2023-09-27   Doplnění monitorovacího systému pro Nemocnici Nymburk s.r.o. - opakování (Nemocnice Nymburk s.r.o.)
Veřejná zakázka spočívá v doplnění monitorovacího systému, jehož technická specifikace je uvedena v příloze č. 1, a to včetně dodání příslušenství, příslušné dokumentace, zajištění školení, provádění BTK, servisních kontrol a oprav po celou dobu trvání záručního a pozáručního období. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medsol s.r.o.
2023-09-25   Pořízení přístrojové techniky a vybavení pracovišť navazující na UP - XI (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 5 částí v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ, a to: ČÁST 1 : Anesteziologický přístroj (interní číslo VZ: 2023_031_01_00) ČÁST 2 : Monitorovací systém (2) a transportní monitory (4) (interní číslo VZ: 2023_031_02_00) ČÁST 3 : Hemodynamický monitor (interní číslo VZ: 2023_031_03_00) ČÁST 4 : Ultrazvukový přístroj pro KAR (interní číslo VZ: 2023_031_04_00) ČÁST 5 : Ultrazvukový přístroj pro Neurologii (interní číslo VZ: 2023_031_05_00) Podrobná technická specifikace je … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dräger Medical s.r.o. Ing. Aleš Závorka Medsol s.r.o. SNT Plus s.r.o.
2023-08-10   Pořízení vybavení pro ONN IV (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky, dělenou na šest částí, zadávanou dle zákona, v souladu s § 56 zákona v otevřeném řízení a v souladu s pravidly Integrovaného regionálního operačního programu, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, v aktuálně platném znění. Předmětem této veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na 3 části, je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů a zařízení s cílem vybavení (modernizace a obnovy) pracoviště nemocnice Oblastní nemocnice … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Medsol s.r.o. PROMA REHA, s.r.o.
2023-08-10   Monitorovací systém III (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je: - dodávka monitorovacího systému (dále také „Zboží“) pro Kliniku infekčních chorob (KICH), Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno, - poskytování pozáručních servisních služeb k přístroji na základě servisní smlouvy po dobu životnosti přístroje (tj. min 10 let). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medsol s.r.o.
2023-07-25   Dodávka přístrojů pro kardiologii včetně pozáručního servisu, REACT 99 (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových přístrojů včetně příslušenství, uzavření servisní smlouvy pro zajištění pozáručního servisu a u 1. části veřejné zakázky uzavření kupní smlouvy na dodávky spotřebního materiálu Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Arjo Czech Republic s.r.o. CHEIRÓN a.s. CODAN MEDITECH s.r.o. Compek Medical Services, s.r.o. Fresenius Kabi s.r.o. L I N E T spol. s r.o. Medsol s.r.o. SNT Plus s.r.o.
2023-07-03   Část 1 Defibrilátory vyšší třídy a automatické externí defibrilátory (Krajská zdravotní, a.s.)
Část 1 Defibrilátory vyšší třídy a automatické externí defibrilátory; zadávací dokumentace v hlavní části Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medsol s.r.o.
2023-06-09   Telemetrie pro kardiologické oddělení (Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických prostředků – přístrojů telemetrie pro kardiologické oddělení v Nemocnici Jihlava, tj. telemetrické centrální stanice a telemetrická přenosná zařízení s příslušenstvím, vč. jejich montáže, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a poskytování periodické bezpečnostně technické kontroly (PBTK) po záruční době trvající min. 48 měsíců, a to tak, aby uvedený předmět byl plně funkční a mohl být plně využíván ke shora uvedenému účelu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medsol s.r.o.
2023-05-15   Systém pro ohřev a chlazení pacienta (Oblastní nemocnice Jičín a.s.)
Předmětem této zakázky je dodávka nových přístrojů – 4 ks Systémů pro ohřev a chlazení pacienta do Oblastní nemocnice Jičín a.s. Bližší vymezení předmětu zakázky je uvedeno na profilu zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medsol s.r.o.
