2024-01-26   Dodávka telemanipulačního/robotického operačního systému (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka chirurgického telemanipulačního operačního systému pro miniinvazivní výkony s příslušenstvím. Součástí předmětu veřejné zakázky je dále zajištění následného provádění záručního a pozáručního fullservisního zabezpečení po dobu 8 let (2 roky záruka + 6 let pozáruční servis) a průběžné dodávky spotřebního materiálu určeného pro robotickou operativu po dobu 8 let. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Cytostatika 2024 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků určených pro terapii zhoubných onemocnění v celkovém předpokládaném objemu 23 850 jednotlivých dávek léčivých přípravků. Přípravky jsou určeny pro poskytování zdravotní péče na zdravotnických pracovištích FN Plzeň. Dodávky předmětu plnění budou realizovány na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení po dobu tří let od podpisu kupní smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-25   Léčivý přípravek s obsahem účinné látky pembrolizumab (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivého přípravku s obsahem účinné látky pembrolizumab v celkovém předpokládaném objemu 8 400 ampulí. Dodávky předmětu plnění budou realizovány na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení po dobu tří let od podpisu kupní smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-24   Léčivé přípravky 2024 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků určených zejména pro výdej na lékařský předpis v ústavních lékárnách FN Plzeň v celkovém předpokládaném objemu 147 200 balení léčivých přípravků. Dodávky předmětu plnění budou realizovány na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení po dobu čtyř let od podpisu kupní smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-22   Servisní zabezpečení zdravotnické techniky výrobce Getinge 2024 – 2028 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování komplexních servisních služeb s garantovanou reakční dobou a garancí funkčnosti systému, poskytování bezpečnostně technické prohlídky zdravotnických přístrojů dle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v platném znění, vč. elektrické kontroly, validace vybraných prostředků a provádění periodické instruktáže obsluhujícího personálu pro Fakultní nemocnici Plzeň po dobu 4 let. Součástí … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-16   Fludeoxyglukosa 2024 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku fludeoxyglukóza (18F) a poskytování s nimi souvisejících služeb, tj. dopravy na pracoviště zadavatele, zpětného odběru a likvidace neupotřebené části dodávky. Zadavatel předpokládá realizaci přibližně 60% věcného plnění ve formě dodávek o měrné aktivitě 2-5 GBq v jedné dodávce a 40% věcného plnění ve formě dodávek o měrné aktivitě 5-10 GBq v jedné dodávce. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-09   Diagnostické přípravky pro zobrazovací metody 2024 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kontrastních látek a jiných diagnostických přípravků pro zobrazovací metody v celkovém předpokládaném rozsahu 46 200 jednotlivých dávek. Přípravky budou využity v rámci poskytování zdravotní péče na zdravotnických pracovištích FN Plzeň. Dodávky předmětu plnění budou realizovány po dobu čtyř let od podpisu kupní smlouvy na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-27   Zvýšení segmentace, dostupnosti a odolnosti počítačové sítě nemocnice (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace aktivních síťových prvků, včetně úpravy přiléhajících procesů, týkajících se zvýšení segmentace infrastrukturní sítě nemocnice. Předkládaný projekt významnou měrou přispěje ke zvýšení kybernetické bezpečnosti zejména tím, že bude možné více rozkouskovat síť na jednotlivé Vlany a v případě kybernetického útoku např. ransomware nedojde k narušení dostupnosti kompletně celé vnitřní infrastruktury nemocnice, ale pouze menšího celku právě díky vytvoření … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-22   Dodávka endoskopického vybavení pracovišť – 2023 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové (nikoliv repasované) endoskopické techniky dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci pro vybraná zdravotnická pracoviště Fakultní nemocnice Plzeň (FN Plzeň). Základní specifikace částí je uvedena takto: • Část 1: Endoskopické vybavení 1 (pro Chirurgickou kliniku – CHK) o Složení: videokolonoskop, videogastroskop; v případě nekompatibility se stávajícím vybavením rovněž vhodné videořetězce • Část 2: Endoskopické vybavení 2 (pro