Dodavatel: Dopravoprojekt Brno a.s.

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Dopravoprojekt Brno a.s.

2023-08-14   Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru pro stavby většího rozsahu 2023 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se šesti účastníky, je poskytování služeb dle zadávací dokumentace a jejích příloh. Na základě rámcové dohody bude zadavatel jejím účastníkům zadávat jednotlivé dílčí zakázky na služby spočívající v provádění stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací, včetně výkonu koordinátora BOZP, včetně související technické pomoci, a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 3G Gruppe Geotechnik Graz ZT GmbH 4roads s.r.o. AFRY CZ s.r.o. Brněnské komunikace a.s. Contract management, a.s. Dopravoprojekt a.s. Dopravoprojekt Brno a.s. DS Engineering Plus, a.s. GeoTec-GS, a.s. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. INFRAM a.s. Infraprojekt s.r.o. Ipsum CZ s.r.o. Komovia s.r.o. M4 Road Design s.r.o. Manifold Group s.r.o. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Mott Macdonald Limited-org.složka Pontex, spol. s r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. SAFETY PRO s.r.o. SATRA,spol.s r.o. SG Geotechnika a.s. SGS Czech Republic, s.r.o. SHP TS s.r.o. TES Consulting s.r.o. Vysplan s.r.o.
2023-04-24   Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu-2023 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se šesti účastníky, je poskytování služeb dle zadávací dokumentace a jejích příloh. Na základě rámcové dohody bude zadavatel jejím účastníkům zadávat jednotlivé dílčí zakázky na služby spočívající v provádění stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací, včetně výkonu koordinátora BOZP, včetně související technické pomoci, a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 4roads s.r.o. AFRY CZ s.r.o. Brněnské komunikace a.s. Contract management, a.s. Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt, a.s. DS Engineering Plus, a.s. GeoTec-GS, a.s. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. INFRAM a.s. Infraprojekt s.r.o. Ipsum CZ s.r.o. Komovia s.r.o. M4 Road Design s.r.o. Manifold Group s.r.o. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Pontex, spol. s r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. Road control system a.s. SAFETY PRO s.r.o. SG Geotechnika a.s. SGS Czech Republic, s.r.o. SHP TS s.r.o. TES Consulting s.r.o. Vysplan s.r.o.
2023-03-20   Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb PK dle RED BOOK a YELLOW BOOK 2023 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Účelem Rámcové dohody je zadávání Dílčích veřejných zakázek na provádění konkrétních projektových prací pro velké zakázky staveb pozemních komunikací realizovaných dle smluvních podmínek RED BOOK a YELLOW BOOK včetně příslušenství (např. osvětlení, protihlukové stěny apod.), včetně výkonu inženýrské činnosti, majetkoprávní činnosti, autorského dozoru a technické pomoci Objednateli, a to dle potřeb Objednatele. Rámcová dohoda je primárně určena pro zadávání Dílčích veřejných zakázek na projektové práce k … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 4roads s.r.o. AFRY CZ s.r.o. Amberg Engineering Brno, a.s. Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt Ostrava a.s. Dopravoprojekt, a.s. G-Consult, spol. s r. o. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. Link projekt s.r.o. Metroprojekt Praha a.s. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. PK Ossendorf s.r.o. Pontex, spol. s r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. Rušar mosty, s.r.o. Sagasta s.r.o. SATRA,spol.s r.o. SHB, akciová společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Sudop EU a.s. SUDOP PRAHA a.s. Valbek, spol. s r.o. Viapont, s.r.o.
2023-03-03   Zajištění TDS na stavbě Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné v úseku ř. km 12,088 - 14,231 (Obec Rapotín)
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon činností technického dozoru stavebníka stavby "Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desná ř. km 12,008 - 14,231" po dobu realizace stavby až do kolaudace stavby. Zadavatel požaduje výkon činností TDS jako „stálý“, tzn. s denní přítomností pracovníků dodavatele na stavbě. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dopravoprojekt Brno a.s. GEOtest, a.s. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
2023-01-02   Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby-2022 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se šesti účastníky, je poskytování služeb dle zadávací dokumentace a jejích příloh. Na základě rámcové dohody bude zadavatel jejím účastníkům zadávat jednotlivé dílčí zakázky na služby spočívající v provádění stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací, včetně výkonu koordinátora BOZP, včetně související technické pomoci, a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 4roads s.r.o. AFRY CZ s.r.o. Contract management, a.s. Dopravoprojekt Brno a.s. DS Engineering Plus, a.s. Exact ING, s.r.o. Geostar, spol. s r.o. GeoTec-GS, a.s. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. INFRAM a.s. Infraprojekt s.r.o. Invin s.r.o. Ipsum CZ s.r.o. Komovia s.r.o. M4 Road Design s.r.o. Manifold Group s.r.o. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Pontex, spol. s r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. Road control system a.s. SAFETY PRO s.r.o. SGS Czech Republic, s.r.o. SHP TS s.r.o. TDI MIN 2022 - SHPTS, SAFETY, VYSPL, 4R... TES Consulting s.r.o. Vysplan s.r.o.
