Dodavatel: Johnson & Johnson, s.r.o.

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Johnson & Johnson, s.r.o.

2023-09-13   DODÁVKY - UMĚLÉ TĚLNÍ NÁHRADY PRO NEUROCHIRURGII (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakující se dodávky zdravotnických prostředků – umělých tělních náhrad potřebné k léčbě pacientů na oddělení Neurochirurgie, zřízení konsignačního skladu zboží dodavatele u zadavatele, zaškolení a průběžné školení zaměstnanců, technická podpora, výpůjčka instrumentária. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena do 9 částí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Johnson & Johnson, s.r.o.
2023-09-05   Rozšíření vrtacích systémů na centrálních operačních sálech (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vrtacích systémů pro centrální operační sály Pardubické nemocnice. Veřejná zakázka je rozdělená na 4 části. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Johnson & Johnson, s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o. RADIX CZ s.r.o. Zimmer Czech, s.r.o.
2023-08-31   Vrtací systémy (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění pro obě část VZ je dodávka nových souborů zdravotnické technologie a poskytování záručních servisních služeb a pozáručních servisních služeb po dobu 5 let. více viz. ZD Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Johnson & Johnson, s.r.o.
2023-08-21   Obnova přístrojového vybavení pracovišť urgentní péče Mulačovy nemocnice – část 12 - traumatologické modulární... (Mulačova nemocnice s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nového, nepoužitého, nerepasovaného zboží: Traumatologická akuvrtačka modulární vč.nástavců (vrtací/pilový/frézovací systém) o výkonu min. 160W, 1 ks; Traumatologická miniakuvrtačka modulární vč.nástavců (vrtací/pilový/frézovací systém) o výkonu min.100W, 1 ks; pro nemocnici zadavatele to vše v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Johnson & Johnson, s.r.o.
2023-08-21   Katry a staplery (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek spotřebního zdravotnického materiálu katrů a staplerů a bezplatná výpůjčka univerzální opakovaně použitelné rukojeťi s elektrickým pohonem pro staplery a katry (2 ks). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Johnson & Johnson, s.r.o.
2023-08-09   FN Hradec Králové – dodávka 3D elektroanatomického mapovacího systému včetně zajištění jeho pozáručního servisu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky je obnova stávajícího elektroanatomického mapovacího systému Carto 3D novou unikátní pokročilou grafickou technologii využívající elektromagnetické a elektrické pole k vytváření 3D map srdečních oddílů v reálném čase. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je také zajištění dodávek unikátního spotřebního materiálu a provádění pozáručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Johnson & Johnson, s.r.o.
2023-07-21   Zdravotnické přístroje pro Stodskou nemocnici, a.s. - Ostatní technika III - 2. vyhlášení (Stodská nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů pro zadavatele. Předmětem části 1 je dodávka 4 ks transportního lůžka stretcher. Předmětem části 2 je dodávka 1 sady na frézování dlouhých kostí. Předmětem části 3 je dodávka 1 sady nástrojů na extrakci šroubů 3.5 – 7.3 mm. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Johnson & Johnson, s.r.o. L I N E T spol. s r.o.
2023-07-20   Spotřební materiál pro mapovací 3D systém, typ: Carto ®3 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu dle kódů VZP k přístrojovému vybavení kardiologického pracoviště (v majetku FN Plzeň) včetně poskytnutí veškerého souvisejícího příslušenství. Podrobná specifikace materiálu vycházející z doporučení výrobce (návodů obsluze dodaných výrobcem) je uvedena v zadávací dokumentaci. Jako součást dodávek spotřebního materiálu požaduje zadavatel bezplatné poskytnutí trvale umístěného souvisejícího přístrojového vybavení (radiofrekvenční ablační generátor) … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Johnson & Johnson, s.r.o.
