2023-05-15   Automatizované zařízení pro analýzu živých buněk (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka automatizovaného zařízení pro analýzu živých buněk s příslušenstvím dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze 2 (Vzor kupní smlouvy). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Baria s.r.o.
2023-04-19   EXCELES_Pořízení mikroskopického systému (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)
Mikroskopický systém pro automatické analýzy růstu, migrace a invazivity v medium throughput formátu Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Baria s.r.o.
2023-04-12   REACT EU 100 - Mikrotomy - opakovaná (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka mikrotomů pro Ústav patologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2. Blíže viz zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Baria s.r.o.
2023-03-15   REACT - EU 98, 100 - Mikroskopy - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Nemocnice Litoměřice, o.z., Nemocnice... (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků (s IVD certifikací), a to mikroskopů pro různá pracoviště zadavatele, v rozsahu dle příloh zadávací dokumentace, spolu s odpovídajícím příslušenstvím, a dále pozáruční servis. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Baria s.r.o. Nikon Europe B.V., český odštěpný závod
2023-03-06   Kryostat (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
• Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka kryostatu pro Dermatovenerologickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. • Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Baria s.r.o.
2023-02-09   REACT EU 100 - Procesor (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přečerpávacího tkáňového procesoru pro Ústav patologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Baria s.r.o.
2022-11-23   ReactEU-100_Mikroskopy (Karlovarská krajská nemocnice a.s.)
Předmět veřejné zakázky „ReactEU-100_Mikroskopy“ zahrnuje dodávku laboratorních mikroskopů pro KKN, nemocnici v Karlových Varech. Veřejná zakázka je rozdělena na tři části: Část 1 - Laboratorní mikroskop (OTS) Část 2 - Laboratorní mikroskop (OKM) Část 3 - Fluorescenční mikroskop (OKM) Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Baria s.r.o. MIKRO, spol. s r.o. Optical Service, s.r.o.
2022-11-14   Laboratorní mikroskopy (Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky laboratorních mikroskopů, včetně souvisejícího vybavení. Součástí plnění je doprava, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a bezplatný záruční servis. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Baria s.r.o. Sven BioLabs s.r.o.
2022-11-09   „Kryostat (příprava zmrazených řezů)“ (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks Kryostatu pro Ústav klinické a molekulární patologie a lékařské genetiky FNO, včetně poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodaným ZT. Bližší informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Baria s.r.o.
2022-10-07   REACT EU 100_Automaty část 1_opakovaná (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
• Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka 1 ks tkáňového automatu pro Ústav soudního lékařství a toxikologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. • Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Baria s.r.o.
2022-09-29   Pořízení přístrojové techniky pro laboratoře - I (Fakultní nemocni Královské Vinohrady)
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 5 částí v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ, a to: ČÁST 1: Kapalinový chromatograf vč. příslušenství (interní číslo VZ: 2022_055_01_00), ČÁST 2: Automat pro zpracování tkání_parafinový proces (interní číslo VZ: 2022_055_02_00),ČÁST 3: Barvící a montovací automat pro zpracování histologických preparátů (interní číslo VZ: 2022_055_03_00), ČÁST 4: Mikrotom, Zmrazovací mikrotom (interní číslo VZ: 2022_055_04_00), ČÁST 5: Mikroskop vč. modulu pro digitální záznam a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Baria s.r.o. INTES BOHEMIA s.r.o. Medesa s.r.o. SHIMADZU Handels GmbH-organizační složka Sven BioLabs s.r.o.
2022-08-24   Přístroje pro PAO a soudní lékařství (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení patologicko-anatomického oddělení a oddělení soudního lékařství Pardubické nemocnice v souladu s medicínským účelem a s technickými podmínkami a ostatními požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Baria s.r.o. INTES BOHEMIA s.r.o.
2022-08-15   REACT EU 100-Kryostat - opakovaná (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
• Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kryostatu pro Ústav soudního lékařství a toxikologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. • Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2. • Přístrojové vybavení je pořizováno v rámci 100. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu z projektu VFN Praha_Rozvoj a modernizace laboratorního vybavení. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Baria s.r.o.
2022-06-07   FN Motol - Modernizace laboratorní techniky - Patologie REACT-EU C1 (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka přístrojů, systémů a příslušenství a to na Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol, které budou dodány s veškerým příslušenstvím, bez nutností zakoupení dalších komponent. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: bamed s.r.o. Baria s.r.o. Life Technologies Czech Republic s.r.o. Medesa s.r.o. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. SPECION, s.r.o.