Interní oddělení – … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-07   FN Plzeň - provádění revizní činnosti elektro (2024 - 2025) (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky „FN Plzeň - provádění revizní činnosti elektro (2024 - 2025)“ je: Provedení revizí elektrospotřebičů, elektroinstalace a měření elektrostaticky vodivých podlah v areálech FN Plzeň - FN Lochotín. FN Bory a FN Bory BVN (bývalá vojenská nemocnice), v mimo areálových objektech doplnění (aktualizace) povinné dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-30   Léčivé přípravky pro krev, krvetvorné orgány a kardiovaskulární systém 2023 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků ovlivňujících vlastnosti krve, proces krvetvorby a kardiovaskulární systém v celkovém předpokládaném objemu 925 840 jednotlivých dávek (ampulí) léčivých přípravků. Přípravky jsou určeny pro poskytování zdravotní péče na zdravotnických pracovištích (klinikách a odděleních) FN Plzeň. Dodávky předmětu plnění budou realizovány po dobu čtyř let od podpisu kupní smlouvy na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-16   Operační oděvy (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky operačních oděvů (kalhot a halen). Dodávané oděvy musí být nové, v provedení a jakosti určené dle zadávacích podmínek pro použití ve zdravotnických zařízeních při poskytování zdravotních služeb v souladu se zákonnými požadavky. Nabízené oděvy musí svou jakostí a provedení odpovídat způsobu zpracování v prádelně FN Plzeň dle přílohy č. 4 této zadávací dokumentace. Materiál musí být odolný praní procesem termodezinfekce a chemotermodezinfekce a běžně užívaným … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-14   Nástroj pro řízení rizik (Fakultní nemocnice Plzeň)
Řešení je koncipováno jako komplexní projekt kybernetické bezpečnosti zadavatele, nikoliv jako dodávka pouhého softwarového nástroje. Řešení se skládá z těchto částí: 1. Analýza – sběr informací a provedení analýzy prostředí zadavatele zejména seznámení se s veškerou bezpečnostní dokumentací 2. Technologie – softwarový nástroj, který je tvořen konkrétním produktem s výkonnostními parametry, kdy součástí je dodání, implementace, optimalizace nástroje a předání do správy zadavateli, součástí je i … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-09   Antiinfektiva 2023 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků určených pro terapii infekčních onemocnění v celkovém předpokládaném objemu 907 680 jednotlivých dávek léčivých přípravků. Přípravky jsou určeny pro poskytování zdravotní péče na zdravotnických pracovištích FN Plzeň a pro výdej na lékařský předpis v ústavních lékárnách FN Plzeň. Dodávky předmětu plnění budou realizovány po dobu čtyř let od podpisu kupní smlouvy na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-07   Antineoplastika 2023 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků určených pro terapii zhoubných onemocnění v celkovém předpokládaném objemu 43 100 jednotlivých dávek léčivých přípravků. Přípravky jsou určeny pro poskytování zdravotní péče na zdravotnických pracovištích FN Plzeň. Dodávky předmětu plnění budou realizovány po dobu čtyř let od podpisu kupní smlouvy na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-07   Cytostatika 2023 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků určených pro terapii zhoubných onemocnění v celkovém předpokládaném objemu 65 790 jednotlivých dávek léčivých přípravků. Přípravky jsou určeny pro poskytování zdravotní péče na zdravotnických pracovištích FN Plzeň. Dodávky předmětu plnění budou realizovány po dobu tří let od podpisu kupní smlouvy na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-26   Antineoplastika a imunomodulátory 2023 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků určených pro terapii závažných chronických onemocnění v celkovém předpokládaném objemu 246 080 jednotlivých dávek léčivých přípravků. Přípravky jsou určeny pro poskytování zdravotní péče na zdravotnických pracovištích FN Plzeň. Dodávky předmětu plnění budou realizovány po dobu čtyř let od podpisu kupní smlouvy na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-19   Léčivé přípravky 2023 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků určených pro terapii závažných chronických onemocnění v celkovém předpokládaném objemu 16 288 jednotlivých dávek léčivých přípravků. Přípravky jsou určeny pro poskytování zdravotní péče na zdravotnických pracovištích FN Plzeň. Dodávky předmětu plnění budou realizovány po dobu čtyř let od podpisu kupní smlouvy na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-06   Nástroj pro identifikaci a hodnocení zdravotnických prostředků a dalších aktiv nemocnice (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace řešení Nástroj pro identifikaci a hodnocení zdravotnických prostředků a dalších aktiv nemocnice pro zajištění inventarizace, visibility, diagnostiky a bezpečnosti technických aktiv zadavatele s vysokým důrazem na kybernetickou bezpečnost zdravotnického zařízení. Řešení je koncipováno jako komplexní projekt kybernetické bezpečnosti zadavatele, nikoliv jako dodávka pouhé technologie. Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-13   Dodávky středně- a dlouhodobých cévních vstupů, typ PICC 2023 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem zakázky jsou dodávky střednědobých a dlouhodobých cévních vstupů, typ PICC a spotřebního materiálu k implantaci a převazům cévních vstupů dle základní specifikace jednotlivých položek zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2023-08-30   Obnova a modernizace zobrazovací techniky FN Plzeň – 9 –Anesteziologické přístroje (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů a zařízení (20 ks totožných anesteziologických přístrojů) včetně montáže, instalace, uvedení dodaných zařízení do provozu a instruktáže obsluhy, s cílem vybavení (obnovy) pracovišť Kliniky anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM) souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru. Veřejná zakázka není rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 101 ZZVZ, účastníci jsou tedy oprávněni podat pouze … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: medisap,s.r.o.
2023-08-22   Převzetí, odvoz a odstranění odpadů 2023 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky je převzetí, zajištění svozu a odstranění odpadů vznikajících při činnosti FN Plzeň po dobu 1 roku – převzetí, naložení, odvoz, zvážení a odstranění nebezpečných odpadů, biologicky rozložitelných odpadů, komunálních odpadů, včetně jejich vytříděných složek (plast, papír, sklo) z Fakultní nemocnice Plzeň v souladu se zákony. Veřejná zakázka je rozdělena na části. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Čistá Plzeň, s.r.o. ELIOD servis, s.r.o. Recovera Využití zdrojů a.s.
2023-08-18   Systém pro měření tuhosti jater metodou transientní elastografie – 2023 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového (nikoliv repasovaného) systému (přístroje, sond) pro měření tuhosti jater metodou transientní elastografie ve specifikaci dle zadávací dokumentace pro I. Interní kliniku (I.IK) Fakultní nemocnice Plzeň (FN Plzeň), včetně následného provádění BTK a dalších opakovaných servisních činností po záruční době po dobu předpokládané životnosti přístroje (8 let). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medinet s.r.o.
2023-08-18   Systémy krátkodobé mikroaxiální katétrové mechanické srdeční podpory 2023 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem zakázky jsou dodávky krátkodobého mikroaxiálního intrakardiálního katetrového systému pro mechanickou levostrannou srdeční podporu po dobu čtyř let od podpisu kupní smlouvy na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení dle následující specifikace: Název Předpokládaný roční počet kusů (systémů) Srdeční podpora Impella CP smart 7ks Srdeční podpora Impella 5.5 2ks Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-08-07   Obnova a modernizace vybavení laboratorních pracovišť FN Plzeň III (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového (nikoliv repasovaného) analytického přístroje pro laboratorní pracoviště (multiplexového laserového analyzátoru) včetně montáže, instalace, uvedení dodaného zařízení do provozu a instruktáže obsluhy, s cílem vybavení (obnovy) pracoviště laboratorním zařízením přístrojového charakteru. Veřejná zakázka není rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 101 ZZVZ, účastníci jsou tedy oprávněni podat pouze nabídku zahrnující všechny položky předmětu plnění veřejné zakázky. Zobrazit zadávací řízení »
2023-07-28   Zaměstnanecké a pacientské oděvy – překlenovací období 1 rok (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky zaměstnaneckých a pacientských oděvů ve specifikaci a předpokládaných objemech dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace po dobu jednoho roku pro zajištění oděvů pro překlenovací období. Dodávané prádlo musí být nové, v provedení a jakosti určené dle zadávacích podmínek pro použití ve zdravotnických zařízeních při poskytování zdravotních služeb v souladu se zákonnými požadavky. Podrobnosti v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Clinitex ZPS s.r.o.