2023-05-09   Pořízení přístrojového vybavení - oblast III (Oblastní nemocnice Příbram, a.s.)
Předmětem plnění všech částí veřejné zakázky je dodávka nového vybavení včetně příslušenství se zárukou za jakost a plnou provozuschopnost min. 24 měsíců (případné požadavky na delší záruční dobu jsou uvedeny v technické a funkční specifikaci požadovaných zařízení). Předmět plnění veřejné zakázky bude zahrnovat i instalaci, montáž a uvedení dodaných zařízení do provozu. Dodávka, instalace a uvedení zařízení do provozu v sídle zadavatele musí být provedeny v souladu s platnými právními předpisy ČR a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 2T engineering s. r. o. 2T engineering s.r.o. BMT Medical Technology s.r.o. CHEIRÓN a.s. Dräger Medical s. r. o. Fresenius Medical Care-ČR, s.r.o. Kardio - Line spol. s r.o. Linet spol. s r. o. Medsol s.r.o. Promedica Praha Group, a. s. PROMOS spol. s r.o. projekce, montáže, servis
2023-04-28   Monitorovací, defibrilační a diagnostická technika (Oblastní nemocnice Jičín a.s.)
Předmětem části 1 této zakázky je dodávka nových přístrojů - 16ks Monitorů vitálních funkcí, 2ks Monitorů transportních, 3ks Monitorů centrálních a 1ks Telemetrického systému do Oblastní nemocnice Jičín a.s. Předmětem části 2 této zakázky je dodávka nových přístrojů - 4ks EKG přístrojů do Oblastní nemocnice Jičín a.s. Předmětem části 3 této zakázky je dodávka nového přístroje - 1ks Defibrilátoru do Oblastní nemocnice Jičín a.s. Předmětem části 4 této zakázky je dodávka nového přístroje - 1ks … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: medisap,s.r.o. Medsol s.r.o. POLYMED medical CZ, a.s.
2023-04-03   IT Technologie (Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka technologií a rozšíření počítačového softwaru pro ZZS JčK. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AutoCont a.s. Medsol s.r.o. POINT.X, spol. s r.o. RCS Kladno, s.r.o.
2023-03-24   Monitorovací systém (Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace)
Předmětem plnění je dodávka nových nepoužitých monitorovacích systémů pro oddělení intenzivní péče Nemocnice Jihlava, včetně souvisejícího vybavení a příslušenství. Součástí plnění je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a bezplatný záruční servis. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. Medsol s.r.o.
2023-03-22   Odborná údržba obecných zdravotnických prostředků polních nemocnic Agentury vojenského zdravotnictví II (Ministerstvo Obrany)
Předmětem plnění VZ je provedení odborná údržba obecných zdravotnických prostředků polních nemocnic Agentury vojenského zdravotnictví II. dle přiložené zadávací dokumentace, čj. MO 252659/2023-551200. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medsol s.r.o.
2023-02-10   Monitory životních funkcí (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka monitorů životních funkcí pro Krajskou nemocnici T. Bati, a. s., jejich montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu. Konkrétně se jedná o monitory pro odd. ARIM - dospávací pokoj, ARIM - DIOP, INT, NEU (část 1 veřejné zakázky), monitory pro odd. OZM (část 2 veřejné zakázky), monitory pro odd. PED (část 3 veřejné zakázky), monitory pro odd. ARIM (část 4 veřejné zakázky) a monitory pro odd. ARIM - NIP (část 5 veřejné … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: medisap,s.r.o. Medsol s.r.o. SNT Plus s.r.o.
2023-02-08   REACT EU 98 - Holterovský systém - část 2 - opakovaná (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka holterovského systému pro II. a III. interní kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2. Blíže viz zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medsol s.r.o.
