Dodavatel: A.M.I. – Analytical Medical Instruments, s.r.o.

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel A.M.I. – Analytical Medical Instruments, s.r.o.

2023-03-09   Plicní ventilátor (Uherskohradišťská nemocnice a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění 2 ks plicních ventilátorů nejvyšší třídy vč. příslušenství a 4 ks plicních ventilátorů vyšší třídy vč. příslušenství. Předmětem veřejné zakázky je rovněž záruční servis v délce 24 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. A.M.I. – Analytical Medical Instruments, s.r.o.
2020-06-16   Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. Ventilátory II (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků přístrojového charakteru spolu s odpovídajícím příslušenstvím: Plicní ventilátor pro děti Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. A.M.I. – Analytical Medical Instruments, s.r.o. Dartin, spol. s r.o. Dräger Medical s.r.o. Medisap, s.r.o.
2017-10-11   Zvýšení kvality návazné péče v Uherskohradišťské nemocnici a.s (Uherskohradišťská nemocnice a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojů dle požadavků a podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. – Analytical Medical Instruments, s.r.o.
2017-07-04   Dodávka přístrojového vybavení pro intenzivní péči (Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace)
Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je dodávka těchto přístrojů: EKG přístroj, Monitor životních funkcí neonatologický, Monitorovací centrální stanice, Oxymetr pulzní neonatologický, Oxymetr pulzní neonatologický – novorozenecký screening SW, Monitorovací systém centrální, Monitory, RTG zesilovač (C-rameno), Defibrilátor, Defibrilátor s monitorací. Součástí dodávky je rovněž doprava na místo určení, instalace, montáž, zaškolení obsluhy a zprovoznění (uvedení předmětu plnění do provozu). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. – Analytical Medical Instruments, s.r.o. Medisap, s.r.o. Siemens Healthcare, s.r.o.
2017-06-16   VN Olomouc – dodávka ZT pro intenzivní obory (Vojenská nemocnice Olomouc)
Předmětem plnění zadávané nadlimitní VZ je dodávka, instalace a uvedení do provozu zdravotnických přístrojů a vybavení oddělení intenzivních oborů (ARO, JIP interna, JIP chirurgie, OCHRIP) VN Olomouc. Veřejnou zakázku rozdělil zadavatel ve smyslu § 35 a § 101 zákona na 6. částí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. – Analytical Medical Instruments, s.r.o. Arjo Czech Republic s.r.o. B.Braun Medical s.r.o. Linet spol. s.r.o. S & T Plus s.r.o. Saegeling Medizintechnik, s.r.o.
2016-12-15   Dodávka přístrojového vybavení pro diagnostiku (Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je: 1. část: — ventilátor novorozenecký, nCPAP, — ventilátor plicní, — transportní ventilátor. 2. část: — ultrazvukový přístroj, kardio, — KTG – fetální monitor, — kardiologický ultrazvuk, — ultrazvuk diagnostický vč. uz sond, — ultrazvuk diagnostický vč. uz sond (lineární, konvexní). 3. část: — elektrická lůžka 4. část: — Zmrazovač plazmy, — biologický termostat. 5. část: — videokolonoskop, — videogastroskop, — videoduodenoskop. 6. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. – Analytical Medical Instruments, s.r.o. Beringei, s.r.o. Linet spol. s r.o. Medisap, s.r.o. MEDISTA, spol. s r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2016-10-24   Plicní ventilátory pro chirurgickou kliniku (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 8 ks plicních ventilátorů a 2 ks transportních plicních ventilátorů pro Chirurgickou kliniku, Pracoviště medicíny dospělého věku, Fakultní nemocnice Brno. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. – Analytical Medical Instruments, s.r.o.
2016-09-09   Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – obnova přístrojového vybavení Kardiologického oddělení (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Jedná se o dodávku nových, nerepasovaných, nepoužitých plně funkčních a kompletních zdravotnických prostředků včetně příslušenství či technologií v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání se zárukou min. 36 měsíců včetně montáže, instalace, uvedení do plného provozu, instruktáže personálu podle zákona o zdravotnických prostředcích v platném znění. V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. – Analytical Medical Instruments, s.r.o. POLYMED medical CZ, a.s. S & T Plus s.r.o.
2016-06-08   VN Olomouc – Zřízení jednotky dětské NIP. Zdravotnické přístroje a vybavení (Vojenská nemocnice Olomouc)
Dodávka zdravotnických přístrojů a vybavení. Zakázka bude rozdělena do 6 částí. Část 1 – Lůžka, pp hodnota bez DPH 4 050 000 CZK. Část 2 – Diagnostika, sledování vitálních funkcí pacienta, resuscitace – pp hodnota bez DPH 15 300 000 CZK. Část 3 – Hygiena pacienta a jeho manipulace při hygieně – pp hodnota bez DPH 1 800 000 CZK. Část 4 – Infúzní technika – pp hodnota bez DPH 2 900 000 CZK. Část 5 – Elektrické odsávačky – pp hodnota bez DPH 100 000 CZK. Část 6 – Přístroj ultrazvukový – pp hodnota bez DPH 1 … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. – Analytical Medical Instruments, s.r.o. HOSPIMED, spol. s r.o. Maquet Czech Republic s.r.o. NIMOTECH, s.r.o.
