Dodavatel: SHB, akciová společnost

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel SHB, akciová společnost

2023-03-20   Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb PK dle RED BOOK a YELLOW BOOK 2023 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Účelem Rámcové dohody je zadávání Dílčích veřejných zakázek na provádění konkrétních projektových prací pro velké zakázky staveb pozemních komunikací realizovaných dle smluvních podmínek RED BOOK a YELLOW BOOK včetně příslušenství (např. osvětlení, protihlukové stěny apod.), včetně výkonu inženýrské činnosti, majetkoprávní činnosti, autorského dozoru a technické pomoci Objednateli, a to dle potřeb Objednatele. Rámcová dohoda je primárně určena pro zadávání Dílčích veřejných zakázek na projektové práce k … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 4roads s.r.o. AFRY CZ s.r.o. Amberg Engineering Brno, a.s. Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt Ostrava a.s. Dopravoprojekt, a.s. G-Consult, spol. s r. o. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. Link projekt s.r.o. Metroprojekt Praha a.s. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. PK Ossendorf s.r.o. Pontex, spol. s r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. Rušar mosty, s.r.o. Sagasta s.r.o. SATRA,spol.s r.o. SHB, akciová společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Sudop EU a.s. SUDOP PRAHA a.s. Valbek, spol. s r.o. Viapont, s.r.o.
2023-03-08   Soubor mostů 5. května a související úpravy, č. akce 1000242 - Projektant (Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.)
Předmětem zakázky je projektová a inženýrská činnost a poskytnutí souvisejících služeb. Předmět zakázky je podrobně specifikován v předloze smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 4roads s.r.o. SHB, akciová společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
2022-11-11   Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací 2022-B (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření Rámcové dohody je poskytování služeb na zpracování projektová dokumentace všech požadovaných projektových stupňů staveb pozemních komunikací Na základě Rámcové dohody bude zadavatel jejím účastníkům zadávat jednotlivé dílčí zakázky na služby spočívající v provádění konkrétních projektových prací pozemních komunikací včetně příslušenství (např. osvětlení, protihlukové stěny, SSÚD, apod.), včetně výkonu inženýrské činnosti, a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 4roads s.r.o. Advisia s.r.o. AFRY CZ s.r.o. Ateliér projektování inženýrských staveb,s.r.o. Atelier PROMIKA s.r.o. CR Project s.r.o. Dopravoprojekt Ostrava a.s. G-Consult, spol. s r. o. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. Link projekt s.r.o. M - Projekce s.r.o. M4 Road Design s.r.o. MDS Projekt s.r.o. Metroprojekt Praha a.s. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. PK Ossendorf s.r.o. Pontex, spol. s r.o. Pragoprojekt, a.s. Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. Rušar mosty, s.r.o. SAFETY PRO s.r.o. Sagasta s.r.o. SATRA,spol.s r.o. SHB, akciová společnost Společnost PGP/APIS/M - PROJEKCE – RD na... Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Valbek, spol. s r.o. Viapont, s.r.o. Woring s.r.o.
2022-08-10   Most na ul. Závodní přes železniční a tramvajovou trať v Ostravě - Vítkovicích - správce stavby II (Statutární město Ostrava)
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění výkonu činností správce stavby "Most na ul. Závodní přes železniční a tramvajovou trať v Ostravě - Vítkovicích" v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SHB, akciová společnost
2022-05-25   Přeložka silnic II/490 a II/495 Uherský Brod (obchvat částí Těšov, Újezdec), PD (Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby vč. zpracování kontrolního rozpočtu stavby a plánu BOZP přeložky stávajících silnic II/490 a II/495 na východní části města Uherský Brod z důvodu převedení tranzitní dopravy z místních částí Těšov a Újezdec mimo zastavěné území a zajištění vydání příslušného stavebního povolení s vyznačením doložky nabytí právní moci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SHB, akciová společnost SHP SK s. r. o. Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
