2023-09-27   Severojižní magistrála, č. akce 1000036 – Projektant (Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.)
Předmětem zakázky je projektová a inženýrská činnost a poskytnutí souvisejících služeb za účelem celkové úpravy ulic Legerova, Sokolská a Ječná zahrnující vytvoření nových uličních profilů, včetně umístění a obnovy stromořadí a proměnu uvedených ulic na moderní městské třídy tak, aby odpovídaly současným i budoucím uživatelským potřebám. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Atelier PROMIKA s.r.o. Dopravní a inženýrské projekty s.r.o.,... Ing.arch. Pleskot Josef Pragoprojekt, a.s.
2023-04-24   Křižovnická – Smetanovo nábřeží – Masarykovo nábřeží, 2. a 3. etapa, P1, č. akce 1000235 – Projektant (Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.)
Předmětem zakázky je projektová a inženýrská činnost a poskytnutí souvisejících služeb. Předmět zakázky je podrobně specifikován v předloze smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: "sinpps s.r.o." Atelier PROMIKA s.r.o. Dopravní a inženýrské projekty s.r.o.,... Pragoprojekt, a.s.
2023-01-25   II/174, Březnice - Hudčice, hranice kraje, PD (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je kompletní vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) včetně výkonu inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí (IČ k ÚR), vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (IČ k SP), vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), výkon autorského dozoru (AD), včetně technické pomoci objednateli, na akci: „II/174, Březnice - Hudčice, hranice kraje.“ Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Atelier PROMIKA s.r.o. Pragoprojekt, a.s.
2023-01-25   II/150 Načeradec - Horní Lhota, hr. kraje - PD (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je kompletní vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) včetně výkonu inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí (IČ k ÚR), vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (IČ k SP), vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), výkon autorského dozoru (AD) : II/150 Načeradec - Horní Lhota, hr. kraje - PD. Jedná se o rekonstrukci komunikací II. a III. třídy v rozsahu zastavěného … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Atelier PROMIKA s.r.o. Pragoprojekt, a.s.
2023-01-11   DNS - Projekční práce - mosty a speciální objekty (Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.)
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS budou projekční práce v oblasti mostů a speciálních objektů v hl. m. Praze. Na základě jednotlivých veřejných zakázek budou uzavírány smlouvy na poskytování projekčních prací nebo dalších prací s nimi spojených (geodetické měření, základní diagnostika vozovek, prohlídka předmětného místa, konzultační činnost), případně jejich kombinace. Zadavatel nevylučuje ani možnost uzavření rámcové smlouvy. Předmět plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Atelier PROMIKA s.r.o. Dipont s.r.o. Dopravní a inženýrské projekty s.r.o. Dopravní a inženýrské projekty s.r.o.,... Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Pontex, spol. s r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Sudop EU a.s. SUDOP PRAHA a.s. TOP CON SERVIS a DIPRO - DNS TSK - TOP... Top Con Servis s.r.o. Valbek, spol. s r.o. VIN Consult s.r.o.
2023-01-05   Jana Želivského - rek. ul., Praha 3, č. akce 1000039 - Projektant (Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.)
Předmětem zakázky je projektová a inženýrská činnost a poskytnutí souvisejících služeb. Předmět zakázky je podrobně specifikován v předloze smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Atelier PROMIKA s.r.o. Pragoprojekt, a.s.
2022-11-11   Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací 2022-B (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření Rámcové dohody je poskytování služeb na zpracování projektová dokumentace všech požadovaných projektových stupňů staveb pozemních komunikací Na základě Rámcové dohody bude zadavatel jejím účastníkům zadávat jednotlivé dílčí zakázky na služby spočívající v provádění konkrétních projektových prací pozemních komunikací včetně příslušenství (např. osvětlení, protihlukové stěny, SSÚD, apod.), včetně výkonu inženýrské činnosti, a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 4roads s.r.o. Advisia s.r.o. AFRY CZ s.r.o. Ateliér projektování inženýrských staveb,s.r.o. Atelier PROMIKA s.r.o. CR Project s.r.o. Dopravoprojekt Ostrava a.s. G-Consult, spol. s r. o. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. Link projekt s.r.o. M - Projekce s.r.o. M4 Road Design s.r.o. MDS Projekt s.r.o. Metroprojekt Praha a.s. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. PK Ossendorf s.r.o. Pontex, spol. s r.o. Pragoprojekt, a.s. Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. Rušar mosty, s.r.o. SAFETY PRO s.r.o. Sagasta s.r.o. SATRA,spol.s r.o. SHB, akciová společnost Společnost PGP/APIS/M - PROJEKCE – RD na... Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Valbek, spol. s r.o. Viapont, s.r.o. Woring s.r.o.