2023-09-01   Vybavení nemocnice Mělník I (Mělnická zdravotní, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky. Veřejná zakázka je rozdělena na samostatné části následovně: Část 1 – Infuzní technika Část 2 – Kardiotokografy s centrálním monitorovacím systémem (3+1 ks) Část 3 – Sprchovací lehátko (1 ks) Část 4 – Zvedák pro imobilní pacienty (1 ks) Část 5 – Lůžková rampa (2 ks) Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AUDY s.r.o. Fresenius Kabi s.r.o. MSM, spol. s r.o. MZ Liberec, a.s. POLYMED medical CZ, a.s.
2023-08-15   Domov seniorů Hrádek nad Nisou, domov se zvláštním režimem - Dodávka vybavení (Město Hrádek nad Nisou)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky nábytku a vnitřního vybavení v rámci projektu výstavby domova seniorů v Hrádku nad Nisou. Plnění veřejné zakázky je rozděleno na následující samostatné části: a) Dodávka nábytku b) Dodávka elektrospotřebičů c) Dodávka zdravotnického vybavení d) Dodávka ostatního vybavení e) Dodávka gastro zařízení Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AUDY s.r.o. Gastro-Eis-Technik CZ s.r.o. Kanona a.s.
2023-08-02   REACT EU - pojízdná sprchovací lůžka (Nemocnice Ivančice, p.o.)
Předmětem dodávky jsou dvě pojízdná sprchovací lůžka v kompletním vybavení pro jednotku intenzivní a resuscitační péče a pro chirurgické oddělení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AUDY s.r.o.
2023-05-03   LŮŽKOVÉ VYBAVENÍ VČETNĚ POZÁRUČNÍHO SERVISU (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka lůžkové vybavení včetně pozáručního servisu, doprava do místa určení, montáž, instalace a zprovoznění zdravotnického přístroje, odborná instruktáž, provádění bezplatného záručního servisu po dobu 2 let, provádění bezplatných preventivních prohlídek (BTK) a metrologického ověřování (v rámci záruční doby), včetně vystavení protokolů dle požadavků zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Arjo Czech Republic s.r.o. AUDY s.r.o. L I N E T spol. s r.o.
2023-04-20   Oblastní nemocnice Trutnov a.s. - pořízení majetku IV (Oblastní nemocnice Trutnov a.s.)
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky, dělenou na dvacet dva částí, zadávanou dle zákona, v souladu s § 56 zákona v otevřeném řízení a v souladu s pravidly Integrovaného regionálního operačního programu, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, v aktuálně platném znění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Arjo Czech Republic s.r.o. Askin & Co. s. r. o. AUDY s.r.o. CHEIRÓN a.s. Compek Medical Services, s.r.o. Dartin spol.s r.o. Fresenius Kabi s.r.o. L I N E T spol. s r.o. medisap,s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. SNT Plus s.r.o. Stamed s.r.o.
2023-04-19   Lůžka, vozíky, matrace (Nemocnice Hranice a.s.)
Předmětem veřejné zakázky „Lůžka, vozíky, matrace“ je pořízení přístrojového vybavení s rokem výroby ne starším než 2022 pro Nemocnici Hranice a.s., definovaného zadávací dokumentací Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AUDY s.r.o. L I N E T spol. s r.o. PROMA REHA, s.r.o. Soral & Hanzlik Medical s.r.o.
2022-12-23   Dodávka lůžkového vybavení včetně příslušenství a pozáručního servisu (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nového vybavení včetně příslušenství a uzavření servisní smlouvy pro zajištění pozáručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AUDY s.r.o. L I N E T spol. s r.o.
2022-12-08   Vyhřívaná miska k ohřevu roztoků s pojízdným stojanem, znovuvyhlášení (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 8 ks vyhřívaných misek k ohřevu roztoků s pojízdnými stojany pro Pardubickou nemocnici v souladu s medicínským účelem a s technickými podmínkami a ostatními požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci a dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 této zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AUDY s.r.o.
2022-07-20   Zdravotnické vybavení pro ROLE 3 (Ministerstvo Obrany)
Předmětem VZ je pořízení materiálového vybavení, které je nezbytné pro zabezpečení odborné zdravotní péče v polních podmínkách. Předmět plnění VZ je blíže vymezen přesnou specifikací požadovaného plnění, a to v dílčích přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AUDY s.r.o. MEDIPRAX CB s.r.o.