2015-11-12   KNL, a.s. – Rekonstrukce endoskopického pracoviště v nemocnici Turnov – přístrojové vybavení (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení přístrojového vybavení pro nově budované endoskopické pracoviště KNL, a.s. – nemocnici Turnov. Předmět zakázky zahrnuje jak dodávku zboží s požadovanými technickými parametry do místa určení, tak jeho montáž, instalaci, uvedení do provozu a instruktáž obsluhy. Součástí předmětu plnění je i zajištění záručního servisu po dobu 24 měsíců. Konkrétně se jedná o dodávku transportních lůžek, polohovacích křesel, pacientských monitorů, sušící skříně a endoskopické … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. – Analytical Medical Instruments, s.r.o. Linet spol. s r.o. RADIX CZ s.r.o. RQL s.r.o. Suppmed s.r.o.
2015-07-02   Modernizace a obnova přístrojového vybavení Traumacentra KN Liberec a.s. II (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení do Traumacentra Krajské nemocnice v Liberci. Předmět zakázky zahrnuje jak dodávku zboží s požadovanými technickými parametry do místa určení, tak jeho montáž, instalaci, konfiguraci, uvedení do provozu, předvedení funkčnosti a instruktáž dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZP“). Předmět zakázky zahrnuje rovněž … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. – Analytical Medical Instruments, s.r.o. AURA Medical s.r.o. Johnson & Johnson, s.r.o. Linet spol. s r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu POLYMED medical CZ, a.s. S & T Plus s.r.o.
2015-07-02   Přístroje pro anestezii a umělou plicní ventilaci (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Dodávka 6 ks anesteziologických přístrojů, 8 ks ventilátorů pro dlouhodobou umělou plicní ventilaci, 4 ks ventilátorů pro odvykání pacienta z dlouhodobé umělé plicní ventilace, 5 ks transportních plicních ventilátorů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. – Analytical Medical Instruments, s.r.o. Maquet Czech Republic s.r.o. Medisap, s.r.o. S & T Plus s.r.o.
2015-03-29   „Modernizace centrálních operačních sálů” (Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky do centrálních operačních sálů Nemocnice s poliklinikou v České Lípě, konkrétně dodávka 3 ks endoskopických věží, 1 ks ultrazvuku pro anestezii/resuscitační oddělení. Předmět veřejné zakázky pro všechny části veřejné zakázky zahrnuje jak dodávku zboží v parametrech požadovaných touto zadávací dokumentací, jeho instalaci, konfiguraci, uvedení do provozu, předvedení funkčnosti a instruktáž obsluhy dle zákona č. 123/2000 Sb. o zdravotnických … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. – Analytical Medical Instruments, s.r.o. RADIX CZ s.r.o.
2015-03-09   Výběrové řízení na dodavatele zdravotnického vybavení do vozidel v rámci projektu: „Technologické vybavení... (Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje)
Předmětem veřejné zakázky je: — část A/ Dodávka transportních defibrilátorů/monitorů v počtu 22 ks včetně příslušenství a nezbytných kabeláží dle požadavků zadavatele a Technické specifikace pro věcnou část ZD, — část B/ Dodávka přístrojů pro nepřímou srdeční masáž v počtu 16 ks včetně příslušenství a nezbytných kabeláží dle požadavků zadavatele a Technické specifikace pro věcnou část ZD, — část C/ Dodávka přístrojů pro umělou plicní ventilaci/transportních ventilátorů v počtu 16 ks včetně příslušenství … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. – Analytical Medical Instruments, s.r.o. MEDIPRAX CB s.r.o. Medsol s.r.o.
2015-02-23   Zkvalitnění zdravotní péče v oblasti chirurgie, JIP a anestezie v KNL, a.s. II (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení pro oblast chirurgie, JIP a anestezie v Krajské nemocnici Liberec, a.s. Konkrétně se jedná o dodávku monitorů pro spinální a ortopedickou jednotku, kardiotokografů včetně centrály a bezdrátového snímání plodu (telemetrie), plicních ventilátorů nejvyšší a vyšší třídy, agregometru, přístroje na intravazální regulaci teploty pacienta a monitorů pro chirurgický JIP. Zakázka je v souladu s § 98 odst. 4 ZVZ rozdělena na části, uchazeči … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. – Analytical Medical Instruments, s.r.o. S & T Plus s.r.o.
2014-09-21   Monitory (Pardubická krajská nemocnice, a.s.)
1. Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení do místa plnění uvedeného níže dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 této zadávací dokumentace – Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky). Jedná se o dodávku nových (nerepasovaných, nepoužitých) zdravotnických prostředků včetně příslušenství či technologií se zárukou min. 36 měsíců včetně montáže, instalace, uvedení tohoto předmětu plnění do plného provozu, zaškolení personálu (instruktáž dle Zákona č. 123/2000 … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. – Analytical Medical Instruments, s.r.o.
