2023-11-07   Léčivé přípravky s obsahem ixazomibu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem ixazomibu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o.
2023-11-01   Léčivé přípravky s obsahem ranibizumabu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem ranibizumabu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o.
2023-10-26   Dodávka léků – Náhrady minerálních prvků, vitamíny, intenstinální antiinfektiva a antacida 2023 (Revmatologický ústav)
Předmětem plnění jsou průběžné dodávky dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy – Cenová nabídka, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a to dodávky léčivých přípravků: část 1 - A12AX - Vápník, kombinace s vitaminem D; část 2 - A11CC05 - Cholecalciferol; část 3 - A07EC01 - Sulfasalazin; část 4 - Omeprazol. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o.
2023-10-25   Dabrafenib-mesilát (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků dle potřeb zadavatele Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o.
2023-10-24   Folitropin alfa, Lutropin alfa (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků dle potřeb zadavatele Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o.
2023-10-20   Léčivé přípravky s obsahem DEFERASIROXU bez laktózy II (Ústav hematologie a krevní transfuze Praha)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků obsahující účinnou látku DEFERASIROX bez laktózy, a to v předpokládaném množství a skladbě dle technické specifikace uvedené v příloze č. 5 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o.
2023-10-16   Léčivé přípravky[2024-2025]:Tablety (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků dle specifikace a za podmínek uvedených v přílohách č. 2 (Specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky) a č. 3 (Vzor kupní smlouvy) zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na celkem 11 částí podle specifikace uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Požadavky zadavatele jsou pro všechny části veřejné zakázky stanoveny shodně, pokud není v dalších ustanoveních zadávací dokumentace uvedeno jinak. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. ViaPharma s.r.o.
2023-10-12   Léčivé přípravky [2024] (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků dle specifikace a za podmínek uvedených v přílohách č. 2 (Specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky) a č. 3 (Vzor kupní smlouvy) zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na celkem 3 částí podle specifikace uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Požadavky zadavatele jsou pro všechny části veřejné zakázky stanoveny shodně, pokud není v dalších ustanoveních zadávací dokumentace uvedeno jinak. Dodavatelé jsou oprávněni podat … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2023-10-11   „J01 - ANTIBIOTIKA PARENTERÁLNÍ“ (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakující se dodávky ANTIBIOTIK PARENTERÁLNÍch, po dobu 24 měsíců nebo do vyčerpání předpokládaného množství k odběru. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. Fresenius Kabi s.r.o. PHARMOS, a.s.
2023-10-09   Léčivé přípravky III [2023-2025] (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků dle specifikace a za podmínek uvedených v přílohách č. 2 (Specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky) a č. 3 (Vzor kupní smlouvy) zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na celkem 14 částí podle specifikace uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Požadavky zadavatele jsou pro všechny části veřejné zakázky stanoveny shodně, pokud není v dalších ustanoveních zadávací dokumentace uvedeno jinak. Dodavatelé jsou oprávněni podat … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. ELI Lilly ČR, s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. ViaPharma s.r.o.
2023-10-02   Léčivé přípravky s obsahem teriparatidu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem teriparatidu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o.
2023-09-25   Cytarabin (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků dle potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o.
2023-09-22   Žlučové kyseliny a deriváty 2023 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL s obsahem účinné látky kyselina ursodeoxycholová. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o.
2023-09-15   LP s obsahem palonosetronu v kombinaci 2023 - sdružený nákup (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL s obsahem účinné látky palonosetron v kombinaci Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o.
2023-09-07   Dodávky LP - antibiotika (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakované dodávky léčivých přípravků pro pacienty zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena na 5 částí ve smyslu ustanovení § 35 zákona. Na každou část podává dodavatel samostatnou nabídku. Podrobná specifikace předmětu plnění a vymezení jednotlivých částí veřejné zakázky jsou uvedeny v ZD v příloze č. 2 („Technická specifikace pro jednotlivé části veřejné zakázky“) a v příloze č. 3 („Návrh rámcové kupní smlouvy“). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. Fresenius Kabi s.r.o. PHARMOS, a.s. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-09-06   Jiná imunosupresiva 2023 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2023-08-29   Léčivé přípravky s obsahem inklisiranu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem inklisiranu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb účastníků společného zadávání. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o.
2023-08-25   Léčivé přípravky pro oční centrum I (Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků, v rozsahu dle potřeb zadavatele, pro oční centrovou léčbu Očního oddělení Nemocnice Kyjov po dobu 12 měsíců. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. BAYER s.r.o.
2023-08-22   LP s obsahem kapmatinibu 2023 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL s obsahem účinné látky kapmatinib. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o.
2023-08-22   LP s obsahem tepotinibu 2023 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL s obsahem účinné látky tepotinib. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o.
2023-08-21   Léčivé přípravky s obsahem fosfomycinu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem fosfomycinu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o.
2023-08-18   Léčivé přípravky s obsahem FOSFOMYCINU (Ústav hematologie a krevní transfuze Praha)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků obsahující účinnou látku FOSFOMYCIN, a to v předpokládaném množství a skladbě dle technické specifikace uvedené v příloze č. 5 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o.
2023-08-18   Léčivé přípravky s obsahem ROPEGINTERFERONU ALFA-2B (Ústav hematologie a krevní transfuze Praha)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem ROPEGINTERFERONU ALFA-2B, a to v předpokládaném množství a skladbě dle technické specifikace uvedené v příloze č. 5 této zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o.
