2023-10-25   Filgotinibum (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků dle potřeb zadavatele Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PHARMOS, a.s.
2023-10-11   „J01 - ANTIBIOTIKA PARENTERÁLNÍ“ (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakující se dodávky ANTIBIOTIK PARENTERÁLNÍch, po dobu 24 měsíců nebo do vyčerpání předpokládaného množství k odběru. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. Fresenius Kabi s.r.o. PHARMOS, a.s.
2023-10-04   Léčivé přípravky a obsahem eftrenonakogu alfa (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem eftrenonakogu alfa po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PHARMOS, a.s.
2023-09-25   Léčivé přípravky s obsahem avatrombopagumu - sdružený nákup (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření kupní smlouvy mezi jednotlivými zadavateli – osobami zúčastněnými na společném zadávání a dodavatelem na dodávky léčivých přípravků dle potřeb jednotlivých zadavatelů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PHARMOS, a.s.
2023-09-07   Dodávky LP - antibiotika (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakované dodávky léčivých přípravků pro pacienty zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena na 5 částí ve smyslu ustanovení § 35 zákona. Na každou část podává dodavatel samostatnou nabídku. Podrobná specifikace předmětu plnění a vymezení jednotlivých částí veřejné zakázky jsou uvedeny v ZD v příloze č. 2 („Technická specifikace pro jednotlivé části veřejné zakázky“) a v příloze č. 3 („Návrh rámcové kupní smlouvy“). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. Fresenius Kabi s.r.o. PHARMOS, a.s. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-08-29   Dodávky léků – Filgotinib 2023 (JYSELECA) (Revmatologický ústav)
Předmětem plnění jsou průběžné dodávky dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy – Cenová nabídka, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami jsou dodávky léčivého přípravku Filgotinib – L04AA45 Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PHARMOS, a.s.
2023-08-16   Léčivé přípravky s obsahem efmoroktokogu alfa (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem efmoroktokogu alfa po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PHARMOS, a.s.
2023-08-07   Kortikosteroidy pro systémové použítí V (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků pro parenterální podání s obsahem látky hydrocortisoni natrii succinas (ATC skupina H02AB09) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PHARMOS, a.s.
2023-06-27   Léčivé přípravky s obsahem EFTRENONAKOGU ALFA (Ústav hematologie a krevní transfuze Praha)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků obsahující účinnou látku EFTRENONAKOG ALFA, a to v předpokládaném množství a skladbě dle technické specifikace uvedené v příloze č. 5 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PHARMOS, a.s.
2023-05-24   Antibakteriální látky pro systémové použití XXIII (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků pro parenterální aplikaci s obsahem účinných látek amikacin, levofloxacin, metronidazol, vankomycin, clindamycin (ATC skupiny J01GB06, J01MA12, J01XD01, J01XA01, J01FF01) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s. r. o. Fresenius Kabi s.r.o. PHARMOS, a.s.
2023-05-23   LP pro kardiovaskulární systém XVI. - Milrinon, Metoprolol (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků pro parenterální podání obsahující účinné látky milrinon a metoprolol (ATC skupiny C01CE02, C07AB02) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s. r. o. PHARMOS, a.s.
2023-05-17   Antibakteriální látky pro systémové použití XXIV. - betalaktamová ATB (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků pro parenterální aplikaci s obsahem účinných látek cefotaxim, ceftazidim, amoxicilin/klavulanová kyselina, ceftriaxon, ampicilin (ATC skupiny J01DD01, J01DD52, J01CR02, J01DD04, J01CA01) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s. r. o. Fresenius Kabi s.r.o. PHARMOS, a.s.
2023-05-03   Furosemid (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků dle potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PHARMOS, a.s.
2023-05-02   Hemofilie A - Rekombinantní faktor VIII. 2023 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. PHARMOS, a.s. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2023-04-26   Léčivé přípravky s obsahem PEGCETAKOPLANU (Ústav hematologie a krevní transfuze Praha)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na průběžné dodávky léčivých přípravků, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v zadávací dokumentaci po dobu 24 měsíců na základě rámcové smlouvy s jedním dodavatelem. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PHARMOS, a.s.
