Dodavatel: Linde Gas a.s.

>20 archivované veřejné zakázky

Linde Gas a.s. byla v minulosti dodavatelem chemické výrobky, plynyprůmyslové plyny.

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Linde Gas a.s.

2023-11-15   Rámcová dohoda na dodávky kryogenních kapalin pro MFF UK (Univerzita Karlova)
Předmět zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na dodávky. Předmět plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody budou dodávky kryogenních kapalin (kapalné helium a kapalný dusík) pro Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Předmět plnění veřejných zakázek zadávaných … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Linde Gas a.s.
2023-10-02   Tlakové nádoby pro medicinální plyny a potravinářství (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních, technických, potravinářských a technických plynů v potravinářské kvalitě v tlakových nádobách. Dále pak dodávky suchého ledu a závoz mobilní odpařovací stanice pro Krajskou nemocnici Liberec, a.s. po dobu 2 let. Předmět veřejné zakázky rovněž zahrnuje pronájem tlakových lahví, ADR poplatky, silniční poplatky a dopravné do jednotlivých míst plnění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Linde Gas a.s.
2023-07-26   Průběžné dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů, včetně kapalného medicinálního kyslíku a... (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů včetně kapalného medicinálního kyslíku dle dílčích požadavků zadavatele a dlouhodobý pronájem tlakových lahví. Bližší specifikace včetně orientačního množství je uvedena ve formuláři Cenová nabídka v příloze č. 1. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Linde Gas a.s.
2023-06-29   Rámcová smlouva na dodávky technických a medicinálních plynů pro ONN a.s (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek medicinálních a technických plynů včetně dodávek kapalného kyslíku na základě dílčích objednávek zadavatele. Rozsah předmětu plnění je specifikovaný v přílohách této zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Linde Gas a.s.
2023-05-25   Dodávky speciálních, potravinářských, technických a kalibračních plynů, suchého ledu a tekutého dusíku pro ČZU (Česká zemědělská univerzita v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky speciálních, potravinářských, technických a kalibračních plynů, suchého ledu a tekutého dusíku včetně pronájmu příslušných tlakových lahví. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Linde Gas a.s.
2023-04-26   Dodávky medicinálního kapalného kyslíku včetně pronájmu zásobníku (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálního kapalného kyslíku do 4 zásobníků v majetku zadavatele umístěných v areálech nemocnic Liberec a Turnov. Dále pak případná montáž zásobníku v nemocnici Frýdlant (pouze v případě, že účastník nemá dosud zásobník v nemocnici Frýdlant instalován) a následné zajištění pronájmu a zásobování kapalným kyslíkem tohoto zásobníku v areálu nemocnice Frýdlant. Plnění zakázky je požadováno včetně zajištění pravidelné údržby, servisu, revizí a proškolení … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Linde Gas a.s.
2023-04-04   Dodávky technických plynů včetně pronájmu tlakových lahví (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem této Smlouvy je zajistit dodávky technických plynů včetně pronájmu tlakových lahví. Součástí je i přeprava předmětu nájmu na místo plnění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Linde Gas a.s.
2023-03-21   Dodávky léčivého přípravku - medicinálního kyslíku plynného (Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení jsou průběžné dodávky léčivého přípravku, stlačeného plynného medicinálního kyslíku, a to 2, 5 a 10 litrových lahví odlehčených s integrovaným ventilem, vč. nájmu tlakových lahví a distribuce předmětu plnění do jednotlivých míst plnění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Linde Gas a.s.
2023-03-16   Dodávka medicinálního plynu (kyslík) vč. pronájmu lahví (Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy)
Předmětem plnění je uzavření rámcové smlouvy na dodávky medicinálního plynu - kyslíku včetně pronájmu lahví s příslušenstvím. Blíže uvedeno v zadávací dokumentaci (dále „ZD"). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Linde Gas a.s.
2023-03-16   Dodávka medicinálního plynu (Entonox) vč. pronájmu lahví (Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy)
Předmětem plnění je uzavření rámcové smlouvy na dodávky medicinálního plynu Entonoxu, příp. jiného medicinálně obdobného analgetika, blíže specifikováno v zadávací dokumentaci (dále „ZD") včetně pronájmu lahví s příslušenstvím. Součástí plnění jsou i dodávky jednorázového spotřebního materiálu, který je nutný pro aplikaci medicinálního plynu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Linde Gas a.s.
