Dodavatel: Metroprojekt Praha a.s.

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Metroprojekt Praha a.s.

2023-05-02   DNS – projektová činnost pro investiční úsek TSK: mosty (Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.)
Předmětem zakázek zadávaných v DNS budou projektové a inženýrské činnosti a poskytnutí souvisejících služeb pro dopravní stavby obsahující mostní konstrukce podle aktuálních potřeb investičního úseku TSK. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Metroprojekt Praha a.s. Pontex, spol. s r.o., správce společnosti Pragoprojekt, a.s. Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Top Con Servis s.r.o. Valbek, spol. s r.o. VIN Consult s.r.o. Woring s.r.o.
2023-04-29   Projektové dokumentace VN, NN (E.ON Distribuce, a.s.)
Plánovaným výsledkem zadání veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na jedenáct částí, a jejím formálním účelem je uzavření jedenácti samostatných rámcových smluv na zajištění služeb spočívajících v projekční činnosti a souvisejících služeb pro účely rozvoje, údržby a oprav distribuční soustavy zadavatele pro každý z jedenácti regionů, odpovídajících jednotlivým částem veřejné zakázky. Předmětem poskytovaného plnění bude vypracování projektových dokumentací a zajištění inženýrské činnosti související … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ADITIS GROUP s.r.o. ASE, s.r.o. DUR plus, spol. s r.o. EEIKA Brno s.r.o. Eeika Brno, s.r.o. Elektroinvest Strakonice s.r.o. Elektroinvest Strakonice, s.r.o. ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o. Eling CZ s.r.o. Elmo a.s. Elmoz Czech, s.r.o. ELPE s.r.o. Elprojekt Písek s.r.o. ELprojekty, s.r.o. ENERGETIKA Boskovice spol. s r.o. Energy Project, s.r.o. Geprostav energy s.r.o. Jan Kukačka s.r.o. Jiřík & syn v.o.s. M Plus elektro s.r.o. Mašek Elektro s.r.o. Metroprojekt Praha a.s. MOEL, s.r.o. Mopre s.r.o. Omexom GA Energo s.r.o. PERFECT, spol. s r.o. PK Elektro s.r.o. PRO 22 v.o.s. Prosig, s.r.o. Puttner, s.r.o. RGV a.s. Sdružení ADITIS GROUP s.r.o. Sdružení ZRE PROJEKTY VYSOČINA Sdružení ZRE PROJEKTY VYXOČINA SETERM CB a.s. SUDOP PRAHA a.s. T.O.O., spol. s r.o. ZMES, s. r. o.
2023-04-25   Modernizace traťového úseku Kolín (mimo) - odb. Babín (mimo), vč. Libické spojky (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky „Modernizace traťového úseku Kolín (mimo) – odb. Babín (mimo), vč. Libické spojky“ je : a) Zpracování oznámení záměru dle § 6 (dále jen „oznámení EIA“) a dokumentace (dále jen „dokumentace EIA“) dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Závěr z procesu EIA bude zapracován do DUSL. b) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona, která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Metroprojekt Praha a.s. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
2023-03-20   Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb PK dle RED BOOK a YELLOW BOOK 2023 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Účelem Rámcové dohody je zadávání Dílčích veřejných zakázek na provádění konkrétních projektových prací pro velké zakázky staveb pozemních komunikací realizovaných dle smluvních podmínek RED BOOK a YELLOW BOOK včetně příslušenství (např. osvětlení, protihlukové stěny apod.), včetně výkonu inženýrské činnosti, majetkoprávní činnosti, autorského dozoru a technické pomoci Objednateli, a to dle potřeb Objednatele. Rámcová dohoda je primárně určena pro zadávání Dílčích veřejných zakázek na projektové práce k … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 4roads s.r.o. AFRY CZ s.r.o. Amberg Engineering Brno, a.s. Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt Ostrava a.s. Dopravoprojekt, a.s. G-Consult, spol. s r. o. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. Link projekt s.r.o. Metroprojekt Praha a.s. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. PK Ossendorf s.r.o. Pontex, spol. s r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. Rušar mosty, s.r.o. Sagasta s.r.o. SATRA,spol.s r.o. SHB, akciová společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Sudop EU a.s. SUDOP PRAHA a.s. Valbek, spol. s r.o. Viapont, s.r.o.