2023-04-24   Antibiotika I (Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky registrovaných léčivých přípravků s obsahem antibiotik po dobu 24 měsíců. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. Fresenius Kabi s.r.o. PHARMOS, a.s. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o. ViaPharma s.r.o.
2023-04-11   Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou DIAZEPAM, BROMAZEPAM, MIDAZOLAM (Krajská zdravotní, a.s.)
DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ PRO ÚČASTNÍKY: !!! Zadávací dokumentace včetně všech příloh je vložena do hlavní části !!! …………………………………………………………………………… Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou DIAZEPAM, BROMAZEPAM, MIDAZOLAM pro potřeby Krajské zdravotní, a.s., jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské zdravotní, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PHARMOS, a.s.
2023-04-11   Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou SUXAMETHONIUM (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou SUXAMETHONIUM pro potřeby Krajské zdravotní, a.s., jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské zdravotní, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PHARMOS, a.s.
2023-03-14   Léčivé přípravky s obsahem valacikloviru (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem valaciloviru po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PHARMOS, a.s.
2023-02-27   Kardiaka (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek léčivých přípravků ze skupiny Kardiaka pro nemocniční lékárnu Nemocnice Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. PHARMOS, a.s. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-02-24   Léčivé přípravky s obsahem AVATROMBOPAGU (Ústav hematologie a krevní transfuze Praha)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků obsahující účinnou látku AVATROMBOPAG, a to v předpokládaném množství a skladbě dle technické specifikace uvedené v příloze č. 5 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PHARMOS, a.s.
2023-02-08   Léčivé přípravky s obsahem treosulfanu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem treosulfanu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PHARMOS, a.s.
2023-01-12   Antiinfektiva - společné zadávání (Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje)
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou plynulé dodávky léčivých přípravků „Antiinfektiva“, na základě Rámcových smluv o obchodní spolupráci, které budou uzavřeny mezi jednotlivými zadavateli, osobami zúčastněnými na společném zadávání a vybraným dodavatelem dle potřeb jednotlivých zadavatelů po dobu 24 měsíců od podpisu příslušné Rámcové smlouvy o obchodní spolupráci, včetně přepravy zboží na místo určení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. Fresenius Kabi s.r.o. PHARMOS, a.s. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o. ViaPharma s.r.o.
2022-12-12   Antibakteriální látky pro systémové použití XXI (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivý (ATC skupina J01DB04) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s. r. o. PHARMOS, a.s.
2022-12-06   FN Motol - Karbetocin (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s účinnou látkou Karbetocin Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PHARMOS, a.s.
2022-12-01   Léčivé přípravky s obsahem POSAKONAZOLU pro perorální podání (Ústav hematologie a krevní transfuze Praha)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na průběžné dodávky léčivých přípravků, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v zadávací dokumentaci po dobu 24 měsíců na základě rámcové smlouvy s jedním dodavatelem. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PHARMOS, a.s.
2022-11-22   LP s obsahem anakinry 2022 - sdružený nákup (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL s obsahem účinné látky anakinra Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PHARMOS, a.s.
2022-10-25   Léčivé přípravky s obsahem antracyklinů (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem antracyklinů po dobu 4 let dle aktuálních potřeb účastníků společného zadávání. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BAXTER CZECH spol. s r.o. PHARMOS, a.s. ViaPharma s.r.o.
2022-10-18   Léčivé přípravky s obsahem opioidních analgetik (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem opioidních analgetik po dobu 4 let dle aktuálních potřeb účastníků společného zadávání. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. PHARMOS, a.s. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2022-10-14   Kortikosteroidy pro systémové použití IV (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků pro parenterální podání s obsahem účinné látky hydrocortisoni natrii succinas (ATC skupina H02AB09) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PHARMOS, a.s.
2022-09-26   Glukokortikoidy 2022 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. PHARMOS, a.s.
2022-09-02   FN Motol - Oxacilin (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s účinnou látkou Oxacilin. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PHARMOS, a.s.
