2023-11-06   Dodávky léčivých přípravků – Vitamíny pro parenterální podání – ATC B05XC (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků různého složení s obsahem vitamínů určených k parenterálnímu podání – ATC B05XC. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. BAXTER CZECH spol. s r.o. Fresenius Kabi s.r.o.
2023-10-11   „J01 - ANTIBIOTIKA PARENTERÁLNÍ“ (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakující se dodávky ANTIBIOTIK PARENTERÁLNÍch, po dobu 24 měsíců nebo do vyčerpání předpokládaného množství k odběru. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. Fresenius Kabi s.r.o. PHARMOS, a.s.
2023-10-06   FN Motol - Dodávky sterilního oplachového roztoku ve vaku - Roztok chloridu sodného 0,9% 5000ML (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky sterilního oplachového roztoku chloridu sodného 0,9% ve vaku o objemu 5000ml, a to dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy - Seznam zboží. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fresenius Kabi s.r.o.
2023-10-06   FN Motol - Dodávky sterilního oplachového roztoku ve vaku - Roztok chloridu sodného 0,9% 3000ML (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky sterilního oplachového roztoku chloridu sodného 0,9% ve vaku o objemu 3000ml, a to v rozsahu dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy - Seznam zboží. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fresenius Kabi s.r.o.
2023-10-05   Obnova a doplnění infuzní a dávkovací techniky FN Ostrava (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou v jednotlivých částech veřejné zakázky průběžné a opakované dodávky nových souborů zdravotnické technologie – infuzní a dávkovací techniky (dále jen také „ZT“), poskytování záručních a následně pozáručních servisních služeb bez nebo včetně náhradních dílů po dobu 5 let a průběžné a opakované dávky spotřebního zdravotnického materiálu - (dále jen také „SZM“). Bližší informace jsou uvedeny u jednotlivých části VZ a v Zadávací dokumentaci (dále jen "ZD"). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. Fresenius Kabi s.r.o.
2023-09-07   Dodávky LP - antibiotika (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakované dodávky léčivých přípravků pro pacienty zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena na 5 částí ve smyslu ustanovení § 35 zákona. Na každou část podává dodavatel samostatnou nabídku. Podrobná specifikace předmětu plnění a vymezení jednotlivých částí veřejné zakázky jsou uvedeny v ZD v příloze č. 2 („Technická specifikace pro jednotlivé části veřejné zakázky“) a v příloze č. 3 („Návrh rámcové kupní smlouvy“). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. Fresenius Kabi s.r.o. PHARMOS, a.s. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-09-01   Vybavení nemocnice Mělník I (Mělnická zdravotní, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky. Veřejná zakázka je rozdělena na samostatné části následovně: Část 1 – Infuzní technika Část 2 – Kardiotokografy s centrálním monitorovacím systémem (3+1 ks) Část 3 – Sprchovací lehátko (1 ks) Část 4 – Zvedák pro imobilní pacienty (1 ks) Část 5 – Lůžková rampa (2 ks) Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AUDY s.r.o. Fresenius Kabi s.r.o. MSM, spol. s r.o. MZ Liberec, a.s. POLYMED medical CZ, a.s.
2023-08-28   Doplnění infuzní techniky pro Nemocnici Nymburk s.r.o (Nemocnice Nymburk s.r.o.)
Veřejná zakázka spočívá v dodávce infuzní techniky uvedené v příloze č. 1, a to včetně dodání příslušenství, příslušné dokumentace, zajištění školení, provádění BTK, servisních kontrol a oprav po celou dobu trvání záručního a pozáručního období. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fresenius Kabi s.r.o.
2023-08-21   Dodávky aferetických souprav - A (Ústav hematologie a krevní transfuze Praha)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky aferetických souprav a dalšího spotřebního materiálu pro separátory krevních složek na aferetickém oddělení Ústavu hematologie a krevní transfuze, a to v předpokládaném množství a skladbě dle technické specifikace uvedené v příloze č. 5 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fresenius Kabi s.r.o.
2023-08-08   Infuzní technika II (Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace)
Předmětem plnění je dodávka lineárních dávkovačů, infuzních pump, dokovacích stanic a monitorovací techniky. Součástí plnění je též doprava, instalace, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a bezplatný záruční servis. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fresenius Kabi s.r.o.
2023-07-26   Infuzní technika (Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace)
Předmětem plnění je dodávka lineárních dávkovačů, infuzních pump, dokovacích stanic a komunikačního SW. Součástí plnění je též doprava, instalace, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a bezplatný záruční servis. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fresenius Kabi s.r.o.