2023-01-31   Telemetrický systém (Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 kusů kompletního telemetrického systému pro Oblastní nemocnici Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje do jejích provozoven Nemocnice Kolín (v rámci jedné stanice interního oddělení) a Nemocnice Kutná Hora (v rámci dvou stanic interního oddělení), vč. kompletního příslušenství a dalších činností, které zadavatel považuje za součást předmětu plnění veřejné zakázky dle podrobných zadávacích podmínek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medsol s.r.o.
2023-01-26   Modernizace přístrojového vybavení (Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky zdravotnické přístrojové techniky, včetně souvisejícího vybavení a příslušenství. Součástí plnění je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, bezplatný záruční servis a provádění pozáručních BTK po dobu minimálně 6 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ADYTON s.r.o., (angl. Ltd, něm. GmbH,... Audionika s.r.o. Dartin spol.s r.o. Deymed Diagnostic s.r.o. G P S Praha, spol. s r.o. MADISSON, s.r.o. Medsol s.r.o. MeWAdia s.r.o. Mondiag s.r.o. POLYMED medical CZ, a.s. Promedeus s.r.o. S & T Plus s.r.o. SPIRIT MEDICAL spol. s r.o. Stargen EU s.r.o. VBM - lékařská technika, spol. s r.o.
2022-12-20   Pořízení vybavení pro oddělení ARO (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na 8 částí, je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů a zařízení s cílem vybavení (modernizace a obnovy) pracoviště Oblastní nemocnice Náchod a.s. souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. G P S Praha, spol. s r.o. Medsol s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o. Saegeling Medizintechnik, s.r.o.
2022-11-16   Transportní monitory životních funkcí/defibrilátory (Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace)
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 15 ks transportních monitorů životních funkcí/defibrilátorů včetně příslušenství pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihomoravského kraje, p.o. Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž uvedení přístrojů do provozu, zaškolení obsluhy a provádění bezpečnostně technických kontrol po dobu trvání záruky za jakost. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medsol s.r.o.
2022-10-09   Vybavení operačních sálů (Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky zdravotnických přístrojů včetně souvisejícího příslušenství, pro oddělení centrálních operačních sálů a centrální sterilizace. Součástí plnění je vždy doprava, instalace, uvedení do provozu a bezplatný záruční servis. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Getinge Czech Republic, s.r.o. Medsol s.r.o. MeWAdia s.r.o. Mivamed s.r.o. Promedeus s.r.o. RADIX CZ s.r.o. Saegeling Medizintechnik, s.r.o.
2022-09-13   Odborná údržba laboratorních přístrojů a zařízení Vojenského zdravotního ústavu Praha (Ministerstvo Obrany)
Zajištění odborné údržby, provádění kontrol, kalibrací, validací, a dalších služeb potřebných k zabezpečení provozuschopnosti laboratorních a zdravotnických přístrojů a zařízení u Agentury vojenského zdravotnictví - Vojenského zdravotního ústavu Praha. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medsol s.r.o.
2022-08-25   Klinický informační systém CKTCH (Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace nového informačního systému pro agendu zdravotnictví zadavatele, tj. implementace Klinického informačního systému (dále také „KIS“) do prostředí zadavatele, konkrétně dodávka licencí a implementaci KIS včetně napojení na budovanou integrační platformu zadavatele v rozsahu 16 lůžek resuscitační péče a 4 operačních sálů. Předpokládá se napojení stávající přístrojové techniky - monitorů Philips, plicních ventilátorů Hamilton, infuzní techniky B. Braun a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medsol s.r.o.
2022-08-02   Přístrojové vybavení polních nemocnic (Ministerstvo Obrany)
Předmětem veřejné zakázky (dále též "VZ") je dodávka materiálového vybavení pro zabezpečení plnění schopností polních nemocnic při poskytování zdravotní péče v polních podmínkách. VZ je rozdělena na 5 samostatných částí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. G P S Praha, spol. s r.o. Medsol s.r.o. Tomed medical s.r.o.
