2024-01-15   Generátor laserové litotripse (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup, dodávka, instalace a uvedení do provozu nového, dosud nepoužitého zdravotnického přístroje, zabezpečení záručního a pozáručního servisního zabezpečení tohoto zdravotnického přístroje po dobu 10 let (2 roky záručního + 8 let pozáručního servisu) a dále zajištění dodávek SZM po dobu 10 let. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-15   Monitor pacientský – 3 ks (Nemocnice Na Homolce)
Dodávka, instalace a uvedení do provozu tří ks nových pacientských monitorů včetně příslušenství a jejich záruční a pozáruční servisní zabezpečení po dobu jejich předpokládané životnosti, tedy po dobu 8 let. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-11   Antineoplastika pro specializovanou centrovou péči (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek léčivých přípravků Antineoplastika pro specializovanou centrovou péči pro nemocniční lékárnu Nemocnice Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-11   Antineoplastika pro specializovanou centrovou péči (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek léčivých přípravků Antineoplastika pro specializovanou centrovou péči pro nemocniční lékárnu Nemocnice Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-05   Dodávky a služby certifikační autority (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek kvalifikovaných a dalších jednoletých a tříletých certifikátů pro provoz dle eIDAS, včetně technologických prostředků, a to po dobu trvání kupní smlouvy s postupným plněním ode dne nabytí její účinnosti. Podíl tříletých certifikátů v souboru osobní je stanoven v předpokládaném množství 1000 ks z celkového počtu poptávaných certifikátů. Cena za tříletý certifikát nesmí přesáhnout 2.6 násobek ceny v Kč bez DPH za jednoletý certifikát. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-19   Antibakteriální látky pro systémové použití (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek antibakteriálních látek pro systémové použití pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-18   Instrumentarium pro katetrizační uzávěry srdečních a cévních defektů, zkratů a komunikací II (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek SZM - Instrumentarium pro katetrizační uzávěry srdečních a cévních defektů, zkratů a komunikací pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-18   Upgrade a modernizace ekonomicko-provozního informačního, personálního a mzdového systému v NNH (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace upgrade stávajícího EPIS a PaM Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 na verzi Microsoft Dynamics 365 Business Central včetně zajištění podpory a servisu na dobu neurčitou. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-15   Anestetika - opakovaná (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek Anestetik pro nemocniční lékárnu Nemocnice Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-15   Hormony hypofýzy, hypotalamu a jejich analogy (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek hormonů hypofýzy, hypotalamu a jejich analogů pro Nemocnici Na Homolce a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-14   Jiné terapeutické přípravky II (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek léčivých přípravků ze skupiny Jiné terapeutické přípravky II pro nemocniční lékárnu Nemocnice Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-13   Reagenční činidla a spotřební materiál pro imunochemické vyšetření kostních markerů a dalších vybraných metod včetně... (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky reagenčních činidel a spotřebního materiálu pro imunochemické vyšetření kostních markerů a dalších vybraných metod a bezplatná výpůjčka analyzátoru pro IA laboratoř OKBHI, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-05   Imunosupresiva - opakovaná (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek léčivých přípravků ze skupiny Imunosupresiva pro nemocniční lékárnu Nemocnice Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-30   Bezdrátové kardiostimulátory II (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek spotřebního zdravotnického materiálu bezdrátových kardiostimulátorů. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-24   Katetrizační systém pro jednorázovou pulzní ablaci včetně výpůjčky mapovacích systémů (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek spotřebního zdravotnického materiálu – katetrizační systém pro jednorázovou pulzní ablaci včetně výpůjčky mapovacích systémů. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-22   Jehly pro mikrovlnnou ablaci II (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek jehel pro mikrovlnnou ablaci pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti včetně poskytnutí služby spočívající v dodání a zajištění obsluhy přístroje nezbytného pro aplikaci ablačních jehel) odborným technikem, dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-10   Spotřební materiál k monitoru AMBU aView II (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek spotřebního materiálu k monitoru AMBU aView pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: INLAB s.r.o.