2023-03-13   Dodávky dusíku pro JE (ČEZ, a. s.)
dodávky kapalného dusíku 5.0 v autocisternách do jaderných elektráren Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Linde Gas a.s.
2023-03-07   OVZ/013/3/2023 Dodávky aktuátorů a převodovek pro projekt VP010521 (VOP CZ, s.p.)
Dodávky aktuátorů a převodovek pro projekt VP010521 - 2 části Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Linde Gas a.s. RAVEO s.r.o.
2023-01-20   Dodávky kyslíku kapalného medicinálního pro Nemocnice Pardubického kraje, a (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je průběžná dodávka kyslíku kapalného medicinálního do zásobníků v místech plnění veřejné zakázky podle aktuálních potřeb zadavatele (kupujícího) na základě objednávek zadavatele, tj. jednotlivých pracovišť zadavatele a poskytování dalších služeb spojených s dopravou plynů na místa plnění a podle podmínek. Bližší informace v ZD Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Linde Gas a.s.
2022-12-22   OVZ/056/3/2022 Svařovací dráty (VOP CZ, s.p.)
Dodávky svařovacích drátů pro ruční svařování a svařování robotem. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Linde Gas a.s.
2022-12-15   Dodávky medicinálních a ostatních plynů, pronájem zásobníků a tlakových lahví včetně poplatků a všech souvisejících... (Klavská nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky technických a medicinálních plynů a kapalin pro všechny nemocnice zřizované Plzeňským krajem, a to v souladu s platnou právní úpravou, občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) č.262/2019 Sb., v platném znění, v rozsahu, v jakém se tyto právní předpisy vztahují na dodávky medicinálních plynů a kapalin, a dále v souladu s provozními předpisy Zadavatele. Předmětem … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Linde Gas a.s.
2022-11-28   Dodávky medicinálního kyslíku plynného včetně pronájmu tlakových lahví (Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek stlačeného medicinálního plynného kyslíku léčivého přípravku pro léčebné účely v rámci zajištění provozu při poskytování neodkladné přednemocniční péče včetně pronájmu obalů (tlakových lahví), ve kterých bude distribuován. Dodávky budou realizovány průběžně v odlehčených tlakových lahvích s integrovaným ventilem o objemu 2l, 5l a 10l a odlehčených tlakových lahvích o objemu 5l. Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je také distribuce … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Linde Gas a.s.
2022-11-10   OVZ/044/3/2022 Dodávky technických plynů - 2 části (VOP CZ, s.p.)
Předmětem VZ jsou dodávky technických plynů a s tím související dodávky plynových láhví (u části 1 VZ) a pronájem technického zařízení včetně instalace zařízení, jeho zprovoznění a následné zaškolení zadavatele v obsluze tohoto zařízení (u části 2 VZ). Účastník může podat nabídku na jednu část případně na obě části VZ současně Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Linde Gas a.s.
2022-10-25   Medicinální a technické plyny 2022 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních a technických plynů a to včetně dopravy s cílem zásobování FN Plzeň v požadované struktuře po dobu 18 měsíců od podpisu kupní smlouvy na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení. Předpokládané celkové množství je 1.147.500 litrů kapalných plynů a 14.778 kusů lahví. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Linde Gas a.s.
2022-10-21   Medicinální plyny ZZS ÚK 2023-2024 (Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky medicinálních plynů, léčivých přípravků kyslík, včetně pronájmu jejich obalů, vratných tlakových lahví, po dobu 24 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Linde Gas a.s.
2022-10-17   Medicinální a technické plyny (Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka medicinálních a technických plynů v lahvích, dodávka kapalného kyslíku do středotlakého zásobníku a poskytování dalších služeb spojených s dopravou plynů na místo určení a ostatních poplatků. Součástí předmětu veřejné zakázky je i nájem potřebného počtu lahví a dovybavení stávajícího středotlakého zásobníku na kapalný kyslík zadavatele o jednu odpařovací stanici s výkonem min. 70 m3/hodinu. Součástí dodávky je i montáž (instalace) pronajaté odpařovací stanice s … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Linde Gas a.s.