2023-03-01   Rekonstrukce žst. Čáslav (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem díla je zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru "Rekonstrukce žst. Čáslavů. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Metroprojekt Praha a.s.
2023-01-26   „Rekonstrukce traťového úseku Karlovy Vary (mimo) - Nové Sedlo u Lokte (včetně)“ a „Rekonstrukce traťového úseku... (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce traťového úseku Kalovy Vary (mimo) - Nové Sedlo u Lokte (včetně)“ a „Rekonstrukce traťového úseku Nové Sedlo u Lokte (mimo) - Sokolov (mimo)“ je: a) Zpracování oznámení záměru dle § 6 a dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Závěr z procesu bude zapracován do DUSP. b) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EXprojekt s.r.o. Metroprojekt Praha a.s.
2022-12-06   Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) - Kolín (mimo) (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem zakázky je zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby "Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) - Kolín (mimo)". Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Metroprojekt Praha a.s.
2022-11-11   Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací 2022-B (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření Rámcové dohody je poskytování služeb na zpracování projektová dokumentace všech požadovaných projektových stupňů staveb pozemních komunikací Na základě Rámcové dohody bude zadavatel jejím účastníkům zadávat jednotlivé dílčí zakázky na služby spočívající v provádění konkrétních projektových prací pozemních komunikací včetně příslušenství (např. osvětlení, protihlukové stěny, SSÚD, apod.), včetně výkonu inženýrské činnosti, a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 4roads s.r.o. Advisia s.r.o. AFRY CZ s.r.o. Ateliér projektování inženýrských staveb,s.r.o. Atelier PROMIKA s.r.o. CR Project s.r.o. Dopravoprojekt Ostrava a.s. G-Consult, spol. s r. o. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. Link projekt s.r.o. M - Projekce s.r.o. M4 Road Design s.r.o. MDS Projekt s.r.o. Metroprojekt Praha a.s. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. PK Ossendorf s.r.o. Pontex, spol. s r.o. Pragoprojekt, a.s. Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. Rušar mosty, s.r.o. SAFETY PRO s.r.o. Sagasta s.r.o. SATRA,spol.s r.o. SHB, akciová společnost Společnost PGP/APIS/M - PROJEKCE – RD na... Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Valbek, spol. s r.o. Viapont, s.r.o. Woring s.r.o.
2022-08-30   Elektrifikace úseku Praha - Dřevčice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - PD (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
a) Vyhotovení projektové dokumentace ve stupni: i. Dokumentace ke společnému povolení (DÚSP) ii. Projektové dokumentace pro provedení stavby k výběru zhotovitele (DPS) b) Výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení c) Výkon majetkoprávního zajištění stavby d) Výkon autorského dozoru e) Vyhotovení záměru projektu včetně ekonomického hodnocení HDM4 pro potřeby podání žádosti z OPD3 Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Metroprojekt Praha a.s.
2022-06-17   Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) - úprava dokumentace - náhrada přejezdu P2725 (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky „Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) - úprava dokumentace - náhrada přejezdu P2725“ je zhotovení Projektové dokumentace pro společné/stavební povolení, zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení stavby a činnost koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby. Součástí je rovněž zpracování podkladů „EIA“ pro … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Metroprojekt Praha a.s. PUDIS a.s.
2022-04-12   Projektová dokumentace - Výměna pohyblivých schodů a modernizace stanice metra Hradčanská (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Zajištění komplexních vstupních projektových podkladů, včetně zajištění potřebných průzkumů a veškerých podkladů nezbytných pro splnění Akce, zpracování komplexní projektové dokumentace s podrobnostmi dokumentace pro stavební řízení, provádění autorského dozoru Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Metroprojekt Praha a.s.
2021-11-29   „RS 4 VRT Praha-Balabenka - sjezd Lovosice“; Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (Správa železnic, státní organizace)
a) Zpracování záměru projektu novostavby b) Zpracování dokumentace stavby c) Zpracování dokumentace EIA stavby d) Zpracování Díla v režimu BIM. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Egis Rail S.A. Metroprojekt Praha a.s. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Mott Macdonald Limited-org.složka Valbek, spol. s r.o.