2014-02-19   Materiální vybavení pro nemocniční základnu – chirurgické přístroje (Česká republika – Ministerstvo obrany)
Předmětem VZ je dodávka vybavení pracovišť operačních sálů – soubor chirurgicko-ortopedických nástrojů, který obsahuje: 1) implantáty; 2) instrumenty; 3) zevní fixátor s instrumentáriem; 4) traumatologicko-ortopedická vrtačka a přenosný ultrazvukový systém. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. – Analytical Medical Instruments, s.r.o.
2014-02-14   Materiální vybavení CLZS pro vzdušné odsuny (Česká republika – Ministerstvo obrany)
Předmětem VZ je dodávka 8 kusů zdravotnických přístrojů pro vybavení transportních jednotek pro pacienta (PTU – patient transport unit) – lůžek intenzivní péče (PTU modulu), umisťovaných do letounů Airbus A-319 a CASA C-295 M k provádění vzdušné evakuace raněných a nemocných ze zahraničních misí a dle potřeby pro vybavení vrtulníků používaných Centrem vojenské letecké záchranné služby Líně (CLZS) při plnění úkolů v rámci letecké záchranné činnosti na určeném teritoriu ČR. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. – Analytical Medical Instruments, s.r.o. Dräger Medical s.r.o.
2013-06-04   Modernizace a obnova přístrojového vybavení Cerebrovaskulárního centra FN Brno (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky zdravotnické techniky pro Cerebrovaskulární centrum FN Brno – upgrade software, zdravotnické přístroje a výrobky, přístroje pro fyzioterapii, lůžka, monitory, přístroje a nástroje pro infuzi, anesteziologické a resuscitační přístroje, ultrazvukové přístroje, angiografické přístroje, endoskopy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. – Analytical Medical Instruments, s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. CHEIRÓN a.s. HOSPIMED, spol. s r.o. Medata, spol. s r.o. Medtronic Czechia, s.r.o. PROMA REHA, s.r.o. RADIX CZ s.r.o. Surgipa Medical, spol s .r.o.
2013-03-22   Přístrojové vybavení Komplexního cerebrovaskulárního centra Nemocnice Na Homolce (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této nadlimitní veřejné zakázky je závazek dodavatele řádně a včas provést dodávku diagnostických přístrojů, chirurgických nástrojů, infuzní techniky, dýchacích přístrojů a jiných zdravotnických prostředků pro Komplexní cerebrovaskulární centrum Nemocnice Na Homolce. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. – Analytical Medical Instruments, s.r.o. NORTH MED spol. s r.o.
2013-03-20   Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního cerebrovaskulárního centra FN Ostrava (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem veřejné zakázky je modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního cerebrovaskulárního centra FN Ostrava a to pořízením různé zdravotnické technologie dle požadavků a specifikace uvedené v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Veřejná zakázka je zadavatelem rozdělena na 13 částí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. – Analytical Medical Instruments, s.r.o. Chironax Frýdek-Místek s.r.o. HOSPIMED, spol. s r.o. NORTH MED spol. s r.o. POLYMED medical CZ, a.s. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2012-11-14   Pardubická krajská nemocnice, a.s. – přístrojové vybavení iktového centra (Pardubická krajská nemocnice, a.s.)
Předmětem plnění je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických prostředků a jejich příslušenství iktového centra zadavatele se zárukou min. 24 měsíců včetně montáže, uvedení dodaných zařízení do plného provozu, instalace a zaškolení personálu (instruktáž dle Zákona č. 123/2000, o zdravotnických prostředcích v platném znění). Veřejná zakázka je rozdělena na 14 částí ve smyslu ustanovení § 98 zákona. Vymezení jednotlivých částí je uvedeno v příloze této Zadávací dokumentace – Technické podmínky … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. – Analytical Medical Instruments, s.r.o. CHEIRÓN a.s. Chironax Frýdek-Místek s.r.o. HOSPIMED, spol. s r.o. Linet spol. s r.o. Madisson s.r.o.
2012-10-17   Ložní prádlo s logem FN HK (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka ložního prádla podle specifikace v ZD, s logem FN HK, pro potřeby Fakultní nemocnice Hradec Králové po dobu 4 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. – Analytical Medical Instruments, s.r.o. Miroslav Jarkovský
2012-02-24   Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s. – Dodávka zdravotnických přístrojů – III. etapa (Karlovarská krajská nemocnice a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů a zařízení do jednotlivých objektů a oddělení nemocnic v Karlových Varech, Chebu a Sokolově (NEMOS Sokolov). Předmět zakázky zahrnuje jak dodávku zboží s požadovanými technickými parametry do místa určení, tak jeho montáž, instalaci, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Předmět zakázky zahrnuje rovněž poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty. Veřejná zakázka je v souladu s § 98 odst. 4 zákona rozdělena na části. Uchazeči … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. – Analytical Medical Instruments, s.r.o. DYNEX TECHNOLOGIES, s.r.o. Hospimed, s.r.o. LINET, s.r.o. Puro-Klima, a.s. Surgipa, s.r.o.