Dodavatel: Electric Medical Service, s.r.o.

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Electric Medical Service, s.r.o.

2023-10-31   Mobilní ultrazvuk (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 kusu mobilního ultrazvukového přístroje včetně příslušenství, pro II. chirurgickou kliniku cévně-transplantační, Fakultní nemocnice Olomouc včetně zajištění záručního a pozáručního servisu, a provedení zaškolení personálu FN Olomouc. Zadavatel požaduje záruku minimálně 24 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o.
2023-10-16   Dodávka 3 ks High-end echokardiografů (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks High-end echokardiografů se třemi TTE sondami a jednou 4D TEE sondou a zajištění záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o.
2023-10-13   Ultrazvukové přístroje (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je dodávka ultrazvukových diagnostických přístrojů včetně příslušenství pro Kliniku infekčních chorob zadavatele Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o.
2023-10-09   Celotělový kostní denzitometr s příslušenstvím (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 systému celotělového kostního denzitometru s příslušenstvím (dále jen „ZT“) a poskytování záručních a následně pozáručních servisních služeb, včetně náhradních dílů i vakuových prvků a provádění zkoušek dlouhodobé stability, po dobu 5 let (tzv. "full servis"). ZT je určena pro Ústav radiodiagnostický FN Ostrava. Bližší informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci (dále jen "ZD"). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o.
2023-10-05   Ultrazvuky (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka ultrazvuků včetně příslušenství pro oddělení Krajské nemocnice T. Bati, a. s., jejich montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AURA Medical s.r.o. Electric Medical Service, s.r.o. MEDKONSULT, s. r. o. NIMOTECH, s.r.o. SNT Plus s.r.o. Viamed s.r.o.
2023-10-02   Denzitometr kostní (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Dodávka nového zdravotnického prostředku (ZP) – Denzitometr kostní 1 ks (blíže viz ZD) Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o.
2023-09-29   Mobilní echokardiografický přístroj pro bed-side vyšetření se sondami (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks mobilních echokardiografů pro bed-side vyšetření: - dodávka 1 ks echokardiografu bed-side s 2D TTE sondou, lineární sondou, s podporou 4D TEE a podporou ICE - dodávka 1 ks echokardiografu bed-side s 2D TTE sondou, jícnovou sondou a podporou 4D TEE. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o.
2023-09-18   Ultrazvukové přístroje (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je: - dodávka 3 ks ultrazvukových přístrojů včetně příslušenství (dále také „Zboží“) pro Dětskou oční kliniku (DOK) a Pediatrickou kliniku (PeK), Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště Dětská nemocnice, Černopolní 9, 613 00 Brno; Urologickou kliniku (UK), Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno. - poskytování pozáručních servisních služeb k přístrojům na základě servisní smlouvy uzavřené na dobu životnosti přístrojů, tj. min. 10 let Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o.
2023-09-04   FN Hradec Králové – Ultrazvukové diagnostické přístroje 3 včetně zajištění pozáručních činností (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks UZ diagnostického přístroje určeného pro použití na I. interní kardioangiologické klinice, zajištění záručního full servisu a pozáručního servisu dodaného zboží, a to na dobu neurčitou. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o.
2023-09-04   Ultrazvukové systémy II (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace do určených místností a uvedení do provozu 1 kusu UZV včetně příslušenství pro Oddělení rehabilitace a 1 ks kardiologické sondy pro II. interní kliniku včetně příslušenství. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o. NIMOTECH, s.r.o.
2023-07-26   Ultrazvukové přístroje (Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace)
Předmětem plnění je dodávka 17 kusů nových diagnostických ultrazvukových přístrojů včetně sond. Součástí plnění je též doprava, instalace, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a bezplatný záruční servis. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. Electric Medical Service, s.r.o. NIMOTECH, s.r.o. SNT Plus s.r.o. Z Technik s.r.o.
2023-07-21   Ultrazvukový přístroj High-end tř. pro GPK-UVZ diagnostika (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
• Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka 1 ks ultrazvukového přístroje pro Gynekologicko-porodnickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. • Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o.