2021-11-02   Projektová dokumentace a autorský dozor stavby LD Podbaba-Troja-Bohnice (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Zadavatel má v úmyslu v budoucnu zahájit stavbu lanové dráhy Podbaba-Troja-Bohnice, která bude představovat přímé propojení městských částí Praha 6, Praha 8 a Praha-Troja veřejnou dopravou. Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování kompletní projektové dokumentace a realizace inženýrské činnosti za účelem realizace Stavby LD Podbaba-Troja-Bohnice. Zadavatel výslovně upozorňuje dodavatele, že projektová dokumentace musí respektovat nejen platné právní předpisy, ale i požadavky ZZVZ, jakož i … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Metroprojekt Praha a.s. Sagasta s.r.o. SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec
2021-08-16   Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2021 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody se šesti účastníky na poskytování služeb spočívajících v provádění konkrétních projektových prací pozemních komunikací včetně příslušenství (např. osvětlení, protihlukové stěny, SSÚD, apod.), včetně výkonu inženýrské činnosti na stavbách pozemních komunikací velkého rozsahu, a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 4roads s.r.o. AFRY CZ s.r.o. Amberg Engineering Brno, a.s. Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt Ostrava a.s. Dopravoprojekt, a.s. G-Consult, spol. s r. o. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. Link projekt s.r.o. Metroprojekt Praha a.s. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. PK Ossendorf s.r.o. Pontex, spol. s r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. Sagasta s.r.o. SATRA,spol.s r.o. SHB, akciová společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Sudop EU a.s. SUDOP PRAHA a.s. Valbek, spol. s r.o. Viapont, s.r.o.
2021-08-16   Rámcová dohoda na projektové práce pro střední zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména... (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody se šesti účastníky na poskytování služeb spočívajících v provádění konkrétních projektových prací pozemních komunikací včetně příslušenství (např. osvětlení, protihlukové stěny, SSÚD, apod.), včetně výkonu inženýrské činnosti na stavbách pozemních komunikací středního rozsahu a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 4roads s.r.o. AFRY CZ s.r.o. Ateliér projektování inženýrských staveb,s.r.o. Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt Ostrava a.s. Dopravoprojekt, a.s. G-Consult, spol. s r. o. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. Link projekt s.r.o. Metroprojekt Praha a.s. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. PK Ossendorf s.r.o. Pontex, spol. s r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. Sagasta s.r.o. SATRA,spol.s r.o. SHB, akciová společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Sudop EU a.s. SUDOP PRAHA a.s. Valbek, spol. s r.o. Viapont, s.r.o.
2021-04-16   Novostavba ŽST Praha–Letiště Václava Havla (v režimu BIM) (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky „Novostavba ŽST Praha–Letiště Václava Havla“ je zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení, zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby, zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení stavby a činnost koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby. Dílo bude zpracováno v režimu BIM a součástí díla je tak vytvoření Informačního modelu BIM dle přílohy BIM Protokol (příloha č. 11 … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Metroprojekt Praha a.s.
2021-02-12   Rámcová dohoda na projektové práce staveb pozemních komunikací, cyklostezek a parkovišť P+R ve vlastnictví... (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Na základě Rámcové dohody bude zadavatel jejím účastníkům zadávat jednotlivé dílčí zakázky na služby spočívající v provádění konkrétních projektových prací staveb pozemních komunikací včetně příslušenství (např. osvětlení, protihlukové stěny apod.), cyklostezek a parkovišť P+R ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a technické pomoci, a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 4roads s.r.o. AFRY CZ s.r.o. Arch.Design s.r.o. Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o. GEOtest a.s. HBH Projekt spol s.r.o. Link projekt s.r.o. Metroprojekt Praha a.s. Mott Mac Donald CZ spol s.r.o. Pontex spol s.r.o. Pragoprojekt a.s. Pudis a.s Sagasta s.r.o. Satra spol s.r.o. SHB a.s. SUDOP PRAHA a.s. Valbek spol s.r.o.
2021-01-20   Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo) (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) dle přílohy č. 3 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Metroprojekt Praha a.s.