2022-06-23   VZ "MOdernizace pracovišť v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, - Centrální monitoring II" (Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových (rok výroby 2020,2021,2022), nepoužitých přístrojů: Hemodynamický monitor 1 ks, Centrály a monitory 1+7 ks ARO, 1+6 ks Ortopedie JIP. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medsol s.r.o.
2022-06-22   FN Ostrava - Klinický informační systém (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a implementace Klinického informačního systému do prostřední FN Ostrava, včetně poskytování služeb pozáruční technické podpory dodaného řešení, a jeho rozvoj, rozšiřování počtu připojených lůžek a customizace, které spočívají v poskytování budoucích dodávek a služeb v zatím nespecifikovaném rozsahu podle potřeb zadavatele, a to na základě potvrzených objednávek. Dále je rovněž součástí připojení přístrojového vybavení Kliniky anesteziologie, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medsol s.r.o.
2022-06-02   Komfortní transportní vícesegmentová lehátka II (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu celkem 7 kusů komfortních transportních vícesegmentových lehátek, z toho je 6 kusů určeno pro II. Interní kliniku - gastroenterologickou a geriatrickou, a 1 kus komfortního transportního vícesegmentového lehátka pro Neurochirurgickou kliniku; dále zajištění záručního a pozáručního servisu, a provedení zaškolení personálu, Fakultní nemocnice Olomouc. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medsol s.r.o.
2022-05-27   Zdravotnické přístroje - II. etapa (Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů včetně vybavení a dokladů nutných k řádnému užití dle jednotlivých částí A Přenosný multifunkční monitory vitálních funkcí s defibrilátory B Transportní ventilátor pro vozidlo RLP C Resuscitační přístroj pro automatickou srdeční masáž Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medsol s.r.o.
2022-05-26   IT Technologie (Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tabletů a navigací a rozšíření počítačového softwaru pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medsol s.r.o. POINT.X Mobility s.r.o. RCS Kladno, s.r.o.
2022-05-19   ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. - INTENZIVNÍ PÉČE (Domažlická nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů pro zadavatele. Předmětem části 1 VZ je dodávka 14 ks monitorů životních funkcí. Předmětem části 2 VZ je dodávky 7 ks transportních monitorů vitálních funkcí. Předmětem části 3 VZ je dodávka 4 ks hypotermicko-hypertermického přístroje. Předmětem části 4 VZ je dodávka 1 ks přístroje pro kontinuální dialýzu. Předmětem části 5 VZ je dodávka 5 ks EKG přístroje. Předmětem části 6 VZ je dodávka 2 ks transportních ventilátorů. Předmětem části 7 … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CHEIRÓN a.s. FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o. Medsol s.r.o. POLYMED medical CZ, a.s. PROMOS spol. s r.o. projekce, montáže, servis S & T Plus s.r.o.
2022-05-18   Pořízení přístrojového vybavení Nemocnice Boskovice s.r.o (Nemocnice Boskovice s.r.o.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pořízení přístrojů pro lékařské účely (dále také „PŘÍSTROJE“) podle SPECIFIKACE. Veřejná zakázka bude financovaná z dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Financování předmětu plnění bude z finančních prostředků dotace Integrovaného regionálního operačního programu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. Arthrex s.r.o. BTL zdravotnická technika, a.s. Dräger Medical s.r.o. Fresenius Kabi s.r.o. Kardio - Line spol. s r.o. L I N E T spol. s r.o. Medsol s.r.o. Merci, s.r.o. Mivamed s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu S & T Plus s.r.o. S. A. B. Impex, s.r.o. Sven BioLabs s.r.o. SYSMEX CZ s.r.o. Vidia spol. s r.o.
2022-05-11   Zdravotnické přístroje I (Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických prostředků (přístrojů, jejich součástí a příslušenství, výrobků, nástrojů, …) a provádění jejich záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o. HSC Industry, spol. s r.o. medisap,s.r.o. Medsol s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu Petr Bílek SEBIA Czech republic s.r.o. TSE spol. s r.o.
