Veřejné zakázky: Krajská nemocnice Liberec, a.s.

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky Krajská nemocnice Liberec, a.s.

2024-01-15   Pozáruční servis pro zdravotnický prostředek - SPECT/CT gamakamera Discovery NM/CT 670 (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je provádění celoroční údržby a servisu prostředku zdravotnické techniky - SPECT/CT gamakamera Discovery NM/CT 670 v rozsahu a dle požadavku Objednatele po dobu 5 let. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-08   Rozvoj nemocnice Turnov - přístavba Pavilonu TA, přístavba zákrokového sálu IBD (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem VZ jsou stavební práce, které hodlá zadavatel Krajská nemocnice Liberec, a.s. realizovat v areálu nemocnice Turnov na adrese 28. října 1000, 511 01 Turnov. Jedná se o přístavbu Pavilonu TA a přístavbu zákrokového sálu IBD. Stavba je v souladu s využitím areálu, jedná se o rozšíření stávajících prostor nemocnice. Přístavba Pavilonu TA obsahuje dvě samostatné části:  SO 01 Přístavba Pavilonu TA  SO 02 Přístavba zákrokového sálu IBD Navržený záměr co nejvíce využívá stávající prostory a přilehlé … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-18   Léčivé přípravky s obsahem účinné látky monohydrát sodné soli Oxacilinu (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky monohydrát sodné soli Oxacilinu o síle 1000 MG (dále jen „léčivé přípravky“, „LP“ nebo také „zboží“) po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-13   Hadička s bezjehlovým konektorem (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem VZ jsou průběžné dodávky hadiček s bezjehlovým konektorem s pozitivním tlakem dle aktuálních potřeb zadavatele. Průběžné dodávky zboží budou uskutečňovány na základě dílčích objednávek po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-08   Bezjehlový konektor (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky bezjehlových konektorů (dále také „zboží“) dle aktuálních potřeb zadavatele. Průběžné dodávky zboží budou uskutečňovány na základě dílčích objednávek po dobu dvou let ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-08   Infuzní set pro přetlakovou infuzi, doplňkový materiál k infuzní technice a spojovací infuzní hadičky (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky infuzních souprav pro přetlakovou infuzi, doplňkového spotřebního materiálu pro infuzní techniku a spojovacích infuzních hadiček (dále také „zboží“) dle aktuálních potřeb zadavatele. Průběžné dodávky zboží budou uskutečňovány na základě dílčích objednávek po dobu dvou let ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-02   Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Pertusumab a Trastusumab (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky - Pertuzumab o síle 600 MG a Trastuzumab o síle 600 MG - Pertuzumab o síle 1200 MG a Trastuzumab o síle 600 MG (dále jen „léčivé přípravky“, „LP“ nebo také „zboží“) po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Specifikace požadovaného léčivého přípravku je uvedena dále v této ZD a v příloze č. 2 této ZD - Cenová nabídka. Průběžné dodávky léčivých přípravků budou uskutečňovány na základě dílčích objednávek po dobu … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ROCHE s.r.o.
2023-10-03   Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Meropenem (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem VZ jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky Meropenem o síle 1 G a 500 MG po dobu 3 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Specifikace požadovaného léčivého přípravku je uvedena dále v ZD a v příloze č. 2 ZD - Cenová nabídka. Průběžné dodávky léčivých přípravků budou uskutečňovány na základě dílčích objednávek po dobu tří let ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s. r. o.
2023-10-02   Tlakové nádoby pro medicinální plyny a potravinářství (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních, technických, potravinářských a technických plynů v potravinářské kvalitě v tlakových nádobách. Dále pak dodávky suchého ledu a závoz mobilní odpařovací stanice pro Krajskou nemocnici Liberec, a.s. po dobu 2 let. Předmět veřejné zakázky rovněž zahrnuje pronájem tlakových lahví, ADR poplatky, silniční poplatky a dopravné do jednotlivých míst plnění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Linde Gas a.s.
2023-09-27   Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Rituximab (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky Rituximab o síle 1400 MG po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Specifikace požadovaného léčivého přípravku je uvedena v příloze č. 2 této ZD - Cenová nabídka. Průběžné dodávky léčivých přípravků budou uskutečňovány na základě dílčích objednávek po dobu dvou let ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ROCHE s.r.o.