2023-07-27   Diagnostika pro stanovení endokrinologických a nádorových markerů - OID - 2023 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu pro stanovení endokrinologických a nádorových markerů v rozsahu a specifikaci dle bodu 2.4.. Spotřebním materiálem se pro účely této veřejné zakázky rozumí veškeré diagnostické testy, reagencie, systémové roztoky a jiné přípravky sloužící k analýze vzorků, kontrole, kalibraci, čištění a nezbytné údržbě přístroje. Součástí plnění zakázky je rovněž zapůjčení k bezplatnému užívání plně automatického analyzátoru a příslušenství pro zpracování … Zobrazit zadávací řízení »
2023-07-20   Spotřební materiál pro mapovací 3D systém, typ: Carto ®3 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu dle kódů VZP k přístrojovému vybavení kardiologického pracoviště (v majetku FN Plzeň) včetně poskytnutí veškerého souvisejícího příslušenství. Podrobná specifikace materiálu vycházející z doporučení výrobce (návodů obsluze dodaných výrobcem) je uvedena v zadávací dokumentaci. Jako součást dodávek spotřebního materiálu požaduje zadavatel bezplatné poskytnutí trvale umístěného souvisejícího přístrojového vybavení (radiofrekvenční ablační generátor) … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Johnson & Johnson, s.r.o.
2023-07-20   Rekonstrukce MJIP FN Plzeň – 1 – Monitorovací systém (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů a zařízení (monitorovacího systému – monitorů vitálních funkcí, centrální monitorovací stanice a dalších modulů a příslušenství) včetně montáže, instalace, uvedení dodaného zařízení do provozu a instruktáže obsluhy, s cílem vybavení (obnovy) pracoviště Metabolické JIP (MJIP) I. Interní kliniky (I.IK) souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru. Veřejná zakázka není rozdělena na části ve smyslu … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CHEIRÓN a.s.
2023-07-17   Obnova a modernizace vybavení operačních sálů FN Plzeň – 4 – Navigační systémy (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů a zařízení (2 ks navigačních systémů pro kraniální neurochirurgické operace) včetně montáže, instalace, uvedení dodaných zařízení do provozu a instruktáže obsluhy, s cílem vybavení (obnovy) pracovišť centrálních operačních sálů pro operační obory Neurochirurgické kliniky (NCH) souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je poskytování smluvního plného … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medtronic Czechia s.r.o.
2023-07-14   Dodávky odpadních pytlů a sáčků 2023 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem zakázky jsou pravidelné dodávky odpadních pytlů a sáčků v požadované struktuře po dobu 2 let od podpisu kupní smlouvy na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení. Rozdělení na části a skupiny: 1. Odpadní pytle 2. Sáčky 2.1 Sáčky polyethylenové 2.2 Sáčky HDPE pro styk s potravinami 2.3 Sáčky HDPE do košů + tašky Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Abrahám František - OBALY s.r.o. PYTLÍK, a.s.
2023-07-12   Zajištění pracích prostředků a technologických procesů praní pro prádelnu Fakultní nemocnice Plzeň - Lochotín (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek vhodných tekutých i práškových pracích a dezinfekčních prostředků pro provoz prádelny ve Fakultní nemocnici Plzeň, nastavení technologických procesů praní a zapůjčení a pravidelný servis dávkovacích zařízení pro automatické dávkování, včetně dodání a instalace zařízení pro filtraci, které bude součástí potrubí přívodu vody do tunelové prací linky. Účelem veřejné zakázky je optimalizace finančních nákladů na praní prádla v prádelně FN Plzeň, zajištění dodávek … Zobrazit zadávací řízení »
2023-06-30   Rekonstrukce MJIP FN Plzeň – 2 – Infuzní technika (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů a zařízení (infuzní techniky – infuzních pump, lineárních dávkovačů a dokovacích stanic) včetně montáže, instalace, uvedení dodaného zařízení do provozu a instruktáže obsluhy, s cílem vybavení (obnovy) pracoviště Metabolické JIP (MJIP) I. Interní kliniky (I.IK) souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru. Veřejná zakázka není rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 101 ZZVZ, účastníci jsou tedy … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o.