2021-10-15   Zpracování projektové dokumentace staveb pozemních komunikací (Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na realizaci projektových prací v oblasti staveb pozemních komunikací, zejména silnic II. a III. třídy na území Jihomoravského kraje a na poskytování s tím souvisejících činností. Rámcová dohoda bude uzavřena nejvýše se šesti (6) účastníky zadávacího řízení, a to na dobu 4 let. V případě, že bude podán nižší počet nabídek než šest nebo po posouzení nebude možné uzavřít Rámcovou dohodu se šesti účastníky, uzavře zadavatel Rámcovou dohodu se všemi … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 1. Společnost S-P-S, účastník: Projekční... 1. Společnost S-P-S, účastník: Stráský,... 1. Společnost S-P-S, vedoucí účastník:... 2. Společnost SDRUŽENÍ-PD STAVEB-PK-JMK,... 2. Společnost SDRUŽENÍ-PD STAVEB-PK-JMK,... 3. Společnost DPO - Viadesigne - RD... 3. Společnost DPO - Viadesigne - RD... 4. Společnost RD SÚS JmK - PK OSSENDORF +... 4. Společnost RD SÚS JmK - PK OSSENDORF +... 4. Společnost RD SÚS JmK - PK OSSENDORF +... 5. Společnost HBH / LINK / GEOtest /... 5. Společnost HBH / LINK / GEOtest /... 5. Společnost HBH / LINK / GEOtest /... 5. Společnost HBH / LINK / GEOtest /... 6. Společnost VIAPONT - RD SÚS Jmk 2021,... 6. Společnost VIAPONT - RD SÚS Jmk 2021,... 6. Společnost VIAPONT - RD SÚS Jmk 2021,... Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt Ostrava a.s. Dosing - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. Linio Plan, s .r.o. Linio Plan, s.r.o. Link projekt s.r.o. M-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. PIS Pechal, s.r.o. PK Ossendorf s.r.o. Projekční kancelář Pris spol. s .r.o. Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. Projektová kancelář PRIS spol. s r.o. Rušar mosty, s.r.o. SHB, akciová společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Viadesigne s.r.o. Viapont, s.r.o.
2021-08-16   Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2021 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody se šesti účastníky na poskytování služeb spočívajících v provádění konkrétních projektových prací pozemních komunikací včetně příslušenství (např. osvětlení, protihlukové stěny, SSÚD, apod.), včetně výkonu inženýrské činnosti na stavbách pozemních komunikací velkého rozsahu, a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 4roads s.r.o. AFRY CZ s.r.o. Amberg Engineering Brno, a.s. Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt Ostrava a.s. Dopravoprojekt, a.s. G-Consult, spol. s r. o. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. Link projekt s.r.o. Metroprojekt Praha a.s. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. PK Ossendorf s.r.o. Pontex, spol. s r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. Sagasta s.r.o. SATRA,spol.s r.o. SHB, akciová společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Sudop EU a.s. SUDOP PRAHA a.s. Valbek, spol. s r.o. Viapont, s.r.o.
2021-08-16   Rámcová dohoda na projektové práce pro střední zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména... (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody se šesti účastníky na poskytování služeb spočívajících v provádění konkrétních projektových prací pozemních komunikací včetně příslušenství (např. osvětlení, protihlukové stěny, SSÚD, apod.), včetně výkonu inženýrské činnosti na stavbách pozemních komunikací středního rozsahu a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 4roads s.r.o. AFRY CZ s.r.o. Ateliér projektování inženýrských staveb,s.r.o. Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt Ostrava a.s. Dopravoprojekt, a.s. G-Consult, spol. s r. o. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. Link projekt s.r.o. Metroprojekt Praha a.s. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. PK Ossendorf s.r.o. Pontex, spol. s r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. Sagasta s.r.o. SATRA,spol.s r.o. SHB, akciová společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Sudop EU a.s. SUDOP PRAHA a.s. Valbek, spol. s r.o. Viapont, s.r.o.
2021-04-23   Inženýrská a projektová činnost k akci Revitalizace území po důlní činnosti v k.ú. Bruntál, zpřístupnění... (Česká republika – Ministerstvo financí)
Předmětem této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro realizaci investiční akce v rozsahu dle projektové dokumentace s názvem „Zkrácená projektová dokumentace – Revitalizace území po důlní činnosti v k.ú. Bruntál, Zpřístupnění průmyslových ploch – ulice Zahradní“, zpracované v listopadu 2017 městem Bruntál, IČ: 00295892, se sídlem Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál 1, která je přílohou č. 7 ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SHB, akciová společnost
2020-08-03   II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat, PD (Kraj Vysočina)
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace akce „II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat“. Součástí veřejné zakázky je výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SHB, akciová společnost Strásky, Hustý a partneři, s.r.o.