2022-05-27   Plně motorizovaný rotační mikrotom a tkáňový procesor pro patologické oddělení (Nemocnice Písek, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 kusu plně motorizovaného rotačního mikrotomu a 1 kusu tkáňového procesoru pro patologické oddělení. Nabízené plnění musí být nové, nepoužité, nerepasované. Podrobnější specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v rámci bodu 5 Technické podmínky a zároveň v příloze návrhu smlouvy, který tvoří nedílnou součást zadávacích podmínek. Uvedené podmínky jsou podmínky závazné, jsou absolutní, a proto nesplnění některého z nich bude znamenat vyloučení účastníka z … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Baria s.r.o.
2022-05-11   Technologické posílení laboratoří ÚVN-VoFN (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha včetně kompletní instalace dodávaného zařízení, jakož i uvedení zařízení do provozu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: "APR" spol. s r.o. bamed s.r.o. Baria s.r.o. Bio-rad spol. s r.o. bioMérieux CZ s.r.o. INTES BOHEMIA s.r.o. KRD - obchodní společnost s.r.o. Medesa s.r.o. RADIOMETER s.r.o. SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka Sven BioLabs s.r.o. Trigon Plus s.r.o. Vivacom s.r.o.
2022-02-21   Kity, růstové faktory a hydrolyzační próby (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta)
Předmětem veřejné zakázky jsou postupné dodávky kitů, růst. faktorů a hydr.prób dle konkrétních požadavků Zadavatele, jejichž bližší specifikace je uvedena níže v této zadávací dokumentaci a její Př. č 8 a v Př.č.1 vzorového textu Rámcové dohody vztahující se ke každé jednotlivé části veřejné zakázky. Předmět plnění veřejné zakázky pro každou část veřejné zakázky bude realizován na základě Rámcové dohody uzavřené s jedním dodavatelem průběžně po dobu 2 let trvání Rámcové dohody. V souladu s ustanovením § … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Baria s.r.o. Fisher Scientific, spol. s r.o. Scintila, s.r.o.
2021-11-24   Mikroskop (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
• Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka mikroskopu pro Dermatovenerologickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. • Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Baria s.r.o.
2021-10-20   Laboratorní mikroskop (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
• Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka pro laboratorního mikroskopu pro Ústav soudního lékařství a toxikologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. • Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, který tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Baria s.r.o.
2021-08-24   Diagnostika PATOLOGIE I. 2021 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky diagnostik s certifikací CE-IVD a spotřebního materiálu pro Ústav klinické a molekulární patologie Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Baria s.r.o.
2020-08-03   Reprodukční a genetické postupy pro uchování biodiverzity ryb a akvakulturu - III. (2020), registrační číslo... (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Pořízení nového přístrojového vybavení dle technické specifikace uvedené v této zadávací dokumentaci včetně dodávky na místo určení, seřízení, uvedení do provozu (oživení) a zaškolení obsluhy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Baria s.r.o. Bio-rad spol. s r.o. BioTech a.s. DONAU LAB, s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu Ozontech, s.r.o. Praktikum s.r.o. VWR International s.r.o.
2020-07-30   Přístroje pro přípravu mikroskopických preparátů (Česká zemědělská univerzita v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka mikrotomu a zalévací linky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Baria s.r.o.
2019-01-31   FIND - přístrojové vybavení 1 (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni)
Předmětem plnění veřejné zakázky na dodávky je dodávka, instalace a uvedení do provozu laboratorního vybavení pro vědecké, výzkumné a výukové účely. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Animalab s.r.o. Baria s.r.o. BioTech a.s. Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. Merci, s.r.o. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.
2019-01-08   Kryomikrotom pro PřF UP v Olomouci (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu kryomikrotomu, pro potřeby projektu „Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PřF UP, Olomouc - Holice“, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002295, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena v čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Baria s.r.o.
2018-07-09   LF HK - Pořízení sklíčkového skeneru pro tvorbu digitálních mikroskopických preparátů, včetně příslušného SW (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové)
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka sklíčkového skeneru pro tvorbu digitálních mikroskopických preparátů – virtuálních slidů, a to včetně příslušného SW, (dále i „Skener“) pro Fingerlandův ústav patologie (FÚP) LF HK a FN HK. Skener bude využit k převádění klasických histologických a cytologických preparátů do digitální podoby. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Baria s.r.o.