2023-07-26   Léčivé přípravky s obsahem busulfanu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem busulfanu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fresenius Kabi s.r.o.
2023-07-25   Dodávka přístrojů pro kardiologii včetně pozáručního servisu, REACT 99 (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových přístrojů včetně příslušenství, uzavření servisní smlouvy pro zajištění pozáručního servisu a u 1. části veřejné zakázky uzavření kupní smlouvy na dodávky spotřebního materiálu Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Arjo Czech Republic s.r.o. CHEIRÓN a.s. CODAN MEDITECH s.r.o. Compek Medical Services, s.r.o. Fresenius Kabi s.r.o. L I N E T spol. s r.o. Medsol s.r.o. SNT Plus s.r.o.
2023-07-13   Nemocnice Roudnice nad Labem, dodávka zdravotnických přístrojů (Nemocnice Roudnice nad Labem s.r.o.)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka různých zdravotnických přístrojů a vybavení pro nemocnici Roudnice nad Labem. Předmět plnění veřejné zakázky resp. každé části veřejné zakázky je vymezen zadávací dokumentací a vzorem Smlouvy pro každou část veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace a technickou specifikací, která tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CHEIRÓN a.s. Fresenius Kabi s.r.o. L I N E T spol. s r.o. MADISSON, s.r.o. MIELE,spol. s r.o.
2023-07-03   Léčiva pro JIHNEM (102023) (Jihočeské nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků rozdělených do jednotlivých anatomicko-terapeuticko-chemických skupin (tzv. ATC skupin) pro Jihočeské nemocnice, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. Fresenius Kabi s.r.o.
2023-06-19   Infuzní a transfuzní sety, doplňkový materiál (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dodávek zdravotnického spotřebního materiálu, a to infuzních a transfuzních setů, doplňkového materiálu pro jednotlivá pracoviště zadavatele Nemocnice Pardubického kraje po dobu dvou let. Podrobná specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. Fresenius Kabi s.r.o. Perfect Distribution a.s. POLYMED medical CZ, a.s. Zarys International Group s.r.o.
2023-06-15   Roztoky ovlivňující rovnováhu elektrolytů II. 2023 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků - roztoků ovlivňujících rovnováhu elektrolytů splňujících požadavky SÚKL Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BAXTER CZECH spol. s r.o. Fresenius Kabi s.r.o.
2023-06-13   Infuzní technika pro Oblastní nemocnici Jičín (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je dodání, instalace a kompletní uvedení do provozu 1ks lineárního dávkovače a 17 ks infuzních pump, to vše pro nové prostory novostavby pavilonu "A" Oblastní nemocnice Jičín. Součástí předmětu veřejné zakázky je též poskytování bezplatného komplexního záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fresenius Kabi s.r.o.
2023-05-29   Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou FLUCLOXACILIN (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou FLUCLOXACILIN pro potřeby Krajské zdravotní, a.s., jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské zdravotní, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fresenius Kabi s.r.o.
2023-05-24   Antibakteriální látky pro systémové použití XXIII (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků pro parenterální aplikaci s obsahem účinných látek amikacin, levofloxacin, metronidazol, vankomycin, clindamycin (ATC skupiny J01GB06, J01MA12, J01XD01, J01XA01, J01FF01) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s. r. o. Fresenius Kabi s.r.o. PHARMOS, a.s.
2023-05-23   Antimykotika pro systémové použití VIII. - Flukonazol, Vorikonazol (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků pro parenterální aplikaci obsahující antimykotika flukonazol a vorikonazol (ATC J02AC01, J02AC03) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fresenius Kabi s.r.o. ViaPharma s.r.o.
2023-05-23   Antirevmatika a protizánětlivé léky III. - Neodolpasse (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivého přípravku Neodolpasse s obsahem účinných látek orfenadrin a diclofenac (ATC M03BC51) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fresenius Kabi s.r.o.
2023-05-17   Antibakteriální látky pro systémové použití XXIV. - betalaktamová ATB (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků pro parenterální aplikaci s obsahem účinných látek cefotaxim, ceftazidim, amoxicilin/klavulanová kyselina, ceftriaxon, ampicilin (ATC skupiny J01DD01, J01DD52, J01CR02, J01DD04, J01CA01) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s. r. o. Fresenius Kabi s.r.o. PHARMOS, a.s.