2022-09-21   Medicinální a technické plyny (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka medicinálních a technických plynů včetně kapalného medicinálního kyslíku a dlouhodobý pronájem tlakových lahví a velkokapacitního zásobníku. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Linde Gas a.s.
2022-09-05   Dodávky medicinálního kyslíku a vzduchu (Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka medicinálního kyslíku a vzduchu pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizaci, bližší specifikace plnění je uvedena v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Linde Gas a.s.
2022-07-26   Dodání medicinálního kyslíku plynného včetně nájmu tlakových lahví (Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Dodávka medicinálního kyslíku určeného pro poskytování přednemocniční neodkladné péče, tj. nákup a dodávka medicinálního kyslíku plynného včetně nájmu tlakových lahví v objemu velikosti 2 litry a 10 litrů po dobu čtyř (4) let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Linde Gas a.s.
2022-05-27   Průběžné dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů, včetně kapalného medicinálního kyslíku a... (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů průběžně dle dílčích požadavků zadavatele a dlouhodobý pronájem tlakových lahví. Bližší specifikace včetně orientačního množství je uvedena ve formuláři Cenová nabídka v příloze č. 1. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Linde Gas a.s.
2022-05-23   Dodávky kapalného medicinálního kyslíku pro nemocnice Jihomoravského kraje 2022-2024 (CEJIZA, s.r.o.)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcových dohod mezi jednotlivými pověřujícími zadavateli a jedním dodavatelem, na základě kterých budou zadávány veřejné zakázky na dodávky léčivého přípravku kapalného medicinálního kyslíku (dále jen „medicinální kyslík“ či „kapalný medicinální kyslík“). Předmětem zadávacího řízení je rovněž uzavření smluv, jejichž předmětem bude zajištění servisu zásobníků na medicinální kyslík a pronájem zásobníku na medicinální kyslík (dále jen „zásobník“). Rámcové dohody, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Linde Gas a.s.
2022-01-20   CATRIN/RCPTM/2022 - dodávka kapalného dusíku (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 240 000 kg kapalného dusíku a současně nájem zásobníku kapalného dusíku včetně plnícího potrubí, armatur a telemetrie dle podrobné technické specifikace předmětu plnění uvedené v Zadávací dokumentaci, pro potřeby objektu vysokoškolského ústavu CATRIN - Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM), Šlechtitelů 241/27, 783 01 Olomouc - Holice, a to na období 36 měsíců od 09. 04. 2022, nedohodnou-li se osoby oprávněné ve věcech technických za … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Linde Gas a.s.
2021-12-03   Rámcová dohoda na dodávky kryogenních kapalin pro Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy (Univerzita Karlova)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců na dodávky kryogenních kapalin (kapalné helium a kapalný dusík) podle technických specifikací zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Linde Gas a.s.
2021-11-18   OVZ/029/3/2021 Dodávky svařovacích drátů (VOP CZ, s.p.)
Předmětem VZ jsou dodávky svařovacích drátů, VZ je rozdělena na 5 části. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Arcimpex s.r.o. Linde Gas a.s.
2021-11-04   FN Motol - Dodávka medicinálních plynů, obsluha a údržba zařízení pro medicinální a technické plyny (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky medicinálních a technických plynů, obsluha a údržba zařízení pro medicinální a technické plyny, ostatní služby a dodávky náhradních dílů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Linde Gas a.s.
2021-10-26   Medicinální plyny (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dodávka medicinálních a technických plynů v láhvích, dodávka kapalného kyslíku a dále nájem tlakových plynových láhví a zásobníků kyslíku pro pracoviště zadavatele v Karviné-Ráji a Orlové-Lutyni, to vše v typech a objemech dle níže specifikovaných technických podmínek. Dodavatel zajistí na vlastní náklady pravidelné kontroly a servis zásobníků na kapalný kyslík dle platné legislativy a norem České republiky, jakož i požadavků výrobce. Předmětem veřejné zakázky je … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Linde Gas a.s.
2021-09-03   Medicinální plyny pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje (Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ mezi zadavatelem a jedním účastníkem zadávacího řízení, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na dodávku medicinálních plynů pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody je dodávka medicinálního kyslíku a medicinálního plynu určeného k poskytování přednemocniční neodkladné péče, v souladu s … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Linde Gas a.s.
