2023-08-14   Termální cykler pro Real-Time PCR (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka termálního cykleru pro Real-Time PCR (1 komplet) pro Krajskou nemocnici T. Bati, a. s., jeho montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDISTA spol.s r.o.
2023-07-31   ReactEU-100_Šokový zmrazovač plazmy (Karlovarská krajská nemocnice a.s.)
Předmět veřejné zakázky „ReactEU-100_Šokový zmrazovač plazmy“ zahrnuje dodávku 2 ks šokového zmrazovače plazmy pro KKN, nemocnici v Karlových Varech. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDISTA spol.s r.o.
2023-07-24   „Stavební úpravy ARO Nemocnice Kyjov – dodávka tromboelastografu“ (Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka Tromboelastografu – plně automatický v rámci projektu s názvem “Stavební úpravy ARO Nemocnice Kyjov“, a to včetně doručení do místa plnění, instalace a zprovoznění nových přístrojů. Podrobný a přesný popis předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v přílohách ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDISTA spol.s r.o.
2023-05-24   „Dodávka Tromboelastografu pro Nemocnici Český Krumlov, a.s. 2023“ (Nemocnice Český Krumlov, a. s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je tromboelastografu vitálních funkcí pro Nemocnici Český Krumlov, a.s. dle požadavků zadavatele (dle zadávací dokumentace, vč. příloh a uvedení do řádného provozu, vč. předání veškeré dokumentace nezbytné k řádnému užívání předmětu veřejné zakázky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDISTA spol.s r.o.
2023-04-20   Rozvoj a modernizace pracovišť Nemocnice Sokolov navazujících na urgentní příjem_II.etapa (Nemocnice Sokolov s.r.o.)
Předmětem plnění jsou dodávky různých zdravotnických přístrojů a vybavení pro zadavatele. Zakázka je rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 35 ZZVZ. Jednotlivé části veřejné zakázky jsou definovány v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Exray s.r.o. Hypokramed s.r.o. MEDISTA spol.s r.o. MGVIVA a.s. MR Diagnostic s.r.o. RADIX CZ s.r.o. Rexonix s.r.o.
2023-04-20   Přístroje rehabilitační a diagnostické pro ASC DUKLA (Ministerstvo Obrany)
Předmětem veřejné zakázky je pořízení - nákup rehabilitačních a diagnostických přístrojů pro ASC DUKLA. Veřejná zakázka je rozdělena na 5 samostatných částí. Podrobněji v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BTL zdravotnická technika, a.s. MEDISTA spol.s r.o.
2023-03-15   Analyzátor glykovaného hemoglobinu - opakované zadávací řízení (Nemocnice Šumperk a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka analyzátoru, a to konkrétně: - 141, Analyzátor automatický glykovaného hemoglobinu (1 ks) pro potřeby oddělení CL (centrální laboratoř) Nemocnice Šumperk a.s. dle podrobné specifikace předmětu plnění obsažené v příloze č. 4 ZD - Technická specifikace a za podmínek stanovených v dalších přílohách této zadávací dokumentace, zejména v příloze č. 5 ZD - Kupní smlouva. Předmětem zakázky je rovněž: • doprava a instalace v místě plnění • pojištění spojené s dodávkou … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDISTA spol.s r.o.
2023-03-14   REACT-EU 100 - Hematologické analyzátory pro Krajskou zdravotní, a.s. II. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z (Krajská zdravotní, a.s.)
Dodání nových zdravotnických prostředků, a to: - 1 ks hematologického analyzátoru pro stanovení pětipopulačního diferenciálu leukocytů pro potřeby transfuzního oddělení, Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.; - 1 ks hematologického analyzátoru pro stanovení třípopulačního diferenciálu leukocytů pro potřeby transfuzního oddělení, Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.; vše spolu s odpovídajícím příslušenstvím. Spotřební materiál na dobu 48 … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDISTA spol.s r.o. SYSMEX CZ s.r.o.
2023-02-01   Pořízení automatických osmometrů pro ONN a NRK (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na 2 části, je dodávka dvou automatických osmometrů včetně 6letého pozáručního servisu pro laboratoře v Nemocnici Rychnov nad Kněžnou a Nemocnic Náchod, vše blíže popsané v technické specifikaci uvedené v příloze č. 2.1. a 2.2. - Splnění technických podmínek. Zadavatel požaduje přístroj nový, nikoliv demo, repasovaný nebo jakkoliv již dříve použitý Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDISTA spol.s r.o.
2023-01-23   Šokový zmrazovač krevní plazmy (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka šokového zmrazovače krevní plazmy do Svitavské nemocnice. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDISTA spol.s r.o.
