2023-08-30   Antivirotikum pro systémové použití HCV - Elbasvir_Grazoprevir III (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou pravidelné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinných látek elbasvir a grazoprevir (ATC skupina J05AP54) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merck Sharp & Dohme s.r.o.
2023-05-19   LP s obsahem golimumabu 2023 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL s obsahem účinné látky golimumab Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merck Sharp & Dohme s.r.o.
2023-03-15   Dodávka léčivých přípravků k léčbě s účinnou látkou Golimumab (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace)
Zadavatel požaduje průběžné dodávky léčivého přípravku s účinnou látkou Golimumab dle aktuální potřeby zadavatele a jeho jednotlivých objednávek pro Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merck Sharp & Dohme s.r.o.
2023-02-16   LP s obsahem pembrolizumabu 2023 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL s obsahem účinné látky PEMBROLIZUMAB Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merck Sharp & Dohme s.r.o.
2022-12-15   LP pro muskuloskeletální systém - Sugammadex I (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky sugammadex (ATC skupina V03AB35) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merck Sharp & Dohme s.r.o.
2022-12-01   Léčivé přípravky s obsahem POSAKONAZOLU pro intravenózní podání (Ústav hematologie a krevní transfuze Praha)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na průběžné dodávky léčivých přípravků, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v zadávací dokumentaci po dobu 24 měsíců na základě rámcové smlouvy s jedním dodavatelem. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merck Sharp & Dohme s.r.o.
2022-11-22   LP s obsahem sugammadexu 2022 - sdružený nákup (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL s obsahem účinné látky sugammadex. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merck Sharp & Dohme s.r.o.
2022-10-31   FN Motol - Posakonazol (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou Posakonazol, a to dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy - Seznam zboží. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merck Sharp & Dohme s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2022-10-18   FN Motol - Elbasvir a Grazoprevir (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s účinnou látkou Elbasvir a Grazoprevir. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merck Sharp & Dohme s.r.o.
2022-10-10   Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Golimumab (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky GOLIMUMAB o síle 50 MG po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Specifikace požadovaných léčivých přípravků je uvedena dále v ZD a v příloze č. 2 ZD Cenová nabídka. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merck Sharp & Dohme s.r.o.
2022-10-07   Léčivé přípravky s obsahem LETERMOVIRU (Ústav hematologie a krevní transfuze Praha)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků obsahující účinnou látku LETERMOVIR (ATC skupina J05AX18), a to v předpokládaném množství a skladbě dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci po dobu 24 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merck Sharp & Dohme s.r.o.
2022-09-16   Vybrané léčivé přípravky pro specializovanou centrovou péči (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek Vybrané léčivé přípravky pro specializovanou centrovou péči pro nemocniční lékárnu Nemocnice Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merck Sharp & Dohme s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. ROCHE s.r.o.
2022-09-16   LP s obsahem letermoviru 2022 - sdružený nákup (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL s obsahem účinné látky letermovir. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merck Sharp & Dohme s.r.o.
2022-07-22   Antiinfektiva 2022 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků určených pro systémovou terapii infekčních onemocnění v celkovém předpokládaném objemu 741 480 jednotlivých dávek léčivých přípravků. Přípravky jsou určeny pro poskytování zdravotní péče na zdravotnických pracovištích FN Plzeň. Dodávky předmětu plnění budou realizovány po dobu čtyř let od podpisu kupní smlouvy na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. Avenier a.s. Gilead Sciences s.r.o. Merck Sharp & Dohme s.r.o. PHARMOS, a.s. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2022-06-30   Perorální antidiabetika I. 2022 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. Boehringer Ingelheim, spol. s r.o. Merck Sharp & Dohme s.r.o.
2022-06-16   Raltegravir (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s léčivou látkou Raltegravir pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merck Sharp & Dohme s.r.o.
2022-05-13   Přímo působící antivirotika 2022 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merck Sharp & Dohme s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2022-05-09   Dodávky léků - REMICADE 2022 (Revmatologický ústav)
Předmětem plnění jsou průběžné dodávky dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy _ Cenová nabídka, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a to dodávky léčivého přípravku Remicade _ L04AB02 Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merck Sharp & Dohme s.r.o.
2022-04-29   Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (022022) (Nemocnice České Budějovice, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků rozdělených do ATC skupin blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Gilead Sciences s.r.o. Merck Sharp & Dohme s.r.o. ROCHE s.r.o.
2022-04-01   Triazolové deriváty 2022 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merck Sharp & Dohme s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2022-03-29   Léčivé přípravky s obsahem antivirotik (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem antivirotik po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Gilead Sciences s.r.o. GlaxoSmithKline, s.r.o. Merck Sharp & Dohme s.r.o.
2022-02-28   Dodávky léků - SIMPONI 2022 (Revmatologický ústav)
Předmětem plnění jsou průběžné dodávky léčivého přípravku SIMPONI _L04AB06, a to v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merck Sharp & Dohme s.r.o.