2020-11-18   „RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě - Ostrava-Svinov"; Zpracování dokumentace pro územní řízení (Správa železnic, státní organizace)
Hlavním předmětem plnění je zhotovení Díla spočívajícího ve zpracování: a) dokumentace stavby „RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě - Ostrava-Svinov" v podrobnosti dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů na stavební zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně zajištění potřebných podkladů, průzkumů pro zpracování předprojektové dokumentace a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Metroprojekt Praha a.s. MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. SUDOP BRNO, spol. s r.o.
2020-07-08   Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru (Statutární město Brno)
Předmětem veřejné zakázky je vytvoření studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru (dále jen „studie SJKD“) pro prověření přepravního potenciálu, technické a ekonomické proveditelnosti a územní průchodnosti právě takového dopravního systému, jehož realizace by přispěla k naplnění řady celospolečenských cílů, jako je zlepšení dostupnosti města Brna z regionálních center, zvýšení spolehlivosti a zkrácení přepravních dob v městské dopravě, snížení kongescí na povrchových dopravních sítích, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Metroprojekt Praha a.s. MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
2020-06-16   Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody se šesti účastníky na poskytování služeb Spočívající v provádění konkrétních projektových prací pozemních komunikací včetně příslušenství (např. osvětlení, protihlukové stěny, SSÚD, apod.), včetně výkonu inženýrské činnosti, a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 4roads s.r.o. 4roads, s.r.o. AFRY CZ s.r.o. Afry CZ, s.r.o. Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. Ateliér projektování inženýrských staveb,s.r.o. Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt Brno, a.s. Dopravoprojekt Ostrava a.s. Dopravoprojekt Ostrava, a.s. Dopravoprojekt, a.s. G-Consult, spol. s r. o. G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s.r.o. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. HBH Projekt spol. s.r.o. HBH Projekt, spol. s.r.o. Link projekt s.r.o. Link projekt, s.r.o. Metroprojekt Praha a.s. Metroprojekt Praha, a.s. MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Moravia Consult Olomouc, a.s. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. PK Ossendorf s.r.o. PK Ossendorf, s.r.o. Pontex, spol. s r.o. Pontex, spol. s.r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. PUDIS, a.s. Sagasta s.r.o. Sagasta, s.r.o. SATRA, spol. s r.o. Satra, spol. s.r.o. SATRA,spol.s r.o. SHB, akciová společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Strásky, Hustý a partneři, s.r.o. Sudop EU a.s. Sudop EU, a.s. SUDOP PRAHA a.s. Sudop Praha, a.s. Valbek, spol. s r.o. Valbek, spol. s.r.o. Viapont, s.r.o.
2020-06-12   Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření Rámcové dohody se šesti účastníky na poskytování služeb spočívající v provádění konkrétních projektových prací pozemních komunikací, včetně příslušenství (např. osvětlení, protihlukové stěny, SSÚD apod.), včetně výkonu inženýrské činnosti, a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 4roads s.r.o. 4roads, s.r.o. AF-Infrastructure AB AFRY CZ s.r.o. Afry CZ, s.r.o. Amberg Engineering Brno a.s. Amberg Engineering Brno, a.s. BUNG Ingenieure AG Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt Brno, a.s. Dopravoprojekt Ostrava a.s. Dopravoprojekt Ostrava, a.s. Dopravoprojekt, a.s. G-Consult, spol. s r. o. G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s.r.o. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. HBH Projekt, spol. s.r.o. Link projekt s.r.o. Link projekt, s.r.o. Metroprojekt Praha a.s. Metroprojekt Praha, a.s. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. PK Ossendorf s.r.o. PK Ossendorf, s.r.o. Pontex, spol. s r.o. Pontex, spol. s.r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. PUDIS, a.s. Sagasta s.r.o. Sagasta, s.r.o. SATRA, spol. s r.o. Satra, spol. s.r.o. SATRA,spol.s r.o. SHB, akciová společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Strásky, Hustý a partneři, s.r.o. Sudop EU a.s. Sudop EU, a.s. SUDOP PRAHA a.s. Sudop Praha, a.s. Valbek, spol. s r.o. Valbek, spol. s.r.o. Viapont, s.r.o.
2020-02-26   Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo) (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) dle přílohy č. 3 vyhl. č. 146/2008 Sb. a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhl. č. 146/2008 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, vč. veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a včetně výkonu … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Metroprojekt Praha a.s. Metroprojekt Praha, a.s.
