Veřejné zakázky: Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

2024-01-25   Budova 48 Projektová dokumentace modernizace oddělení rehabilitace v rozsahu 8NP, 1NP, 1PP (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je zpracování a předání dokumentace pod názvem „Budova 48 Projektová dokumentace modernizace oddělení rehabilitace v rozsahu 8NP, 1NP, 1PP“. - Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení v členění a rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, příloha č. 12 nebo č. 8, a zákona č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu („dále jen „stavební zákon“), v platném znění. - Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-01   Odstraňování odpadů kategorie „O“ Ostatní odpad (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění odstranění odpadů kategorie „O“ Ostatní odpad, které jsou pravidelně produkovány Krajskou nemocnicí T. Bati, a.s. (dále jen KNTB). Předmětem veřejné zakázky je převzetí specifikovaných druhů odpadu, pronájem kontejnerů a klecí, odstranění odpadu a zajištění jejich přepravy ze sjednaného shromažďovacího místa objednatele do zařízení určeného k nakládání s odpady v souladu se zněním zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech včetně administrativních a technických úkonů s … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-27   Léčivé přípravky s obsahem antibiotik 2023-2 (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem antibiotik na dobu 2 roky. Dodávky jsou specifikovány a další požadavky jsou uvedeny v Příloze č. 3.1 až 3.11 - Cenová nabídka. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-20   Uzavřený odběrový systém (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné pravidelné dodávky uzavřeného odběrového systému (dále také "komodita" nebo "zboží") po dobu čtyř let, v rozsahu dle potřeb zadavatele. Bližší specifikace jsou uvedeny v příloze č. 1 (Cenová nabídka) a v příloze č. 2 (Technická specifikace) zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-31   SPOTŘEBNÍ MATERIÁL PRO OPERACE PŘEDNÍHO A ZADNÍHO SEGMENTU OKA (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je výpůjčka mikrochirurgické operační jednotky včetně příslušenství pro oční oddělení a průběžné dodávky spotřebního materiálu pro operace předního a zadního segmentu oka. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 2 zadávací dokumentace - Technická specifikace - přístroj a příloze č. 3 - Technická specifikace - spotřební materiál. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o.
2023-10-19   Léčivé přípravky s obsahem antibiotik 2023-1 (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem antibiotik po dobu 2 roky. Dodávky jsou specifikovány a další požadavky jsou uvedeny v příloze č. 2 - Specifikace jednotlivých částí a příloze č. 3.1 až 3.17 - Cenová tabulka. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-05   Ultrazvuky (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka ultrazvuků včetně příslušenství pro oddělení Krajské nemocnice T. Bati, a. s., jejich montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AURA Medical s.r.o. Electric Medical Service, s.r.o. MEDKONSULT, s. r. o. NIMOTECH, s.r.o. SNT Plus s.r.o. Viamed s.r.o.
2023-09-27   Laboratorní mikroskopy (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mikroskopů včetně příslušenství pro oddělení Krajské nemocnice T. Bati, a. s., jejich montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioVendor - Laboratorní medicína a.s. INTES BOHEMIA s.r.o.
2023-09-19   Barvicí a montovací automat (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka barvicího a montovacího automatu (sestava) pro Krajskou nemocnici T. Bati, a. s., jeho montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: bamed s.r.o.
2023-09-13   Gelová elektroforéza (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka gelové elektroforézy (2 ks) pro Krajskou nemocnici T. Bati, a. s., její montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SEBIA Czech republic s.r.o.
2023-09-11   Kapilární elektroforéza (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kapilární elektroforézy (1 komplet) pro Krajskou nemocnici T. Bati, a. s., její montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SEBIA Czech republic s.r.o.
2023-09-08   Multiplexní PCR systém (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka multiplexního PCR systému (1 komplet) pro Krajskou nemocnici T. Bati, a. s.,, jeho montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: bioMérieux CZ s.r.o.