2023-05-15   Infuzní technika (Oblastní nemocnice Jičín a.s.)
Předmětem této zakázky je dodávka nových přístrojů – 57 ks lineárních dávkovačů, 10 ks infuzních pump a 16 ks dokovacích stanic do Oblastní nemocnice Jičín a.s. Bližší vymezení předmětu zakázky je uvedeno na profilu zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fresenius Kabi s.r.o.
2023-05-15   Dodávka zdravotnického vybavení pro ON Náchod – nemocnice Rychnov nad Kněžnou II - část 3: Infuzní technika (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových souborů zdravotnické technologie – infuzní techniky včetně příslušenství a vybavení nutného pro instalaci, uvedení do provozu a bezproblémový provoz (to znamená vč. veškeré potřebné kabeláže nebo hadic pro propojení jednotlivých části dodávky, napájecí kabely atd.). Součástí předmětu plnění je rovněž průběžná dodávka spotřebního materiálu – dedikovaných setů na 4 roky (předpokládaný odběr je 10.600 setů za 1 rok). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fresenius Kabi s.r.o.
2023-05-03   REACT-EU 98, 99 - Řešení pro infuzní terapie v Krajské zdravotní, a.s (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky jsou dodávky infuzní techniky. Pro část 1 a 2 jde o uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky infuzní techniky včetně příslušenství a přidružených systémových prostředků pro tuto techniku a také vázaného spotřebního materiálu do jednotlivých odštěpných závodů Krajské zdravotní, a.s., a to po dobu 48 měsíců, včetně zajišťování pozáručního servisu po uplynutí záruky. Předmětem části 3 a 4 veřejné zakázky jsou dodávky infuzní techniky včetně příslušenství, včetně zajišťování … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. Fresenius Kabi s.r.o.
2023-04-24   Léčivé přípravky s obsahem bendamustinu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem bendamustinu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fresenius Kabi s.r.o.
2023-04-24   Antibiotika I (Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky registrovaných léčivých přípravků s obsahem antibiotik po dobu 24 měsíců. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. Fresenius Kabi s.r.o. PHARMOS, a.s. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o. ViaPharma s.r.o.
2023-04-20   Antibakteriální látky pro systémové použití XXII (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků obsahující účinnou látku flucloxacillin k parenterálnímu podání (ATC J01CF05) pro profylaxi a léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fresenius Kabi s.r.o.
2023-04-20   Oblastní nemocnice Trutnov a.s. - pořízení majetku IV (Oblastní nemocnice Trutnov a.s.)
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky, dělenou na dvacet dva částí, zadávanou dle zákona, v souladu s § 56 zákona v otevřeném řízení a v souladu s pravidly Integrovaného regionálního operačního programu, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, v aktuálně platném znění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Arjo Czech Republic s.r.o. Askin & Co. s. r. o. AUDY s.r.o. CHEIRÓN a.s. Compek Medical Services, s.r.o. Dartin spol.s r.o. Fresenius Kabi s.r.o. L I N E T spol. s r.o. medisap,s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. SNT Plus s.r.o. Stamed s.r.o.
2023-04-14   Oblastní nemocnice Trutnov a.s. - pořízení majetku III (Oblastní nemocnice Trutnov a.s.)
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky, dělenou na dvacet dva částí, zadávanou dle zákona, v souladu s § 56 zákona v otevřeném řízení a v souladu s pravidly Integrovaného regionálního operačního programu, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, v aktuálně platném znění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Aspironix s.r.o. CHEIRÓN a.s. CODAN MEDITECH s.r.o. Edwards Lifesciences Czech Republic s.r.o. Fresenius Kabi s.r.o. FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o. Klaro, spol. s r.o. medisap,s.r.o. MGVIVA a.s. OR-CZ spol. s r.o. POLYMED medical CZ, a.s.
2023-04-05   Léčivé přípravky - Parenterální výživa (Ústav hematologie a krevní transfuze Praha)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na průběžné dodávky léčivých přípravků, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v zadávací dokumentaci po dobu 24 měsíců na základě rámcové smlouvy s jedním dodavatelem. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fresenius Kabi s.r.o.
2023-03-24   Parenterální výživa VIII. 2023 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků ze skupiny infuzních roztoků pro parenterální výživu splňujících požadavky SÚKL Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. BAXTER CZECH spol. s r.o. Fresenius Kabi s.r.o.