2020-06-16   Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody se šesti účastníky na poskytování služeb Spočívající v provádění konkrétních projektových prací pozemních komunikací včetně příslušenství (např. osvětlení, protihlukové stěny, SSÚD, apod.), včetně výkonu inženýrské činnosti, a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 4roads s.r.o. 4roads, s.r.o. AFRY CZ s.r.o. Afry CZ, s.r.o. Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. Ateliér projektování inženýrských staveb,s.r.o. Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt Brno, a.s. Dopravoprojekt Ostrava a.s. Dopravoprojekt Ostrava, a.s. Dopravoprojekt, a.s. G-Consult, spol. s r. o. G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s.r.o. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. HBH Projekt spol. s.r.o. HBH Projekt, spol. s.r.o. Link projekt s.r.o. Link projekt, s.r.o. Metroprojekt Praha a.s. Metroprojekt Praha, a.s. MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Moravia Consult Olomouc, a.s. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. PK Ossendorf s.r.o. PK Ossendorf, s.r.o. Pontex, spol. s r.o. Pontex, spol. s.r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. PUDIS, a.s. Sagasta s.r.o. Sagasta, s.r.o. SATRA, spol. s r.o. Satra, spol. s.r.o. SATRA,spol.s r.o. SHB, akciová společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Strásky, Hustý a partneři, s.r.o. Sudop EU a.s. Sudop EU, a.s. SUDOP PRAHA a.s. Sudop Praha, a.s. Valbek, spol. s r.o. Valbek, spol. s.r.o. Viapont, s.r.o.
2020-06-12   Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření Rámcové dohody se šesti účastníky na poskytování služeb spočívající v provádění konkrétních projektových prací pozemních komunikací, včetně příslušenství (např. osvětlení, protihlukové stěny, SSÚD apod.), včetně výkonu inženýrské činnosti, a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 4roads s.r.o. 4roads, s.r.o. AF-Infrastructure AB AFRY CZ s.r.o. Afry CZ, s.r.o. Amberg Engineering Brno a.s. Amberg Engineering Brno, a.s. BUNG Ingenieure AG Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt Brno, a.s. Dopravoprojekt Ostrava a.s. Dopravoprojekt Ostrava, a.s. Dopravoprojekt, a.s. G-Consult, spol. s r. o. G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s.r.o. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. HBH Projekt, spol. s.r.o. Link projekt s.r.o. Link projekt, s.r.o. Metroprojekt Praha a.s. Metroprojekt Praha, a.s. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. PK Ossendorf s.r.o. PK Ossendorf, s.r.o. Pontex, spol. s r.o. Pontex, spol. s.r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. PUDIS, a.s. Sagasta s.r.o. Sagasta, s.r.o. SATRA, spol. s r.o. Satra, spol. s.r.o. SATRA,spol.s r.o. SHB, akciová společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Strásky, Hustý a partneři, s.r.o. Sudop EU a.s. Sudop EU, a.s. SUDOP PRAHA a.s. Sudop Praha, a.s. Valbek, spol. s r.o. Valbek, spol. s.r.o. Viapont, s.r.o.
2019-12-02   Rámcová dohoda na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje realizovaných v... (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje)
Na základě Rámcové dohody bude zadavatel jejím účastníkům zadávat jednotlivé dílčí zakázky na služby spočívající v provádění konkrétních projektových prací pozemních komunikací, včetně příslušenství (např. osvětlení, protihlukové stěny apod.), včetně výkonu inženýrské činnosti, a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 4roads, s.r.o. Afry CZ, s.r.o. Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. Dopravoprojekt Ostrava, spol. s.r.o. G-Consult, spol. s.r.o. HBH Projekt, s.r.o. Link projekt, s.r.o. Metroprojekt Praha, a.s. Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. Pontex, spol. s.r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS, a.s. Sagasta, s.r.o. Satra, spol. s.r.o. SG Geotechnika, a.s. SHB, akciová společnost Sudop Praha, a.s. Valbek, spol. s.r.o.
