Dodavatel: MEDIPRAX CB s.r.o.

16 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel MEDIPRAX CB s.r.o.

2023-02-27   Přístrojové vybavení zdravotnického praporu (Ministerstvo Obrany)
Předmětem veřejné zakázky (dále též "VZ") je dodávka materiálového vybavení pro zabezpečení plnění schopností polních nemocnic zdravotnického praporu při poskytování zdravotní péče v polních podmínkách. VZ je rozdělena na 5 samostatných částí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDIPRAX CB s.r.o. PC energo s.r.o.
2023-02-17   Materiální vybavení zdravotnického praporu - 1. etapa (Ministerstvo Obrany)
1.1. Předmětem veřejné zakázky je nákup materiálového vybavení pro zabezpečení plnění odborné zdravotní péče v polních podmínkách v souladu s platnou doktrínou NATO pro zdravotnické zabezpečení vojsk. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDIPRAX CB s.r.o.
2022-07-20   Zdravotnické vybavení pro ROLE 3 (Ministerstvo Obrany)
Předmětem VZ je pořízení materiálového vybavení, které je nezbytné pro zabezpečení odborné zdravotní péče v polních podmínkách. Předmět plnění VZ je blíže vymezen přesnou specifikací požadovaného plnění, a to v dílčích přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AUDY s.r.o. MEDIPRAX CB s.r.o.
2022-03-17   Přístrojové vybavení pro ZZSPK 2022 (Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení pro zadavatele: 21 ks defibrilátorů, 5 ks transportních plicních ventilátorů pro vozy RV, 16 ks transportních plicních ventilátorů pro vozy RZP, 5 ks přístrojů pro mechanickou nepřímou srdeční masáž, 5 ks sonografických přístrojů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CHEIRÓN a.s. MEDIPRAX CB s.r.o. Medsol s.r.o. S & T Plus s.r.o.
2021-07-22   Pořízení transportních plicních ventilátorů 2021 (Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p.o.)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 8 ks transportních plicních ventilátorů pro umělou plicní ventilaci (dále jen „ventilátory“) vč. příslušenství do sanitních vozidel ZZS LK, poskytování bezplatného servisu a bezpečnostně technických kontrol po dobu záruční lhůty a instruktáž obsluhy osobou k tomu oprávněnou. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDIPRAX CB s.r.o.
2018-07-12   Pořízení přístrojového vybavení pro reakreditovaný magisterský studijní program Civilní nouzové plánování (II) (ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství)
Předmětem veřejné zakázky je dodání přístrojů a pomůcek k realizaci specializované výuky posluchačů studijních oborů na FBMI se zaměření na zkvalitnění praktických zkušeností absolventům, které povede k jejich lepšímu uplatnění v rámci složek integrovaného záchranného systému (IZS) a dalších organizacích krizového řízení. V souladu s ustanovením § 35 Zákona je veřejná zakázka rozdělena na 2 samostatné části. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDIPRAX CB s.r.o.
2018-04-20   Dodávka zdravotnické techniky pro ZZS JčK (Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s 1 účastníkem zadávacího řízení pro každou část plnění této zakázky. Předmětem plnění jsou dodávky zdravotnického vybavení pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje v souladu se zadávacími podmínkami a v rozsahu technické specifikace předmětu dodávky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o. MEDIPRAX CB s.r.o. Medsol s.r.o.
2017-06-19   Dodávka zdravotnického vybavení sanitních vozidel II. – Transportní ventilátor (Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 10 kusů transportního ventilátoru (přístroje pro umělou plicní ventilaci) pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje včetně příslušenství. Součástí dodávky je zaškolení obsluhy přístroje. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace – Technická specifikace „Transportní ventilátor“. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDIPRAX CB s.r.o.
2017-03-21   Zdravotnické přístroje pro Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje (Zlínský kraj)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkem 32 nových zdravotnických přístrojů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDIPRAX CB s.r.o. Medsol, s.r.o.