2022-08-08   Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu - 2022/B (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se šesti účastníky, je poskytování služeb dle zadávací dokumentace a jejích příloh. Na základě rámcové dohody bude zadavatel jejím účastníkům zadávat jednotlivé dílčí zakázky na služby spočívající v provádění stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací, včetně výkonu koordinátora BOZP, včetně související technické pomoci, a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 3G Gruppe Geotechnik Graz ZT GmbH 4roads s.r.o. AFRY CZ s.r.o. Brněnské komunikace a.s. Contract management, a.s. Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt, a.s. DS Engineering Plus, a.s. GeoTec-GS, a.s. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. INFRAM a.s. Infraprojekt s.r.o. Ipsum CZ s.r.o. Komovia s.r.o. M4 Road Design s.r.o. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Mott Macdonald Limited-org.složka Pontex, spol. s r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. SAFETY PRO s.r.o. SATRA,spol.s r.o. SG Geotechnika a.s. SGS Czech Republic, s.r.o. SHP TS s.r.o. TES Consulting s.r.o. Vysplan s.r.o.
2022-07-13   Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních... (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Na základě Rámcové dohody bude zadavatel zadávat účastníkům Rámcové dohody jednotlivé dílčí zakázky na služby na diagnostické průzkumy betonových a ocelových mostů vč. kontroly protikorozní ochrany, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek, geodetických měření, včetně výpočtů zatížitelnosti a dále též vyhotovení statických zatěžovacích zkoušek pro betonové a ocelové mosty (dále jen „diagnostické průzkumy mostů“) dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 4bridges s.r.o. AFRY CZ s.r.o. České vysoké učení technické v Praze Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt Ostrava a.s. Dosing - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o. Horský s.r.o. INSET s.r.o. Mostní a silniční, s.r.o. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Pontex, spol. s r.o. Pragoprojekt, a.s. Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. PUDIS a.s. Rušar mosty, s.r.o. SAFETY PRO s.r.o. SHP TS s.r.o. Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Valbek, spol. s r.o. Viapont, s.r.o.
2021-12-23   Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu-2022 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se šesti účastníky, je poskytování služeb dle zadávací dokumentace a jejích příloh. Na základě rámcové dohody bude zadavatel jejím účastníkům zadávat jednotlivé dílčí zakázky na služby spočívající v provádění stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací, včetně výkonu koordinátora BOZP, včetně související technické pomoci, a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 4roads s.r.o. AFRY CZ s.r.o. Brněnské komunikace a.s. Bung CZ s.r.o. Contract management, a.s. Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt, a.s. DS Engineering Plus, a.s. GeoTec-GS, a.s. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. IBR Consulting, s.r.o. INFRAM a.s. Infraprojekt s.r.o. Ipsum CZ s.r.o. Komovia s.r.o. M4 Road Design s.r.o. Manifold Group s.r.o. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Pontex, spol. s r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. Road control system a.s. SAFETY PRO s.r.o. SG Geotechnika a.s. SGS Czech Republic, s.r.o. SHP TS s.r.o. Sondeo s.r.o. TES Consulting s.r.o. Vysplan s.r.o.
2021-12-09   Vlára, Vodní dílo Vlachovice - dokumentace pro povolení stavby včetně souvisejících činností, průzkumných prací a... (Povodí Moravy, s.p.)
Předmětem veřejné zakázky je odborné zajištění všech nezbytných podkladů pro vydání rozhodnutí o povolení stavby s nabytím právní moci pro soubor staveb nové víceúčelové vodárenské nádrže na vodním toku Vlára v lokalitě Vlachovice. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Aquatis a.s. Dopravoprojekt Brno a.s. GEOtest, a.s.
2021-11-11   Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu-2022 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se šesti účastníky, je poskytování služeb dle zadávací dokumentace a jejích příloh. Na základě rámcové dohody bude zadavatel jejím účastníkům zadávat jednotlivé dílčí zakázky na služby spočívající v provádění stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací, včetně výkonu koordinátora BOZP, včetně související technické pomoci, a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 3G Gruppe Geotechnik Graz ZT GmbH 4roads s.r.o. AFRY CZ s.r.o. Brněnské komunikace a.s. Contract management, a.s. Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt, a.s. DS Engineering Plus, a.s. GeoTec-GS, a.s. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. IBR Consulting, s.r.o. INFRAM a.s. Infraprojekt s.r.o. Ipsum CZ s.r.o. Komovia s.r.o. M4 Road Design s.r.o. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Mott Macdonald Limited-org.složka Pontex, spol. s r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. SAFETY PRO s.r.o. SATRA,spol.s r.o. SG Geotechnika a.s. SGS Czech Republic, s.r.o. SHP TS s.r.o. Sondeo s.r.o. Vysplan s.r.o.