2023-07-21   Dodávka ultrazvukových přístrojů pro Nemocnici Nymburk s.r.o (Nemocnice Nymburk s.r.o.)
Veřejná zakázka spočívá v dodávce zdravotnických prostředků uvedených v bodě 4.3 zadávací dokumentace. Předpokládaná hodnota zakázky zahrnuje náklady na záruční i pozáruční servis, jehož poskytování je taktéž předmětem této veřejné zakázky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o.
2023-06-28   „Stavební úpravy ARO Nemocnice Kyjov – dodávka ultrazvukového přístroje" (Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1ks diagnostického UZV přístroje pro kardiologické vyšetření a pro vyšetření orgánů dutiny břišní včetně sond dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této ZD v rámci projektu s názvem “Stavební úpravy ARO Nemocnice Kyjov“, a to včetně doručení do místa plnění, instalace a zprovoznění nových přístrojů. Podrobný a přesný popis předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v přílohách ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o.
2023-06-27   ÚVN – VoFN Praha – Zdravotnická technika – nákup (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha včetně kompletní instalace dodávaného zařízení, jakož i uvedení zařízení do provozu. Zařízení musí být nové, nerepasované, nepoužité, nesmí být staršího data výroby než 12 měsíců před jeho dodáním a musí splňovat veškeré technické parametry tak, jak jsou detailně vymezeny v zadávací dokumentaci, resp. dílčích zadávacích dokumentacích pro každou část VZ, jejichž … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Canberra-Packard, s.r.o. CHEIRÓN a.s. DENTMEDIA Praha s.r.o. Electric Medical Service, s.r.o. Fonika Medical s.r.o. Getinge Czech Republic, s.r.o. Ing. Aleš Závorka MIELE,spol. s r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. RQL s.r.o. T E C H S A N spol. s r.o. VF, a.s.
2023-06-27   Nemocnice Havlíčkův Brod, přístrojové vybavení č. V (Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace a zprovoznění zdravotnických přístrojů jejichž popis a specifikace jsou uvedeny v jednotlivých částech veřejné zakázky. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na kteroukoli jednu část, více částí nebo na každou část veřejné zakázky, a to vždy samostatně na každou část. Informace o předmětu každé jednotlivé části, podmínkách účasti a podání nabídky na jednotlivé části jsou uvedeny ve společné Zadávací dokumentaci přičemž její přílohy jsou pro každou … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AURA Medical s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. Electric Medical Service, s.r.o. Exray s.r.o. Medinet s.r.o. medisap,s.r.o. MEDKONSULT, s. r. o. POLYMED medical CZ, a.s. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. RADIX CZ s.r.o.
2023-06-26   Servis UZ přístrojů výrobce GE Healthcare (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování servisní činnosti pro ultrazvukové přístroje výrobce GE Healthcare používané na pracovištích FN Olomouc. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o.
2023-06-15   RTG přístroj s C ramenem (Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvést do provozu požadovaný zdravotnický prostředek v sídle zadavatele, a následný full servis (komplexní servis) po dobu 8 let ode dne uplynutí záruky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o.
2023-06-15   Ultrazvukový přístroj pro KARIM (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je dodávka ultrazvukového přístroje včetně příslušenství pro Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny zadavatele Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o.
2023-06-12   Ultrazvuky II (Nemocnice Šumperk a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkem 4 ks ultrazvukových přístrojů, a to:  Ultrazvuk se 3 sondami pro radiologii (1 ks)  Ultrazvuk s 5 sondami pro GYN-POR (1 ks)  Ultrazvuk bezdrátový pro internu (1 ks) a pro GYN-POR (1 ks) s příslušenstvím pro potřeby příslušných oddělení Nemocnice Šumperk a.s., a to dle podrobné specifikace předmětu plnění obsažené v příloze č. 4 ZD – Technická specifikace (technická specifikace je obsažena na celkem 3 samostatných listech dokumentu ve formátu excel) a za … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o.
