Dodavatel: Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.

2023-11-10   Léčivé přípravky s obsahem pemigatinibu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem pemigatinibu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2023-11-01   Léčivé přípravky s obsahem berotralstatu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem berostralstat dihydrochloridu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2023-10-30   Avapritinib (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků dle potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2023-10-30   Terapie a prevence von Willebrandovy choroby 2023 II (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2023-10-25   Paliperidon-palmitát (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků dle potřeb zadavatele Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2023-10-25   Léčivé přípravky s obsahem goserelinu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem goserelinu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-10-25   Inotuzumab ozogamicin (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků dle potřeb zadavatele Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2023-10-18   Léčivé přípravky s obsahem glekapreviru a pibrentasviru (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem glekapreviru a pibrentasviru po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AbbVie s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2023-10-13   Talazoparib (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků dle potřeb zadavatele Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2023-10-12   Dodávky léků – SAPHNELO 2023 (Revmatologický ústav)
Předmětem plnění jsou průběžné dodávky dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy – Cenová nabídka, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami jsou dodávky léčivého přípravku Anifrolumab – L04AA51 Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2023-10-12   Léčivé přípravky [2024] (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků dle specifikace a za podmínek uvedených v přílohách č. 2 (Specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky) a č. 3 (Vzor kupní smlouvy) zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na celkem 3 částí podle specifikace uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Požadavky zadavatele jsou pro všechny části veřejné zakázky stanoveny shodně, pokud není v dalších ustanoveních zadávací dokumentace uvedeno jinak. Dodavatelé jsou oprávněni podat … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2023-10-10   Mogamulizumab (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků dle potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2023-10-09   Léčivé přípravky III [2023-2025] (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků dle specifikace a za podmínek uvedených v přílohách č. 2 (Specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky) a č. 3 (Vzor kupní smlouvy) zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na celkem 14 částí podle specifikace uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Požadavky zadavatele jsou pro všechny části veřejné zakázky stanoveny shodně, pokud není v dalších ustanoveních zadávací dokumentace uvedeno jinak. Dodavatelé jsou oprávněni podat … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. ELI Lilly ČR, s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. ViaPharma s.r.o.
2023-10-05   Antikoagulancia 2023 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boehringer Ingelheim, spol. s r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2023-10-03   Léčivé přípravky s obsahem CEFTAZIDIMU+AVIBAKTAMU (INHIBITORU BETA-LAKTAMASY) (Ústav hematologie a krevní transfuze Praha)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků obsahující účinnou látku CEFTAZIDIM+AVIBAKTAM (INHIBITOR BETA-LAKTAMASY), a to v předpokládaném množství a skladbě dle technické specifikace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2023-10-03   Dodávky léků – Léčivá látka lidský fibrinogen – ATC B02BB01 (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s obsahem léčivé látky lidský fibrinogen – ATC B02BB01. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2023-09-13   Léčivé přípravky s obsahem fluocinolon - acetonidu - sdružený nákup (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření kupní smlouvy mezi jednotlivými zadavateli – osobami zúčastněnými na společném zadávání a dodavatelem na dodávky léčivých přípravků dle potřeb jednotlivých zadavatelů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2023-09-08   Dodávky léků – Léčivá látka tenofovir-disoproxil – ATC J05AF07 (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem léčivé látky tenofovir-disoproxil – ATC J05AF07 určené pro potřeby veřejné části nemocniční lékárny Zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2023-09-07   LP s obsahem infliximabu 2023 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKLs obsahem účinné látky INFLIXIMAB Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2023-09-06   Jiná imunosupresiva 2023 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2023-09-01   Léčivé přípravky s obsahem RAVULIZUMABU II (Ústav hematologie a krevní transfuze Praha)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků obsahující účinnou látku RAVULIZUMAB, a to v předpokládaném množství a skladbě dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentace po dobu 24 měsíců na základě rámcové smlouvy s jedním dodavatelem. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2023-08-31   Léčivé přípravky s obsahem fedratinibu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem fedratinibu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2023-08-31   Jiná cytostatika 2023 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL s obsahem účinné látky pegaspargasa Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2023-08-29   Léčivé přípravky s obsahem abrocitinibu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem abrocitinibu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2023-08-22   Periferně působící myorelaxancia 2023 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2023-08-18   Léčivé přípravky s obsahem DEFIBROTIDU II (Ústav hematologie a krevní transfuze Praha)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků obsahující účinnou látku DEFIBROTID, a to v předpokládaném množství a skladbě dle technické specifikace uvedené v příloze č. 5 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2023-08-17   Lidský fibrinogen (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s léčivou látkou lidský fibrinogen pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2023-08-17   Vybrané léčivé přípravky pro specializovanou centrovou péči II (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek vybraných léčivých přípravků pro specializovanou centrovou péči pro nemocniční lékárnu Nemocnice Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. Amgen s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-08-07   Kladribin (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků dle potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2023-08-03   Léčivé přípravky s obsahem lenalidomidu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem lenalidomidu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2023-07-26   Léčivé přípravky s obsahem normálního lidského imunoglobulinu pro intravenózní podání (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem normálního lidského imunoglobulinu pro intravenózní podání po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2023-07-18   Léčivé přípravky s obsahem KOMBINACE KOAGULAČNÍCH FAKTORŮ IX, II, VII a X (Ústav hematologie a krevní transfuze Praha)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků obsahující účinnou látku KOMBINACE KOAGULAČNÍCH FAKTORŮ IX, II, VII a X (protrombinový komplex), a to v předpokládaném množství a skladbě dle technické specifikace uvedené v příloze č. 5 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2023-07-17   Dezinfekce operačního pole a kůže před vpichem; dezinfekce sliznic 2023 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky dezinfekcí operačního pole a kůže před vpichem a přípravky pro dezinfekcí sliznic Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2023-07-14   Léčivé přípravky s obsahem ŽELEZITÉ SOLI KARBOXYMALTOSY (Ústav hematologie a krevní transfuze Praha)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem ŽELEZITÉ SOLI KARBOXYMALTOSY, a to v předpokládaném množství a skladbě dle technické specifikace uvedené v příloze č. 5 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2023-07-13   LP s obsahem paklitaxelu 2023 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL s obsahem účinné látky paklitaxel Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2023-07-10   Léčivé přípravky s obsahem tacrolimu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem tacrolimu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele . Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2023-07-10   Dodávky léků – Léčivá látka mesalazin – ATC A07EC02 (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem léčivé látky MESALAZIN – ATC A07EC02 Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2023-07-10   KREVNÍ DERIVÁTY (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků po dobu 4 let: - KOMBINACE KOAGULAČNÍCH FAKTORŮ IX, II, VII a X (ATC B02BD01) - ALBUMINUM HUMANUM 20% (ATC B05AA01) - ALBUMINUM HUMANUM 5% (ATC B05AA01) - FIBRINOGEN LIDSKÝ (ATC B02BB01) k léčbě schválených terapeutických indikací: • Vrozená hypo-, dys- nebo afibrinogenemie • Získaná hypofibrinogenemie vznikající z - poruch syntézy v případech závažného poškození jaterního parenchymu - zvýšené intravaskulární spotřeby v důsledku … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CSL Behring s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2023-07-04   Léčiva pro JIHNEM (142023) (Jihočeské nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků rozdělených do jednotlivých anatomicko-terapeuticko-chemických skupin (tzv. ATC skupin) pro Jihočeské nemocnice, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2023-07-04   Léčiva pro JIHNEM (132023) (Jihočeské nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků rozdělených do jednotlivých anatomicko-terapeuticko-chemických skupin (tzv. ATC skupin) pro Jihočeské nemocnice, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2023-06-28   LP s obsahem Azacitidinu 2023 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL s obsahem účinné látky Azacitidin Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2023-06-27   DODÁVKA LÉČIV DLE ATC SKUPIN PRO NEMCB (082023) (Nemocnice České Budějovice, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků rozdělených do jednotlivých ATC skupin blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci v souladu s platnou právní úpravou. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2023-06-26   Léčiva pro JIHNEM (072023) (Jihočeské nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků rozdělených do jednotlivých anatomicko-terapeuticko-chemických skupin (tzv. ATC skupin) pro Jihočeské nemocnice, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2023-06-26   Léčiva pro JIHNEM (082023) (Jihočeské nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků rozdělených do jednotlivých anatomicko-terapeuticko-chemických skupin (tzv. ATC skupin) pro Jihočeské nemocnice, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2023-06-19   Léčivé přípravky s obsahem andexanetu alfa (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem andexanetu alfa po dobu 4 let dle aktuálních potřeb účastníků společného zadávání. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2023-06-19   Léčiva pro JIHNEM (022023) (Jihočeské nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků rozdělených do jednotlivých anatomicko-terapeuticko-chemických skupin (tzv. ATC skupin) pro Jihočeské nemocnice, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o. ViaPharma s.r.o.
2023-06-19   Léčiva pro JIHNEM (012023) (Jihočeské nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků rozdělených do jednotlivých anatomicko-terapeuticko-chemických skupin (tzv. ATC skupin) pro Jihočeské nemocnice, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2023-06-13   Léčivé přípravky s obsahem léčiv z ATC skupiny J06BB* (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem léčiv z ATC skupiny J06BB* po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele . Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2023-06-08   Kanabidiol (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků dle potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.