2023-09-08   Budova 20 Plicní oddělení - nástavba pro následnou plicní péči (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je zpracování a předání dokumentace pod názvem „Budova 20 Plicní oddělení - nástavba pro následnou plicní péči“. - Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení v členění a rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, příloha č. 12 nebo č. 8, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu („dále jen „stavební zákon“), v platném znění. - Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení, která bude vykonávána s … Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-08   Hematologický analyzátor (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka hematologického analyzátoru (1 komplet) pro Krajskou nemocnici T. Bati, a. s., jeho montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-08-31   Zmrazovač krevní plazmy (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zmrazovače krevní plazmy včetně příslušenství (1 komplet) pro Krajskou nemocnici T. Bati, a. s., jeho montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Trigon Plus s.r.o.
2023-08-28   Systém elektrotermické atomizace k AA spektrometru (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka systému elektrotermické atomizace k AA spektrometru pro Krajskou nemocnici T. Bati, a. s., jeho montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: RMI, s.r.o.
2023-08-24   Hematologická linka (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka hematologické linky (1 komplet) pro Krajskou nemocnici T. Bati, a. s., její montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-08-24   Osmometr (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka osmometru (1 komplet) pro Krajskou nemocnici T. Bati, a. s., jeho montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medesa s.r.o.
2023-08-22   Spotřební zdravotnický materiál k robotickému systému daVinci Xi Single Console Systém (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu k robotickému systému da Vinci Xi II. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace - Cenová nabídka. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SYNEKTIK Czech Republic, s.r.o.
2023-08-14   Termální cykler pro Real-Time PCR (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka termálního cykleru pro Real-Time PCR (1 komplet) pro Krajskou nemocnici T. Bati, a. s., jeho montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDISTA spol.s r.o.
2023-07-28   Dodávka sanitních vozidel a osobních automobilů (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka sanitních vozidel DNR a osobních automobilů kategorie M1 pro Krajskou nemocnici T. Bati a.s. Vozidla musí splňovat nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel. Vozidla musí být nová, plně funkční a kompletní. Bližší specifikace, záruky a další požadavky jsou uvedeny v příloze č. 1.1-1.3 - Technická specifikace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Automechanika, a.s. Samohýl Motor a.s.
2023-07-26   Průběžné dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů, včetně kapalného medicinálního kyslíku a... (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů včetně kapalného medicinálního kyslíku dle dílčích požadavků zadavatele a dlouhodobý pronájem tlakových lahví. Bližší specifikace včetně orientačního množství je uvedena ve formuláři Cenová nabídka v příloze č. 1. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Linde Gas a.s.
2023-07-24   KRÁTKODOBÁ MIKROAXIÁLNÍ KATÉTROVÁ MECHANICKÁ SRDEČNÍ PODPORA (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je zápůjčka kontrolního systému a průběžné dodávky spotřebního materiálu krátkodobá mikroaxiální katétrová mechanická srdeční podpora. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 2 zadávací dokumentace - Technická specifikace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-07-13   Automatický systém k testování antimikrobiální citlivosti - MIC (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka automatizovaného systému určeného pro Oddělení lékařské mikrobiologie Krajské nemocnice T. Bati, a. s., který bude sloužit k testování antimikrobiální citlivosti – MIC, jeho montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Axon Lab spol. s r.o.
2023-07-10   KREVNÍ DERIVÁTY (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků po dobu 4 let: - KOMBINACE KOAGULAČNÍCH FAKTORŮ IX, II, VII a X (ATC B02BD01) - ALBUMINUM HUMANUM 20% (ATC B05AA01) - ALBUMINUM HUMANUM 5% (ATC B05AA01) - FIBRINOGEN LIDSKÝ (ATC B02BB01) k léčbě schválených terapeutických indikací: • Vrozená hypo-, dys- nebo afibrinogenemie • Získaná hypofibrinogenemie vznikající z - poruch syntézy v případech závažného poškození jaterního parenchymu - zvýšené intravaskulární spotřeby v důsledku … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CSL Behring s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2023-06-29   PCR analyzátor (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kusu PCR analyzátoru pro Krajskou nemocnici T. Bati, a. s., jeho montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioVendor - Laboratorní medicína a.s.