2022-04-28   Dodávka lůžkového vybavení a aktivních antidekubitních matrací (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka lůžkového vybavení a aktivních antidekubitních matrací pro pracoviště zadavatele. Podrobnější specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AUDY s.r.o. PROMA REHA, s.r.o. Soral & Hanzlik Medical s.r.o.
2022-04-05   „Transformace PO Nové Zámky - III. etapa“ - VYBAVENÍ NÁBYTKEM (Olomoucký kraj)
dodávka vybavení do objektů domovů pro osoby se zdravotním postižením, které jsou realizovány v rámci III. etapy projektu „Transformace PO Nové Zámky“. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AMBRA - Group, s.r.o. AUDY s.r.o.
2021-12-16   Rekonstrukce a modernizace infekčního oddělení - Modernizace přístrojové techniky Infekčního oddělení (přístroje) (Nemocnice Havířov, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových (rok výroby 2020,2021) nepoužitých přístrojů: Monitorovací systém životních funkcí - infekce (1 stanice) monitory životních funkcí (20 ks), centrála (1 ks); Modernizace lůžek - infekce (1 stanice) (20 ks); Stretcher pro logistiku infekčních pacientů k RDG a konsíliím - infekce (10 ks); Neinvazivní monitorování funkce plic - infekce (1 ks); Plicní ventilátory HFNO - infekce (5 ks); Infuzní technika pro standartní lůžka - infekce - lineární dávkovač … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AUDY s.r.o. Fresenius Kabi s.r.o. HOSPIMED, spol. s r.o. Klaro, spol. s r.o. L I N E T spol. s r.o. LHL s.r.o. M e d i m spol. s r.o. MIELE,spol. s r.o. Mondiag s.r.o. POLYMED medical CZ, a.s. S & T Plus s.r.o. Siemens Healthcare, s.r.o. Van-Tec Medical s.r.o.
2021-10-25   Lehátka pro transport a hygienu (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks transportního lehátka a 1 ks sprchovacího lehátka. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AUDY s.r.o.
2021-10-18   Vyšetřovací stoly opakované znovuvyhlášení (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks vyšetřovacích stolů. Technické požadavky jsou uvedeny v rámci samostatné přílohy zadávací dokumentace. Účastník je povinen danou přílohu doplnit. Jedná se o dodávku nového, nerepasovaného, nepoužitého plně funkčního a kompletního zdravotnického prostředku včetně příslušenství či technologií v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím včetně odborné montáže, instalace, uvedení do … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AUDY s.r.o.
2021-09-03   Modernizace pracovišť v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj - Operativa I (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových (rok výroby 2020,2021), nepoužitých přístrojů: Operační stůl ortopedický (1ks), Artroskopická věž (1ks), Vrtačka ortopedie (5ks), Odsávačka elektrická (2ks), Odsávačka vakuová (2ks), Lehátko transportní (3ks), Centrála + monitory + 1 transportní monitor (1+5+1 ks) Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AUDY s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. FORMED, společnost s ručením omezeným HOSPIMED, spol. s r.o. Medsol s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2021-08-02   Domy pro sociální účely - dodávka nábytku a vybavení pro objekty Jandova a Sodná/Vývozní (Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p.o.)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je dodávka, montáž, umístění a případné odzkoušení nábytku a dalšího vybavení a zařízení dle kvalitativních a kvantitativních požadavků uvedených v této zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AUDY s.r.o. EXBYDO s.r.o.
2019-02-22   Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice... (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků spolu s odpovídajícím příslušenstvím, včetně: • jejich montáže, instalace a uvedení do provozu, včetně ověření jejich funkčnosti, • provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí, • ověření deklarovaných technických parametrů nabízených přístrojů dle technické specifikace, • instruktáž zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Amirex Medical, s.r.o. AUDY s.r.o.
2018-12-21   Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Rehabilitace III (Nemocnice s poliklinikou Karviná–Ráj, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nového (rok výroby 2017,2018), nepoužitého přístroje: Běžecký trenažér (1 ks) pro potřeby pracoviště zadavatele (pracoviště Orlová, Masarykova třída 900, 735 14 Orlová). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AUDY s.r.o.