2021-10-15   Zpracování projektové dokumentace staveb pozemních komunikací (Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na realizaci projektových prací v oblasti staveb pozemních komunikací, zejména silnic II. a III. třídy na území Jihomoravského kraje a na poskytování s tím souvisejících činností. Rámcová dohoda bude uzavřena nejvýše se šesti (6) účastníky zadávacího řízení, a to na dobu 4 let. V případě, že bude podán nižší počet nabídek než šest nebo po posouzení nebude možné uzavřít Rámcovou dohodu se šesti účastníky, uzavře zadavatel Rámcovou dohodu se všemi … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 1. Společnost S-P-S, účastník: Projekční... 1. Společnost S-P-S, účastník: Stráský,... 1. Společnost S-P-S, vedoucí účastník:... 2. Společnost SDRUŽENÍ-PD STAVEB-PK-JMK,... 2. Společnost SDRUŽENÍ-PD STAVEB-PK-JMK,... 3. Společnost DPO - Viadesigne - RD... 3. Společnost DPO - Viadesigne - RD... 4. Společnost RD SÚS JmK - PK OSSENDORF +... 4. Společnost RD SÚS JmK - PK OSSENDORF +... 4. Společnost RD SÚS JmK - PK OSSENDORF +... 5. Společnost HBH / LINK / GEOtest /... 5. Společnost HBH / LINK / GEOtest /... 5. Společnost HBH / LINK / GEOtest /... 5. Společnost HBH / LINK / GEOtest /... 6. Společnost VIAPONT - RD SÚS Jmk 2021,... 6. Společnost VIAPONT - RD SÚS Jmk 2021,... 6. Společnost VIAPONT - RD SÚS Jmk 2021,... Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt Ostrava a.s. Dosing - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. Linio Plan, s .r.o. Linio Plan, s.r.o. Link projekt s.r.o. M-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. PIS Pechal, s.r.o. PK Ossendorf s.r.o. Projekční kancelář Pris spol. s .r.o. Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. Projektová kancelář PRIS spol. s r.o. Rušar mosty, s.r.o. SHB, akciová společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Viadesigne s.r.o. Viapont, s.r.o.
2021-08-16   Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2021 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody se šesti účastníky na poskytování služeb spočívajících v provádění konkrétních projektových prací pozemních komunikací včetně příslušenství (např. osvětlení, protihlukové stěny, SSÚD, apod.), včetně výkonu inženýrské činnosti na stavbách pozemních komunikací velkého rozsahu, a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 4roads s.r.o. AFRY CZ s.r.o. Amberg Engineering Brno, a.s. Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt Ostrava a.s. Dopravoprojekt, a.s. G-Consult, spol. s r. o. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. Link projekt s.r.o. Metroprojekt Praha a.s. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. PK Ossendorf s.r.o. Pontex, spol. s r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. Sagasta s.r.o. SATRA,spol.s r.o. SHB, akciová společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Sudop EU a.s. SUDOP PRAHA a.s. Valbek, spol. s r.o. Viapont, s.r.o.
2021-08-16   Rámcová dohoda na projektové práce pro střední zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména... (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody se šesti účastníky na poskytování služeb spočívajících v provádění konkrétních projektových prací pozemních komunikací včetně příslušenství (např. osvětlení, protihlukové stěny, SSÚD, apod.), včetně výkonu inženýrské činnosti na stavbách pozemních komunikací středního rozsahu a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 4roads s.r.o. AFRY CZ s.r.o. Ateliér projektování inženýrských staveb,s.r.o. Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt Ostrava a.s. Dopravoprojekt, a.s. G-Consult, spol. s r. o. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. Link projekt s.r.o. Metroprojekt Praha a.s. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. PK Ossendorf s.r.o. Pontex, spol. s r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. Sagasta s.r.o. SATRA,spol.s r.o. SHB, akciová společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Sudop EU a.s. SUDOP PRAHA a.s. Valbek, spol. s r.o. Viapont, s.r.o.
2020-12-21   Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu 2021 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se šesti účastníky, je poskytování služeb dle této zadávací dokumentace a jejích příloh. V případě naplnění podmínek dle § 133 odst. 2 ZZVZ je zadavatel oprávněn uzavřít rámcovou dohodu i s menším počtem účastníků. Na základě rámcové dohody bude zadavatel jejím účastníkům zadávat jednotlivé dílčí zakázky na služby spočívající v provádění stavebního dozoru na stavbách … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 3G Gruppe Geotechnik Graz ZT GmbH 4roads, s.r.o. Brněnské komunikace a.s. Brněnské komunikace, a.s. Contract management, a.s. Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt Brno, a.s. DS Engineering Plus, a.s. GeoTec-GS, a.s. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. HBH Projekt, spol. s r.o. IBR Consulting, s. r. o. IBR Consulting, s.r.o. INFRAM a.s. Infram, a.s. Infraprojekt s.r.o. Infraprojekt, s.r.o. Ipsum CZ s.r.o. Ipsum CZ, s.r.o. Komovia s.r.o. Komovia, s.r.o. M4 Road Design s.r.o. M4 Road Design, s.r.o. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Mott Macdonald Limited Mott Macdonald Limited-org.složka Pontex, spol. s r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. PUDIS, a.s. Safety Pro, s.r.o. SATRA, spol. s r.o. SATRA,spol.s r.o. SG Geotechnika a.s. SG Geotechnika, a.s. SGS Czech Republic, s. r. o. SGS Czech Republic, s.r.o. SHP TS, s.r.o. Sondeo s.r.o. Sondeo, s.r.o. Vysplan, s.r.o.