2023-08-17   Vybrané léčivé přípravky pro specializovanou centrovou péči II (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek vybraných léčivých přípravků pro specializovanou centrovou péči pro nemocniční lékárnu Nemocnice Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. Amgen s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-08-16   LP s obsahem asciminib 2023 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL s obsahem účinné látky asciminib Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o.
2023-08-14   Dodávky léků – Léčivá látka ofatumumab – ATC L04AA52 (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s obsahem léčivé látky ofatumumab – ATC L04AA52. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o.
2023-08-01   Ofatumumab (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou Ofatumumab dle potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o.
2023-07-25   Léčivé přípravky s obsahem ASCIMINIBU (Ústav hematologie a krevní transfuze Praha)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků obsahující účinnou látku ASCIMINIB, a to v předpokládaném množství a skladbě dle technické specifikace uvedené v příloze č. 5 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o.
2023-07-17   Cisatrakurium (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků dle potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o.
2023-07-12   Léčivé přípravky s obsahem sekukinumabu 150mg a basiliximabu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem sekukinumabu 150mg a basiliximabu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o.
2023-07-10   Léčivé přípravky s obsahem tacrolimu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem tacrolimu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele . Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2023-07-10   Léčivé přípravky s obsahem erytropoetinu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem epoetinu alfa po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o.
2023-07-10   Dodávky léků – Léčivá látka mesalazin – ATC A07EC02 (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem léčivé látky MESALAZIN – ATC A07EC02 Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2023-07-10   Léčivé přípravky s obsahem everolimu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem everolimu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o.
2023-07-09   Léčivý přípravek ATC skupiny L04AA33 s účinnou látkou Vedolizumab (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dodávek léčivých přípravků ATC skupiny L04AA33 s účinnou látkou Vedolizumab po dobu 2 let. Podrobná specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o.
2023-07-09   Léčivý přípravek ATC skupiny L04AA52 s účinnou látkou Ofatumumab (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dodávek léčivých přípravků ATC skupiny L04AA52 s účinnou látkou Ofatumumab po dobu 2 let. Podrobná specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o.
2023-07-09   Léčivý přípravek ATC skupiny L04AC10 s účinnou látkou Sekukinumab (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dodávek léčivých přípravků ATC skupiny L04AC10 s účinnou látkou Sekukinumab po dobu 2 let. Podrobná specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o.
2023-07-04   Léčiva pro JIHNEM (142023) (Jihočeské nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků rozdělených do jednotlivých anatomicko-terapeuticko-chemických skupin (tzv. ATC skupin) pro Jihočeské nemocnice, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2023-07-04   Léčiva pro JIHNEM (172023) (Jihočeské nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků rozdělených do jednotlivých anatomicko-terapeuticko-chemických skupin (tzv. ATC skupin) pro Jihočeské nemocnice, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o.
2023-07-04   Léčiva pro JIHNEM (152023) (Jihočeské nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků rozdělených do jednotlivých anatomicko-terapeuticko-chemických skupin (tzv. ATC skupin) pro Jihočeské nemocnice, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. Avenier a.s. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-07-04   Dexamethason - Intravitreální podání (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků dle potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o.
2023-07-04   Léčiva pro JIHNEM (132023) (Jihočeské nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků rozdělených do jednotlivých anatomicko-terapeuticko-chemických skupin (tzv. ATC skupin) pro Jihočeské nemocnice, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2023-07-04   Léčiva pro JIHNEM (122023) (Jihočeské nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků rozdělených do jednotlivých anatomicko-terapeuticko-chemických skupin (tzv. ATC skupin) pro Jihočeské nemocnice, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. ViaPharma s.r.o.
2023-07-04   Léčiva pro JIHNEM (162023) (Jihočeské nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků rozdělených do jednotlivých anatomicko-terapeuticko-chemických skupin (tzv. ATC skupin) pro Jihočeské nemocnice, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o.
2023-07-03   Léčivé přípravky s obsahem PONATINIBU (Ústav hematologie a krevní transfuze Praha)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků obsahující účinnou látku PONATINIB, a to v předpokládaném množství a skladbě dle technické specifikace uvedené v příloze č. 5 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o.
2023-07-03   Léčiva pro JIHNEM (092023) (Jihočeské nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků rozdělených do jednotlivých anatomicko-terapeuticko-chemických skupin (tzv. ATC skupin) pro Jihočeské nemocnice, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o.
2023-06-26   Léčiva pro JIHNEM (062023) (Jihočeské nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků rozdělených do jednotlivých anatomicko-terapeuticko-chemických skupin (tzv. ATC skupin) pro Jihočeské nemocnice, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. ViaPharma s.r.o.
2023-06-26   Vedolizumabum (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků dle potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o.
2023-06-26   Léčiva pro JIHNEM (072023) (Jihočeské nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků rozdělených do jednotlivých anatomicko-terapeuticko-chemických skupin (tzv. ATC skupin) pro Jihočeské nemocnice, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2023-06-23   Léčiva pro JIHNEM (052023) (Jihočeské nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků rozdělených do jednotlivých anatomicko-terapeuticko-chemických skupin (tzv. ATC skupin) pro Jihočeské nemocnice, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o.