2021-02-01   Dodávky medicinálních a technických plynů (Nemocnice Na Homolce)
Zabezpečení průběžných dílčích dodávek medicinálních a technických plynů včetně bezplatného zapůjčení automatického sledovacího systému k identifikaci poskytnutého předmětu plnění a jeho evidenci zadavatelem. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Linde Gas a.s.
2020-12-21   Opakující se dodávky technických plynů a chladicích medií II (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakující se dodávky technických plynů a chladicích medií včetně nájmu nádob a závozu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Linde Gas a.s. Linde Gas, a.s.
2020-11-09   Dodávky medicinálních a technických plynů vč. nájmu tlakových lahví (Psychiatrická nemocnice v Dobřanech)
Cílem této veřejné zakázky je zajištění dodávek technických a medicinálních plynů na základě objednávek průběžně dle potřeby zadavatele, vč. dopravy až do místa určení zadavatelem, vč. všech nákladů spojeních s plněním, manipulací, dopravou atd. po dobu trvání kupní smlouvy, uzavřené na 4 roky s 1 dodavatelem (závazný vzor kupní smlouvy je přílohou této zadávací dokumentace) dobu trvání rámcové smlouvy (4 roky). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Linde Gas a.s. Linde Gas, a.s.
2020-01-06   Dodávky medicinálního kyslíku plynného včetně pronájmu tlakových lahví (Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek stlačeného medicinálního plynného kyslíku – léčivého přípravku pro léčebné účely v rámci zajištění provozu při poskytování neodkladné přednemocniční péče včetně pronájmu obalů (tlakových lahví), ve kterých bude distribuován. Dodávky budou realizovány průběžně v odlehčených tlakových lahvích s integrovaným ventilem o objemu 2l a 10l. Součástí předmětu veřejné zakázky je také distribuce těchto lahví do míst plnění uvedených v této dokumentaci včetně … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Linde Gas a.s.
2019-11-15   Zajištění PBTK koncových zařízení rozvodů medicinálních plynů (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem zakázky je zajištění pravidelných bezpečnostně technických kontrol (dále jen „PBTK“) koncových zařízení rozvodů medicinálních plynů ve FN Plzeň po celou dobu trvání smlouvy. PBTK zdravotnických zdrojových napájecích jednotek a ostatních zdravotnických prostředků budou prováděny plně v souladu s vnitřními předpisy a postupy výrobce (kde výrobce nestanovil postup PBTK, řídí se osoba provádějící PBTK příslušnými normami) a v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Linde Gas a.s.
2019-11-04   Medicinální plyny 2019 (Úrazová nemocnice v Brně, p.o.)
Průběžné dodávky medicinálního kyslíku a oxidu dusného, pronájem zásobníku na kapalný medicinální kyslík o obsahu 10000 l (instalaci a případné opravy hradí dodavatel) a tlakových lahví o objemu 2 l a 10 l s integrovaným redukčním ventilem po dobu 4 let. Předmět veřejné zakázky zahrnuje dodávky plynu, pronájem tlakových lahví na dané období, ADR poplatek, silniční poplatek, dopravné do místa plnění a povinné testování kvality medicinálního vzduchu dle LEK15 SÚKL. Nabídka bude plně kompatibilní s … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Linde Gas a.s.
2019-07-19   Dodávka plynného analgetika pro ÚPMD (Ústav pro péči o matku a dítě, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou postupné dodávky plynného analgetika ve vratných odlehčených tlakových lahvích, včetně veškerého příslušenství a spotřebního materiálu souvisejícího s dávkováním zboží. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Linde Gas a.s Linde Gas a.s. Linde Gas, a.s.
2019-04-26   Medicinální plyny včetně pronájmu lahví (Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka medicinálních plynů včetně pronájmu lahví. Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na 2 samostatné části: Část 1 VZ - „Dodávka medicinálního plynu vč. pronájmu lahví“ Část 2 VZ - „Dodávka Entonoxu vč. pronájmu lahví“ Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Linde Gas a.s. Linde Gas, a.s.
2019-04-03   Medicinální plyny pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje (Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ mezi zadavatelem a jedním účastníkem zadávacího řízení, na základě které bude zadávána veřejná zakázka na dodávku medicinálních plynů pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje. Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody je dodávka medicinálního kyslíku a medicinálního plynu určeného k poskytování přednemocniční neodkladné péče, v souladu s … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Linde Gas a.s.