2023-06-29   Tkáňový procesor, zalévací linka, automatický rotační mikrotom (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka tkáňového procesoru, zalévací linky a automatického rotačního mikrotomu pro Krajskou nemocnici T. Bati, a. s., jejich montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medesa s.r.o.
2023-06-28   Nový objekt gynekologicko-porodnického komplexu (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky na služby je : - zajištění potřebných průzkumů. - zpracování studie proveditelnosti pro budoucí projekt „Nový objekt gynekologicko-porodnického komplexu“ (dále jen „projekt“), - zpracování projektové dokumentace pro společné povolení (DURSP) a další potřebná povolení, - zpracování dokumentace pro provádění stavby dopracované do projektové dokumentace pro zadání stavebních prací, vč. dokumentace interiéru (mobilní zařízení a vybavení), včetně přípravy pro rozmístění IT a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: DOMY spol. s r.o. Jika - CZ s.r.o.
2023-06-23   Operační stoly – opakované řízení (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka operačních stolů pro operační sály Krajské nemocnice T. Bati, a. s., jejich montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hypokramed s.r.o.
2023-06-12   Mycí a dezinfekční automat flexibilních endoskopů, sušicí skříň (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mycího a dezinfekčního automatu flexibilních endoskopů – 1 ks (část 1 veřejné zakázky) a sušicí a skladovací skříně pro flexibilní endoskopy - 1 ks (část 2), pro Krajskou nemocnici T. Bati, a. s., jejich montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
2023-06-12   Počítačový perimetr (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kusu počítačového perimetru pro Krajskou nemocnici T. Bati, a. s., jeho montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Carl Zeiss spol. s r.o.
2023-06-01   RUKAVICE VYŠETŘOVACÍ NITRILOVÉ (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakované průběžné dodávky nitrilových vyšetřovacích rukavic (dále také „zboží“ nebo „komodita“) v rozsahu dle potřeb zadavatele. Předpokládané množství předmětu veřejné zakázky je uvedeno ve formuláři Cenová nabídka (příloha č. 1) této zadávací dokumentace. Podrobná specifikace a technická specifikace je uvedena v příloze Technická specifikace (příloha č. 2). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Z + M Logistics, spol. s r.o.
2023-05-12   Léčivé přípravky - Hepariny (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem níže specifikovaných účinných látek ve schválených indikacích dle SPC k zajištění léčby ambulantních i hospitalizovaných pacientů: - Nadroparin (ATC B01AB06) - Enoxaparin (ATC B01AB05) - Heparin (ATC B01AB01) - Enoxaparin Forte (ATC B01AB05) Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 2 této zadávací dokumentace (Specifikace předmětu veřejné zakázky) a v příloze č. 3 (Cenová nabídka). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s. r. o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-05-05   Plicní ventilátory pro ARIM II (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 kusů plicních ventilátorů pro Oddělení ARIM II Krajské nemocnice T. Bati, a. s., jejich montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CHEIRÓN a.s.
2023-04-26   Administrace veřejných zakázek (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky na služby je uzavření Smlouvy o poskytování služeb s dodavatelem (dále v textu též "Smlouva"), na jejímž základě budou po dobu její platnosti zadavatelem zadávány a administrátorem prováděny služby, spočívající v komplexním zajištění administrace zadávacích řízení podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek, a to jak pro dodávky, služby, tak i stavební práce. Součástí poskytovaných služeb bude rovněž poskytování odborné konzultační a poradenské služby související s přípravou … Zobrazit zadávací řízení »
2023-04-14   Odstranění odpadů produkovaných nemocnicí (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění odstranění spalitelných nebezpečných odpadů, které jsou pravidelně produkovány Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s. (dále jen KNTB), v zařízení, které má povolení k odstraňování odpadů uvedených katalogových čísel a v souladu se zněním zákona číslo 541/2020 Sb. O odpadech a vyhlášky číslo 306/2012 Sb., O podmínkách předcházení, vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče včetně Biologicky … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Recovera Využití zdrojů a.s.