2022-05-10   Operační, zákroková a vyšetřovací svítidla II (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu sestav svítidel pro FN Olomouc: Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dräger Medical s.r.o. Hoyer Praha s.r.o. Medsol s.r.o.
2022-04-08   Dodávka zdravotnických přístrojů pro ZZS KHK (Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje)
Předmětem veřejné zakázky jsou dle jednotlivých částí následující dodávky: Část A: 9 kusů multifunkčního monitoru s defibrilátorem Část B: 8 kusů transportního ventilátoru pro vozidla rychlé zdravotnické pomoci (Typ A), 4 kusy transportního ventilátoru pro mezinemocniční transporty (Typ B) Část C: 4 kusy resuscitačního přístroje pro automatickou srdeční masáž Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medsol s.r.o.
2022-03-18   REACT EU 98 - Holterovský systém (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
• Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka holterovského systému pro II. a III. interní kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze • Veřejná zakázka je dělena na části: Část 1 EKG holterovský systém pro kardiocentrum Část 2 TK holterovský systém • Zboží je pořizováno v rámci 98. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu z projektu VFN Praha _ Obnova a rozvoj přístrojové techniky pro urgentní a intenzivní péči. Blíže viz zadávací podmínky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: medisap,s.r.o. Medsol s.r.o.
2022-03-17   Přístrojové vybavení pro ZZSPK 2022 (Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení pro zadavatele: 21 ks defibrilátorů, 5 ks transportních plicních ventilátorů pro vozy RV, 16 ks transportních plicních ventilátorů pro vozy RZP, 5 ks přístrojů pro mechanickou nepřímou srdeční masáž, 5 ks sonografických přístrojů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CHEIRÓN a.s. MEDIPRAX CB s.r.o. Medsol s.r.o. S & T Plus s.r.o.
2022-01-10   Provázané monitorovací systémy NMB (Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je dodávka provázaného monitorovacího systému skládajícího se z monitorů vitálních funkcí, transportních monitorů vitálních funkcí, centrálních stanic a telemetrických jednotek, jejichž specifikace je uvedena v Příloze č. 1 kupní smlouvy, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Součástí předmětu plnění je i pozáruční servis - BTK a opravy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medsol s.r.o.
2021-12-30   Dodávka monitorovacího systému do Nemocnice Blansko (Nemocnice Blansko)
Předmětem plnění veřejné zakázky v tomto zadávacím řízení je dodávka monitorovací techniky, vše v zadávací dokumentaci uvedené specifikaci a předpokládaných množstvích. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medsol s.r.o.
2021-12-16   Modernizace přístrojového vybavení pracovišť Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. II (Nemocnice Havířov, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových (rok výroby 2020,2021) nepoužitých přístrojů: Ultrazvukový přístroj RDG - 2 ks; Ultrazvukový přístroj peroperační - COS - 1 ks; Monitorovací systém životních funkcí INTERNA - 20 ks telemetrů, 1 ks centrála; Monitorovací systém životních funkcí MOJIP - 10 ks modulárních monitorů, 1 ks centrála, 2 ks transportní monitor; Neinvazivní monitorování srdečního výdeje INTJIP, MOJIP - 1 ks; Monitorovací systém životních funkcí INT JIP - 10 ks modulárních … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AURA Medical s.r.o. Fomei s.r.o. MEDIFINE a.s. MedkonsulT, s.r.o. Medsol s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu S & T Plus s.r.o.
2021-12-03   Přístroje pro ohřev a chlazení (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou v jednotlivých částech veřejné zakázky dodávky nových souborů zdravotnické technologie - ZT (přístrojů pro ohřev a chlazení), včetně poskytování záručních a pozáručních servisních služeb bez náhradních dílů po dobu 5 let. Součástí předmětu plnění dále jsou průběžné dodávky spotřebního zdravotnického materiálu - SZM. Bližší informace jsou uvedeny u jednotlivých částí a v Zadávací dokumentaci. Tato zakázka je realizována v rámci výzvy č. 98 - projektu REACT EU a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Ing. Aleš Závorka Medsol s.r.o. POLYMED medical CZ, a.s.
