznou péči - Defibrilátory (Oblastní nemocnice Náchod, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a instalace nových (nikoliv repasovaných) 15 ks defibrilátorů, z nichž zadavatel požaduje 2 ks defibrilátor vyšší třídy (EKG 12svodové), 9 ks defibrilátor vyšší třídy (EKG min. 3svodové) a 4 ks defibrilátor nižší třídy pro vybraná pracoviště Oblastní nemocnice Náchod, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Kardio - Line spol. s r.o.
2020-05-12   Vysokovýkonný laser (Oblastní nemocnice Jičín, a.s.)
Předmětem této zakázky je dodávka nového přístroje - 1ks přístroje pro aplikaci vysokovýkonné laserové terapie do Oblastní nemocnice Jičín, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Kardio - Line spol. s r.o.
2018-02-13   FTK – vybavení pro fyzioterapii II (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka: 3 ks nastavitelných, elektricky ovladatelných segmentových terapeutických lehátek, 5 ks masérských setů. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také nezbytná instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena v odst. 2.2 Zadávací dokumentace. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Kardio - Line spol. s r.o.
2017-09-25   Vybavení pro Rehabilitaci – Zvýšení kvality návazné péče v ON Kolín (Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje)
Předmětem plnění Veřejné zakázky je dodávka zdravotnických technologií, včetně dopravy na místo určení, kompletace, montáže, instalace, uvedení do provozu s předvedením funkčnosti a instruktáž personálu, likvidace obalů a odpadu, provádění bezplatného záručního servisu a předepsaných bezpečnostně technických prohlídek v průběhu záruční doby. Veřejná zakázka je rozdělena na 10 části. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na všechny či některé části veřejné zakázky nebo jen na jednu část veřejné … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BTL zdravotnická technika, a.s. Kardio - Line spol. s r.o. Stargen EU s.r.o.