2023-11-07   Systémy pro uzávěr ouška levé síně (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek systémů pro uzávěr ouška levé síně, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-06   SZM pro mobilní intraoperační RTG systém pro 2D fluoroskopie a 3D zobrazování (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek spotřebního zdravotnického materiálu pro mobilní intraoperační RTG systém pro 2D fluoroskopie a 3D zobrazování. Předmět plnění je plně specifikován v přílohách č. 2, 3 této zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-06   Antiadhezivní gel pro oddělení neurochirurgie NNH (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek spotřebního zdravotnického materiálu antiadhezivních gelů pro oddělení neurochirurgie. Předmět plnění je plně specifikován v přílohách č. 2, 3 této zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-03   Náplast tlaková II (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek náplastí, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-23   Docházkový systém a plánovač služeb (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka Softwaru pro plánování a evidenci pracovní doby v NNH a systému pro evidenci docházky, včetně instalace, implementace a školení uživatelů a administrátorů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Ivar ID Poděbrady, s.r.o.
2023-10-18   Léčivé přípravky s obsahem nadroparinu (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek léčivých přípravků s obsahem nadroparinu pro nemocniční lékárnu Nemocnice Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti, a to od 18. 01. 2024. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-10-18   Dodávky radiofarmaka Fluorid-(18F) sodný pro pozitronovou emisní tomografii (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek radiofarmaka Fluorid-(18F) sodný pro pozitronovou emisní tomografii pro oddělení nukleární medicíny - PET Nemocnice Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: RadioMedic s.r.o.
2023-10-18   Dodávky reagencií pro imunologickou laboratoř včetně výpůjčky průtokového cytometru (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky reagenčních činidel pro imunologickou laboratoř a bezplatná výpůjčka průtokového cytometru (otevřený systém), a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Reagenční činidla a spotřební materiál musí být kompatibilní s nabízeným cytometrem. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: I.T.A.-Intertact s.r.o.
2023-10-18   Inhalační anestetika (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek inhalačních anestetik pro nemocniční lékárnu Nemocnice Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-16   Imunosupresiva (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek léčivých přípravků ze skupiny Imunosupresiva pro nemocniční lékárnu Nemocnice Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-16   Monitorovací systémy pro chirurgii a cévní chirurgii (Nemocnice Na Homolce)
Dodávka a instalace monitorovacích systémů vč. příslušenství pro Nemocnici Na Homolce a poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k těmto systémům po dobu 8 let. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-10   3D/4D echokardiografický přístroj nejvyšší třídy (Nemocnice Na Homolce)
Dodávka, instalace a uvedení do provozu nového 3D/4D echokardiografického přístroje nejvyšší třídy vč. příslušenství a jeho záruční a pozáruční servisní zabezpečení po dobu jeho předpokládané životnosti, tedy po dobu 8 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SNT Plus s.r.o.
2023-10-10   Rámcová dohoda na výměnu terminálních jednotek medicinálních plynů v Nemocni Na Homolce (Nemocnice Na Homolce)
Dodávky terminálních jednotek medicinálních plynů vč. jejich příslušenství po dobu 4 let a s tím související montážní a instalační práce a jejich záruční a mimozáruční servis po dobou platnosti 60 měsíců od jejich instalace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-05   Spotřební materiál k systému nastavení ACT (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek spotřebního zdravotnického materiálu k systému nastavení ACT. Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-29   Katetrizačně implantované chlopně IV (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek spotřebního zdravotnického materiálu katetrizačně implantovaných chlopní. Předmět plnění je plně specifikován v přílohách č. 2, 3 této zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CARDION s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2023-09-27   Balónexpandovatelné stentgrafty (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek balónexpandovatelných stentgraftů, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-26   Přístroj pro mimotělní oběh (Nemocnice Na Homolce)
Dodávka a uvedení do provozu přístroje pro mimotělní oběh, jeho záruční a pozáruční servis po dobu 8 let a průběžné dodávky spotřebního zdravotnického materiálu k přístroji po dobu 8 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Biomedica ČS, s.r.o.
