Veřejné zakázky: Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

2023-09-07   Stůl operační systémový (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodání zdravotnické technicky a vybavení pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci. Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nové, dosud nepoužité zdravotnické techniky: 1 ks stůl operační systémový včetně příslušenství. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Mivamed s.r.o.
2023-05-16   Monitorovací centrála + kardiotokograf (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nové, dosud nepoužité zdravotnické techniky: 5 x intrapartální kardiotokograf s telemetrickými sondami, 3x telemetrický modul pro sledování SpO2 a NIBP matky a 1x centrální monitorovací stanice pro kardiotokografy vč. příslušenství a zajištění záručního servisu v délce 24 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: POLYMED medical CZ, a.s.
2023-04-24   Sonografický přístroj pro multioborové využití v rámci operačního traktu včetně peroperační laparoskopické sondy (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nové, dosud nepoužité zdravotnické techniky: sonografického přístroje pro multioborové využití v rámci operačního traktu včetně peroperační laparoskopické sondy včetně příslušenství a zajištění záručního servisu v délce 24 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDKONSULT, s. r. o.
2023-04-20   Systém videoendoskopický - II (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nové, dosud nepoužité zdravotnické techniky: 2 souborů videoendoskopického systému včetně kompletního příslušenství, 3 ks videokolonoskopu, 3 ks videogastroskopu a 1 ks automatického dezinfikátoru a zajištění záručního servisu v délce 24 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medinet s.r.o.
2023-04-14   Systém telemetrický (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodání zdravotnické techniky a vybavení pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci. Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka 1 ks nového nepoužívaného Systému telemetrického včetně příslušenství (15 ks telemetrických jednotek a 1 ks centrální stanice pro monitory vitálních funkcí". Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CHEIRÓN a.s.
2023-04-11   UZ přístroj - chirurgická JIP (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodání zdravotnické techniky a vybavení pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci. Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka 1 ks nového nepoužívaného UZ přístroje - chirurgická JIP včetně příslušenství. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o.
2023-03-23   Sterilizační kontejnery COS - instrumentárium COS (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nové, dosud nepoužité zdravotnické techniky: instrumentária COS vč. sterilizačních kontejnerů COS a zajištění záručního servisu v délce 24 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Mivamed s.r.o.
2023-03-23   Defibrilátor s monitorací (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nové, dosud nepoužité zdravotnické techniky: 7 ks defibrilátorů s monitorací včetně příslušenství a zajištění záručního servisu v délce 24 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: POLYMED medical CZ, a.s.
2023-03-13   Stůl operační systémový včetně příslušenství (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nové, dosud nepoužité zdravotnické techniky: 1 ks stůl operační systémový včetně příslušenství a zajištění záručního servisu v délce 24 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Mivamed s.r.o.
2023-03-13   Lůžka (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky, který zadavatel rozdělil na 4 části, je dodávka a instalace nové, dosud nepoužité zdravotnické techniky: část 1 VZ: 90 ks lůžek elektricky polohovatelných vč. příslušenství a 90 ks pasivních matrací; část 2 VZ: 12 ks lůžek elektricky polohovatelných pro JIP s váhou vč. příslušenství a 12 ks pasivních matrací; část 3 VZ: 2 ks bariatrických lůžek vč. příslušenství a 2 ks pasivních matrací a část 4 VZ: 3 ks lůžek porodních vč. příslušenství a 3 ks matrací. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Arjo Czech Republic s.r.o. Dartin spol.s r.o. L I N E T spol. s r.o. PROMA REHA, s.r.o.
2023-03-10   Dávkovač lineární + pumpa infuzní + dokovací stanice (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nové, dosud nepoužité zdravotnické techniky: 128 ks injekčních dávkovačů, 100 ks volumetrických pump a 29 ks dokovacích stanic pro 12 přístrojů vč. příslušenství a zajištění záručního servisu v délce 24 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: POLYMED medical CZ, a.s.
2023-03-07   Monitory životních funkcí + monitorovací centrála pro monitory životních funkcí (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nové, dosud nepoužité zdravotnické techniky: 14 ks monitorů vitálních funkcí a 2 ks centrální stanice pro monitory vitálních funkcí vč. příslušenství a zajištění záručního servisu v délce 24 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CHEIRÓN a.s.
2023-03-06   UZ přístroj - interní oddělení (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodání zdravotnické techniky a vybavení pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci. Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka 1 ks nového nepoužívaného UZ přístroje - interní oddělení včetně příslušenství. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o.
2023-02-27   Hmotnostní spektrometr- MALDI (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nové, dosud nepoužité zdravotnické techniky: 1 ks hmotnostní spektrometr - MALDI vč. příslušenství a zajištění záručního servisu v délce 24 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
2023-02-10   Přístroj anesteziologický vč. monitoru (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nové, dosud nepoužité zdravotnické techniky: 4 ks anesteziologických přístrojů vč. monitoru a vč. příslušenství a zajištění záručního servisu v délce 24 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: medisap,s.r.o.