2023-06-02   Dodávka ultrazvukových přístrojů pro kardiologii včetně pozáručního servisu, REACT 99 (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů, záruční servis včetně uzavření servisní smlouvy pro zajištění pozáručních servisních služeb. Nabízené přístroje musí splňovat minimální technické parametry uvedené v Technické specifikaci, příloha č. 2 Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka není rozdělena na části. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o.
2023-05-29   Rozvoj a modernizace Městské nemocnice Čáslav (REACT EU 98) - 2. Etapa (Městská nemocnice Čáslav)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení pro Městskou nemocnici Čáslav, blíže viz zadávací podmínky a specifikace předmětu plnění zvláště pro každou dílčí část ZŘ. Přístrojové vybavení je pořizováno v rámci 98. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu z projektu Rozvoj a modernizace Městské nemocnice Čáslav. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a je plně v souladu se specifickým cílem 6.1 REACT-EU. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. Arthrex s.r.o. AutoCont a.s. B. Braun Medical s.r.o. CHEIRÓN a.s. Electric Medical Service, s.r.o. Evident Europe GmbH - odštěpný závod Getinge Czech Republic, s.r.o. Inova Surgical s.r.o. Johnson & Johnson, s.r.o. L I N E T spol. s r.o. MARKUL CONTROLS s.r.o. Medinet s.r.o. MGVIVA a.s. Petr Furka ROCHE s.r.o. Zekatel, spol. s r.o.
2023-05-26   Ultrazvukové systémy (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 ks přístroje pro peroperační měření průtoku TTFM metodou pro II. Chirurgickou kliniku, 1 ks mobilního ultrazvukového přístroje pro Centrální operační sály, včetně připojení do PACS FN Olomouc, 2 ks ultrazvukových přístrojů pro III. Interní kliniku, 1 ks mobilního ultrazvukového přístroje pro Ortopedickou kliniku, včetně připojení do PACS FN Olomouc, 2 kusů ultrazvukových systémů včetně příslušenství pro PORGYN, včetně připojení do … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o. Meditrade spol. s r. o. MEDKONSULT, s. r. o. NIMOTECH, s.r.o.
2023-05-15   Dodávka ultrazvukových přístrojů včetně pozáručního servisu, REACT 98 (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů, záruční servis včetně uzavření servisní smlouvy pro zajištění pozáručních servisních služeb. Nabízené přístroje musí splňovat minimální technické parametry uvedené v Technické specifikaci, příloha č. 2 Zadávací dokumentace. Předmět plnění veřejné zakázky je rozdělen na 3 části: 1. část - Ultrazvuky diagnostické pro radiologii 2. část - Ultrazvuky diagnostické pro gynekologii a radiologii 3. část - Ultrazvuk nejvyšší kategorie Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o. NIMOTECH, s.r.o. SNT Plus s.r.o.
2023-05-09   UZV přístroje (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání UZV přístrojů. Součástí dodávky přístrojů je i kompletní instalace, montáž a uvedení do provozu včetně instruktáže. Veřejná zakázka (VZ) je rozdělená na 4 samostatné části. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. SNT Plus s.r.o.
2023-05-09   Dodávka ultrazvukových přístrojů pro různá oddělení včetně pozáručního servisu (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů (ultrazvukových přístrojů vč. příslušenství), záruční servis včetně uzavření servisní smlouvy pro zajištění pozáručních servisních služeb. Nabízené přístroje musí splňovat minimální technické parametry uvedené v Technické specifikaci, příloha č. 2 Zadávací dokumentace. Předmět plnění veřejné zakázky je rozdělen na 2 části: 1. část – Dodávka ultrazvukových přístrojů pro chirurgii, internu a neurologii 2. část – Dodávka UZV přístroje pro ORL ambulanci Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o. NIMOTECH, s.r.o.
2023-04-28   Oblastní nemocnice Trutnov a.s. – pořízení majetku V (Oblastní nemocnice Trutnov a.s.)
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky, dělenou na sedm částí, zadávanou dle zákona, v souladu s § 56 zákona v otevřeném řízení a v souladu s pravidly Integrovaného regionálního operačního programu, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, v aktuálně platném znění Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o. JK - Trading spol. s r.o. L I N E T spol. s r.o. MZ Liberec, a.s.