2022-08-23   ANTITHYMOCYTÁRNÍ IMUNOGLOBULIN 2022 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PHARMOS, a.s. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2022-08-09   Vitamíny - Cholekalciferol I (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky Cholekalciferol (ATC skupina A11CC05) ve formě roztoku pro vnitřní užití pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PHARMOS, a.s.
2022-07-22   Jiná systémová hemostatika (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Grifols s.r.o. PHARMOS, a.s.
2022-07-22   Antiinfektiva 2022 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků určených pro systémovou terapii infekčních onemocnění v celkovém předpokládaném objemu 741 480 jednotlivých dávek léčivých přípravků. Přípravky jsou určeny pro poskytování zdravotní péče na zdravotnických pracovištích FN Plzeň. Dodávky předmětu plnění budou realizovány po dobu čtyř let od podpisu kupní smlouvy na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. Avenier a.s. Gilead Sciences s.r.o. Merck Sharp & Dohme s.r.o. PHARMOS, a.s. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2022-07-12   Kortikosteroidy pro systémové použití II. - Prednison p. o (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků pro perorální podání s obsahem účinné látky Prednison (ATC skupina H02AB07) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PHARMOS, a.s.
2022-06-30   Antineoplastika a imunomodulátory 2022 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků určených pro terapii závažných chronických onemocnění v celkovém předpokládaném objemu 125 120 jednotlivých dávek léčivých přípravků. Přípravky jsou určeny pro poskytování zdravotní péče na zdravotnických pracovištích FN Plzeň. Dodávky předmětu plnění budou realizovány po dobu čtyř let od podpisu kupní smlouvy na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. Amgen s.r.o. PHARMOS, a.s. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. ViaPharma s.r.o.
2022-06-27   Antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci VI. 2022 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. PHARMOS, a.s. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2022-06-22   Perorální antidiabetika II. 2022 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PHARMOS, a.s. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2022-06-22   Agonisté dopaminu I. 2022 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL s obsahem účinné látky ROPINIROL Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PHARMOS, a.s.
2022-06-13   Vitamín K a jiná hemostatika 2022 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. PHARMOS, a.s.
2022-06-08   Antibakteriální látky pro systémové použití XIX (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků pro parenterální aplikaci s obsahem účinných látek ampicilin, ceftarolin, ceftazidim, linezolid, oxacilin (ATC skupina J01CA01, J01DI02, J01DD02, J01XX08, J01CF04) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s. r. o. Fresenius Kabi s.r.o. PHARMOS, a.s.
2022-05-27   Krevní deriváty a jejich substituce 2022 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků určených pro náhradu a doplnění nezbytných složek krve v celkovém předpokládaném objemu 26 730 balení (jednotek formy) léčivých přípravků. Přípravky jsou určeny pro poskytování zdravotní péče na zdravotnických pracovištích FN Plzeň a pro výdej v ústavních lékárnách FN Plzeň. Dodávky předmětu plnění budou realizovány po dobu tří let od podpisu kupní smlouvy na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. CSL Behring s.r.o. Grifols s.r.o. PHARMOS, a.s. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o. Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.
2022-05-27   Melfalan (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků dle potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PHARMOS, a.s.
2022-05-06   Dodávky léků - KINERET 2022 (Revmatologický ústav)
Předmětem plnění jsou průběžné dodávky dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy _ Cenová nabídka, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a to dodávky léčivého přípravku KINERET _ L04AC03. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PHARMOS, a.s.
2022-04-26   Psycholeptika (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek léčivých přípravků psycholeptika pro nemocniční lékárnu Nemocnice Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PHARMOS, a.s. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o. ViaPharma s.r.o.
2022-04-13   Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou DEXMEDETOMIDIN 2022 (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou DEXMEDETOMIDIN pro potřeby Krajské zdravotní, a.s., jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské zdravotní, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PHARMOS, a.s.
2022-04-11   Rostlinné alkaloidy 2022 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. PHARMOS, a.s. ViaPharma s.r.o.
2022-04-01   Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou CEFAZOLIN (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou CEFAZOLIN pro potřeby Krajské zdravotní, a.s., jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské zdravotní, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PHARMOS, a.s.