Dodavatel: "APR" spol. s r.o.

7 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel "APR" spol. s r.o.

2023-03-08   Dodávky diagnostického spotřebního materiálu určeného pro detekci anti-HLA a non-HLA protilátek včetně zapůjčení... (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostického spotřebního materiálu pro stanovení anti-HLA a non-HLA protilátek včetně zapůjčení a servisu vakuové odsávačky a zapůjčení analyzačního softwaru pro analýzu naměřených dat z analyzátoru a vyhodnocení prováděných vyšetření. Nezbytnou vakuovou odsávačku a analyzační software požaduje zadavatel zapůjčit bezplatně. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: "APR" spol. s r.o.
2023-02-09   Automatické analyzátory (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks automatických analyzátorů pro Svitavskou, Litomyšlskou a Pardubickou nemocnici. Součástí předmětu plnění jsou dodávky spotřebního materiálu po dobu 4 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: "APR" spol. s r.o.
2022-11-08   Pořízení přístrojové techniky pro laboratoře - II (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 3 části v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ, a to: ČÁST 1: Šokový zmrazovač (interní číslo VZ: 2022_056_01_00), ČÁST 2: Velkoobjemová centrifuga (interní číslo VZ: 2022_056_02_00), ČÁST 3: Automatický imunohematologický analyzátor (interní číslo VZ: 2022_056_03_00). Podrobná technická specifikace je uvedena v příloze č. 1 a) až c) zadávací dokumentace (Technická specifikace pro část 1, 2 a 3). Přístroje musí splňovat minimální technické podmínky specifikované … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: "APR" spol. s r.o. MEDISTA spol.s r.o. Trigon Plus s.r.o.
2022-06-24   Dodávka diagnostik pro imunohematologická vyšetření a zápůjčka automatického analyzátoru (Ústav hematologie a krevní transfuze Praha)
Předmětem veřejné zakázky je: 1. Opakovaná průběžná dodávka diagnostik pro imunohematologická vyšetření dle specifikace v zadávací dokumentaci a v množství potřebném pro provádění analýz, testů prostřednictvím půjčeného přístroje 2. Bezplatná výpůjčka automatického imunohematologického analyzátoru pro Oddělení imunohematologie - laboratoř krevních skupin Ústavu hematologie a krevní transfuze, včetně příslušenství, dopravy, stěhovacích a manipulačních prací, uvedení do provozu, provedení instalační … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: "APR" spol. s r.o.
2022-05-11   Technologické posílení laboratoří ÚVN-VoFN (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha včetně kompletní instalace dodávaného zařízení, jakož i uvedení zařízení do provozu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: "APR" spol. s r.o. bamed s.r.o. Baria s.r.o. Bio-rad spol. s r.o. bioMérieux CZ s.r.o. INTES BOHEMIA s.r.o. KRD - obchodní společnost s.r.o. Medesa s.r.o. RADIOMETER s.r.o. SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka Sven BioLabs s.r.o. Trigon Plus s.r.o. Vivacom s.r.o.
2021-07-16   Diagnostika pro imunohematologická vyšetření krve – TO – 2021 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu pro přístrojovou a manuální analýzu imunohematologických vyšetření krve v rozsahu a specifikaci dle bodu 2.4. Spotřebním materiálem se pro účely této veřejné zakázky rozumí veškeré diagnostické sety, reagencie, systémové roztoky a jiné přípravky sloužící k analýze vzorků, kontrole, čištění a nezbytné údržbě přístroje. Součástí plnění zakázky je rovněž bezplatné zapůjčení 3 ks analyzátorů včetně veškerého potřebného příslušenství (jeden … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: "APR" spol. s r.o. Bio-rad spol. s r.o.
2019-11-27   Zajištění imunohematologických vyšetření pro Transfuzní oddělení FN HK (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky diagnostik a veškerého kontrolního a dalšího spotřebního materiálu potřebného k provádění imunohematologických vyšetření v požadovaném rozsahu, struktuře a provozní době pracovišť zadavatele, včetně bezplatné výpůjčky minimálně 2 nových plně automatických analyzátorů potřebných pro provádění imunohematologických vyšetření a minimálně 2 záložních plně automatických analyzátorů potřebných pro provádění imunohematologických vyšetření po dobu 4 let na 2 pracovištích … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: "APR" spol. s r.o.