2020-07-24   Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby-2020 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění VZ na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se šesti účastníky, je poskytování služeb dle této zadávací dokumentace a jejích příloh. V případě naplnění podmínek dle § 133 odst. 2 ZZVZ je zadavatel oprávněn uzavřít rámcovou dohodu i s menším počtem účastníků. Na základě RD bude zadavatel zadávat účastníkům Rámcové dohody jednotlivé dílčí zakázky na služby dle aktuálních potřeb zadavatele, a to na celém území České republiky. Na RD … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 4roads s.r.o. 4roads, s.r.o. AF-Consult Czech Republic s.r.o. AFRY CZ s.r.o. Afry CZ, s.r.o. BUNG CZ + SGS + IBR - malé stavby 2020... Bung CZ s.r.o. Bung CZ, s.r.o. Contract management, a.s. Dopravoprojekt Brno a. s. Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt Brno, a.s. Dopravoprojekt Ostrava a.s. Dopravoprojekt Ostrava, a.s. DS engincering Plus, a.s. DS Engineering Plus, a.s. Exact ING, s.r.o. Geostar, spol. s r.o. GeoTec-GS, a.s. GEOtest, a.s. HBH Projekt, spol. s r.o. IBR Consulting, s.r.o. IMDS s.r.o. IMDS, s.r.o. INFRAM a.s. Infram, a.s. Infraprojekt s.r.o. Infraprojekt, s.r.o. Invin s.r.o. Invin, s.r.o. Ipsum CZ s.r.o. Ipsum CZ, s.r.o. Komovia s.r.o. Komovia, s.r.o. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Pontex, spol. s r.o. Pragoprojekt, a.s. Pudis a. s. PUDIS a.s. PUDIS, a.s. Road control system a.s. Road control system, a.s. SAFETY PRO s.r.o. Safety Pro, s.r.o. SCC CZECH s.r.o. SCC Czech, s.r.o. SG Geotechnika a.s. SG Geotechnika, a.s. SGS Czech Republic, s.r.o. SHP TS s.r.o. SHP TS, s.r.o. Společnost "MottMacdonald - Infraprojekt... Společnost "TDI MIN 2020 - SHPTS, SAFETY,... TES Consulting s.r.o.
2020-06-16   Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody se šesti účastníky na poskytování služeb Spočívající v provádění konkrétních projektových prací pozemních komunikací včetně příslušenství (např. osvětlení, protihlukové stěny, SSÚD, apod.), včetně výkonu inženýrské činnosti, a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 4roads s.r.o. 4roads, s.r.o. AFRY CZ s.r.o. Afry CZ, s.r.o. Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. Ateliér projektování inženýrských staveb,s.r.o. Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt Brno, a.s. Dopravoprojekt Ostrava a.s. Dopravoprojekt Ostrava, a.s. Dopravoprojekt, a.s. G-Consult, spol. s r. o. G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s.r.o. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. HBH Projekt spol. s.r.o. HBH Projekt, spol. s.r.o. Link projekt s.r.o. Link projekt, s.r.o. Metroprojekt Praha a.s. Metroprojekt Praha, a.s. MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Moravia Consult Olomouc, a.s. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. PK Ossendorf s.r.o. PK Ossendorf, s.r.o. Pontex, spol. s r.o. Pontex, spol. s.r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. PUDIS, a.s. Sagasta s.r.o. Sagasta, s.r.o. SATRA, spol. s r.o. Satra, spol. s.r.o. SATRA,spol.s r.o. SHB, akciová společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Strásky, Hustý a partneři, s.r.o. Sudop EU a.s. Sudop EU, a.s. SUDOP PRAHA a.s. Sudop Praha, a.s. Valbek, spol. s r.o. Valbek, spol. s.r.o. Viapont, s.r.o.
2020-06-12   Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření Rámcové dohody se šesti účastníky na poskytování služeb spočívající v provádění konkrétních projektových prací pozemních komunikací, včetně příslušenství (např. osvětlení, protihlukové stěny, SSÚD apod.), včetně výkonu inženýrské činnosti, a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 4roads s.r.o. 4roads, s.r.o. AF-Infrastructure AB AFRY CZ s.r.o. Afry CZ, s.r.o. Amberg Engineering Brno a.s. Amberg Engineering Brno, a.s. BUNG Ingenieure AG Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt Brno, a.s. Dopravoprojekt Ostrava a.s. Dopravoprojekt Ostrava, a.s. Dopravoprojekt, a.s. G-Consult, spol. s r. o. G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s.r.o. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. HBH Projekt, spol. s.r.o. Link projekt s.r.o. Link projekt, s.r.o. Metroprojekt Praha a.s. Metroprojekt Praha, a.s. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. PK Ossendorf s.r.o. PK Ossendorf, s.r.o. Pontex, spol. s r.o. Pontex, spol. s.r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. PUDIS, a.s. Sagasta s.r.o. Sagasta, s.r.o. SATRA, spol. s r.o. Satra, spol. s.r.o. SATRA,spol.s r.o. SHB, akciová společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Strásky, Hustý a partneři, s.r.o. Sudop EU a.s. Sudop EU, a.s. SUDOP PRAHA a.s. Sudop Praha, a.s. Valbek, spol. s r.o. Valbek, spol. s.r.o. Viapont, s.r.o.