2023-09-22   Pozáruční servis pro zdravotnické prostředky – 2 kompatibilní lineární urychlovače Elekta Synergy (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je provádění celoroční údržby a servisu těchto zdravotnických prostředků: • dvou kompatibilních lineárních urychlovačů Elekta Synergy, výrobce Elekta Limited, včetně jejich příslušenství uvedeného v kupní smlouvě KNL č. S2015/00207 uzavřené dne 26. 5. 2015, není-li níže uvedeno jinak, • přístroje pro synchronizaci dechu (Active Breathing Coordinator (dále jen „ABC“)) a jeho příslušenství, • technické podpory při zabezpečení komunikace mezi verifikačním systémem Mosaiq a systémem … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Elekta services s.r.o.
2023-09-21   Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Trastuzumab (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem VZ jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky Trastuzumab o síle 600 MG po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Specifikace požadovaného léčivého přípravku je uvedena dále v ZD a v příloze č. 2 ZD - Cenová nabídka. Průběžné dodávky léčivých přípravků budou uskutečňovány na základě dílčích objednávek po dobu dvou let ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ROCHE s.r.o.
2023-09-21   Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Pertuzumab (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem VZ jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky Pertuzumab o síle 420 MG po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Specifikace požadovaného léčivého přípravku je uvedena dále v ZD a v příloze č. 2 ZD - Cenová nabídka. Průběžné dodávky léčivých přípravků budou uskutečňovány na základě dílčích objednávek po dobu dvou let ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ROCHE s.r.o.
2023-08-15   Endoskopické sestavy (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka tří endoskopických sestav, resp. souborů kompletního endoskopického vybavení, které vzájemnou technologickou návazností komponent a funkčně sloučených celků, musí sloužit k provádění diagnosticko-terapeutických výkonů v gastroenterologii. Poptávaný předmět plnění musí splňovat technickou specifikaci uvedenou v příloze č. 2 ZD. Současně zadavatel požaduje záruční servis přístrojů po dobu 2 let a dále pak provádění pozáručního servisu po dobu 2 let po ukončení záruční lhůty. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Suppmed s.r.o.
2023-08-01   Automatické dezinfektory endoskopů (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem VZ je dodávka celkem 3 ks nových automatických dezinfektorů endoskopů, z toho 2 ks dvoukomorových a 1 ks jednokomorového. Současně zadavatel požaduje záruční servis po dobu 2 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Suppmed s.r.o.
2023-07-21   Operační stoly (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem VZ je dodávka celkem 8 ks nových operačních stolů, z toho 5 ks systémových operačních stolů a 3 ks mobilních operačních stolů. Současně zadavatel požaduje záruční servis po dobu 2 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Getinge Czech Republic, s.r.o. RATAN medical equipment s.r.o.
2023-07-03   C - ramena (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmět veřejné zakázky je rozdělen do 2 částí. V části 1 je předmětem plnění dodávka 1 kusu C - ramene určeného pro skiaskopické výkony prováděné na operačním sále se zaměřením na traumatologické a ortopedické výkony. Požadujeme, aby C - rameno disponovalo akvizičním režimem umožňujícím skenování i excentricky umístěných objektů, s důrazem na kvalitní zobrazení a velikost zobrazované části. Přístroj musí být lehce ovladatelný i manipulovatelný. Blíže jsou technické požadavky na C - rameno dodávané v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AURA Medical s.r.o. Exray s.r.o.
2023-06-30   Bakteriologická linka (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem VZ je dodávka nového systému pro automatickou inokulaci a rozočkování tekutých nebo ztekucených vzorků na kultivační plotnu. Současně zadavatel požaduje záruční servis po dobu 2 let, dále pak provádění pozáručního servisu po dobu 8 let po ukončení záruční lhůty. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: TRIOS, spol. s r.o.