2023-06-30   Porodnické operační sety (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky sterilních setů pro Gynekologicko-porodnickou kliniku FN Plzeň po dobu 4 let dle následující specifikace: Rozdělení na části: Část Název setu 1 SET K OŠETŘENÍ NOVOROZENCE 2 UNIVERZÁLNÍ BALÍČEK K PORODU Zobrazit zadávací řízení »
2023-06-19   Služba osobní dozimetrie – 2023 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění a zajišťování služeb osobní dozimetrie radiačních pracovníků kat. A a B pracujících ve zdravotnictví – obory radiodiagnostika, intervenční radiologie, radioterapie a nukleární medicína, po dobu 6 let. Bližší specifikace předmětu zakázky je uvedena v Zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: VF, a.s.
2023-06-13   Dodávky jednorázových papírových hygienických prostředků 2023 II (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky jednorázových papírových hygienických prostředků s cílem zásobování FN Plzeň v požadované struktuře po dobu dvou let od podpisu kupní smlouvy na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení. Zobrazit zadávací řízení »
2023-05-29   Dodávky jednorázových papírových hygienických prostředků 2023 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky jednorázových papírových hygienických prostředků s cílem zásobování FN Plzeň v požadované struktuře po dobu dvou let od podpisu kupní smlouvy na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení. Zobrazit zadávací řízení »
2023-05-26   Obnova a modernizace vybavení laboratorních pracovišť FN Plzeň II (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů a zařízení pro laboratorní pracoviště včetně montáže, instalace, uvedení dodaných zařízení do provozu a instruktáže obsluhy, s cílem vybavení (obnovy) jednotlivých pracovišť souborem laboratorních zařízení přístrojového charakteru. V části č. 1 zakázky je součástí předmětu plnění poskytování smluvního plného servisního zabezpečení po dobu 8 let (z toho 2 roky bezplatný záruční servis + 6 let paušální kvartální … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
2023-05-11   Dodávka operačního mikroskopu – OČNÍ – 2023 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového (nikoliv repasovaného) operačního mikroskopu ve specifikaci dle zadávací dokumentace pro Oční kliniku (OČNÍ) Fakultní nemocnice Plzeň (FN Plzeň), včetně následného provádění BTK a dalších opakovaných servisních činností po záruční době po dobu předpokládané životnosti přístroje (10 let). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Carl Zeiss spol. s r.o.
2023-05-10   Obnova a modernizace zobrazovací techniky FN Plzeň – 6 – Radiodiagnostika – mobilní přístroje (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů a zařízení (mobilních C-ramen a skiagrafů s přímou digitalizací) včetně instalace, uvedení dodaných zařízení do provozu a instruktáže obsluhy, s cílem vybavení (obnovy a modernizace) dislokovaných pracovišť Kliniky zobrazovacích metod (KZM) souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru. Veřejná zakázka je rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 101 ZZVZ, účastníci jsou oprávněni podat nabídku na … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Exray s.r.o. Siemens Healthcare, s.r.o.
2023-05-10   Obnova a modernizace zobrazovací techniky FN Plzeň – 7 – Radiodiagnostika II (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového (nikoliv repasovaného) zdravotnického přístroje pro radiodiagnostiku (skiagrafie s přímou digitalizací) včetně montáže, instalace, uvedení dodaného zařízení do provozu a instruktáže obsluhy, s cílem vybavení (obnovy) pracoviště Kliniky zobrazovacích metod (KZM) v areálu na Borech souborem zdravotnických prostředků. Veřejná zakázka není rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 101 ZZVZ, účastníci jsou tedy oprávněni podat pouze nabídku zahrnující všechny … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Exray s.r.o.
2023-04-18   Diagnostika pro stanovení specifických biologických markerů - OID - 2023 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu pro stanovení kostních a nádorových markerů, biochemických markerů pro prenatální screening a hormonu ACTH v rozsahu a specifikaci dle bodu 2.4. ZD. Spotřebním materiálem se pro účely této veřejné zakázky rozumí veškeré diagnostické testy, reagencie, systémové roztoky a jiné přípravky sloužící k analýze vzorků, kontrole, kalibraci, čištění a nezbytné údržbě přístroje. Součástí plnění zakázky je rovněž bezplatné zapůjčení plně automatického … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ROCHE s.r.o.