2023-03-24   FYZIOLOGICKÝ ROZTOK - B05BB01 (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky infuzních roztoků s obsahem 0,9% chloridu sodného - FYZIOLOGICKÝ ROZTOK - B05BB01. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fresenius Kabi s.r.o.
2023-03-24   Parenterální výživa V. 2023 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků ze skupiny infuzních roztoků pro parenterální výživu Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. BAXTER CZECH spol. s r.o. Fresenius Kabi s.r.o.
2023-03-22   Parenterální výživa III. 2023 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků ze skupiny infuzních roztoků pro parenterální výživu splňujících požadavky SÚKL Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fresenius Kabi s.r.o.
2023-03-22   Léčivé přípravky s obsahem gentamicinu, mikafunginu a amikacinu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem gentamicinu, mikafunginu a amikacinu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. Fresenius Kabi s.r.o.
2023-03-22   Parenterální výživa IV. 2023 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků ze skupiny infuzních roztoků pro parenterální výživu splňujících požadavky SÚKL Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fresenius Kabi s.r.o.
2023-03-21   Parenterální výživa II. 2023 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků ze skupiny infuzních roztoků pro parenterální výživu splňujících požadavky SÚKL Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. BAXTER CZECH spol. s r.o. Fresenius Kabi s.r.o.
2023-03-20   Léčivé přípravky s obsahem propofolu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem propofolu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fresenius Kabi s.r.o.
2023-03-16   Parenterální výživa I. 2023 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků ze skupiny infuzních roztoků pro parenterální výživu splňujících požadavky SÚKL Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BAXTER CZECH spol. s r.o. Fresenius Kabi s.r.o.
2023-03-14   Dodávka systému pro online extrakorporální fotoferézu včetně spotřebního materiálu (Ústav hematologie a krevní transfuze Praha)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístroje pro online extrakorporální fotoforézu pro Aferetické oddělení Ústavu hematologie a krevní transfuze, včetně příslušenství, cla, dopravy, stěhovacích a manipulačních prací, uvedení do provozu, instalace, záručního servisu dle kupní smlouvy, dále opakovaná průběžná dodávka spotřebního materiálu po provádění extrakorporální fotochemoterapie za pomoci uzavřeného systému na dodaném přístroji on-line u lůžka nemocného dle rámcové kupní smlouvy po dobu 48 měsíců a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fresenius Kabi s.r.o.
2023-03-09   Dodávky aferetických souprav pro odběr plazmy k průmyslovému zpracování včetně bezplatné výpůjčky separátorů (Uherskohradišťská nemocnice a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu aferetických odběrových souprav pro odběr krevních složek pro průmyslové zpracování, antikoagulačního roztoku a odběrové jehly dle dílčích objednávek v rozsahu dle potřeb zadavatele, v souladu s § 132 ZZVZ. Součástí plnění je i výpůjčka 13 ks separátorů krevní plazmy s nimiž jsou aferetické soupravy plně kompatibilní. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fresenius Kabi s.r.o.
2023-02-22   Infuzní roztoky III. - Roztoky glukózy (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky infuzních roztoků glukózy v PE lahvích pro použití u hospitalizovaných pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fresenius Kabi s.r.o.
2023-02-22   Infuzní roztoky IV. - Voda pro injekce (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky aqua pro injectione v PE ampulích a PE lahvích pro použití u pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fresenius Kabi s.r.o.
2023-02-22   Náhrady plazmy - želatinové přípravky - Geloplasma I (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky želatinových přípravků balených ve vaku používaných jako náhrada krevní plazmy (ATC skupina B05AA06) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fresenius Kabi s.r.o.
2023-02-21   Infuzní roztoky II. - Roztoky chloridu sodného 0,9% (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky infuzních roztoků s obsahem 0,9 % chloridu sodného v PE ampulích a PE lahvích pro použití u pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fresenius Kabi s.r.o.
2023-02-08   Přístroje pro Anesteziologicko-resuscitační péči - Infuzní technika (Nemocnice Hranice a.s.)
Předmětem veřejné zakázky „Přístroje pro Anesteziologicko resuscitační péči Infuzní technika“ je pořízení přístrojového vybavení s rokem výroby ne starším než 2022 pro Nemocnici Hranice a.s., definovaného v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fresenius Kabi s.r.o.
2023-01-16   Fyziologický roztok plastová lahev (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky fyziologických roztoků s léčivou látkou Chlorid sodný v plastových lahvích pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fresenius Kabi s.r.o.