2020-03-02   Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu– 2020 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se šesti účastníky, je poskytování služeb dle této zadávací dokumentace a jejích příloh. V případě naplnění podmínek dle § 133 odst. 2 ZZVZ je zadavatel oprávněn uzavřít rámcovou dohodu i s menším počtem účastníků. Na základě Rámcové dohody bude zadavatel zadávat účastníkům Rámcové dohody jednotlivé dílčí zakázky na služby dle aktuálních potřeb zadavatele, a to na celém … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 4roads s.r.o. 4roads, s.r.o. Brněnské komunikace a.s. Brněnské komunikace, a.s. Bung CZ s.r.o. Bung CZ, s.r.o. Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt Brno, a.s. Dopravoprojekt Ostrava a.s. Dopravoprojekt Ostrava, a.s. DS Engineering Plus, a.s. GeoTec-GS, a.s. GEOtest, a.s. HBH Projekt, spol. s.r.o. IBR Consulting, s.r.o. INFRAM a.s. Infram, a.s. Infraprojekt s.r.o. Infraprojekt, s.r.o. Ipsum CZ s.r.o. Ipsum CZ, s.r.o. Komovia s.r.o. Komovia, s.r.o. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. Mott Macdonald Limited Mott MacDonald Limited org. složka Mott Macdonald Limited-org.složka Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. PUDIS, a.s. Road control system a.s. Road control system, a.s. SAFETY PRO s.r.o. Safety Pro, s.r.o. Safety pro, s.r.o. se SGS Czech Republic, s.r.o. SHP SK s.r.o. SHP SK, s.r.o. SHP TS s.r.o. SHP TS, s.r.o.
2020-03-02   Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu – 2020 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se šesti účastníky, je poskytování služeb dle této zadávací dokumentace a jejích příloh. V případě naplnění podmínek dle § 133 odst. 2 ZZVZ je zadavatel oprávněn uzavřít rámcovou dohodu i s menším počtem účastníků. Na základě Rámcové dohody bude zadavatel zadávat účastníkům Rámcové dohody jednotlivé dílčí zakázky na služby dle aktuálních potřeb zadavatele, a to na celém … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 3G Gruppe Geotechnik Graz ZT GmbH 4roads, s.r.o. Brněnské komunikace a.s. Brněnské komunikace, a.s. Bung CZ, s.r.o. Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt Brno, a.s. Dopravoprojekt Ostrava, a.s. Dopravoprojekt, a.s Dopravoprojekt, a.s. DS Engineering Plus, a.s. GeoTec-GS, a.s. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. HBH Projekt, spol. s.r.o. IBR Consulting, s.r.o. INFRAM a.s. Infram, a.s. Ipsum CZ s.r.o. Ipsum CZ, s.r.o. Komovia s.r.o. Komovia, s.r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. PUDIS, a.s. Safety Pro, s.r.o. SATRA, spol. s r.o. Satra, spol. s.r.o. SGS Czech Republic, s.r.o. SHP SK, s.r.o. SHP TS, s.r.o.
2019-09-05   Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací realizovaných v prostředí BIM (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody se šesti účastníky na poskytování služeb Spočívající v provádění konkrétních projektových prací pozemních komunikací včetně příslušenství (např. osvětlení, protihlukové stěny, SSÚD, apod.), včetně výkonu inženýrské činnosti, a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 4roads s.r.o. 4roads, s.r.o. AF-CITYPLAN s.r.o. AF-Cityplan, s.r.o. AFRY CZ s.r.o. Afry CZ, s.r.o. Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. Ateliér projektování inženýrských staveb,s.r.o. Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt Brno, a.s. Dopravoprojekt Ostrava a.s. Dopravoprojekt Ostrava, a.s. G-Consult, spol. s r. o. G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s.r.o. Geostar, spol. s r.o. Geostar, spol. s.r.o. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. HBH Projekt, spol. s.r.o. Link projekt s.r.o. Link projekt, s.r.o. Metroprojekt Praha a.s. Metroprojekt Praha, a.s. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. NOVÁK & PARTNER, s.r.o. PK Ossendorf s.r.o. PK Ossendorf, s.r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. PUDIS, a.s. Sagasta s.r.o. Sagasta, s.r.o. SATRA, spol. s r.o. Satra, spol. s.r.o. Satra, spol.s r.o. SATRA,spol.s r.o. SHB, akciová společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Stráský, Hustý a partneři, s.r.o Strásky, Hustý a partneři, s.r.o. SUDOP PRAHA a.s. Sudop Praha, a.s. Valbek, spol. s r.o. Valbek, spol. s.r.o. Viapont, s.r.o. VPÚ DECO PRAHA a.s. VPÚ Deco Praha, a.s.
2019-07-19   MÚK MORAVANSKÁ (Brněnské komunikace a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), součástí je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, včetně případné součinnosti dodavatele zadavateli k získání územního rozhodnutí v právní moci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt Brno, a.s.
2019-05-06   Morava, km 230, 728 - 231, 934 - přírodě blízká protipovodňová opatření na pravém břehu a napojení levobřežního ramene (Povodí Moravy, s.p.)