2016-05-02   Dodávka zdravotnického vybavení sanitních automobilů se zvýšenou dostupností v letech 2016–2019 (Jihočeský kraj)
Předmětem plnění jsou dodávky zdravotnického vybavení sanitních automobilů se zvýšenou dostupností v průběhu let 2016 – 2019 pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje v souladu se zadávacími podmínkami a v rozsahu technické specifikace předmětu dodávky. Úspěšným ukončením administrace veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem pro každou část plnění této zakázky Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na 3 části plnění: — část plnění A: Transportní defibrilátor/monitor vhodný pro … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDIPRAX CB s.r.o. Medsol s.r.o.
2016-04-25   Dodávka zdravotnického vybavení sanitních vozidel (Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje)
Předmětem plnění jsou dodávky zdravotnického vybavení sanitních vozidel pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje. — Část plnění A: Transportní defibrilátor/monitor vhodný pro sanitní vozidla RLP/RZP Předmětem plnění veřejné zakázky (část A) je dodávka 8 kusů monitorů životních funkcí pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje včetně příslušenství dle Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace. Součástí dodávky je zaškolení obsluhy přístroje. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDIPRAX CB s.r.o. Medsol s.r.o.
2016-04-15   Materiální vybavení pro polní nemocnice (Česká republika – Ministerstvo obrany)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů a zdravotnických nástrojů určených pro vybavení mobilních zdravotnických jednotek polní nemocnice na úrovni role 2LM (lehké manévrující) vyčleněných k plnění úkolu předsunutí odborné zdravotnické péče v polních podmínkách a dále určených pro vybavení jednotek intenzivní péče polní nemocnice. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CHEIRÓN a.s. Dräger Medical s.r.o. HOSPIMED, spol. s r.o. Johnson & Johnson, s.r.o. MEDIPRAX CB s.r.o. Medista spol. s r.o. Stargen EU s.r.o.
2015-06-04   Nákup zdravotnických přístrojů (Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Nákup zdravotnických přístrojů, Monitor životních funkcí, Ultrazvukové diagnostické přístroje, přístroj pro umělou plicní ventilaci. VZ bude rozdělena na části dle jednotlivých typů přístrojů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service s.r.o. MEDIPRAX CB s.r.o. Medsol s.r.o.
2015-03-09   Výběrové řízení na dodavatele zdravotnického vybavení do vozidel v rámci projektu: „Technologické vybavení... (Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje)
Předmětem veřejné zakázky je: — část A/ Dodávka transportních defibrilátorů/monitorů v počtu 22 ks včetně příslušenství a nezbytných kabeláží dle požadavků zadavatele a Technické specifikace pro věcnou část ZD, — část B/ Dodávka přístrojů pro nepřímou srdeční masáž v počtu 16 ks včetně příslušenství a nezbytných kabeláží dle požadavků zadavatele a Technické specifikace pro věcnou část ZD, — část C/ Dodávka přístrojů pro umělou plicní ventilaci/transportních ventilátorů v počtu 16 ks včetně příslušenství … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. – Analytical Medical Instruments, s.r.o. MEDIPRAX CB s.r.o. Medsol s.r.o.
2015-01-14   Dodávka zdravotnického vybavení sanitních vozidel (Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje)
Předmětem plnění jsou dodávky zdravotnického vybavení sanitních vozidel pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje. — Část plnění A: „VŘ007: Nákup monitorů životních funkcí”. Předmětem plnění veřejné zakázky (část A) je dodávka 13 kusů monitorů životních funkcí pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje včetně příslušenství dle Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace. Součástí dodávky je zaškolení obsluhy přístroje. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 Zadávací … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDIPRAX CB s.r.o. Medsol s.r.o.
2012-03-29   Dodání zdravotnických přístrojů (Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Dodání zdravotnických přístrojů- část A 15 kusů defibrilátorů, část B 6 kusů transportních ventilátorů, část C 1 kus transportního ventilátoru. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CHEIRÓN a.s. MEDIPRAX CB s.r.o.