2023-06-22   Telekomunikační služby v síti operátora mobilních telefonů GSM - hlasové telefonní a datové služby 2023 (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě mobilního operátora a zajištění veškerých činností souvisejících s poskytováním požadovaných služeb, a to na území České republiky i v zahraničí, v objemu a rozsahu specifikovaném v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
2023-06-16   Anesteziologické přístroje (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem VZ je dodávka celkem 6 ks nových anesteziologických přístrojů modulární konstrukce v pojízdném provedení s libovolně umístitelným komplexním monitorem vitálních funkcí, plynové analýzy a ventilace disponující možnostmi měření parametrů relaxace a hloubky anestézie, z toho 3 ks anesteziologických přístrojů vyšší třídy a 3 ks anesteziologických přístrojů střední třídy. Současně zadavatel požaduje záruční servis po dobu 2 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: medisap,s.r.o.
2023-06-09   Laparoskopická sestava 3x (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem VZje dodávka tří nových laparoskopických sestav pro laparoskopické chirurgické (2x) a gynekologické (1x) výkony prováděné na operačních sálech KNL. Současně zadavatel požaduje záruční servis po dobu 2 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 2T engineering s.r.o.
2023-06-08   Neuronavigace (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového neuronavigačního systému pro 3D navigaci v oblastech kranial, spine a trauma. Součástí předmětu plnění je dodání nových nástrojů používaných pro navigaci při poranění páteře a hlavy. Poptávaný předmět plnění musí splňovat technickou specifikaci uvedenou v příloze č. 2 ZD. Současně zadavatel požaduje záruční servis přístroje po dobu 2 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medtronic Czechia s.r.o.
2023-04-28   Litotryptor (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka systému pro extrakorporální litotrypsi (dále také jako „litotryptor“) sestávajícího z generátoru rázů, ovládací konzole, zákrokového stolu, C-ramene a ultrazvuku. Celý systém bude sloužit pro drcení ledvinových kamenů, urologickou diagnostiku a intervence. Před zahájením dodávky zajistí vybraný dodavatel demontáž, odvoz a likvidaci stávajícího zařízení Dornier Compact Sigma M. Součástí předmětu veřejné zakázky bude provádění bezplatného záručního servisu po dobu 2 let … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: LaparoTech Instruments s.r.o.
2023-04-28   Kardioangiograf (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem VZ je dodávka nového angiografického přístroje určeného pro katetrizaci koronárních tepen, k provádění hybridních strukturálních výkonů na srdci a dalších intervenčních kardiologických vyšetření. Současně zadavatel požaduje demontáž a ekologickou likvidaci stávajícího angiografického přístroje AXIOM ARTIS U instalovaného v r. 2010, záruční servis po dobu 2 let, dále pak provádění pozáručního servisu po dobu 8 let po ukončení záruční lhůty. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EDOMED a.s.
2023-04-26   Dodávky medicinálního kapalného kyslíku včetně pronájmu zásobníku (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálního kapalného kyslíku do 4 zásobníků v majetku zadavatele umístěných v areálech nemocnic Liberec a Turnov. Dále pak případná montáž zásobníku v nemocnici Frýdlant (pouze v případě, že účastník nemá dosud zásobník v nemocnici Frýdlant instalován) a následné zajištění pronájmu a zásobování kapalným kyslíkem tohoto zásobníku v areálu nemocnice Frýdlant. Plnění zakázky je požadováno včetně zajištění pravidelné údržby, servisu, revizí a proškolení … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Linde Gas a.s.
2023-04-05   Kardioangiograf - podlahová varianta (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem VZ je dodávka nového stacionárního angiografického systému s jedním C-ramenem se zemním kotvením s dostatečným rozsahem pohybu. Současně zadavatel požaduje demontáž a ekologickou likvidaci stávajícího angiografického přístroje ARTIS Zee Floor instalovaného v r. 2010, záruční servis po dobu 2 let, dále pak provádění pozáručního servisu po dobu 8 let po ukončení záruční lhůty. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AURA Medical s.r.o.
2023-04-05   Duální dvourovinný RTG systém II (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka stereografického RTG systému s přímou digitalizací, který umožní současné pořízení dvou ortogonálních snímků v nízkodávkovém režimu. Součástí systému musí být i softwarové vybavení, které automaticky popíše anatomické poměry a kvantifikuje posturální parametry. Poptávaný předmět plnění musí splňovat technickou specifikaci uvedenou v příloze č. 2 ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: INSPINE MEDICAL s.r.o.