2019-11-25   Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) - Praha-Výstaviště (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) dle přílohy č. 3 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Metroprojekt Praha a.s. Metroprojekt Praha, a.s.
2019-11-05   Stavba č. 44544 Terminál Smíchovské nádraží; projektová a inženýrská činnost (Hlavní město Praha)
Předmětem veřejné zakázky je kompletní projektová a inženýrská činnost na podkladě Studie dopravních uzlů Smíchov ke stavbě č. 44544 Terminál Smíchovské nádraží spočívající ve: a) zpracování technických podmínek nutných pro provedení následných projektových stupňů dopracováním Podkladové studie do odpovídajících podrobností; b) zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí; c) výkon inženýrské (obstaravatelské) činnosti pro vydání územního rozhodnutí; d) zpracování projektových dokumentací pro … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: „SP+MTP+A69+SEU_Terminál Smíchov" Správce... A69 - architekti s.r.o. A69 - architekti, s.r.o. A69 – architekti s.r.o. Metroprojekt Praha a.s. Metroprojekt Praha, a.s. Sudop EU a.s. Sudop EU, a.s. SUDOP PRAHA a.s.
2019-09-05   Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací realizovaných v prostředí BIM (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody se šesti účastníky na poskytování služeb Spočívající v provádění konkrétních projektových prací pozemních komunikací včetně příslušenství (např. osvětlení, protihlukové stěny, SSÚD, apod.), včetně výkonu inženýrské činnosti, a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 4roads s.r.o. 4roads, s.r.o. AF-CITYPLAN s.r.o. AF-Cityplan, s.r.o. AFRY CZ s.r.o. Afry CZ, s.r.o. Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. Ateliér projektování inženýrských staveb,s.r.o. Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt Brno, a.s. Dopravoprojekt Ostrava a.s. Dopravoprojekt Ostrava, a.s. G-Consult, spol. s r. o. G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s.r.o. Geostar, spol. s r.o. Geostar, spol. s.r.o. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. HBH Projekt, spol. s.r.o. Link projekt s.r.o. Link projekt, s.r.o. Metroprojekt Praha a.s. Metroprojekt Praha, a.s. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. NOVÁK & PARTNER, s.r.o. PK Ossendorf s.r.o. PK Ossendorf, s.r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. PUDIS, a.s. Sagasta s.r.o. Sagasta, s.r.o. SATRA, spol. s r.o. Satra, spol. s.r.o. Satra, spol.s r.o. SATRA,spol.s r.o. SHB, akciová společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Stráský, Hustý a partneři, s.r.o Strásky, Hustý a partneři, s.r.o. SUDOP PRAHA a.s. Sudop Praha, a.s. Valbek, spol. s r.o. Valbek, spol. s.r.o. Viapont, s.r.o. VPÚ DECO PRAHA a.s. VPÚ Deco Praha, a.s.
2019-09-04   Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo) (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Předmětem plnění je zpracování dokumentace pro územní řízení (DUR) stavby dle zadávacích podmínek, zajištění úplné dokladové části pro územní řízení včetně podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí až do nabytí jejich právní moci. Dokumentace pro územní řízení bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a se Směrnicí GŘ SŽDC č. 11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Metroprojekt Praha a.s. Metroprojekt Praha, a.s.
2019-05-30   Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) dle přílohy č. 3 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Metroprojekt Praha a.s. Metroprojekt Praha, a.s.
2019-05-24   Stavba č. 43776 P+R Zličín III; projektová a inženýrská činnost (Hlavní město Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky je na podkladě studie Stavba č. 42933 P+R Zličín III, Praha 5 a) dopracování podkladové studie; b) zhotovení dokumentace pro vydání územního rozhodnutí vč. sestavení předběžného rozpočtu ve smyslu § 86 stavebního zákona; c) výkon inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí ve smyslu § 76 a násl. stavebního zákona; d) zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení ve smyslu § 110 stavebního zákona; e) výkon inženýrské činnosti pro vydání stavebního … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Metroprojekt Praha a.s.
2019-04-09   Stavby pro energetickou infrastrukturu_projektová dokumentace (Letiště Praha, a.s.)