2019-09-05   Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací realizovaných v prostředí BIM (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody se šesti účastníky na poskytování služeb Spočívající v provádění konkrétních projektových prací pozemních komunikací včetně příslušenství (např. osvětlení, protihlukové stěny, SSÚD, apod.), včetně výkonu inženýrské činnosti, a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 4roads s.r.o. 4roads, s.r.o. AF-CITYPLAN s.r.o. AF-Cityplan, s.r.o. AFRY CZ s.r.o. Afry CZ, s.r.o. Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. Ateliér projektování inženýrských staveb,s.r.o. Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt Brno, a.s. Dopravoprojekt Ostrava a.s. Dopravoprojekt Ostrava, a.s. G-Consult, spol. s r. o. G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s.r.o. Geostar, spol. s r.o. Geostar, spol. s.r.o. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. HBH Projekt, spol. s.r.o. Link projekt s.r.o. Link projekt, s.r.o. Metroprojekt Praha a.s. Metroprojekt Praha, a.s. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. NOVÁK & PARTNER, s.r.o. PK Ossendorf s.r.o. PK Ossendorf, s.r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. PUDIS, a.s. Sagasta s.r.o. Sagasta, s.r.o. SATRA, spol. s r.o. Satra, spol. s.r.o. Satra, spol.s r.o. SATRA,spol.s r.o. SHB, akciová společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Stráský, Hustý a partneři, s.r.o Strásky, Hustý a partneři, s.r.o. SUDOP PRAHA a.s. Sudop Praha, a.s. Valbek, spol. s r.o. Valbek, spol. s.r.o. Viapont, s.r.o. VPÚ DECO PRAHA a.s. VPÚ Deco Praha, a.s.
2018-12-03   Rámcová dohoda na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu... (Středočeský kraj)
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření Rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců s pěti účastníky, je poskytování služeb dle této zadávací dokumentace a jejích příloh. Na základě Rámcové dohody bude zadavatel zadávat účastníkům Rámcové dohody jednotlivé dílčí zakázky na služby dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 4roads s.r.o. 4roads, s.r.o. AFRY CZ s.r.o. Afry CZ, s.r.o. APIS/PGP/Pontex - RD projekty Středočeský kraj APIS/PGP/Pontex – RD projekty Středočeský kraj Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. Ateliér projektování inženýrských staveb,s.r.o. Dopravoprojekt Brno, a.s. Metroprojekt Praha, a.s. Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. Pontex, spol. s.r.o. Pragoprojekt, a.s. Projekční kancelář PRIS, spol. s.r.o. PUDIS, a.s. Sagasta, s.r.o. Satra,spol. s.r.o. SG_RD_STČ KRAJ SHB, akciová společnost Společnost 3S-4R - RS PP Středočeský kraj Společnost 3S-4R – RS PP Středočeský kraj Společnost 3S-4R RS PP Středočeský kraj Společnost AFSAG - PRISMOTT Společnost Afsag – Prismott Společnost AFSAG-PRISMOTT Společnost APIS/PGP/Pontex - RD projekty... Společnost APIS/PGP/Pontex – RD projekty... Společnost SG_RD_STČ KRAJ Strásky, Hustý a partneři, s.r.o. Sudop Praha, a.s. VPÚ Deco Praha, a.s.
2018-05-16   Vypracování projektových dokumentací Silnice II/478 Ostrava, Nová Krmelínská, účelová komunikace – napojení centra... (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Veřejná zakázka je dle ust. § 35 zákona rozdělena na části. Zadavatel umožňuje podat nabídku na jednu či všechny části. Není-li uvedeno jinak, platí ustanovení těchto zadávacích podmínek pro každou část zakázky. Předmětem zakázky je zpracování aktualizace projektových dokumentací. Část 1: Vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP, PDPS pro stavbu: Silnice II/478 Ostrava, Mostní II. Část 2: Vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP, PDPS pro stavbu: Silnice II/478 Ostrava, Nová Krmelínská a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SHB, akciová společnost
2018-02-22   Rámcová dohoda na projektové práce pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody se sedmi účastníky na poskytování služeb v oboru projektových prací všech projektových stupňů na stavbách pozemních komunikací většího rozsahu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AF-C1typlan, s.r.o. AF-CITYPLAN s.r.o. AF-Cityplan, s.r.o. AF-Infrastructure AB AFRY CZ s.r.o. Afry CZ, s.r.o. Amberg Engineering Brno, a.s. Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. Dopravoprojekt a.s. Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt Brno, a.s. Dopravoprojekt Ostrava a.s. Dopravoprojekt Ostrava, a.s. Dopravoprojekt, a.s. G – Consult, spol. s r.o. G- Consult, spol. s.r.o. G-Consult, spol. s r. o. G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s.r.o. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. HBH Projekt spol. s.r.o. HBH Projekt, spol. s.r.o. Link projekt s.r.o. Link projekt, s.r.o. Metroprojekt Praha a.s. Metroprojekt Praha, a.s. Mott Mac Donald CZ, spol. s r.o. Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. NOVÁK & PARTNER, s.r.o. PK Ossendorf s.r.o. PK Ossendorf, s.r.o. Pontex spol. s r.o. Pontex spol. s.r.o. Pontex, spol. s r.o. Pontex, spol. s.r.o. Pontex, spol. s.r.o. (Pontex Consulting... Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. PUDIS, a.s. Sagasta s.r.o. Sagasta, s.r.o. SATRA, spol. s r.o. Satra, spol. s.r.o. SHB, akciová společnost Stránský, Hustý a partneři s.r.o. Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Strásky, Hustý a partneři, s.r.o. SUDOP PRAHA a.s. Sudop Praha, a.s. Valbek, spol. s.r.o. Viapont, s.r.o. VPÚ DECO PRAHA a.s. VPÚ Deco Praha, a.s.