2023-04-17   UZV přístroje střední úrovně s možností intrakardiálního vyšetření, transtorakální i jícnové echokardiografie (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových 2 systémů - UZV přístrojů s příslušenstvím střední úrovně s možností intrakardiálního vyšetření, transtorakální i jícnové echokardiografie, včetně poskytování záručních a pozáručních servisních služeb bez náhradních dílů po dobu 5 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o.
2023-04-11   UZ přístroj - chirurgická JIP (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodání zdravotnické techniky a vybavení pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci. Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka 1 ks nového nepoužívaného UZ přístroje - chirurgická JIP včetně příslušenství. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o.
2023-04-11   Zdravotnické přístroje do Pavilonu Péče o rodinu (Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických prostředků (přístrojů, jejich součástí a příslušenství, výrobků, nástrojů atd.), jejich instalace a zprovoznění, zaškolení jejich obsluhy a a provádění jejich záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EDOMED a.s. Electric Medical Service, s.r.o. L I N E T spol. s r.o. Mediset-Chironax s.r.o. MEDKONSULT, s. r. o. NIMOTECH, s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. SNT Plus s.r.o. TSE spol. s r.o.
2023-04-06   Modernizace a dovybavení návazných pracovišť urgentního příjmu PRIVAMED a.s. - část 8 - ultrazvukové přístroje a... (PRIVAMED a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových, nepoužitých, nerepasovaných přístrojů: 1. Ultrazvukový přístroj vyšší třídy s jícnovou sondou pro oddělení JIP, 1 ks; Ultrazvukový přístroj vyšší třídy - Urgentní příjem, interní ambulance, 1 ks; 2. Ultrazvukový přístroj mobilní vč. vozíku - Interní odd., 1 ks; 3. Digitální mobilní (pojízdný) RTG přístroj - JIP, Interní odd., 1 ks; to vše v rozsahu a souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o. Exray s.r.o. SNT Plus s.r.o.
2023-04-04   Ultrazvukové přístroje (Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka ultrazvukových přístrojů včetně pozáručního servisu pro Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AURA Medical s.r.o. Electric Medical Service, s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. SNT Plus s.r.o.
2023-03-16   Diagnostické ultrazvukové přístroje (Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu požadovaného zdravotnického prostředku v sídle zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena na 8 samostatných části ve smyslu § 35 a § 101 ZZVZ. Účastníci jsou oprávnění podat nabídku na každou část veřejné zakázky zvlášť, případně na jejich libovolné kombinace, nebo na všechny části veřejné zakázky Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o. NIMOTECH, s.r.o.
2023-03-10   Bezdrátové ultrazvuky (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu celkem 2 kusů ultrazvukových přístrojů s příslušenstvím, včetně zajištění záručního a pozáručního servisu, a provedení zaškolení personálu Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy Fakultní nemocnice Olomouc. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o.
2023-03-06   UZ přístroj - interní oddělení (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodání zdravotnické techniky a vybavení pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci. Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka 1 ks nového nepoužívaného UZ přístroje - interní oddělení včetně příslušenství. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o.
2023-02-23   Přístroje RTG analogové pojízdné a přístroje RTG pojízdné s C ramenem (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks přístrojů RTG analogových pojízdných včetně systému pro přímou digitalizaci RTG obrazu s detektorem pro snímkování na lůžku (Část 1) pro Kliniku zobrazovacích metod a 2 ks přístrojů pojízdných RTG s C ramenem (Část 2) pro operační výkony na Urologickém oddělení a Centrálních operačních sálech. Součástí dodávky přístroje je i kompletní instalace, montáž a uvedení do provozu včetně instruktáže, provedení přejímací zkoušky včetně měření neužitečného … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o.