2022-02-02   Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou PEMBROLIZUMAB 2021 (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou PEMBROLIZUMAB pro potřeby Krajské zdravotní, a.s., jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské zdravotní, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merck Sharp & Dohme s.r.o.
2021-12-07   Jiné terapeutické přípravky (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek jiných léčivých přípravků pro nemocniční lékárnu Nemocnice Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fresenius Kabi s.r.o. Merck Sharp & Dohme s.r.o.
2021-10-20   Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Pembrolizumab (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky Pembrolizumab o síle 25 MG/ML po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Specifikace požadovaného léčivého přípravku je uvedena dále v této ZD a v příloze č. 2 této ZD Cenová nabídka. Průběžné dodávky léčivých přípravků budou uskutečňovány na základě dílčích objednávek po dobu dvou let ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merck Sharp & Dohme s.r.o.
2021-10-14   Rámcová dohoda na dodávky léčivých přípravků Imunosupresiva (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek léčivých přípravků imunosupresiva pro nemocniční lékárnu Nemocnice Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. Janssen-Cilag s.r.o. Merck Sharp & Dohme s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2021-10-11   Biologická léčba [2022-2023] (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků 27 ATC skupin dle specifikace a za podmínek uvedených v přílohách č. 2 (Specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky) a č. 3 (Vzor kupní smlouvy) zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. Amgen s.r.o. BAYER s.r.o. Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. Janssen-Cilag s.r.o. Merck Sharp & Dohme s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o. ROCHE s.r.o. sanofi-aventis, s.r.o. ViaPharma s.r.o.
2021-10-07   Antidiabetika VI (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků ze skupiny antidiabetik s obsahem účinných látek sitagliptin, vildagliptin a jejich fixní kombinace s metforminem (ATC skupiny A10BH01, A10BD07, A10BH02, A10BD08) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s. r. o. Merck Sharp & Dohme s.r.o.
2021-10-04   DODÁVKY LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ DLE ATC SKUPIN PRO NEMOCNICI ČESKÉ BUDĚJOVICE, A.S. (IV/2021 CB) (Nemocnice České Budějovice, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků rozdělených do jednotlivých anatomicko-terapeuticko-chemických skupin (tzv. ATC skupin). Zakázka je rozdělena na 4 části. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Janssen-Cilag s.r.o. Merck Sharp & Dohme s.r.o.
2021-08-09   Dodávka léků - KEYTRUDA - L01XC18 - opakovaná VZ (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léku KEYTRUDA - L01XC18. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merck Sharp & Dohme s.r.o.
2021-05-31   Antineoplastika a imunomodulátory 2021-III (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků určených pro terapii závažných poruch imunitního systému a zhoubných onemocnění v celkovém předpokládaném objemu 31 040 jednotlivých dávek léčivých přípravků. Přípravky jsou určeny pro poskytování zdravotní péče na zdravotnických pracovištích FN Plzeň. Dodávky předmětu plnění budou realizovány po dobu čtyř let od podpisu kupní smlouvy na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AbbVie s.r.o. Merck Sharp & Dohme s.r.o. ROCHE s.r.o.
2021-04-26   Dodávka léčivých přípravků s kombinací účinných látek Elbasvir a Grazoprevir 2021 (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s kombinací účinných látek Elbasvir a Grazoprevir pro potřeby Krajské zdravotní, a.s., jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské zdravotní, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merck Sharp & Dohme s.r.o.
2021-04-21   Léčivé přípravky s obsahem letermoviru (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s obsahem letermoviru po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merck Sharp & Dohme s.r.o.
2021-03-09   Léčivé přípravky s obsahem brentuximabu vedotin, obinutuzumabu, pembrolizumabu, ramucirumabu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem brentuximabu vedotin, obinutuzumabu, pembrolizumabu, ramucirumabu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb účastníků společného zadávání. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merck Sharp & Dohme s.r.o. ROCHE s.r.o. Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.
2021-02-04   Dodávka léků - Remicade - L04AB02, LL - Infliximab - L04AB02 (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léku Remicade - L04AB02 a léků s obsahem léčivé látky - Infliximab - L04AB02. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. Merck Sharp & Dohme s.r.o.
2020-11-09   Dodávka léků - Simponi - L04AB06 (Thomayerova nemocnice)
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léku Simponi - L04AB06. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merck Sharp & Dohme s.r.o.
2020-08-27   Imunopreparáty 2020 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků určených pro terapii závažných chronických onemocnění na zdravotnických pracovištích FN Plzeň. Celkový předpokládaný rozsah dodávek je 134 520 jednotlivých dávek léčivých přípravků. Dodávky předmětu plnění budou realizovány po dobu 4 let od podpisu kupní smlouvy na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. Bristol Myers Squibb spol. s.r.o. Merck Sharp & Dohme s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2020-04-21   Remicade 2020 (Infliximab) (Revmatologický ústav, státní příspěvková organizace)
Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek, zadávaných na základě rámcové dohody, bude dodávka léčivých přípravků. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merck Sharp & Dohme s.r.o.
