2023-10-03   Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Meropenem (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem VZ jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky Meropenem o síle 1 G a 500 MG po dobu 3 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Specifikace požadovaného léčivého přípravku je uvedena dále v ZD a v příloze č. 2 ZD - Cenová nabídka. Průběžné dodávky léčivých přípravků budou uskutečňovány na základě dílčích objednávek po dobu tří let ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s. r. o.
2023-08-23   Periferní myorelaxancia I (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků pro parenterální aplikaci obsahující účinnou látku cisatracurium (ATC M03AC11) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s. r. o.
2023-07-04   Antidiabetika - inzulíny a kombinace VI. - Xultophy (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků s obsahem účinných látek inzulín degludek a liraglutid (ATC skupina A10AE56) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s. r. o.
2023-06-15   Antidiabetika VIII. - Ozempic (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků obsahující účinnou látku semaglutid pro parenterální aplikaci (ATC A10BJ06) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s. r. o.
2023-05-24   Antibakteriální látky pro systémové použití XXIII (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků pro parenterální aplikaci s obsahem účinných látek amikacin, levofloxacin, metronidazol, vankomycin, clindamycin (ATC skupiny J01GB06, J01MA12, J01XD01, J01XA01, J01FF01) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s. r. o. Fresenius Kabi s.r.o. PHARMOS, a.s.
2023-05-23   LP pro kardiovaskulární systém XVI. - Milrinon, Metoprolol (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků pro parenterální podání obsahující účinné látky milrinon a metoprolol (ATC skupiny C01CE02, C07AB02) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s. r. o. PHARMOS, a.s.
2023-05-17   Antibakteriální látky pro systémové použití XXIV. - betalaktamová ATB (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků pro parenterální aplikaci s obsahem účinných látek cefotaxim, ceftazidim, amoxicilin/klavulanová kyselina, ceftriaxon, ampicilin (ATC skupiny J01DD01, J01DD52, J01CR02, J01DD04, J01CA01) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s. r. o. Fresenius Kabi s.r.o. PHARMOS, a.s.
2023-05-12   Léčivé přípravky - Hepariny (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem níže specifikovaných účinných látek ve schválených indikacích dle SPC k zajištění léčby ambulantních i hospitalizovaných pacientů: - Nadroparin (ATC B01AB06) - Enoxaparin (ATC B01AB05) - Heparin (ATC B01AB01) - Enoxaparin Forte (ATC B01AB05) Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 2 této zadávací dokumentace (Specifikace předmětu veřejné zakázky) a v příloze č. 3 (Cenová nabídka). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s. r. o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-03-14   Dodávky léků - RITUXIMAB 2023 (Revmatologický ústav)
Předmětem plnění jsou průběžné dodávky dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy_Cenová nabídka, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami jsou dodávky léčivého přípravku Rixathon - L01XC02 Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s. r. o.
2023-03-14   Antidiabetika VII (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků z ATC skupin anitidiabetik (A10BK01, A10BD15, A10BK02, A10BJ06) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s. r. o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2023-02-28   Antianemika III. - Epoetinum theta (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky epoetinum theta (ATC B03XA01) v různých sílách pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s. r. o.
2023-02-21   Léčivé přípravky pro kardiovaskulární systém XV. - Entresto (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků obsahující účinné látky sakubitril a valsartan (ATC skupina C09DX04) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s. r. o.
2023-02-21   Antidiabetika - inzulíny a kombinace V (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků z ATC skupin antidiabetik (A10AE06, A10AE54) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s. r. o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2023-02-01   Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Avelumab (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky Avelumab o síle 20 MG/ML (dále jen „léčivé přípravky“, „LP“ nebo také „zboží“) po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Specifikace požadovaných léčivých přípravků je uvedena dále v této ZD a v příloze č. 2 této ZD - Cenová nabídka. Průběžné dodávky léčivých přípravků budou uskutečňovány na základě dílčích objednávek po dobu dvou let ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s. r. o.
2023-01-31   Antitrombotika V. - Eptifibatid (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků pro parenterální podání obsahující účinnou látku eptifibatid (ATC skupina B01AC16) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s. r. o.
2022-12-19   Kardiaka 7 - Levosimendan, Landiolol (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků pro parenterální aplikaci s obsahem účinné látky levosimendan (ATC skupina C01CX08) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s. r. o.