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení (společná dokumentace) a pro podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životního prostředí (OPŽP) a dokumentace pro provádění stavby (DPS), včetně souvisejících inženýrských činností. Předmětem zakázky je dále výkon autorského dozoru („AD“) při provádění stavby dle zpracované projektové dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dopravoprojekt Brno a.s. Hycoprojekt a.s.
2019-01-15   Svitava, Brno – rekonstrukce soustavy jezů (DÚR) (Povodí Moravy, s.p.)
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) pro akci „Svitava, Brno – rekonstrukce soustavy jezů (DÚR)“, včetně souvisejících inženýrských činností a průzkumných prací a posudků. Na jezech je navrženo snížení pevné přelivné hrany minimálně o 1,0 m a nahrazení této výšky moderní pohyblivou hradící konstrukcí, která bude zajišťovat stávající provozní hladinu. Součástí rekonstrukce jezů bude též jejich zprůchodnění jako migrační cesty pro rybí osádku navržením … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dopravoprojekt Brno a.s. Hycoprojekt a.s.
2018-02-22   Rámcová dohoda na projektové práce pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody se sedmi účastníky na poskytování služeb v oboru projektových prací všech projektových stupňů na stavbách pozemních komunikací většího rozsahu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AF-C1typlan, s.r.o. AF-CITYPLAN s.r.o. AF-Cityplan, s.r.o. AF-Infrastructure AB AFRY CZ s.r.o. Afry CZ, s.r.o. Amberg Engineering Brno, a.s. Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. Dopravoprojekt a.s. Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt Brno, a.s. Dopravoprojekt Ostrava a.s. Dopravoprojekt Ostrava, a.s. Dopravoprojekt, a.s. G – Consult, spol. s r.o. G- Consult, spol. s.r.o. G-Consult, spol. s r. o. G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s.r.o. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. HBH Projekt spol. s.r.o. HBH Projekt, spol. s.r.o. Link projekt s.r.o. Link projekt, s.r.o. Metroprojekt Praha a.s. Metroprojekt Praha, a.s. Mott Mac Donald CZ, spol. s r.o. Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. NOVÁK & PARTNER, s.r.o. PK Ossendorf s.r.o. PK Ossendorf, s.r.o. Pontex spol. s r.o. Pontex spol. s.r.o. Pontex, spol. s r.o. Pontex, spol. s.r.o. Pontex, spol. s.r.o. (Pontex Consulting... Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. PUDIS, a.s. Sagasta s.r.o. Sagasta, s.r.o. SATRA, spol. s r.o. Satra, spol. s.r.o. SHB, akciová společnost Stránský, Hustý a partneři s.r.o. Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Strásky, Hustý a partneři, s.r.o. SUDOP PRAHA a.s. Sudop Praha, a.s. Valbek, spol. s.r.o. Viapont, s.r.o. VPÚ DECO PRAHA a.s. VPÚ Deco Praha, a.s.
2018-02-22   Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody s šesti účastníky na poskytování služeb v oboru projektových prací všech projektových stupňů na velkých stavbách pozemních komunikací. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AF-CITYPLAN s.r.o. AF-Cityplan, s.r.o. AF-Infrastructure AB Afry CZ, s.r.o. Amberg Engineering Brno a.s. Amberg Engineering Brno, a.s. Basler & Hofmann Slovakia s.r.o. Basler & Hofmann Slovakia, s.r.o. BUNG Ingenieure AG Dopravoprojekt a.s. Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt Brno, a.s. Dopravoprojekt Ostrava a.s. Dopravoprojekt Ostrava, a.s. Dopravoprojekt, a.s. G- Consult, spol. s.r.o. G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s.r.o. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s.r.o. HBH Projekt, spol. s.r.o. Link projekt s.r.o. Link projekt, s.r.o. Metroprojekt Praha a.s. Metroprojekt Praha, a.s. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. Mott Macdonald Limited Mott MacDonald Limited - org. složka Mott Macdonald Limited-org. složka PK Ossendorf s.r.o. PK Ossendorf, s.r.o. Pontex spol. s.r.o. Pontex, spol. s.r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. PUDIS, a.s. Sagasta s.r.o. Sagasta, s.r.o. Satra, spol. s.r.o. Satra, spol.s r.o. SHB, akciová společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Strásky, Hustý a partneři, s.r.o. SUDOP PRAHA a.s. Sudop Praha, a.s. Valbek, s.r.o. Valbek, spol. s r.o. Valbek, spol. s.r.o. Viapont, s.r.o. VPÚ DECO PRAHA a.s. VPÚ Deco Praha, a.s.