2023-02-07   UZ přístroj - ARO (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je dodání zdravotnické techniky a vybavení pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci. Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka 1 ks nového nepoužívaného UZ přístroje - ARO včetně příslušenství. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o.
2023-02-07   Zdrojové mosty JIP UNP (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky dodávku 14 ks zdrojových medicinálních mostů vč. nezbytných stavebních úprav, instalace, uvedení do provozu včetně kompletního příslušenství a zajištění záručního servisu v délce 24 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Flídr medical s.r.o.
2023-01-31   Věž artroskopická Full HD - II (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nové, dosud nepoužité zdravotnické techniky: artroskopické věže Full HD včetně kompletního příslušenství a záručního servisu v délce 24 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o.
2023-01-23   Přístroj pro rychlou diferenciální diagnostiku (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je dodání zdravotnické techniky a vybavení pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci. Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka: 1 ks nového nepoužívaného přístroje pro rychlou diferenciální diagnostiku včetně příslušenství. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: bioMérieux CZ s.r.o.
2023-01-23   Lékařský mikroskop s kamerou (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je dodání zdravotnické techniky a vybavení pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci. Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka 1 ks nového nepoužívaného lékařského mikroskopu s kamerou včetně příslušenství. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Nikon Europe B.V., český odštěpný závod
2023-01-06   Kombinovaná chladnička (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je dodání zdravotnické techniky a vybavení pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci. Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka 1 ks nové nepoužívané kombinované chladničky včetně příslušenství. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unimed Praha, s.r.o.
2023-01-06   Chladnička laboratorní (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je dodání zdravotnické techniky a vybavení pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci. Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka: 3 ks nových nepoužívaných laboratorních chladniček včetně příslušenství. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Nejlabo s.r.o.
2023-01-02   Centrifuga stolní (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je dodání zdravotnické techniky a vybavení pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci. Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka 1 ks nového a nepoužívaného přístroje Centrifuga pro krevní skupiny včetně příslušenství, 1 ks nového a nepoužívaného přístroje Centrifuga pro OKB včetně příslušenství, 1 ks nového a nepoužívaného přístroje Centrifuga pro OKH včetně příslušenství, 1 ks nového a nepoužívaného přístroje Centrifuga pro OKM včetně … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Trigon Plus s.r.o.
2022-12-20   Ventilátor transportní (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nové, dosud nepoužité zdravotnické techniky: 2 ks transportního ventilátoru vč. příslušenství a zajištění záručního servisu v délce 24 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CHEIRÓN a.s.
2022-12-16   Ventilátor plicní (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nové, dosud nepoužité zdravotnické techniky: 3 ks plicního ventilátoru vč. příslušenství a zajištění záručního servisu v délce 24 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: medisap,s.r.o.
2022-12-01   Systém videoendoskopický (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nové, dosud nepoužité zdravotnické techniky: 2 souborů videoendoskopického systému včetně kompletního příslušenství, 3 ks videokolonoskopu, 3 ks videogastroskopu a 1 ks automatického dezinfikátoru a zajištění záručního servisu v délce 24 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
2022-11-07   Centrifuga cytologická (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodání zdravotnické techniky a vybavení pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci. Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka 1 ks nové nepoužívané centrifugy cytologické včetně příslušenství. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Trigon Plus s.r.o.
2022-11-04   Mobilní digitální RTG přístroj se dvěma detektory a pracovní stanicí (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nové, dosud nepoužité zdravotnické techniky: mobilního digitálního RTG přístroje se dvěma detektory a pracovní stanicí včetně kompletního příslušenství a záručního servisu v délce 24 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Exray s.r.o.
2022-11-04   RTG přístroj C-rameno pojízdný vč. monitorů (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nové, dosud nepoužité zdravotnické techniky: mobilní RTG přístroj s C-ramenem, se zesilovačem obrazu a následným plně digitálním zpracováním obrazu s náhledovým monitorem na korpusu přístroje včetně kompletního příslušenství a záručního servisu v délce 24 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o.
2022-10-03   UZ přístroj - RDG (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je dodání zdravotnické techniky a vybavení pro Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizace. Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka 1 ks nového nepoužívaného UZ přístroje - RDG včetně příslušenství. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AURA Medical s.r.o.
2022-09-12   Mikroskop laboratorní (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka 1 ks nového nepoužívaného laboratorního mikroskopu včetně příslušenství dle přílohy č. 2 Minimální technické parametry pro centrální laboratoř Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace. Podrobné požadavky zadavatele na dodávku a další podmínky jsou v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Nikon Europe B.V., český odštěpný závod
2022-09-12   Věž artroskopická Full HD (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nové, dosud nepoužité zdravotnické techniky: artroskopické věže Full HD včetně kompletního příslušenství a záručního servisu v délce 24 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
2022-08-30   UZ přístroj - RDG 1 (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové, dosud nepoužité zdravotnické techniky: UZ přístroj - RDG včetně kompletního příslušenství a záručního servisu v délce 24 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: NIMOTECH, s.r.o.