2018-06-25   Ostatní laboratorní vybavení pro projekt Neurorecon II (Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 kusu sestavy dvou systémů na úpravu analyticky čisté a ultračisté vody, 2 kusů laboratorních digestoří, 1 kusu standardního stereotaktického rámu a 1 kusu mikroinjektoru, 1 kusu vertikálního laminárního boxu a 1 kusu chlazené stolní centrifugy, 1 kusu osmometru a 1 kusu rotačního mikrotomu, 1 kusu kompletního systému pro RealTime – PCR, 1 kusu stolní ultracentrifugy, 1 kusu myšího rotarodu a 1 kusu bludiště pro laboratorní zvířata s příslušenstvím, 1 kusu … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Animalab, s.r.o. Atomvet.cz s.r.o. Baria s.r.o. Beckman Coulter Česká republika s.r.o. BioVendor – Laboratorní medicína a.s. Life Technologies Czech Republic s.r.o. Merck spol. s.r.o. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. VWR International s.r.o.
2018-05-30   Dodávky spotřebního materiálu pro laboratoře (Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky laboratorního spotřebního materiálu, zejména laboratorního plastu, skla a ochranných pomůcek včetně závozu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Baria s.r.o. Baria, s.r.o. Schoeller Pharma Praha s.r.o. Schoeller Pharma Praha, s.r.o. Sigma-Aldrich spol. s r.o. VWR International s.r.o. VWR International, s.r.o.
2018-02-08   Pořízení vybavení Banky biologického materiálu (Univerzita Karlova)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka laboratorních přístrojů. Konkrétně se jedná o dodávku laboratorních přístrojů dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2a až g Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 zákona rozdělena na 7 samostatných částí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Baria s.r.o. Dynex Technologies, spol. s r.o. Merck spol. s r.o. Nikon CEE GmbH, odštěpný závod
2018-01-29   Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Laboratorní technika (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových (rok výroby 2017), nepoužitých přístrojů: Centrifuga laboratorní – velkoobjemová s chlazením (1ks) - Centrifuga laboratorní (1ks) - Mikroskop laboratorní (A-hematologie) (1ks) - Mikroskop laboratorní (B1 - OKB) (1 ks) - Mikroskop laboratorní (B2 - OKB) (1ks) - Mikroskop laboratorní (B3 - OKB) (2 ks) - Osmometr (1 ks) - Analyzátor biochemický (1ks) - Analyzátor hematologický vč. digitální morfologie (1ks) - Analyzátor imunohematologický (1ks) - … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Abbott Laboratories s.r.o. APR spol. s.r.o. Baria s.r.o. Beckman Coulter Česká republika s.r.o. Medesa s.r.o. Medista spol. s.r.o. Olympus Czech Group s.r.o., člen koncernu
2017-08-09   Mgr16 – Vibratom (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)
Systém pro přípravu řezových preparátů orgánů či tkání zalitých do agarózy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Baria s.r.o.
2017-04-26   Deska na chlazení integrovaná do stolu, Kryostat (Nemocnice České Budějovice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení a zdravotnické techniky, a to Deska na chlezení integrovaná dostolu 5 ks, Kryostat 1 ks pro laboratoř histopatologie, Nemocnice České Budějovice, a.s., a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a příslušnými prováděcími právními předpisy včetně případných … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Baria s.r.o.
2015-09-07   Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. – obnova přístrojové zdravotnické techniky (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace)
Předmětem tohoto zadávacího řízení zadávaného jako otevřené nadlimitní řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů je pořízení nové zdravotnické techniky. Podrobněji viz příloha B. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Askin & Co. s.r.o. Baria s.r.o. BioVendor – Laboratorní medicína a.s. Dräger Medical s.r.o. HOSPIMED, spol. s r.o. NIMOTECH, s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu Topcomed s.r.o.
2015-05-14   Přístroje pro molekulární biologii – 1. část; Kryostat – 2. část (Národní ústav duševního zdraví)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorních přístrojů pro laboratoř molekulární biologie. Druhou část zakázky tvoří dodávka kryostatu a mikrotomu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Baria s.r.o. Bio-rad spol. s r.o.
2015-03-09   Ostatní laboratorní vybavení 3 (Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kusu vysokoúčinného kapalinového chromatografického systému (HPLC) pro analýzu a separaci nízkomolekulárních a vysokomolekulárních látek, 1 kusu kryostatu s motorickým krájením a automatickým odsáváním, 1 kusu laboratorního stolního Lyofilizátoru, 1 kusu automatické vakuové stanice PC 3001 VARIOpro, 1 kusu automatického počítače buněk založeného na obrazové analýze, 3 kusů dewarovy nádoby pro uchování vzorků v tekutém dusíku, 1 kusu elektroporátoru, 1 kusu readeru … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Baria s.r.o. DYNEX TECHNOLOGIES, s.r.o. Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. Fisher Scientific, spol. s r.o. OptiXs, s.r.o. Shimadzu Handels GmbH – organizační složka VWS MEMSEP s.r.o.