2023-04-13   Dodávka a implementace informačních technologií pro Fakultní nemocnici Plzeň (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, implementace a provozní podpora: 1. 2 ks firewallů nové generace – dále také NGFW (pravidla a politiky musí být možné vytvářet jednoduše a intuitivně v grafickém prostředí využíváním objektů typu aplikace, uživatel/skupina, počítač apod.). Dva firewally (každý umístěný v jiné lokalitě Zadavatele) budou sloužit pro segmentaci vnitřní sítě a musí být zapojeny v režimu vysoké dostupnosti, tedy jako bezvýpadkový cluster. 2. systému pro centrální správu UTM … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PCS spol. s r.o.
2023-04-05   Obnova a modernizace vybavení operačních sálů FN Plzeň – 2 – Anesteziologické stativy – II (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů a zařízení (anesteziologických stropních stativů) včetně montáže, instalace, uvedení dodaných zařízení do provozu a instruktáže obsluhy, s cílem vybavení (obnovy) jednotlivých pracovišť centrálních operačních sálů souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru. Veřejná zakázka není rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 101 ZZVZ, účastníci jsou tedy oprávněni podat pouze nabídku zahrnující všechny … Zobrazit zadávací řízení »
2023-04-03   Obnova a modernizace zobrazovací techniky FN Plzeň – 8 – Endoskopické vybavení (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů a zařízení (endoskopické techniky včetně příslušenství a souvisejícího vybavení) včetně montáže, instalace, uvedení dodaných zařízení do provozu a instruktáže obsluhy, s cílem vybavení (obnovy a modernizace) vybraných pracovišť souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru. Veřejná zakázka je rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 101 ZZVZ, účastníci jsou oprávněni podat nabídku na obě části … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medinet s.r.o. Suppmed services s.r.o.
2023-02-27   FN Plzeň, stavební úpravy pro Kardiologickou kliniku (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky je kompletní realizace uvedené stavby, která je výsledkem stavebních prací, resp. dodávek či služeb souvisejících s těmito stavebními pracemi, v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací. Projektová dokumentace je zpracována ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP), která je rozpracována v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby (DPS) a s náležitostmi zadávací dokumentace. Stavbou se rozumí provedení stavebních úprav pro Kardiologickou kliniku FN Plzeň v 1. NP … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: STRABAG a.s.
2023-02-23   Dodávky jednorázového nádobí 2023 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem zakázky jsou pravidelné dodávky jednorázového nádobí v požadované struktuře po dobu jednoho roku od podpisu kupní smlouvy na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Regina Obaly s.r.o.
2023-02-23   Obnova a modernizace zobrazovací techniky FN Plzeň - 5 - Operační stoly (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických zařízení (12 ks operačních stolů včetně požadovaného vybavení) včetně montáže, instalace, uvedení dodaných zařízení do provozu a instruktáže obsluhy, s cílem vybavení (obnova) pracoviště Centrálních operačních sálů (COS) v areálu na Lochotíně souborem zdravotnických prostředků. Veřejná zakázka není rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 101 ZZVZ, účastníci jsou tedy oprávněni podat pouze nabídku zahrnující všechny … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Getinge Czech Republic, s.r.o. Promedeus s.r.o.
2023-02-10   Spotřební materiál pro plazmovou sterilizaci (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem zakázky jsou pravidelné dodávky spotřebního materiálu pro plazmovou sterilizaci dle následující specifikace: 1. Spotřební materiál pro plazmovou sterilizaci 1.1 Kazety pro Sterrad 100NX Alllclear Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unipro - Alpha C.S., spol. s r.o.
2023-02-10   Dodávka spotřebního materiálu pro elektroforetický systém - ÚKBH - 2023 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu pro elektroforetickou analýzu sérových a močových proteinů, pro typizaci paraproteinů a pro izoelektrickou fokusaci mozkomíšního moku v rozsahu a specifikaci dle bodu 2.4.. Spotřebním materiálem se pro účely této veřejné zakázky rozumí veškeré reagencie, systémové roztoky, pufry, gely, aplikátory, filtrační papíry, barvy, antiséra a jiné přípravky sloužící k analýze vzorků, kontrole, čištění a nezbytné údržbě přístroje. Součástí plnění … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SEBIA Czech republic s.r.o.