Předmětem Zakázky je závazek vybraného dodavatele provést řádně a ve stanovených termínech stavebně technický průzkum pro Stavby, vyhotovit informační model stavby v metodě BIM a z něj dopracováním vyhotovit příslušnou projektovou dokumentaci, provést autorský dozor a konzultační činnost, to vše pro stavby „Stavba pro energetickou infrastrukturu Hangár G“ blíže specifikovanou v Příloze C ZD – Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) a její příloze č. 4a (dále jen „Stavba 1“) a stavbu „Kolektor S – J“ blíže … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: INGUTIS, spol. s r. o. Ingutis, spol. s.r.o. Metroprojekt Praha a.s. Metroprojekt Praha, a.s.
2018-11-27   Tramvajová trať Kobylisy - Zdiby, PD (KSÚS)
a) Vyhotovení projektové dokumentace ve stupni: i. Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR), ii. Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP), iii. Projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) b) Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí, c) Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy, d) Výkon autorského dozoru Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dopravní a inženýrské projekty s.r.o. Dopravní a inženýrské projekty s.r.o.,... Dopravní a inženýrské projekty, s.r.o. Metroprojekt Praha a.s. Metroprojekt Praha, a.s. Pragoprojekt a.s. Pragoprojekt, a.s.
2018-07-26   Rámcová dohoda na projektové práce pozemních komunikací, včetně výkonu inženýrské činnosti financovaných ze SFDI (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Poptávané projektové práce pozemních komunikací, včetně výkonu inženýrské činnosti budou zahrnovat především: a) vyhotovení projektové dokumentace ve stupni DSP (dokumentace ke stavebnímu povolení) včetně související přílohy BOZP, včetně zajištění všech potřebných podkladů a průzkumů; b) vyhotovení projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS (vybrané dokumenty zadávací dokumentace staveb), včetně zajištění všech potřebných podkladů a průzkumů; c) technickou pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o. Geostar spol s.r.o. GEOtest a.s. HBH Projekt spol s.r.o. Link projekt s.r.o. Metroprojekt Praha a.s. Novák&Partners s.r.o. Pontex spol s.r.o. Pragoprojekt a.s. PUDIS a.s. Satra spol s.r.o. SUDOP PRAHA a.s. Valbek spol s.r.o. VPÚ DECO PRAHA a.s.
2018-06-26   Choceň - Uhersko, BC (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) a výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Choceň - Uhersko, BC". Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Metroprojekt Praha a.s. Metroprojekt Praha, a.s.
2018-06-12   Stavba č. 42807 Rekonstrukce Bělohorské ulice - projektová a inženýrská činnost (Hlavní město Praha)
Předmětem veřejné zakázky je na podkladě Koncepční studie ulice Bělohorské zpracované Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvkovou organizací se sídlem Vyšehradská 2077/57, Praha 2 – Nové Město, PSČ 128 00, IČO 70883858 stavby č. 42807 Rekonstrukce Bělohorské ulice (dále jen „stavba“): a) zhotovení dokumentace pro vydání územního rozhodnutí vč. předběžného (orientačního) rozpočtu stavby; b) inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí; c) zhotovení projektové dokumentace pro … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Metroprojekt Praha a.s. PUDIS a.s.
2018-02-22   Rámcová dohoda na projektové práce pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody se sedmi účastníky na poskytování služeb v oboru projektových prací všech projektových stupňů na stavbách pozemních komunikací většího rozsahu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AF-C1typlan, s.r.o. AF-CITYPLAN s.r.o. AF-Cityplan, s.r.o. AF-Infrastructure AB AFRY CZ s.r.o. Afry CZ, s.r.o. Amberg Engineering Brno, a.s. Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. Dopravoprojekt a.s. Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt Brno, a.s. Dopravoprojekt Ostrava a.s. Dopravoprojekt Ostrava, a.s. Dopravoprojekt, a.s. G – Consult, spol. s r.o. G- Consult, spol. s.r.o. G-Consult, spol. s r. o. G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s.r.o. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. HBH Projekt spol. s.r.o. HBH Projekt, spol. s.r.o. Link projekt s.r.o. Link projekt, s.r.o. Metroprojekt Praha a.s. Metroprojekt Praha, a.s. Mott Mac Donald CZ, spol. s r.o. Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. NOVÁK & PARTNER, s.r.o. PK Ossendorf s.r.o. PK Ossendorf, s.r.o. Pontex spol. s r.o. Pontex spol. s.r.o. Pontex, spol. s r.o. Pontex, spol. s.r.o. Pontex, spol. s.r.o. (Pontex Consulting... Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. PUDIS, a.s. Sagasta s.r.o. Sagasta, s.r.o. SATRA, spol. s r.o. Satra, spol. s.r.o. SHB, akciová společnost Stránský, Hustý a partneři s.r.o. Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Strásky, Hustý a partneři, s.r.o. SUDOP PRAHA a.s. Sudop Praha, a.s. Valbek, spol. s.r.o. Viapont, s.r.o. VPÚ DECO PRAHA a.s. VPÚ Deco Praha, a.s.