2023-02-14   Ultrazvukové přístroje pro gynekologii (Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka zdravotnických prostředku_ 2 ks gynekologických ultrazvukových přístrojů, a to: 1 ks stacionárního ultrazvukového přístroje pro použití v gynekologické ambulanci zadavatele a 1 ks transportního ultrazvukového přístroje pro použití na lůžkovém gynekologicko-porodnickém oddělení zadavatele.Součástí předmětu plnění je doprava do sídla zadavatele, montáž - uvedení do provozu a provedení potřebných zkoušek k uvedení do provozu dle … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o.
2023-02-14   Ultrazvukový přístroj pro oddělení ARO (Fakultní nemocnice Bulovka)
Předmětem plnění veřejné zakázky je 1 ks ultrazvukového přístroje nejvyšší třídy včetně příslušenství pro oddělení anesteziologicko-resuscitační oddělení dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o.
2023-02-07   UZ přístroj - ARO (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je dodání zdravotnické techniky a vybavení pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci. Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka 1 ks nového nepoužívaného UZ přístroje - ARO včetně příslušenství. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o.
2023-01-13   Ultrazvuky střední třídy II (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je dodávka ultrazvuků střední třídy včetně příslušenství pro různá pracoviště zadavatele Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o.
2023-01-12   Echokardiografický systém (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do 1ks echokardiografického systému pro I. Interní kliniku včetně příslušenství Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o.
2022-12-29   Modernizace vybavení Nemocnice Tábor, a.s. - DIAGNOSTICKÉ ULTRAZVUKY (Nemocnice Tábor, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky „Modernizace vybavení Nemocnice Tábor, a.s. - DIAGNOSTICKÉ ULTRAZVUKY“ je pořízení přístrojového vybavení s rokem výroby ne starším než 2021 pro Nemocnici Tábor, a.s., definovaného v zadávací dokumentaci . Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o. NIMOTECH, s.r.o.
2022-12-09   Ultrazvukové přístroje pro cévní chirurgii (Nemocnice Na Homolce)
Dodávka a instalace dvou ks ultrazvukových přístrojů pro oddělení cévní chirurgie a zabezpečení jejich záručního a pozáručního servisu po dobou jejich osmileté předpokládané životnosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o.
2022-12-08   UZV přístroje (Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace)
Veřejná zakázka je rozdělena na šest dílčích částí, jejichž předmětem jsou dodávky ultrazvukových přístrojů. Více je uvedeno v jednotlivých částech. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o.
2022-11-28   Ultrazvuky diagnostické (Oblastní nemocnice Jičín a.s.)
Předmětem části 1 této zakázky je dodávka nových přístrojů - 1ks ultrazvuku diagnostického pro Chirurgii + 1ks ultrazvuku diagnostického pro COS + 1ks ultrazvuku diagnostického pro ARO do Oblastní nemocnice Jičín a.s. Předmětem části 2 této zakázky je dodávka nových přístrojů - 1ks ultrazvuku diagnostického pro Porodnici + 1ks ultrazvuku diagnostického pro odd. RDG do Oblastní nemocnice Jičín a.s. Předmětem části 3 této zakázky je dodávka nových přístrojů - 1ks ultrazvuku diagnostického pro Interní … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AURA Medical s.r.o. Electric Medical Service, s.r.o. S & T Plus s.r.o.
2022-11-25   RTG C-rameno (Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka zdravotnického prostředku - 1 ks RTG C-ramena pro použití na centrálních operačních sálech zadavatele. Součástí předmětu plnění doprava do sídla zadavatele, montáž - uvedení do provozu a provedení potřebných zkoušek k uvedení do provozu dle platné legislativy, instruktáž obsluhy v souladu s platnou legislativou - min. rozsah 1 pracovní den. Součástí předmětu je i demontáž, odvoz a ekologická likvidace stávajícího zařízení dle … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o.
2022-11-24   Dodávka sonografické techniky 2022 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové (nikoliv repasované) sonografické techniky (přístroje, sondy, příslušenství apod.) dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci pro vybraná zdravotnická pracoviště Fakultní nemocnice Plzeň (FN Plzeň), včetně následného provádění BTK a dalších opakovaných servisních činností po záruční době po dobu předpokládané životnosti přístroje (8 let). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o. MEDKONSULT, s. r. o. NIMOTECH, s.r.o.