2022-12-12   Antibakteriální látky pro systémové použití XXI (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivý (ATC skupina J01DB04) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s. r. o. PHARMOS, a.s.
2022-12-01   Analgetika II. - Metamizol I (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky metamizol (ATC skupina N02BB02) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s. r. o.
2022-09-13   Antimykotika pro systémové použití VI. - Anidulafungin (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků obsahující účinnou látku anidulafungin (ATC skupina J02AX06) pro přípravu infuzního roztoku pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s. r. o.
2022-09-07   Léčivé přípravky pro zažívací trakt a metabolismus - Ocaliva III (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky acidum obeticholicum (ATC skupina A05AA04) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s. r. o.
2022-08-09   Antibakteriální látky pro systémové použití XX. - Fidaxomicin (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky Fidaxomicin (ATC skupina A07AA12) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s. r. o.
2022-08-09   Vasoprotektiva - Diosmin/Hesperidin p.o. II (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků s obsahem účinných látek Diosmin a Hesperidin (ATC skupina C05CA53) ve formě vysoce čištěného mikronizovaného flavonioidního přípravku pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s. r. o.
2022-06-27   Dodávky léků - CIMZIA 2022 (Revmatologický ústav)
Předmětem plnění jsou průběžné dodávky dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy _Cenová nabídka, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a to dodávky léčivého přípravku Cimzia - L04AB05. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s. r. o.
2022-06-16   Léčivé přípravky pro léčbu revmatických onemocnění csDMARD 2022 (Revmatologický ústav)
Předmětem plnění jsou průběžné dodávky léčivých přípravků pro léčbu revmatických onemocnění csMARD dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy _ Cenová nabídka, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a to dodávky léčivých přípravků: 1 část - účinná látka methotrexát - L04AX03, 2 část - účinná látka leflunomid - L04AA13, 3 část - účinná látka - hydroxychlorochin - P01BA02. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s. r. o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2022-06-09   Dodávky léků - TERIPARATID 2022 (Revmatologický ústav)
Předmětem plnění jsou průběžné dodávky dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy _Cenová nabídka, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a to dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou teriparatid - H05AA02. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s. r. o. Alliance Healthcare s.r.o.
2022-06-08   Inhibitory protonové pumpy - Pantoprazol i.v. aplikace I (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky Pantoprazol (ATC skupina A02BC02) pro intravenózní aplikaci určenou pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s. r. o.
2022-06-08   Antibakteriální látky pro systémové použití XIX (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků pro parenterální aplikaci s obsahem účinných látek ampicilin, ceftarolin, ceftazidim, linezolid, oxacilin (ATC skupina J01CA01, J01DI02, J01DD02, J01XX08, J01CF04) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s. r. o. Fresenius Kabi s.r.o. PHARMOS, a.s.
2022-05-20   Selektivní imunosupresiva - everolimus I (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky everolimus (ATC skupina L04AA18) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s. r. o.
2022-05-18   Selektivní Imunosupresiva - Vedolizumab IV (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků s obsahem monoklonální protilátky Vedolizumab (ATC skupina L04AA33) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Léčivo bude pacientům aplikováno intravenózně. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s. r. o.
2022-05-10   Antibakteriální látky pro systémové použití XVIII (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků pro parenterální aplikaci s obsahem účinných látek SULFAMETHOXAZOL a TRIMETHOPRIM (ATC skupiny J01EE01) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s. r. o.
2022-03-07   Imunitní séra a imunoglobuliny 5 - IMIG (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky humánních imunoglobulinů k intramuskulární aplikaci (IMIG) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s. r. o.
2022-02-25   Kortikosteroidy pro systémové použití III (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků pro parenterální podání s obsahem léčivé látky natrium-methylprednisolon sukcinát(ATC skupina H02AB04) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s. r. o.
2022-02-14   Léčivé přípravky k léčbě plicní arteriální hypertenze (PAH) VI. Sildenafil - parenterální aplikace (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků s obsahem léčivé látky SILDENAFIL (ATC G04BE03) pro parenterální aplikaci určenou pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s. r. o.
2022-02-14   Antidiabetika - INZULÍNY A KOMBINACE IV (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků s obsahem účinných látek ze skupiny humánních inzulínů a analogů lidských inzulínu pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s. r. o.