2018-02-22   Rámcová dohoda na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních komunikací (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody s osmi účastníky na poskytování služeb v oboru projektových prací všech projektových stupňů na stavbách pozemních komunikací menšího rozsahu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AF-CITYPLAN s.r.o. AF-Cityplan, s.r.o. Amberg Engineering Brno a.s. Amberg Engineering Brno, a.s. Ateliér projektování dopravních staveb, s.r.o. Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o. Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. Dopravoprojekt a.s. Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt Brno, a.s. Dopravoprojekt Ostrava a.s. Dopravoprojekt Ostrava, a.s. Dopravoprojekt, a.s. G – Consult, spol. s.r.o. G- Consult, spol. s r.o. G- Consult, spol. s.r.o. G-Consult, spol. s.r.o. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. HBH Projekt spol. s.r.o. HBH Projekt, spol. s.r.o. Link projekt s.r.o. Link projekt, s.r.o. Metroprojekt Praha a.s. Metroprojekt Praha, a.s. Mott MacDonald CZ, spol. s r. o. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. Mott MacDonald, spol. s.r.o. NOVÁK & PARTNER, s.r.o. PK Ossendorf s.r.o. PK Ossendorf, s.r.o. Pontex spol. s.r.o. Pontex, spol. s r.o. Pontex, spol. s.r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. PUDIS, a.s. Sagasta s.r.o. Sagasta, s.r.o. Satra, spol. s r. o. SATRA, spol. s r.o. Satra, spol. s.r.o. SHB, akciová společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Strásky, Hustý a partneři, s.r.o. SUDOP PRAHA a.s. Sudop Praha, a.s. Valbek, spol. s r.o. Valbek, spol. s.r.o. Viapont, s.r.o. VPÚ DECO PRAHA a.s. VPÚ Deco Praha, a.s.
2016-09-30   Rámcová smlouva na projektové práce (2017) (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy se 6 uchazeči na poskytování služeb v oboru projektových prací všech projektových stupňů na stavbách pozemních komunikací do výše předpokládané hodnoty stavebních nákladů 1 800 000 000 CZK bez DPH. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o. Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o Ateliér projektování inženýrských staveb,s.r.o. BUNG Ingenieure BUNG Ingenieure AG Bung Ingenieure, AG Dopravoprojekt a.s. Dopravoprojekt Brno a. s. Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt Brno, a.s. Dopravoprojekt Ostrava a.s. Dopravoprojekt Ostrava, a.s. DOPRAVOPROJEKT, a. s. Dopravoprojekt, a.s. METROPROJEKT Praha a. s. Metroprojekt Praha a.s. Metroprojekt Praha, a.s. Mott MacDonald CZ, spol. s r. o. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. Mott Macdonald Limited Mott Macdonald Limited-org. složka Mott Macdonald Limited-org.složka Mott Macdonald Limited-organizační složka Novák & Partner s.r.o. NOVÁK & PARTNER, s.r.o. PK Ossendorf s.r.o. PK Ossendorf, s.r.o. Pontex spol. s.r.o. Pontex, spol. s r.o. Pragoprojekt, a.s. Pudis a. s. PUDIS a.s. PUDIS, a.s. SATRA, spol. s r.o. Satra, spol. s.r.o. SATRA,spol.s r.o. SHB, akciová společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Stráský, Hustý a partneři, s.r.o Strásky, Hustý a partneři, s.r.o. Sudop EU a. s. Sudop EU a.s. Sudop EU, a.s. SUDOP PRAHA a. s. SUDOP PRAHA a.s. Sudop Praha, a.s. Valbek, spol. s r. o. Valbek, spol. s r.o. Valbek, spol. s.r.o. Viapont, s.r.o. VPÚ DECO PRAHA a.s. VPÚ Deco Praha, a.s.
2016-09-29   D1 modernizace – úsek 02, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 Hvězdonice, stavební dozor (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Komplexní zajištění nezávislého technického dohledu nad realizací stavby včetně technické pomoci objednateli po dokončení stavby. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dopravoprojekt a.s. Dopravoprojekt Brno a.s. GeoTec-GS SUDOP PRAHA a.s. VPÚ DECO PRAHA a.s.
2016-06-06   I/53 Lechovice – Miroslav, DSP/IČ (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou projektové práce ve stupni DSP/IČ k SP včetně majetkoprávní přípravy na akci „I/53 Lechovice – Miroslav“. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dopravoprojekt a.s. Dopravoprojekt Brno a.s. SUDOP PRAHA a.s. VPÚ DECO PRAHA a.s.
2016-04-28   D3 0310/II Hodějovice – Třebonín, VD-ZDS (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou projektové práce ve stupni VD-ZDS na akci „D3 0310/II Hodějovice – Třebonín“. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dopravoprojekt a.s. Dopravoprojekt Brno a.s. GeoTec-GS a.s. PUDIS a.s. SUDOP PRAHA a.s. VPÚ DECO PRAHA a.s.