2023-03-27   Spotřební materiál pro infuzní techniku II (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky infuzních souprav pro gravitační infuzi, transfuzních souprav pro krevní vaky a bezjehlových vstupů - transparentních (dále také „zboží“) dle aktuálních potřeb zadavatele. Průběžné dodávky zboží budou uskutečňovány na základě dílčích objednávek po dobu jednoho roku ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. Zarys International Group s.r.o.
2023-03-14   Barely na nebezpečný odpad (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem VZ jsou průběžné dodávky jednorázových umělohmotných barelů dle aktuálních potřeb zadavatele, které slouží k likvidaci zdravotnického odpadu. Předmět VZ zahrnuje dodávku zboží v souladu se zadavatelem požadovanými technickými parametry formulovanými v ZD a jeních přílohách. Průběžné dodávky barelů budou uskutečňovány na základě dílčích objednávek po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medistyl-Pharma a.s.
2023-03-13   Zajištění úklidových služeb a souvisejících pomocných služeb pro oddělení stravovacích služeb KNL, a.s (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb a souvisejících pomocných služeb v jednotlivých provozech stravovacího oddělení dle potřeb tohoto oddělení. Jedná se zejména o tyto služby: mytí bílého a černého nádobí, úklid jídelny, sociálního zařízení a umýváren, vč. vynesení odpadu z provozních a veřejných prostor, úklid a sanitace kuchyně, zejména přidělených pracovních úseků, úklid po malířských, zednických a jiných pracích provedených v prostorách některého ze stravovacích provozů, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Trekvila s.r.o.
2023-02-23   Spinální endoskopická sestava (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové endoskopické sestavy vhodné pro výkony v oblasti páteře a zad. Součástí dodávky je veškeré endoskopické a nástrojové dedikované vybavení pro zahájení operativy. Poptávaný předmět plnění musí splňovat technickou specifikaci uvedenou v příloze č. 2 ZD. Současně zadavatel požaduje záruční servis přístroje po dobu 2 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: NORTH MED spol. s r.o.
2023-02-13   Magnetická rezonance (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem VZ je dodávka nové magnetické rezonance o síle pole 3 Tesla a veškerého HW a SW příslušenství. Přístroj je určený pro kompletní diagnostiku zejména v oblastech onkologie, neurologie, kardiologie, chirurgie a interních nemocí. Současně zadavatel požaduje demontáž a ekologickou likvidaci stávajícího MR přístroje Philips Achieva 1,5T, záruční servis po dobu 2 let, dále pak provádění pozáručního servisu po dobu 8 let po ukončení záruční lhůty. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Philips Česká republika s.r.o.
2023-02-09   Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Nivolumab II (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem VZ jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky Nivolumab 10 MG/ML po dobu 2 let dle aktuálníchpotřeb zadavatele. Specifikace požadovaných léčivých přípravků je uvedena dále v ZD a v příloze č. 2 ZD - Cenová nabídka. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.
2023-02-01   Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Avelumab (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky Avelumab o síle 20 MG/ML (dále jen „léčivé přípravky“, „LP“ nebo také „zboží“) po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Specifikace požadovaných léčivých přípravků je uvedena dále v této ZD a v příloze č. 2 této ZD - Cenová nabídka. Průběžné dodávky léčivých přípravků budou uskutečňovány na základě dílčích objednávek po dobu dvou let ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s. r. o.
2023-01-31   Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Aflibercept (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky Aflibercept o síle 25 MG/ML (dále jen „léčivé přípravky“, „LP“ nebo také „zboží“) po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Specifikace požadovaných léčivých přípravků je uvedena dále v této ZD a v příloze č. 2 této ZD - Cenová nabídka. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: sanofi-aventis, s.r.o.