2021-11-03   Antidiabetika-insuliny a kombinace III. - APIDRA, LYUMJEV (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků s obsahem účinných látek ze skupiny analogů lidských inzulínů z ATC skupin A10AB06, A10AB04 pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s. r. o. sanofi-aventis, s.r.o.
2021-10-22   Léčivé přípravky s obsahem antibiotik IX (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem antibiotik po dobu 1 roku. Dodávky jsou specifikovány a další požadavky jsou uvedeny v Příloze č. 2 - Specifikace jednotlivých částí, Příloze č. 3.1 až 3.18 - Cenová nabídka. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s. r. o. Fresenius Kabi s.r.o. PHARMOS, a.s. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2021-10-22   Selektivní imunosupresiva - Vedolizumab V (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků pro subkutánní podání (s. c.) s obsahem monoklonální protilátky VEDOLIZUMAB (ATC skupina L04AA33) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s. r. o.
2021-10-07   Antidiabetika VI (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků ze skupiny antidiabetik s obsahem účinných látek sitagliptin, vildagliptin a jejich fixní kombinace s metforminem (ATC skupiny A10BH01, A10BD07, A10BH02, A10BD08) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s. r. o. Merck Sharp & Dohme s.r.o.
2021-09-15   Antitrombotika IV. - ASA (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků obsahující účinnou látku acidum acetylsalicylicum (ATC skupina B01AC06) pro léčbu ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s. r. o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2021-09-14   Léčivé přípravky pro zažívací trakt a metabolismus II (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků z ATC skupin A07FA a A09AA02 pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s. r. o. PHARMOS, a.s.
2021-09-14   Antidiabetika V (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků ze skupiny antidiabetik s obsahem účinných látek liraglutid a semaglutid (ATC skupiny A10BJ02, A10BJ06) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s. r. o.
2021-06-03   Antibakteriální látky pro systémové použití XIV (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků obsahující antimikrobiální látky ze skupiny beta-laktamových antibiotik (ATC skupiny J01DD52 a J01DD62) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s. r. o. PHARMOS, a.s.
2020-09-10   Antibakteriální látky pro systémové použití X. Ertapenem (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakované dodávky léčivých přípravků obsahující léčivou látku Ertapenem (ATC skupina J01DH03) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s. r. o.
2020-04-29   HVLP - Selektivní imunosupresiva - Vedolizumab III (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků s obsahem monoklonální protilátky vedolizumab (ATC skupina L04AA33) ve formě koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s. r. o.
2019-07-24   Antibakteriální látky pro systémové použití IV. beta-laktamová antibiotika (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky, resp. jejich jednotlivých částí, jsou opakované dodávky léčivých přípravků obsahující antimikrobiální látky ze skupiny beta-laktamových antibiotik pro léčbu pacientů ve schválených indikacích. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s. r. o. Alliance Healthcare, s.r.o. Fresenius Kabi s.r.o. Fresenius Kabi, s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2019-07-19   Léčivé přípravky pro kardiovaskulární systém VII. - Antiarytmika (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakované dodávky léčivých přípravků s obsahem léčivých látek Amiodaron (ACT skupina C01BD01), Landiolol (ACT skupina C07AB14) a Metoprolol (ATC skupina C07AB02) pro léčbu hospitalizovaných pacientů ve schválených indikacích. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s. r. o. Alliance Healthcare, s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2019-07-12   Biologická léčba X (Krajská nemocnice T. Bati, a.s.)
1. Obecný popis předmětu plnění Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků pro biologickou léčbu v rozsahu dle potřeb zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena dle účinných látek na 8 částí. Bližší specifikace jednotlivých částí je uvedena v příloze č. 1 (Specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky). 2. Části veřejné zakázky Veřejná zakázka je rozdělena na celkem 8 částí podle jednotlivých ATC skupin vymezených v příloze č. 1. Požadavky zadavatele jsou pro všechny části veřejné zakázky … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s. r. o. Alliance Healthcare s.r.o.
2019-05-13   Etamsylát (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je v každé části uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s. r. o. Alliance Healthcare s.r.o. Alliance Healthcare, s.r.o.
2019-02-25   Deferasirox (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s. r. o. Alliance Healthcare s.r.o. Alliance Healthcare, s.r.o.
2019-02-25   Certolizumabum pegolum (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele. Léčivý přípravek s účinnou látkou certolizumabum pegolum, ATC L04AB05. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s. r. o. Alliance Healthcare s.r.o. Alliance Healthcare, s.r.o.