2023-04-12   Nemocniční lůžka (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nemocničních lůžek pro Krajskou nemocnici T. Bati, a. s., jejich montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Famed Żywiec Sp. z o.o. L I N E T spol. s r.o.
2023-03-24   Specializovaný ultrazvuk pro urologii a fúzní biopsii prostaty (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka specializovaného ultrazvuku pro urologii a fúzní biopsii prostaty pro Krajskou nemocnici T. Bati, a. s., jeho montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDKONSULT, s. r. o.
2023-03-16   Plicní ventilátory (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka plicních ventilátorů pro Krajskou nemocnici T. Bati, a. s., jejich montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. Dartin spol.s r.o. Dräger Medical s.r.o. medisap,s.r.o.
2023-03-09   Systém pro spinální chirurgii (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka systému pro spinální chirurgii pro Krajskou nemocnici T. Bati, a. s., jeho montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Meditrade spol. s r. o.
2023-03-09   Robotický asistent pro biopsie (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka robotického asistenta pro biopsie pro Krajskou nemocnici T. Bati, a. s., jejich montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Meditrade spol. s r. o.
2023-02-27   Robotické rameno pro optiku_systém (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka systému robotického ramene pro optiku pro Krajskou nemocnici T. Bati, a. s., jeho montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Promedeus s.r.o.
2023-02-13   Robotický systém - operační robot, operační stůl (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka robotického systému pro Krajskou nemocnici T. Bati, a. s., jeho montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu. Konkrétně se jedná o dodávku operačního robota (část 1 veřejné zakázky), a dále operačního stolu (část 2 veřejné zakázky). V rámci části 1 veřejné zakázky „Operační robot“ je mimo jiné požadován pozáruční servis po dobu 6 let ode dne následujícího po uplynutí záruční doby. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hypokramed s.r.o. SYNEKTIK Czech Republic, s.r.o.
2023-02-13   Operační stoly (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka operačních stolů pro operační sály Krajské nemocnice T. Bati, a. s., jejich předání k použití, a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
2023-02-10   Monitory životních funkcí (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka monitorů životních funkcí pro Krajskou nemocnici T. Bati, a. s., jejich montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu. Konkrétně se jedná o monitory pro odd. ARIM - dospávací pokoj, ARIM - DIOP, INT, NEU (část 1 veřejné zakázky), monitory pro odd. OZM (část 2 veřejné zakázky), monitory pro odd. PED (část 3 veřejné zakázky), monitory pro odd. ARIM (část 4 veřejné zakázky) a monitory pro odd. ARIM - NIP (část 5 veřejné … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: medisap,s.r.o. Medsol s.r.o. SNT Plus s.r.o.
2023-02-10   Anesteziologický přístroj s monitorem živ. funkcí 2 ks (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou kusů anesteziologických přístrojů s monitorem životních funkcí pro Krajskou nemocnici T. Bati, a. s., jejich montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: medisap,s.r.o.
2023-02-10   CO2 Laser (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka CO2 Laseru pro Krajskou nemocnici T. Bati, a. s., jeho montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MGVIVA a.s.
2023-02-10   Endoskopická věž (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka endoskopické věže pro Krajskou nemocnici T. Bati, a. s., její montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
2023-01-17   Sestava pro transanální mikrochirurgii (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka sestavy pro transanální mikrochirurgii pro Krajskou nemocnici T. Bati, a. s., její montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MGVIVA a.s.
2023-01-05   Zobrazovací systém - opakované zadávací řízení (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 kusů zobrazovacího systému pro Krajskou nemocnici T. Bati, a. s., jejich montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AKC konstrukce, s.r.o.