2023-06-20   Elektroanatomický mapovací systém včetně příslušenství a generátor ablace včetně příslušenství pro arytmologický sál č. 1 (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového 1 ks elektroanatomického mapovacího systému včetně příslušenství a 1 ks generátoru ablace včetně příslušenství, poskytování záručních a pozáručních servisních služeb vč. ND po dobu 5 let. Součástí předmětu plnění dále jsou průběžné dodávky spotřebního zdravotnického materiálu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Johnson & Johnson, s.r.o.
2023-06-06   Páteřní implantáty (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek páteřních implantátů pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ADYTON s.r.o., (angl. Ltd, něm. GmbH,... B. Braun Medical s.r.o. Best Medical s.r.o. BoneCare s.r.o. INSPINE MEDICAL s.r.o. Johnson & Johnson, s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o. ProMedicus s.r.o.
2023-05-29   Rozvoj a modernizace Městské nemocnice Čáslav (REACT EU 98) - 2. Etapa (Městská nemocnice Čáslav)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení pro Městskou nemocnici Čáslav, blíže viz zadávací podmínky a specifikace předmětu plnění zvláště pro každou dílčí část ZŘ. Přístrojové vybavení je pořizováno v rámci 98. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu z projektu Rozvoj a modernizace Městské nemocnice Čáslav. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a je plně v souladu se specifickým cílem 6.1 REACT-EU. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. Arthrex s.r.o. AutoCont a.s. B. Braun Medical s.r.o. CHEIRÓN a.s. Electric Medical Service, s.r.o. Evident Europe GmbH - odštěpný závod Getinge Czech Republic, s.r.o. Inova Surgical s.r.o. Johnson & Johnson, s.r.o. L I N E T spol. s r.o. MARKUL CONTROLS s.r.o. Medinet s.r.o. MGVIVA a.s. Petr Furka ROCHE s.r.o. Zekatel, spol. s r.o.
2023-05-26   FN Motol - Zavaděče pro elektrofyziologické katétry (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky zavaděčů určených k zavádění kardiovaskulárních katétrů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Johnson & Johnson, s.r.o.
2023-05-24   Artroskopická sestava s příslušenstvím (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka Artroskopické sestavy s příslušenstvím (část 1: optická část a shaver, část 2: spotřební materiál k duální pumpě a bipolárnímu přístroji pro odstraňování měkkých tkání artroskopicky v návaznosti na smlouvu o výpůjčce na oba typy přístrojů) pro I.ORTK a 1 ks bipolárního přístroje pro odstraňování měkkých tkání artroskopicky pro I.CHK. Součástí dodávky je i kompletní instalace, montáž a uvedení do provozu včetně instruktáže. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Johnson & Johnson, s.r.o. RADIX CZ s.r.o.
2023-04-13   Elektrofyziologické katétry 2023 (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky elektrofyziologických katétrů pro potřeby Fakultní nemocnice Hradec Králové na období 4 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Asantela s.r.o. Cardiomedical, s.r.o. CARDION s.r.o. Johnson & Johnson, s.r.o.
2023-03-24   Spotřební materiál k Artroskopické věži včetně její výpůjčky (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu pro operační výkony v rámci diagnostiky a léčby, kdy ze dvou bodových stupů pod kontrolou kamery lékař provádí ošetření různých typů poškození kloubů. Součástí předmětu plnění je výpůjčka artroskopické věže. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Johnson & Johnson, s.r.o.
2023-03-23   Pořízení vybavení pro nemocnici Rychnov nad Kněžnou I (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na 5 částí, je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů a zařízení s cílem vybavení (modernizace a obnovy) pracoviště nemocnice Oblastní nemocnice Náchod a.s. souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fénix Brno, spol. s r.o. Johnson & Johnson, s.r.o. L I N E T spol. s r.o. Medesa s.r.o.
2023-03-22   Dodávky SZM - Dodávky Elektrofyziologie VI. ablačních katetrů pro 3D mapování a ablaci s aktivním navigačním senzorem (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu (SZM) v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích v platném znění (dále jen „Zákon o zdravotnických prostředcích“), a to ablačních katetrů vč. příslušenství sloužících k mapování srdečních arytmií, potřebných k léčbě pacientů s poruchami srdečního rytmu na pracovišti zadavatele (dále jen „Zdravotnické prostředky“ nebo též „Zdravotnický materiál“). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Johnson & Johnson, s.r.o.