2019-03-11   Medicinální a technické plyny (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky medicinálních a technických plynů V láhvích, kapalného kyslíku do středotlakých zásobníků a poskytování dalších služeb spojených s dopravou plynů do místa plnění. Součástí předmětu veřejné zakázky je I pronájem potřebného počtu láhví či středotlakých zásobníků na kapalný kyslík. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Linde Gas a.s.
2018-11-16   Dodání medicinálního kyslíku plynného včetně nájmu tlakových lahví (Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka medicinálního kyslíku určeného pro poskytování přednemocniční neodkladné péče, tj. nákup a dodávka medicinálního kyslíku plynného včetně nájmu tlakových lahví ve velikosti 2l a 10l po dobu čtyř (4) let. Výsledkem zadávacího řízení je uzavření Rámcové dohody s jedním (1) vybraným dodavatelem na dobu čtyř (4) let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Linde Gas a.s. Linde Gas, a.s.
2018-10-02   Medicinální a technické plyny ZZS ÚK 2019-2022 (Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na každou část VZ (dále jen „smlouva“) na dobu 48 měsíců na dodávky medicinálních plynů (léčivých přípravků – kyslík, vzduch) a technických plynů, včetně pronájmu jejich obalů (vratných tlakových lahví) v rámci zajištění provozu Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Linde Gas a.s.
2018-01-23   Dráty pro ruční svařování vícevrstvé (VOP CZ, s.p.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka svařovacích drátů pro ruční vícevrstvé svařování typu G4Si1. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Linde Gas a.s.
2017-11-02   Dodávky medicinálních a technických plynů pro KNL, a.s (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních a technických plynů v tlakových nádobách pro Krajskou nemocnici Liberec, a.s. po dobu 3 let od podpisu smlouvy. Předmět veřejné zakázky zahrnuje dodávky plynu, pronájem tlakových lahví, ADR poplatek, silniční poplatek a dopravné do místa plnění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Linde Gas a.s.
2017-10-23   Nákup technických a speciálních plynů a pronájem tlakových lahví (Povodí Vltavy, státní podnik)
Předmětem této veřejné zakázky je koupě technických a speciálních plynů, nájem tlakových lahví, dodávka technických a speciálních plynů v pronajatých tlakových lahvích a poskytnutí dalších souvisejících služeb. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Linde Gas a.s.
2017-06-29   Medicinální plyny a pronájem tlakových lahví pro ZZSPK 2018–2021 (Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek medicinálních plynů v odlehčených tlakových lahvích včetně jejich pronájmu pro potřeby přednemocniční neodkladné péče (PNP) Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, příspěvkové organizace. Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení, a to sice na 4 roky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Linde Gas a.s. Linde Gas, a.s.
2017-03-09   Medicinální a technické plyny (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Dodávka medicinálních a technických plynů v předpokládaném ročním objemu dle přiložené tabulky včetně souvisejících služeb, zejména dopravy, ADR, mýtného a atestu kapaliny. Dlouhodobý pronájem tlakových lahví a zásobníků na kapalné plyny, dále pronájem systému automatického doplňování zásobníků a pronájem elektronického systému sledování pohybu lahví. Součástí zakázky je bezplatná instalace dvou zásobníků na kapalný medicinální kyslík, každý v objemu cca 20 000 litrů. Zadavatel požaduje garanci cen po … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Linde Gas a.s.
2017-03-06   Dodávky medicinálního kapalného kyslíku (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálního kapalného kyslíku do 4 zásobníků v majetku zadavatele včetně zajištění pravidelné údržby, servisu, revizí a proškolení obsluhy zásobníků na kapalný medicinální kyslík po dobu 3 let od podpisu smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Linde Gas a.s.
2017-03-02   Rámcová smlouva na dodávku medicinálních a technických plynů pro Nemocnici Na Homolce (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem zadávacího řízení je vybrat dodavatele k uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 ZZVZ, na jejímž základě budou realizovány opakující se dodávky medicinálních technických a vzácných plynů, včetně pronájmu tlakových lahví a Dewarových nádob. Bližší specifikace je v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Linde Gas a.s.