2015-03-04   Výukové a výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové – přístrojové vybavení (Univerzita Karlova v Praze)
Předmětem zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění laboratorních, optických, zdravotnických, analytických, chladících, mrazících, sterilizačních, destilačních přístrojů do nového objektu Výukového a výzkumného centra Univerzity Karlovy v Hradci Králové, včetně zaškolení obsluhy. Vzhledem k rozmanitosti předmětu zakázky se zadavatel rozhodl rozdělit tuto zakázku na 10 částí. Podrobná specifikace jednotlivých přístrojů dle jednotlivých částí zakázky je definována v Přílohách č. 2_1 až 2_10, které jsou … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Baria s.r.o. BioTech a.s. Merci, s.r.o. Shimadzu Handels GmbH – organizační složka
2015-02-23   UniMeC – přístrojové vybavení – 3. vlna, 2. kolo (OŘ bez PO) (Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 část B – Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky) této zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na jednotlivé části ve smyslu ust. § 98 odst. 1 zákona, a to konkrétně: Číslo a název části 1. část – BCM monitor; 2. část – Mikrotom; 3. část – Bariérová vzduchová sprcha; 4. část – Laboratorní příslušenství; 5. část – Experimentální anestesie. Podrobnější vymezení je v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Baria s.r.o.
2014-12-01   Zdravotnické potřeby, laboratorní vybavení a chemikálie (Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni)
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku, jejímž předmětem je dodávka chemikálií a vybavení laboratoří v rámci projektů Postdoci na UK, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0061 a Popularizace UK II reg. č. CZ.1.07/2.3.00/45.0028 z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na dílčí plnění. Výsledkem bude uzavření rámcových smluv o dodávkách. Případný uchazeč může poslat nabídku pro jednotlivou část nebo pro všechny části této veřejné zakázky na dodávky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Baria s.r.o. BioTech a.s. KRD – obchodní společnost s.r.o. Lach-Ner, s.r.o. Sigma-Aldrich spol. s r.o. VWR International s.r.o.
2014-11-03   „Zařízení pro přípravu vzorků” (Ústav molekulární genetiky)
Název veřejné zakázky: „Zařízení pro přípravu vzorků”. Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových zařízení pro přípravu vzorků. Dle § 98 odst. 1 zákona je veřejná zakázka rozdělena na 2 části: — část 1 veřejné zakázky: Zařízení pro automatizovaný proces in situ hybridizace, — část 2 veřejné zakázky: Rotační mikrotom pro ultratenké řezy. Dle § 98 odst. 3 zákona zadavatel uvádí, že je dodavatel oprávněn podat nabídku na obě nebo jen na jednu část veřejné zakázky, tj. dodavatel podává … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Baria s.r.o.
2014-06-09   OPVK/2014: Dodávka chemikálií, drobných laboratorních přístrojů a plastů pro vybrané projekty OPVK (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou soubory spotřebního materiálu a malých laboratorních přístrojů a zařízení v pořizovací hodnotě do 40 tis. CZK včetně DPH. Veškeré požadované přístroje a zařízení jsou určeny na dovybavení laboratoří podílejících se na edukačních projektech OPVK. Jde především o praktickou výuku v oblasti organické i anorganické chemie, molekulární biologie, imunologie a biochemie. Jde o tyto projekty: — Škola molekulárních biotechnologií-Lékařské nanobiotechnologie; reg. č.: … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Baria s.r.o. VWR International s.r.o.
2014-04-01   Dodávka přístrojů pro projekt Modernizace budovy teoret. ústavů LFHK UK v HK (Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístrojů a jiného vybavení pro výuku a výzkum na Ústavu anatomie a Ústavu histologie a embryologie, a to včetně příslušenství, dopravy, cla, montáže, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace v rámci projektu „Modernizace budovy teoretických ústavů LFHK UK v HK”, realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Baria s.r.o. BioTech a.s. Life Technologies Czech Republic s.r.o. MERCI s.r.o. MICRO spol. s.r.o. Trigon Plus spol. s.r.o.
2014-03-28   Dodávka materiálů pro vědeckovýzkumnou a výukovou činnost v rámci projektů OP VK CZ.1.07/2.3.00/30.0022 a... (Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni)
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku, jejímž předmětem je dodávka materiálů pro vědeckovýzkumnou a výukovou činnost v rámci projektu Postdoci na UK, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0022 z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost a dále projektu pod reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0061. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na dílčí plnění. Výsledkem bude uzavření rámcových smluv o dodávkách. Případný uchazeč může poslat nabídku pro jednotlivou část nebo pro všechny části této veřejné zakázky na dodávky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Baria s.r.o. BioTech a.s. Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. ROCHE s.r.o. Sigma-Aldrich spol. s r.o. Velaz, s.r.o.