2018-02-22   Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody s šesti účastníky na poskytování služeb v oboru projektových prací všech projektových stupňů na velkých stavbách pozemních komunikací. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AF-CITYPLAN s.r.o. AF-Cityplan, s.r.o. AF-Infrastructure AB Afry CZ, s.r.o. Amberg Engineering Brno a.s. Amberg Engineering Brno, a.s. Basler & Hofmann Slovakia s.r.o. Basler & Hofmann Slovakia, s.r.o. BUNG Ingenieure AG Dopravoprojekt a.s. Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt Brno, a.s. Dopravoprojekt Ostrava a.s. Dopravoprojekt Ostrava, a.s. Dopravoprojekt, a.s. G- Consult, spol. s.r.o. G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s.r.o. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s.r.o. HBH Projekt, spol. s.r.o. Link projekt s.r.o. Link projekt, s.r.o. Metroprojekt Praha a.s. Metroprojekt Praha, a.s. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. Mott Macdonald Limited Mott MacDonald Limited - org. složka Mott Macdonald Limited-org. složka PK Ossendorf s.r.o. PK Ossendorf, s.r.o. Pontex spol. s.r.o. Pontex, spol. s.r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. PUDIS, a.s. Sagasta s.r.o. Sagasta, s.r.o. Satra, spol. s.r.o. Satra, spol.s r.o. SHB, akciová společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Strásky, Hustý a partneři, s.r.o. SUDOP PRAHA a.s. Sudop Praha, a.s. Valbek, s.r.o. Valbek, spol. s r.o. Valbek, spol. s.r.o. Viapont, s.r.o. VPÚ DECO PRAHA a.s. VPÚ Deco Praha, a.s.
2018-02-22   Rámcová dohoda na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních komunikací (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody s osmi účastníky na poskytování služeb v oboru projektových prací všech projektových stupňů na stavbách pozemních komunikací menšího rozsahu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AF-CITYPLAN s.r.o. AF-Cityplan, s.r.o. Amberg Engineering Brno a.s. Amberg Engineering Brno, a.s. Ateliér projektování dopravních staveb, s.r.o. Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o. Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. Dopravoprojekt a.s. Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt Brno, a.s. Dopravoprojekt Ostrava a.s. Dopravoprojekt Ostrava, a.s. Dopravoprojekt, a.s. G – Consult, spol. s.r.o. G- Consult, spol. s r.o. G- Consult, spol. s.r.o. G-Consult, spol. s.r.o. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. HBH Projekt spol. s.r.o. HBH Projekt, spol. s.r.o. Link projekt s.r.o. Link projekt, s.r.o. Metroprojekt Praha a.s. Metroprojekt Praha, a.s. Mott MacDonald CZ, spol. s r. o. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. Mott MacDonald, spol. s.r.o. NOVÁK & PARTNER, s.r.o. PK Ossendorf s.r.o. PK Ossendorf, s.r.o. Pontex spol. s.r.o. Pontex, spol. s r.o. Pontex, spol. s.r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. PUDIS, a.s. Sagasta s.r.o. Sagasta, s.r.o. Satra, spol. s r. o. SATRA, spol. s r.o. Satra, spol. s.r.o. SHB, akciová společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Strásky, Hustý a partneři, s.r.o. SUDOP PRAHA a.s. Sudop Praha, a.s. Valbek, spol. s r.o. Valbek, spol. s.r.o. Viapont, s.r.o. VPÚ DECO PRAHA a.s. VPÚ Deco Praha, a.s.