2018-02-22   Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody s šesti účastníky na poskytování služeb v oboru projektových prací všech projektových stupňů na velkých stavbách pozemních komunikací. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AF-CITYPLAN s.r.o. AF-Cityplan, s.r.o. AF-Infrastructure AB Afry CZ, s.r.o. Amberg Engineering Brno a.s. Amberg Engineering Brno, a.s. Basler & Hofmann Slovakia s.r.o. Basler & Hofmann Slovakia, s.r.o. BUNG Ingenieure AG Dopravoprojekt a.s. Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt Brno, a.s. Dopravoprojekt Ostrava a.s. Dopravoprojekt Ostrava, a.s. Dopravoprojekt, a.s. G- Consult, spol. s.r.o. G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s.r.o. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s.r.o. HBH Projekt, spol. s.r.o. Link projekt s.r.o. Link projekt, s.r.o. Metroprojekt Praha a.s. Metroprojekt Praha, a.s. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. Mott Macdonald Limited Mott MacDonald Limited - org. složka Mott Macdonald Limited-org. složka PK Ossendorf s.r.o. PK Ossendorf, s.r.o. Pontex spol. s.r.o. Pontex, spol. s.r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. PUDIS, a.s. Sagasta s.r.o. Sagasta, s.r.o. Satra, spol. s.r.o. Satra, spol.s r.o. SHB, akciová společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Strásky, Hustý a partneři, s.r.o. SUDOP PRAHA a.s. Sudop Praha, a.s. Valbek, s.r.o. Valbek, spol. s r.o. Valbek, spol. s.r.o. Viapont, s.r.o. VPÚ DECO PRAHA a.s. VPÚ Deco Praha, a.s.
2018-02-22   Rámcová dohoda na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních komunikací (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody s osmi účastníky na poskytování služeb v oboru projektových prací všech projektových stupňů na stavbách pozemních komunikací menšího rozsahu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AF-CITYPLAN s.r.o. AF-Cityplan, s.r.o. Amberg Engineering Brno a.s. Amberg Engineering Brno, a.s. Ateliér projektování dopravních staveb, s.r.o. Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o. Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. Dopravoprojekt a.s. Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt Brno, a.s. Dopravoprojekt Ostrava a.s. Dopravoprojekt Ostrava, a.s. Dopravoprojekt, a.s. G – Consult, spol. s.r.o. G- Consult, spol. s r.o. G- Consult, spol. s.r.o. G-Consult, spol. s.r.o. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. HBH Projekt spol. s.r.o. HBH Projekt, spol. s.r.o. Link projekt s.r.o. Link projekt, s.r.o. Metroprojekt Praha a.s. Metroprojekt Praha, a.s. Mott MacDonald CZ, spol. s r. o. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. Mott MacDonald, spol. s.r.o. NOVÁK & PARTNER, s.r.o. PK Ossendorf s.r.o. PK Ossendorf, s.r.o. Pontex spol. s.r.o. Pontex, spol. s r.o. Pontex, spol. s.r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. PUDIS, a.s. Sagasta s.r.o. Sagasta, s.r.o. Satra, spol. s r. o. SATRA, spol. s r.o. Satra, spol. s.r.o. SHB, akciová společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Strásky, Hustý a partneři, s.r.o. SUDOP PRAHA a.s. Sudop Praha, a.s. Valbek, spol. s r.o. Valbek, spol. s.r.o. Viapont, s.r.o. VPÚ DECO PRAHA a.s. VPÚ Deco Praha, a.s.