2021-11-19   Rozvoj a modernizace Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. přístroje pro intenzivní péči (Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje)
33172000-6 Anesteziologické a resuscitační přístroje 33172200-8 Resuscitační přístroje 33121500-9 Elektrokardiogram 33123230-9 Kardiografy 33123200-0 Elektrokardiografické přístroje 33195100-4 Monitory 33195200-5 Ústřední kontrolní stanice 33112340-3 Echokardiograf 33182100-0 Defibrilátor 33182210-4 Kardiostimulátor 33162100-4 Přístroje pro operační sály 33152 Inkubátory 33192100-3 Lůžka pro použití ve zdravotnictví Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ASQA a.s. BIONIK Stapro Group s.r.o. CHEIRÓN a.s. Dräger Medical s.r.o. Kardio - Line spol. s r.o. medisap,s.r.o. Medsol s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. S & T Plus s.r.o.
2021-09-03   Modernizace pracovišť v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj - Operativa I (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových (rok výroby 2020,2021), nepoužitých přístrojů: Operační stůl ortopedický (1ks), Artroskopická věž (1ks), Vrtačka ortopedie (5ks), Odsávačka elektrická (2ks), Odsávačka vakuová (2ks), Lehátko transportní (3ks), Centrála + monitory + 1 transportní monitor (1+5+1 ks) Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AUDY s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. FORMED, společnost s ručením omezeným HOSPIMED, spol. s r.o. Medsol s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2021-07-29   VN Brno - obměna a nákup zdravotechniky pro odborná oddělení - 2021 (Vojenská nemocnice Brno)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž zdravotnické přístrojové techniky (dále jen „přístroje“) podle SPECIFIKACE, a sjednání podmínek pro provádění servisních služeb po skončení záruční doby. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I - Analytical Medicial Instruments s.r.o. BIONIK Stapro Group s.r.o. HOSPIMED, spol. s r.o. Medsol s.r.o. S & T Plus s.r.o.
2021-07-28   Automobil M1G-SP-S-VLS (sanitka terénní) (Ministerstvo obrany - Česká republika)
Dodávka 2 ks terénních sanitek specifikovaných v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medsol s.r.o.
2021-07-23   Monitory životních funkcí (Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 13 ks monitorů životních funkcí. Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž uvedení přístrojů do provozu (včetně případné montáže), zaškolení obsluhy a provádění bezpečnostně technických kontrol po dobu trvání záruky za jakost. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medsol s.r.o.
2021-07-21   Zdravotní technika pro resuscitační/intenzivní péči a anestezii pro LF OU (Ostravská univerzita)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotní techniky pro resuscitační/intenzivní péči a anestezii pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, dále „OP VVV“, Simulační centrum „Cvičná nemocnice" s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/ 0013366. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. Dräger Medical s.r.o. Ing. Aleš Závorka Medsol s.r.o. S & T Plus s.r.o.
2021-06-03   IT Technologie (Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a implementace počítačového hardwaru, softwaru, síťových prvků a tabletů pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medsol s.r.o. POINT.X, spol. s r.o. RCS Kladno, s.r.o. RETIA, a.s.
2021-05-20   Výuková sestava pro nácvik resuscitace - nákup II (Ministerstvo Obrany)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka - nákup 2 souprav výukových sestav pro nácvik resuscitace, které budou využívány k výuce v bakalářském studijním programu zdravotnický záchranář, ve výuce první pomoci studentů magisterského studijního programu a v odborných kurzech zaměřených na problematiku přednemocniční péče. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medsol s.r.o.
2021-02-23   Dodávka a implementace Klinického informačního systému (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace software - klinického informačního systému, poskytování poimplementačních služeb po dobu 5 let, a dále dodávka souvisejícího hardwarového vybavení, to vše dle požadavků a podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medsol s.r.o.