2023-03-10   Kotvičky k ASK operacím - rekonstrukce ramene (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu pro operační výkony v rámci diagnostiky a léčby, kdy ze dvou bodových vstupů pod kontrolou kamery lékař provádí ošetření různých typů poškození ramene. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Johnson & Johnson, s.r.o.
2023-02-13   Nástroje pro operační sály (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových nástrojů pro operační sály. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ASANUS CZ s.r.o. CMI s.r.o. Johnson & Johnson, s.r.o. MGVIVA a.s. ONE Vision s.r.o.
2023-01-26   Průběžné dodávky endostaplerů (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky speciálního zdravotnického materiálu a to konkrétně endostaplerů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Johnson & Johnson, s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2022-12-16   Materiál spotřební k harmonickému skalpelu (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu k harmonickému skalpelu na konsignační sklad Centrálních operačních sálů Fakultní nemocnice Olomouc (položky číslo P1 - P10, P13 - P15) a na sklad zdravotnických prostředků (položky číslo P11 a P12) Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Johnson & Johnson, s.r.o.
2022-11-25   Spinální implantáty (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spinálních implantátů a současné výpůjčky instrumentária daných systémů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BoneCare s.r.o. Johnson & Johnson, s.r.o. SpineMedical s.r.o.
2022-11-02   Přístroje pro endoskopii operačních sálů (Oblastní nemocnice Jičín a.s.)
Předmětem části 1 této zakázky je dodávka nového přístroje - 1ks generátoru elektrochirurgického do Oblastní nemocnice Jičín a.s. Předmětem části 2 této zakázky je dodávka nového přístroje - 1ks cystoskopu flexibilního a 1ks cystoskopu rigidního do Oblastní nemocnice Jičín a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Johnson & Johnson, s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
2022-10-25   Dodávky SZM - Dodávky Elektrofyziologie V (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu (SZM) v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích v platném znění (dále jen „Zákon o zdravotnických prostředcích“), a to katetrů ablačních a řiditelných dekapolárních vč. příslušenství sloužících k mapování srdečních arytmií, potřebných k léčbě pacientů s poruchami srdečního rytmu na pracovišti zadavatele (dále jen „Zdravotnické prostředky“ nebo též „Zdravotnický materiál“). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Johnson & Johnson, s.r.o. MEDEON s.r.o.
2022-10-17   DODÁVKA ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ PRO NEUROCHIRURGII (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky speciálního zdravotnického materiálu, a to konkrétně materiál potřebný k léčbě pacientů na oddělení Neurochirurgie. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Johnson & Johnson, s.r.o. Vexim s.r.o.
2022-10-06   Dodávky SZM - Elektrofyziologie (Nemocnice České Budějovice, a.s.)
Předmětem plnění této zakázky je dodávka ablačních a diagnostických katétrů, zavaděčů a transseptálních jehel potřebných k léčbě pacientů v kardiocentru. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Asantela s.r.o. Cardiomedical, s.r.o. CARDION s.r.o. Johnson & Johnson, s.r.o. MEDEON s.r.o.
2022-08-26   FN Motol - Lineární katry - 2x3 řady střídavě uspořádaných svorek (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky lineárních katrů - 2x3 řady střídavě uspořádaných svorek sloužících k separaci tkání proříznutím za současného hermetického prošití obou konců oddělených tkání a jsou vybaveny integrálním nožem. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Johnson & Johnson, s.r.o.