2015-07-10   Rámcová smlouva na projektové práce (Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace)
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy se 6 uchazeči na poskytování služeb v oboru projektových prací všech projektových stupňů na stavbách pozemních komunikací do výše předpokládané hodnoty stavebních nákladů 1,8 mld. CZK bez DPH. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AF-CITYPLAN s.r.o. AF-Cityplan, s.r.o. Afry CZ, s.r.o. Amberg Engineering Brno, a.s Amberg Engineering Brno, a.s. Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o. Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. BUNG Ingenieure AG Dopravoprojekt a.s. Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt Brno, a.s. Dopravoprojekt Ostrava a.s. Dopravoprojekt Ostrava, a.s. Dopravoprojekt, a.s. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. HBH Projekt spol. s.r.o. HBH Projekt, spol. s.r.o. Link projekt s.r.o. Link projekt, s.r.o. Mott Mac Donald CZ, spol. s r.o. Mott Mac Donald Limited Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. Mott Macdonald Limited Mott MacDonald Limited - organizační složka Novák & Partner s.r.o. NOVÁK & PARTNER, s.r.o. Novák&partner, s.r.o. PK Ossendorf s.r.o. PK Ossendorf, s.r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. PUDIS, a.s. SATRA, spol. s r.o. Satra, spol. s.r.o. Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Strásky, Hustý a partneři, s.r.o. SUDOP PRAHA a.s. Sudop Praha, a.s. Valbek, spol. s r.o. Valbek, spol. s.r.o. Viapont, s.r.o. VPÚ DECO PRAHA a.s. VPÚ Deco Praha, a.s.
2014-08-28   R35 Hořice – Sadová, TES, DSP/IČ (Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou projektové práce ve stupni TES, DSP a výkon IČ ke stavebnímu povolení vč. majetkoprávní přípravy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dopravoprojekt Brno a.s. SUDOP PRAHA a.s. Sudop Praha a.s. – vedoucí společník...
2012-11-02   Rámcová smlouva na technický dozor investora menších staveb pozemních komunikací (Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na technický dozor investora menších staveb pozemních komunikací, a to se 6 uchazeči na dobu 4 let. Na základě rámcové smlouvy bude zadavatel jejím účastníkům zadávat jednotlivé dílčí zakázky na služby spočívající v provádění technického dozoru investora menších staveb pozemních komunikací dle aktuálních potřeb zadavatele. Blíže viz KD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt, a.s. GeoTec-GS, a.s. Manifold Group s.r.o. Pragoprojekt a.s. Pragoprojekt, a.s. SUDOP PRAHA a.s. VPÚ DECO PRAHA a.s.
2012-11-02   Rámcová smlouva na zeměměřické činnosti pro přípravu staveb pozemních komunikací (Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na provádění zeměměřických činností pro přípravu staveb pozemních komunikací, a to se 6 uchazeči na dobu 4 let. Na základě rámcové smlouvy bude zadavatel jejím účastníkům zadávat jednotlivé dílčí zakázky na služby spočívající v provádění konkrétních zeměměřických činností dle aktuálních potřeb zadavatele. Poptávané zeměměřické činnosti budou zahrnovat především: 1. mapování pro projekty dopravních staveb v měřítkách 1:1000, 1:500 a 1:200, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt, a.s. Gefos a.s. GEOREAL spol. s r.o. Georeal spol. s.r.o. GRID a spol., a.s. Grid, a.s. HRDLIČKA spol. s r.o. HRDLIČKA spol. s.r.o. INSET s.r.o. Riges s.r.o. SUDOP PRAHA a.s. VPÚ DECO PRAHA a.s.
2012-04-04   D1 modernizace - úsek 21, EXIT 153 Lhotka – EXIT 162 Velká Bíteš, TDI (Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je výkon technického dozoru investora a asistenta správce stavby "D1 modernizace - úsek 21, EXIT 153 Lhotka – EXIT 162 Velká Bíteš". Součástí předmětu díla je rovněž technická pomoc zadavateli v rámci těchto činností: (i) výkon inženýrské činnosti v rámci vyvedení stavebních objektů stavby, (ii) kontrola závěrečné faktury, (iii) technická pomoc v rámci přejímacích řízení a technických prohlídek, (iv) předávání pozemků dočasného záboru, (v) kolaudace stavebních … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dopravoprojekt Brno a.s.
2012-04-04   D3 0308C Veselí nad Lužnicí – Bošilec, TDI (Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je výkon technického dozoru investora a asistenta správce stavby "D3 0308C Veselí nad Lužnicí – Bošilec". Součástí předmětu díla je rovněž technická pomoc zadavateli v rámci těchto činností: (i) výkon inženýrské činnosti v rámci vyvedení stavebních objektů stavby; (ii) kontrola závěrečné faktury; (iii) technická pomoc v rámci přejímacích řízení a technických prohlídek; (iv) předávání pozemků dočasného záboru; (v) kolaudace stavebních objektů. Plnění veřejné zakázky … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dopravoprojekt Brno a.s. Manifold Group s.r.o. SUDOP PRAHA a.s.
2012-01-16   Zhotovení jednotlivých stupňů projektových dokumentací obnovy jednotlivých částí VO Statutárního města Brna (Technické sítě Brno, akciová společnost)
Předmětem veřejné zakázky (dále jen VZ) je uzavření rámcové smlouvy na zhotovení jednotlivých stupňů projektové dokumentace a výkony autorského dohledu projektanta pro jednotlivé zadavatelem stanovené části obnovy VO Statutárního města Brna v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci dále, v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a dále v rozsahu uvedeném v přílohách … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dopravoprojekt Brno a.s.
2011-09-30   ÚP ČR - Brno-město – Výstavba objektu – Koordinátor bezpečnosti práce dle z.č. 309/2006 Sb (Česká republika, Úřad práce České republiky)
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon koordinátora bezpečnosti práce dle z.č. 309/2006 Sb. v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dopravoprojekt Brno a.s.