2017-03-01   Přestupní uzel Hulváky – tram. zastávky a křižovatka 28. října x Železárenská x S. Tůmy (PD+AD+IČ) (Statutární město Ostrava)
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je vypracování projektových dokumentací pro vydání územního rozhodnutí, projektových dokumentací pro vydání stavebního povolení a projektových dokumentací pro provádění stavby, to vše pro každou stavbu zvlášť „Přestupní uzel Ostrava-Hulváky, II. etapa, tramvajové zastávky“ a „Rekonstrukce křiž. ul. 28. října, sil. II/479 s MK ul. Železárenskou a Sokola Tůmy v Ostravě“, v k.ú. Mariánské Hory a k.ú. Zábřeh – Hulváky, obec Ostrava. Součástí předmětu veřejné zakázky … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Projekt 2010, s.r.o. SHB, akciová společnost
2017-01-30   Rámcová smlouva o dílo na zpracování projektových dokumentací včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru (Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih)
Rámcová smlouva na provádění projektových prácí včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru, a to v souladu s podmínkami sjednanými v rámcové smlouvě a v objednávkách dle potřeb Objednatele. Rámcová smlouva je uzavírána s max. 3 dodavateli na léta 2017 a 2018. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FAKO spol. s r.o. Fako, spol. s.r.o. SHB, akciová společnost VS Projekt s.r.o. VS Projekt, s.r.o.
2016-09-30   Rámcová smlouva na projektové práce (2017) (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy se 6 uchazeči na poskytování služeb v oboru projektových prací všech projektových stupňů na stavbách pozemních komunikací do výše předpokládané hodnoty stavebních nákladů 1 800 000 000 CZK bez DPH. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o. Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o Ateliér projektování inženýrských staveb,s.r.o. BUNG Ingenieure BUNG Ingenieure AG Bung Ingenieure, AG Dopravoprojekt a.s. Dopravoprojekt Brno a. s. Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt Brno, a.s. Dopravoprojekt Ostrava a.s. Dopravoprojekt Ostrava, a.s. DOPRAVOPROJEKT, a. s. Dopravoprojekt, a.s. METROPROJEKT Praha a. s. Metroprojekt Praha a.s. Metroprojekt Praha, a.s. Mott MacDonald CZ, spol. s r. o. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. Mott Macdonald Limited Mott Macdonald Limited-org. složka Mott Macdonald Limited-org.složka Mott Macdonald Limited-organizační složka Novák & Partner s.r.o. NOVÁK & PARTNER, s.r.o. PK Ossendorf s.r.o. PK Ossendorf, s.r.o. Pontex spol. s.r.o. Pontex, spol. s r.o. Pragoprojekt, a.s. Pudis a. s. PUDIS a.s. PUDIS, a.s. SATRA, spol. s r.o. Satra, spol. s.r.o. SATRA,spol.s r.o. SHB, akciová společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Stráský, Hustý a partneři, s.r.o Strásky, Hustý a partneři, s.r.o. Sudop EU a. s. Sudop EU a.s. Sudop EU, a.s. SUDOP PRAHA a. s. SUDOP PRAHA a.s. Sudop Praha, a.s. Valbek, spol. s r. o. Valbek, spol. s r.o. Valbek, spol. s.r.o. Viapont, s.r.o. VPÚ DECO PRAHA a.s. VPÚ Deco Praha, a.s.
2016-06-06   I/53 Miroslav – Branišovice, DSP/IČ (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou projektové práce ve stupni DSP/IČ k SP včetně majetkoprávní přípravy na akci „I/53 Miroslav – Branišovice“. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dopravoprojekt Ostrava a.s. Dopravoprojekt Ostrava, a.s. G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s.r.o. PK Ossendorf s.r.o. PK Ossendorf, s.r.o. SHB, akciová společnost Strásky, Hustý a partneři, s.r.o. Viapont, s.r.o.
2016-03-01   R6 Karlovy Vary – Olšová Vrata, DSP/IČ (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou projektové práce ve stupni DSP/IČ k SP bez majetkoprávní přípravy na akci R6 „Karlovy Vary – Olšová Vrata“. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dopravoprojekt Ostrava a.s. G-Consult, spol. s.r.o. PK Ossendorf s.r.o. SHB, akciová společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Viapont, s.r.o.