2018-09-06   Sterilizační, dezinfekční a hygienické přístroje – drtička odpadu a svářečka obalů (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka drtičky hygienických nádob pro Onkologickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a svářečky sterilizačních obalů pro Oční kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Blíže viz zadávací podmínky. Veřejná zakázka je dělena na 2 části dle § 35 zákona a dodavatel může podat nabídku jednu nebo na obě jednotlivé části s tím, že každá část bude posuzována a hodnocena samostatně: 1. část VZ - Drtička hygienických nádob, 2. část VZ - Svářečka sterilizačních obalů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AUDY s.r.o.
2018-06-25   Zvýšení kvality vysoce specializované péče v onkogynekologii – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků přístrojového charakteru spolu s odpovídajícím příslušenstvím a nástrojů včetně:jejich montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti,provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí,ověření deklarovaných technických parametrů nabízených přístrojů dle technické specifikace, instruktáž zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AUDY s.r.o. Beringei s.r.o. BIONIK Stapro Group s.r.o. Chironax Estral, spol. s.r.o. Hospimed, spol. s.r.o. LaparoTech Instruments s.r.o. LaparoTech Instruments, s.r.o. LHL, s.r.o. Linet spol. s.r.o. Maquet Czech Republic s.r.o. Medisap, s.r.o. Meditrade spol. s.r.o. MeWAdia s.r.o. Olympus Czech Group s.r.o. POLYMED medical CZ, a.s. Promedica Praha Group, a.s
2018-03-28   Modernizace návazné péče – Klatovská nemocnice, a.s (Klatovská nemocnice, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů za účelem modernizace návazné péče v Klatovské nemocnici, a.s., a to dle specifikace a požadavků uvedených v zadávacích podmínkách. Zakázka je rozdělena na 76 částí dle jednotlivých specifických oblastí zdravotnické techniky. Bližší informace k předmětu veřejné zakázky a zadávacím podmínkám jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a v jejich přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Aspironix, s.r.o. AUDY s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. Becton Dickinson Czechia, s.r.o. Bio-rad spol. s r.o. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. BioVendor – Laboratorní medicína a.s. CHEIRÓN a.s. Comfes, spol. s r.o. Grifols s.r.o. HOSPIMED, spol. s r.o. Johnson & Johnson, s.r.o. Linet spol. s r.o. MADISSON, s.r.o. MediCom, a.s. Medisap, s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o. MR Diagnostic s.r.o. NIMOTECH, s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu POLYMED medical CZ, a.s. RADIOMETER s.r.o. S & T Plus s.r.o. SARSTEDT spol. s r.o. Siemens Healthcare, s.r.o. Sven BioLabs s.r.o. TestLine Clinical Diagnostics s.r.o. Trigon Plus s.r.o. Trigon Plus, s.r.o. Z Technik s.r.o.
2017-08-21   Obnova a modernizace přístrojového vybavení onkogynekologického centra FN Plzeň (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů a zařízení včetně montáže, uvedení dodaných zařízení do provozu, instalace a instruktáže obsluhy, s cílem vybavení jednotlivých pracovišť souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Audy s.r.o AUDY s.r.o. CHEIRÓN a.s. CHEIRÓN, a.s. Fresenius Kabi s.r.o. Johnson & Johnson, s.r.o. LaparoTech Instruments s.r.o. Linet spol. s r.o. Medtronic Czechia s.r.o. MeWAdia, s.r.o. NIMOTECH, s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu Petr Bílek - 3B instruments RADIX CZ s.r.o.
2017-08-07   Zvýšení kvality návazné péče – rehabilitace-fyzikální terapie (Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky terapeutického laseru, terapeutické plošiny pro posturální vyšetření a terapii, terapeutického lehátka, elektroléčebného přístroje, celotělové vany s vodní a vzduchovou masáží, přístroje pro funkční terapii ruky, 3D pulzní magnetoterapie, ramenní motodlahy, kombinovaného přístroje pro vertikalizaci, mobilizaci a proprioceptivní stimulaci, ergonomického multifunkčního křesla, přístroje pro funkční terapii horní končetiny, motomedu pro horní končetiny a motomedu pro … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AUDY s.r.o. BTL zdravotnická technika, a.s. Hospimed, spol. s.r.o. Kardio-Line spol. s.r.o. Proormedent s.r.o.