2022-07-26   UZ přístroj - gynekologický sál (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je dodání zdravotnické techniky do nového pavilonu centrálních operačních sálů Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace. Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka 1 ks nového nepoužívaného UZ přístroje - gynekologický sál včetně příslušenství. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o.
2022-07-26   Mraznička pro krevní plazmu (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je dodání zdravotnické techniky a vybavení pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci. Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka 2 ks nových nepoužívaných mrazniček pro krevní plazmu včetně příslušenství pro centrální laboratoř Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace. Podrobné požadavky zadavatele na dodávku a další podmínky jsou v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unimed Praha, s.r.o.
2022-07-18   UZ přístroj - gynekologická ambulance (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je dodání zdravotnické techniky pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci. Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka 1 ks nového nepoužívaného UZ přístroje - gynekologická ambulance včetně příslušenství. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o.
2022-07-14   Lednice na ukládání krevních vaků (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je dodání zdravotnické techniky a vybavení do centrální laboratoř Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace. Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka 3 ks nových nepoužívaných lednic na ukládání krevních vaků včetně příslušenství pro centrální laboratoř Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace. Podrobné požadavky zadavatele na dodávku a další podmínky jsou v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unimed Praha, s.r.o.
2022-06-13   Přístroj elektrochirurgický (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodání zdravotnické techniky a vybavení do nového pavilonu centrálních operačních sálů Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace. Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka 4 ks nových a nepoužívaných elektrochirurgických přístrojů včetně příslušenství. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Mivamed s.r.o.
2022-06-10   EKG (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka 9 ks EKG pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, konkrétně se jedná o dodávku 6 ks EKG přístrojů pro standardní oddělení, 3 ks pro jednotky intenzivní péče a software, který umožní komunikaci s těmito EKG přístroji a odeslání EKG záznamů do PACSu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: POLYMED medical CZ, a.s.
2022-06-01   Laparoskopiská věž včetně instrumentária pro metabolickou chirurgii (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nové, dosud nepoužité zdravotnické techniky: laparoskopiské věže včetně instrumentária pro metabolickou chirurgii včetně kompletního příslušenství a záručního servisu v délce 24 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o.
2022-05-11   Neuromonitor (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je dodání zdravotnické techniky a vybavení do nového pavilonu centrálních operačních sálů Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace. Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka 1 ks nového nepoužívaného neuromonitoru včetně příslušenství. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMOS spol. s r.o. projekce, montáže, servis
2022-01-13   Dopravní služby (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování dopravních služeb pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci. Dopravní služby zahrnují přepravu stravy ze stravovacího provozu v sídle zadavatele, vnitropodnikové pošty a zdravotnického materiálu ze sídla zadavatele na detašované pracoviště zadavatele a zpět. Zobrazit zadávací řízení »
2022-01-04   Vybavení operačních sálů - inventář II (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení operačních sálů - inventáře do nového pavilonu operačních sálů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BRANTAL, spol. s r.o.
2021-09-03   Vybavení operačních sálů - inventář (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání ostatního vybavení operačních sálů - inventář do nového pavilonu operačních sálů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: HOSPIMED, spol. s r.o.
2021-07-02   Dopravní služby (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování dopravních služeb pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci. Zobrazit zadávací řízení »
2021-04-28   Operační stoly pro centrální operační sály - II (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nové, dosud nepoužité zdravotnické techniky: 8 ks operačních stolů včetně kompletního příslušenství pro jednotlivé obory. Předmětem veřejné zakázky je také poskytnutí pozáručního servisu na dodávané zařízení, a to v délce 8 let ode dne skončení záruční doby. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Mivamed s.r.o.
2021-03-01   Operační stoly pro centrální operační sály (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nové, dosud nepoužité zdravotnické techniky: 8 ks operačních stolů včetně kompletního příslušenství pro jednotlivé obory. Předmětem veřejné zakázky je také poskytnutí pozáručního servisu na dodávané zařízení, a to v délce 8 let ode dne skončení záruční doby. Zobrazit zadávací řízení »
2019-05-15   Obnova přístrojového vybavení centrální sterilizace (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nové, dosud nepoužité zdravotnické techniky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BMT Medical Technology, s.r.o.
2019-04-24   Matrace antidekubitní aktivní – II (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodání nových, dosud nepoužitých matrací antidekubitních aktivních. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMA REHA, s.r.o.
2019-03-11   Medicinální a technické plyny (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky medicinálních a technických plynů V láhvích, kapalného kyslíku do středotlakých zásobníků a poskytování dalších služeb spojených s dopravou plynů do místa plnění. Součástí předmětu veřejné zakázky je I pronájem potřebného počtu láhví či středotlakých zásobníků na kapalný kyslík. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Linde Gas a.s.