2020-02-04   LP s obsahem inhibitorů TNF alfa (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky inhibitorů tumor nekrotizujícího faktoru alfa po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AbbVie s.r.o. Alliance Healthcare s.r.o. Merck Sharp & Dohme s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2019-09-06   Léčivé přípravky 2019-VI (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků vč. infúzních roztoků, určených pro využití na zdravotnických pracovištích FN Plzeň a pro výdej v ústavních lékárnách FN Plzeň. Celkový předpokládaný rozsah dodávek je 199 160 jednotek množství léčivých přípravků. Dodávky předmětu plnění budou realizovány po dobu čtyř let od podpisu kupní smlouvy na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare, s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. Fresenius Kabi s.r.o. Merck Sharp & Dohme s.r.o. PHARMOS, a.s. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. ViaPharma, s.r.o.
2019-07-17   Léčivé přípravky 2019-V (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků určených pro poskytování zdravotní péče na zdravotnických pracovištích FN Plzeň a pro výdej v ústavních lékárnách FN Plzeň v celkovém předpokládaném rozsahu 334 184 balení léčivých přípravků. Dodávky předmětu plnění budou na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení realizovány po dobu čtyř let od podpisu kupní smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare, s.r.o. Boehringer Ingelheim, spol. s r.o. Merck Sharp & Dohme s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2019-04-04   Antikoagulancia (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je v každé části uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele po dobu 3 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare, s.r.o. Boehringer Ingelheim, spol. s r.o. Boehringer Ingelheim, spol. s.r.o. Merck Sharp & Dohme s.r.o. Merck Sharp & Dohme, s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2019-02-22   Antivirotika - Raltegravir (Nemocnice Na Bulovce)
Předmětem této VZ jsou opakované dodávky léčivých přípravků ve specifikaci a množství dle této zadávací dokumentace, určené výhradně ke spotřebě na klinikách a odděleních zadavatele, tj. Nemocnice Na Bulovce v rámci poskytování zdravotní péče po dobu 24 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merck Sharp & Dohme s.r.o.
2019-02-01   Dodávka léčivých přípravků s kombinací účinných látek ELBASVIR a GRAZOPREVIR (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s kombinací účinných látek ELBASVIR a GRAZOPREVIR (dále jen „léčivé přípravky“) pro potřeby Krajské zdravotní, a.s., jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské zdravotní, a. s., uvedených v bodu 5 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merck Sharp & Dohme s.r.o.
2018-12-19   Dodávka léčivých přípravků pro biologickou léčbu (Oblastní nemocnice Kladno)
Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžná dodávka léčivých přípravků pro biologickou léčbu uvedených v příloze č. 1 této zadávací dokumentace do sídla zadavatele: Vančurova 1548, Kladno 272 59 Ústavní lékárna pavilon E. Podrobná specifikace předmětu plnění včetně předpokládaného rozsahu plnění po dobu trvání jednotlivých rámcových dohod, je uvedena v příloze č. 1 Zadávací dokumentace (pro každou část veřejné zakázky na samostatném listě této přílohy). Účelem zadávacího řízení veřejné zakázky je … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merck Sharp & Dohme s.r.o. PHARMOS, a.s.
2018-12-04   Přípravky pro léčbu RA, psoriázy, CSU II (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky po dobu 3 let přípravků s obsahem účinné látky: L04AA24 ABATACEPT L04AB05 KERTOLIZUMAB-PEGOL L04AB06 GOLIMUMAB L04AC05 USTEKINUMAB L04AC07 TOCILIZUMAB L04AC10 SEKUKINUMAB L04AC13 IXEKIZUMAB R03DX05 OMALIZUMAB Veřejná zakázka je rozdělená na 8 části Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. Alliance Healthcare, s.r.o. ELI Lilly ČR, s.r.o. Janssen-Cilag, s.r.o. Merck Sharp & Dohme s.r.o. Merck Sharp & Dohme, s.r.o. ROCHE s.r.o. Roche, s.r.o.
2018-12-03   Antikoagulancia (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky po dobu 3 let přípravků s obsahem účinné látky: B01AB05 Enoxaparin, B01AB06 Nadroparin, B01AE07 Dabigatran-etexilát, B01AF01 Rivaroxaban, B01AF02 Apixaban, B01AF03 Edobaxan. Veřejná zakázka je rozdělená na 6 částí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merck Sharp & Dohme s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2018-10-26   Antivirotika II (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem antivirotik po dobu 3 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Gilead Sciences GlaxoSmithKline, s.r.o. Merck Sharp & Dohme s.r.o.