2022-08-25   Modernizace pracovišť v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj - Operativa II (Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových (rok výroby 2020,2021,2022), nepoužitých přístrojů: Sterilizátor (1ks), Operační stůl traumatologický (1ks), Elektrokoagulace a odsávačka kouře (2+2 ks), Mrazák na kosti (1ks), Vrtačka chirurgie (3ks). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Chironax Frýdek - Místek s.r.o. Johnson & Johnson, s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2022-08-18   Upgrade Carto 3 (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka hardware (HW), software (SW) a realizace dalších činností dodavatele nezbytných pro provedení upgrade Carto 3 na oddělení kardiologie dle podrobné specifikace předmětu plnění obsažené v příloze č. 4 ZD - technická specifikace a v příloze č. 5 ZD - návrh kupní smlouvy. Požadovaný upgrade se týká následujícího přístroje zadavatele: - Carto 3, v.č. 34588, rok výroby 2018. Předmětem zakázky je rovněž: • doprava a instalace v místě plnění • pojištění spojené s dodávkou … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Johnson & Johnson, s.r.o.
2022-08-16   SZM pro oddělení RDG III (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek SZM pro oddělení RDG pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A care a.s. Becton Dickinson Czechia, s.r.o. INLAB s.r.o. Johnson & Johnson, s.r.o.
2022-08-08   Dodávky spinálních implantátů a instrumentaria, vč. zápůjčky navigačního systému pro Neurochirurgické oddělení... (Nemocnice České Budějovice, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou opakující se dodávky spotřebního materiálu tj: Navigované implantáty a instrumentárium a Nenavigované implantáty a instrumentárium pro spondylochirurgické výkony pro Nemocnici České Budějovice, a.s. a to dle specifikace a požadavků zadavatele. Předmětem plnění veřejné zakázky je rovněž uzavření smlouvy o výpůjčce, jejíž předmětem je bezplatná výpůjčka níže specifikovaného navigačního systému. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Johnson & Johnson, s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2022-06-16   ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. - OPERAČNÍ TECHNIKA (Domažlická nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka operační techniky pro zadavatele. V Části 1 budou dodány 4 ks operačních stolů, v Části 2 budou dodány 4 ks operačních stropních svítidel, v Části 3 bude dodán 1 ks chirurgického ultrazvukového generátoru pro současné řezání a koagulaci, v Části 4 bude dodán 1 ks akumulátorové vrtačky, v Části 5 bude dodán 1 ks kauteru, v Části 6 budou dodány 3 ks pojízdné stojany laparoskopické věže, v Části 7 bude dodán 1 ks přídavného monitoru na COS a v Části 8 bude dodáno 66 … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fénix Brno, spol. s r.o. Hoyer Praha s.r.o. Hypokramed s.r.o. Johnson & Johnson, s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
2022-06-16   Chirurgický šicí materiál (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky chirurgického šicího materiálu po dobu 2 let. Specifikace jednotlivých položek je uvedena v příloze ZD, Rozdělení šicího materiálu a příloze ZD, Technické požadavky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ALINEX - Kácovská, s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. Chirana T. Injecta, s.r.o. Johnson & Johnson, s.r.o. Mediservis s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2022-06-14   Osteosyntetický materiál pro TRAU pracoviště COS (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky osteosyntetického materiálu na konsignační sklad Traumatologické kliniky a na Sklad zdravotnického materiálu Fakultní nemocnice Olomouc Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Johnson & Johnson, s.r.o.
2022-06-06   Klipy a aplikátory klipů (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky ligračních klipů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Johnson & Johnson, s.r.o. Teleflex Medical s.r.o.
2022-05-17   FN Motol - Lineární katry (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky lineárních katrů, což jsou jednorázové sterilní chirurgické nástroje sloužící k separaci tkání proříznutím za současného hermetického prošití obou konců oddělených tkání a jsou vybaveny integrálním nožem. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Johnson & Johnson, s.r.o.
2022-05-04   „Dodávka vrtacích souprav a pily včetně pozáručního servisu a spotřebního materiálu“ (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických prostředků včetně příslušenství, záruční servis včetně uzavření servisní smlouvy pro zajištění pozáručního servisu a u 1. části veřejné zakázky také uzavření smlouvy na průběžné dodávky spotřebního materiálu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: bamed s.r.o. CARDION s.r.o. Johnson & Johnson, s.r.o.