2017-06-28   Modernizace přístrojového vybavení Nemocnice Písek, a.s (Nemocnice Písek, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů. Veřejná zakázka je vyhlášená jako nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, která je rozdělená na dvacet (20) samostatných částí. Dodavatelé mohou svou nabídku předložit na libovolný počet částí předmětu veřejné zakázky. S ohledem na tuto skutečnost platí, že každá část předmětu veřejné zakázky bude hodnocena samostatně a tudíž bude na každou část předmětu veřejné zakázky uzavřena zadavatelem s vybraným dodavatelem samostatná kupní smlouva. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Audioscan, spol. s.r.o. AUDY s.r.o. bamed s.r.o. Dartin, spol. s.r.o. Hospimed, spol. s.r.o. Maquet Czech Rebublic s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o. POLYMED medical CZ, a.s. Saegeling Medizintechnik, s.r.o. Siemens Healthcare, s.r.o. Trigon Plus, s.r.o.
2017-01-25   „Lehátka, vozíky a fyzikální terapie“ (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění je dodávka Lehátek, vozíků a fyzikální terapie s příslušenstvím určených pro Kliniku léčebné rehabilitace (traumatologické buňky) FN Ostrava – se zárukou min. 24 měsíců, včetně dodávky, uvedení do provozu, instalace a bezplatného zaškolení personálu a to dle specifikace dané zadávací dokumentací a jejími částmi nebo přílohami, včetně poskytování pozáručních servisních služeb po dobu minimálně 5-ti let. Zakázka je rozdělená na 8 částí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AUDY s.r.o. HOSPIMED, spol. s r.o.
2015-06-19   FNUSA-ICRC – Přístroje pro rehabilitaci, cvičení a vertikalizaci 2 (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem jednotlivých částí této veřejné zakázky jsou dodávky přístrojů dle uvedené specifikace: — část 1. Bradlový chodník, — část 2. Nácviková deska pro ergoterapii, — část 3. Šlapadlo pro použití na lůžku, Šlapadlo pro použití na lůžku s elektrostimulací, Šlapadlo pro použití z židle nebo mechanického vozíku s elektrostimulací, Šlapadlo pro použití ze židle nebo mechanického vozíku, — část 4. Vertikalizační a pohybový rám k nácviku nezávislého stoje a chůze, — část 5. Kombinovaný přístroj pro … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AUDY s.r.o. Stargen EU s.r.o.
2015-05-19   „Modernizace prostor pro zkvalitnění péče o dlouhodobě nemocné v Bílovecké nemocnici, a.s.” (Bílovecká nemocnice, a.s.)
V souladu s ustanovením § 98 zákona je předmětná veřejná zakázka rozdělena na 10 částí, a to: — 1. část veřejné zakázky: „Modernizace prostor pro zkvalitnění péče o dlouhodobě nemocné v Bílovecké nemocnici, a.s. – zdravotnické přístroje”, — 2. část veřejné zakázky: „Modernizace prostor pro zkvalitnění péče o dlouhodobě nemocné v Bílovecké nemocnici, a.s. – vany a vířivky”, — 3. část veřejné zakázky: „Modernizace prostor pro zkvalitnění péče o dlouhodobě nemocné v Bílovecké nemocnici, a.s. – rehabilitace … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AUDY s.r.o. BTL zdravotnická technika, a.s. Erilens s.r.o. Hospimed spol. s r.o.
2015-03-25   Vytvoření modelu individualizované komplexní rehabilitace pro následnou lůžkovou péči a jeho realizace v rámci... (Thomayerova nemocnice)
Předmětem veřejné zakázky je nákup přístrojového vybavení a elektricky polohovatelných lůžek, které budou využity k nastavení standardu rehabilitační péče v TN a k vytvoření metodiky pro nastavení a realizaci individuálního RHB programu jednotlivých pacientů či pacientských skupin, provádění rehabilitace dle stanoveného programu a celkovému vyhodnocení programu pro jednotlivé pacienty, jejich skupiny i vzniklé metodiky jako celku. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AUDY s.r.o. PROMA REHA s.r.o. Stargen EU s.r.o.