2017-10-09   Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) – Praha-Veleslavín (mimo) (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Předmětem veřejné zakázky je zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace, zajištění úplné dokladové části pro územní řízení včetně podání žádosti o územní rozhodnutí a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí až do nabytí jejich právní moci, zajištění podkladů pro změnu územně plánovacích dokumentací, zajištění prezentací projektu veřejnosti a orgánům státní správy, zpracování oznámení dle § 6 odst. 5) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pro úsek Praha-Výstaviště – … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Metroprojekt Praha a.s. Metroprojekt Praha, a.s. SUDOP PRAHA a.s. Sudop Praha, a.s.
2017-07-26   Přípravná fáze dostavby – vytvoření dokumentace budovy Fakulty výrobních technologií a managementu v Kampusu UJEP –... (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)
Předmětem veřejné zakázky je GP pro víceúčelovou budovu FVTM (laboratoře, účebny, kanceláře, aula, zasedácí místnosti) – CEMMTECH ve 3 stupních, které budou dodávány postupně. 1. PD pro územní rozhodnutí, 2. PD pro SP a 3. RPD. Součástí bude také projekt interiéru, inženýrská činnost pro ÚR a SP, včetně dodání pravomocných rozhodnutí a výroba 3D modelu areálu. Součástí PD také bude propojení nové budovy CEMMTECH a stávající budovy H – FVTM, včetně stavebních úprav v budově H. Předcházet bude tvorba … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Metroprojekt Praha a.s. Metroprojekt Praha, a.s.
2017-06-29   Stavba č. 42808 Rekonstrukce Vinohradské ulice – projektová a inženýrská činnost (Hlavní město Praha)
Předmětem veřejné zakázky je na základě závazné Koncepční studie ulice Vinohradské zpracované Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvkovou organizací se sídlem Vyšehradská 2077/57, Praha 2-Nové Město, PSČ 128 00, IČO 70883858 stavby č. 42808 Rekonstrukce Vinohradské ulice (dále i „stavba“): a) zhotovení dokumentace pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, vč. předběžného (orientačního) rozpočtu stavby, b) inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí, c) zhotovení … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Metroprojekt Praha a.s. Metroprojekt Praha, a.s. PUDIS a.s. PUDIS, a.s. SUDOP PRAHA a.s. Sudop Praha, a.s.
2017-05-10   Zhotovení projektové dokumentace – Generální obnova výpravní budovy – žst. České Budějovice hlavní nádraží (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Předmětem nadlimitní sektorové veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni Projekt a následný autorský dozor (v souladu se směrnicí 11/2006, Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních uvedenou v Příloze č. 4 zadávací dokumentace) pro stavební úpravy „Generální obnova výpravní budovy – žst. České Budějovice hlavní nádraží“ dle této zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Atelier 8000 spol. s.r.o. Metroprojekt Praha a.s. Sagasta s.r.o.
2017-03-21   Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650–304,009 (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Předmětem plnění je zhotovení projektu stavby „Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650–304,009“, získání stavebních povolení pro realizaci celé stavby, zpracování podkladů pro zadávací dokumentaci na realizaci stavby a schválení projektové dokumentace Ministerstvem dopravy a SŽDC, s.o. Součástí díla je zajištění autorského dozoru projektanta při realizaci stavby, výkon činnosti koordinátora BOZP ve fázi přípravy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Metroprojekt Praha a.s. Metroprojekt Praha, a.s.
2017-02-28   Zpracování projektových dokumentací pro realizaci rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň včetně zajištění související... (Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je výběr generálního projektanta pro rekonstrukci vozovny Slovany, přičemž plnění poptávané Zadavatelem bude vybraným dodavatelem dodáváno postupně v rámci jednotlivých výkonových fází plnění (dále též „VF“). Specifikace jednotlivých výkonových fází plnění je uvedena v odst. 2.4 článku zadávací dokumentace a jejích přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Metroprojekt Praha a.s. Metroprojekt Praha, a.s. Mott MacDonald Cz, spol s.r.o. Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o.
2017-02-27   „Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)“ (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Předmětem plnění je: — zpracování dokumentace na úrovni projektu stavby „Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)“, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění činnosti BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy a získání všech stavebních povolení, — zpracování návrhu zadávací dokumentace podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. v platném znění a zvláštních technických podmínek do dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, — zajištění autorského dozoru. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Metroprojekt Praha a.s. Metroprojekt Praha, a.s.