2022-04-19   Neurointervence III (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek neurointervencí III pro Nemocnici Na Homolce. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A care a.s. BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o. COROLINE a.s. EspoMed spol. s r.o. Johnson & Johnson, s.r.o. Stimcare s.r.o.
2022-03-25   Vrtačky chirurgické (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky vzduchových chirurgických vrtaček s příslušenstvím a akumulátorových chirurgických vrtaček s příslušenstvím na malé kosti. Součástí dodávky přístrojů je i kompletní instalace, montáž a uvedení do provozu včetně instruktáže pro I. ortopedickou kliniku. Veřejná zakázka (VZ) je rozdělená na 2 samostatné části: Část 1 VZ - Vzduchové a bateriové chirurgické vrtačky Část 2 VZ - Bateriové chirurgické vrtačky Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Johnson & Johnson, s.r.o. RADIX CZ s.r.o.
2022-03-23   ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO ROKYCANSKOU NEMOCNICI A.S. - OPERAČNÍ SÁLY (Rokycanská nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů - operační sály pro zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 2T engineering s.r.o. Hoyer Praha s.r.o. Johnson & Johnson, s.r.o. Mediset-Chironax s.r.o.
2022-01-31   Vrtací a pilové soupravy (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 2 ks vrtacích akumulátorových souprav určených ke středním výkonům a 2 ks modulárních bateriových souprav určených k menším výkonům v ortopedii včetně příslušenství, pro kliniku Ortopedie FN Olomouc. Dále 2 ks vzduchem poháněných vrtacích jednotek včetně příslušenství pro Centrální operační sály FN Olomouc a 2ks ultrazvukové (piezochirurgické) pily včetně příslušenství pro Kliniku ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Olomouc. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Johnson & Johnson, s.r.o. Mectron.cz s.r.o.
2021-12-30   Dodávky SZM - Elektrofyziologie IV (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu (SZM) v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích v platném znění (dále jen „Zákon o zdravotnických prostředcích“), a to katetry proplachovací ablační a diagnostické, cirkulární a příslušenství sloužící k mapování srdečních arytmií potřebných k léčbě pacientů na pracovištích zadavatele s poruchami srdečního rytmu (dále jen „Zdravotnické prostředky“ nebo též „Zdravotnický materiál“). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Asantela s.r.o. CARDION s.r.o. Johnson & Johnson, s.r.o. MEDEON s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2021-12-29   Staplery (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky staplerů a náhradních zásobníků k nim pro potřeby Fakultní nemocnice Hradec Králové na období 4 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. Johnson & Johnson, s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o. MSM, spol. s r.o.
2021-10-25   Spotřební materiál k harmonickým skalpelům 2021 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu k harmonickým skalpelům po dobu 4 let od podpisu kupní smlouvy na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Johnson & Johnson, s.r.o.
2021-08-25   Neurointervence II (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek neurointervencí II pro Nemocnici Na Homolce. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A care a.s. Boston Scientific Česká republika s.r.o. BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o. Johnson & Johnson, s.r.o. Stimcare s.r.o.
2021-07-28   Angiografické systémy s příslušenstvím a stavebními úpravami (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je obnova 2 kardioangiografických systémů včetně hardwarového a softwarového příslušenství, dalších pro provoz nutných komponent a modulů a dále realizace nutných stavebních úprav pro instalaci systémů na I. Interní kliniku - kardiologickou FN Olomouc. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Johnson & Johnson, s.r.o. Philips Česká republika s.r.o.
2021-07-23   Šicí materiál (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek šicího materiálu pro Nemocnici Na Homolce. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. Johnson & Johnson, s.r.o. Mediservis s.r.o.
2021-07-22   Staplery (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky staplerů a příslušných náhradních zásobníku pro I. Chirurgickou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. Johnson & Johnson, s.r.o.