2023-01-20   Duální dvourovinný RTG systém (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka stereografického RTG systému s přímou digitalizací, který umožní současné pořízení dvou ortogonálních snímků v nízkodávkovém režimu. Součástí systému musí být i softwarové vybavení, které automaticky popíše anatomické poměry a kvantifikuje posturální parametry. Poptávaný předmět plnění musí splňovat technickou specifikaci uvedenou v příloze č. 2 ZD. Zobrazit zadávací řízení »
2022-12-19   Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Nivolumab (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem VZ jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky Nivolumab 10 MG/ML po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Specifikace požadovaných léčivých přípravků je uvedena dále v ZD a v příloze č. 2 ZD - Cenová nabídka. Zobrazit zadávací řízení »
2022-12-14   Diagnostický přístroj SPECT (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka diagnostického přístroje SPECT včetně příslušenství a provádění záručního servisu po dobu 2 let. Součástí předmětu veřejné zakázky je i provádění pozáručního servisu po dobu 8 let (96 měsíců) po ukončení záruční lhůty. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Siemens Healthcare, s.r.o.
2022-11-30   Odvoz a odstranění zdravotnického odpadu (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem VZ je zajištění naložení, svozu a odstranění zdravotnického odpadu vznikajícího při činnosti Krajské nemocnice Liberec, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Marius Pedersen a.s.
2022-11-22   Pojízdný RTG (6x) III (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka šesti kusů nových pojízdných RTG splňujících technickou specifikaci uvedenou v příloze č. 2 ZD. Zadavatel požaduje dodání přístrojů nejvyšší třídy s přímou digitalizací včetně příslušenství. Dále zadavatel požaduje záruční servis po dobu 2 let, dále pak provádění pozáručního servisu po dobu 8 let po ukončení záruční lhůty. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: NORTH MED spol. s r.o.
2022-11-11   Rukavice vyšetřovací (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem VZ jsou průběžné dodávky vyšetřovacích rukavic dle aktuálních potřeb zadavatele. Průběžné dodávky budou uskutečňovány na základě dílčích objednávek po dobu jednoho roku ode dne nabytí účinnosti smlouvy. VZ je rozdělena na 4 části, účastníci VZ jsou oprávněni podat nabídku na jednu či více částí dle jejich výběru. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KORAKO plus, s.r.o. Lohmann & Rauscher, s.r.o. MAPO medical s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2022-11-11   Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Cetuximab (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky Cetuximab o síle 5 MG/ML (dále jen „léčivé přípravky“, „LP“ nebo také „zboží“) po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2022-11-11   Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Olaparib (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky Olaparib o síle 50 MG, 100 MG a 150 MG (dále jen „léčivé přípravky“, „LP“ nebo také „zboží“) po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2022-11-11   Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Irinotekan (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky Irinotekan o síle 4,3 MG/ML (dále jen „léčivé přípravky“, „LP“ nebo také „zboží“) po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
2022-11-11   Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Denosumab (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky Denosumab o síle 120 MG (dále jen „léčivé přípravky“, „LP“ nebo také „zboží“) po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Amgen s.r.o.
2022-11-11   Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Durvalumab (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky Durvalumab o síle 50 MG/ML (dále jen „léčivé přípravky“, „LP“ nebo také „zboží“) po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2022-11-04   Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Lidský albumin (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky Lidský albumin o síle 200G/L (dále jen „léčivé přípravky“, „LP“ nebo také „zboží“) po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Specifikace požadovaných léčivých přípravků je uvedena dále v této ZD a v příloze č. 2 této ZD - Cenová nabídka. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.
2022-10-27   Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Cemiplimab (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem VZ jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky Cemiplimab o síle 350 MG po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Specifikace požadovaných léčivých přípravků je uvedena dále v ZD a v příloze č. 2 ZD Cenová nabídka. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: sanofi-aventis, s.r.o.
2022-10-27   Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Eribulin-melisát (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem VZ jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky Eribulin-melisát o síle 0,44 MG/ML po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Specifikace požadovaných léčivých přípravků je uvedena dále v ZD a v příloze č. 2 ZD Cenová nabídka. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2022-10-27   Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Alirokumab (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem VZ jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky Alirokumab o síle 75 MG a 150 MG po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Specifikace požadovaných léčivých přípravků je uvedena dále v ZD a v příloze č. 2 ZD Cenová nabídka. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: sanofi-aventis, s.r.o.