Dodavatel: Dopravoprojekt, a.s

2 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Dopravoprojekt, a.s

2020-03-02   Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu – 2020 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se šesti účastníky, je poskytování služeb dle této zadávací dokumentace a jejích příloh. V případě naplnění podmínek dle § 133 odst. 2 ZZVZ je zadavatel oprávněn uzavřít rámcovou dohodu i s menším počtem účastníků. Na základě Rámcové dohody bude zadavatel zadávat účastníkům Rámcové dohody jednotlivé dílčí zakázky na služby dle aktuálních potřeb zadavatele, a to na celém … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 3G Gruppe Geotechnik Graz ZT GmbH 4roads, s.r.o. Brněnské komunikace a.s. Brněnské komunikace, a.s. Bung CZ, s.r.o. Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt Brno, a.s. Dopravoprojekt Ostrava, a.s. Dopravoprojekt, a.s Dopravoprojekt, a.s. DS Engineering Plus, a.s. GeoTec-GS, a.s. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. HBH Projekt, spol. s.r.o. IBR Consulting, s.r.o. INFRAM a.s. Infram, a.s. Ipsum CZ s.r.o. Ipsum CZ, s.r.o. Komovia s.r.o. Komovia, s.r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. PUDIS, a.s. Safety Pro, s.r.o. SATRA, spol. s r.o. Satra, spol. s.r.o. SGS Czech Republic, s.r.o. SHP SK, s.r.o. SHP TS, s.r.o.