2023-09-25   Laserové přístroje pro NNH II (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup, dodávka, instalace a uvedení do provozu nového, dosud nepoužitého zdravotnického přístroje, zabezpečení záručního a pozáručního servisního zabezpečení tohoto zdravotnického přístroje po dobu 10 let (2 roky záručního + 8 let pozáručního servisu) a dále zajištění dodávek SZM po dobu 10 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MediCom, a.s. Praha
2023-09-21   pHmetrický systém pro detekci refluxu (Nemocnice Na Homolce)
Účelem této VZ je vybrat dodavatele k uzavření kupní smlouvy ke zdravotnickému přístroji, servisní smlouvy ke zdravotnickému přístroji a rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. ZZVZ, na jejímž základě budou realizovány opakující se dodávky spotřebního materiálu nezbytného k používání zdravotnického přístroje. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Imedex s.r.o.
2023-09-12   Implantabilní kardiovertry-defibrilátory III (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek Implantabilních kardiovertrů – defibrilátorů pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o. Cardiomedical, s.r.o. CARDION s.r.o. INLAB Medical, s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2023-09-11   Extrakční laserový systém (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup, dodávka, instalace a uvedení do provozu nového, dosud nepoužitého zdravotnického přístroje, zabezpečení záručního a pozáručního servisního zabezpečení tohoto zdravotnického přístroje po dobu jeho předpokládané životnosti, tedy po dobu 10 let (2 roky záručního + 8 let pozáručního servisu), a zajištění dodávek SZM po dobu 10 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GioMed Group s.r.o.
2023-09-05   Jehly pro mikrovlnnou ablaci (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek jehel pro mikrovlnnou ablaci pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti včetně poskytnutí služby spočívající v dodání a zajištění obsluhy přístroje nezbytného pro aplikaci ablačních jehel) odborným technikem, dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
2023-08-22   RTG skiagraficko-skiaskopická sklopná stěna (Nemocnice Na Homolce)
Demontáž, odvoz a ekologická likvidace původního přístrojového vybavení a dodávka, instalace a uvedení do provozu RTG skiagraficko-skiaskopické sklopné stěny včetně příslušenství, její záruční a pozáruční servis po dobu její předpokládané desetileté životnosti a provedení s tím souvisejících stavebních a instalačních prací. Zobrazit zadávací řízení »
2023-08-21   Katry a staplery (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek spotřebního zdravotnického materiálu katrů a staplerů a bezplatná výpůjčka univerzální opakovaně použitelné rukojeťi s elektrickým pohonem pro staplery a katry (2 ks). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Johnson & Johnson, s.r.o.
2023-08-21   Urogynekologické implantáty pro NNH (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek urogynekologických implantátů pro Nemocnici Na Homolce. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SERAG s. r. o. SurgiCare s.r.o.
2023-08-17   Vybrané léčivé přípravky pro specializovanou centrovou péči II (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek vybraných léčivých přípravků pro specializovanou centrovou péči pro nemocniční lékárnu Nemocnice Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. Amgen s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-08-16   Dodávky mycí a úklidové chemie pro stravovací provoz II (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek mycí a úklidové chemie pro stravovací provoz, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Diversey Česká republika, s.r.o., člen...
2023-08-15   Náplasti (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek náplastí, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Lohmann & Rauscher, s.r.o. Schubert CZ spol. s r.o.
2023-08-14   Obinadlo elastické kompresivní univerzální krepové II (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek obinadel pro Nemocnici Na Homolce. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: LINON CZ s.r.o.
2023-08-10   Dezinfekční přípravky na plochy II (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek dezinfekčních přípravků na kůži pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
2023-08-10   Kardiostimulátor pro optimalizaci průběhu kalciového gradientu II (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek kardiostimulátorů a bezplatná výpůjčka programérů (min. 2 ks), a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Minimální požadavky na přístroj musí účastník v nabídce doložit manuálem, technickým listem či jinými doklady, ze kterých bude možné ověřit, že přístroj požadavky splňuje. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: INLAB Medical, s.r.o.
2023-08-07   Polypektomické kličky a extrakční síťka (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek polypektomických kliček a extrakčních sítěk pro Nemocnici Na Homolce. Zobrazit zadávací řízení »
2023-08-03   Katetry pro intravaskulární litotripsi (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek katetrů pro intravaskulární litotripsi pro Nemocnici Na Homolce. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vamex, spol. s r.o.