2023-01-05   Rozvoj a modernizace vybavení laboratoří (Fakultní nemocnice Bulovka)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky vybavení pro rozvoj a modernizaci vybavení laboratoří. Jedná se o lednice, šuplíkové mrazáky (část 1), multifunkční centrifugu, chlazenou mikrocentrifugu (část 2), laminární bezpečnostní box třídy II. (část 3), automatický izolátor DNA a RNA (část 4), termomixer pro ohřev a třepání vzorků (část 5), automatický izolátor nukleových kyselin (část 6), termální cycler pro Real Time PCR (část 7), plně automatizovaný Real Time PCR systém pro statimová vyšetření (část 8), … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioVendor - Laboratorní medicína a.s. GeneProof a.s. MEDISTA spol.s r.o. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.
2022-12-12   Provozní a reagenční chemikálie pro koagulační vyšetření (Ústav hematologie a krevní transfuze)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky provozních a reagenčních chemikálií pro koagulační vyšetření pro pracoviště Ústavu hematologie a krevní transfuze, a to v předpokládaném množství a skladbě dle technické specifikace uvedené v příloze této zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDISTA spol.s r.o.
2022-12-08   Dodávky činidel a spotřebního materiálu pro stanovení parametrů acidobazické rovnováhy spojené s výpůjčkou... (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu pro stanovení testů ABR a bezplatná výpůjčka zdravotnické techniky - 10 kusů acidobazických analyzátorů typu cartridge, včetně SW pro vzdálenou správu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDISTA spol.s r.o.
2022-12-04   Tromboelastometr automatický (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tromboelastometru automatického do Pardubické nemocnice včetně uvedení do provozu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDISTA spol.s r.o.
2022-12-02   Dodávky diagnostických reagencií včetně výpůjčky analyzátorů pro Laboratoř NNF (Nemocnice Na Františku)
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí průběžných dodávek diagnostických reagencií včetně spotřebního materiálu pro příslušná vyšetření, která jsou blíže specifikována pro každou část veřejné zakázky v samostatné Příloze č. 2 (Příloha č. 2a-g), a zároveň obsahuje předpokládané množství vyšetření/reportovaných výsledků, a to dle metod a dílčích objednávek zadavatele. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je také výpůjčka příslušné technologie pro provádění jednotlivých vyšetření, jejíž součástí je … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Abbott Laboratories, s.r.o. I.T.A.-Intertact s.r.o. MEDISTA spol.s r.o. Werfen Czech s.r.o.
2022-11-22   Monitorace a EKG - opakovaná VZ (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových přístrojů a vybavení - blíže viz ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CARDION s.r.o. MEDISTA spol.s r.o. ResMed CZ s.r.o.
2022-11-16   REACT-EU 98, 100 - Přístroje pro monitorování koagulačních vlastností krve - tromboelastografy pro Krajskou... (Krajská zdravotní, a.s.)
- 2 ks - Přístroje pro monitorování koagulačních vlastností krve - tromboelastografy - Pozáruční servis na dobu 60 měsíců - Spotřební materiál na dobu 48 měsíců Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDISTA spol.s r.o.
2022-11-08   Pořízení přístrojové techniky pro laboratoře - II (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 3 části v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ, a to: ČÁST 1: Šokový zmrazovač (interní číslo VZ: 2022_056_01_00), ČÁST 2: Velkoobjemová centrifuga (interní číslo VZ: 2022_056_02_00), ČÁST 3: Automatický imunohematologický analyzátor (interní číslo VZ: 2022_056_03_00). Podrobná technická specifikace je uvedena v příloze č. 1 a) až c) zadávací dokumentace (Technická specifikace pro část 1, 2 a 3). Přístroje musí splňovat minimální technické podmínky specifikované … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: "APR" spol. s r.o. MEDISTA spol.s r.o. Trigon Plus s.r.o.
2022-10-24   ReactEU-100_Analyzátor hematologický stolní (Karlovarská krajská nemocnice a.s.)
Předmět veřejné zakázky „ReactEU-100_Analyzátor hematologický stolní“ (dále „VZ“) zahrnuje dodávku 1 ks analyzátoru hematologického stolního pro KKN, nemocnici v Karlových Varech. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDISTA spol.s r.o.
2022-07-18   Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem - laboratorní technika (Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž zdravotnické přístrojové techniky (dále jen „přístroje“) podle SPECIFIKACE a smlouvy, a sjednání podmínek pro provádění servisních služeb po skončení záruční doby podle přílohy č. 3 smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Beckman Coulter Česká republika s.r.o. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. MEDISTA spol.s r.o. RADIOMETER s.r.o.
2022-05-27   Dodávka 1 kusu tromboelastografu (Nemocnice Písek, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 kusu tromboelastografu pro Nemocnici Písek. Nabízené plnění musí být nové, nepoužité, nerepasované. Podrobnější specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v rámci bodu 5 Technické podmínky a zároveň v příloze návrhu smlouvy, který tvoří nedílnou součást zadávacích podmínek. Uvedené podmínky jsou podmínky závazné, jsou absolutní, a proto nesplnění některého z nich bude znamenat vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení. Plnění veřejné zakázky … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDISTA spol.s r.o.
2022-05-22   Dodávka tromboelastometru, opětovné znovuvyhlášení (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tromboelastometru pro centrální urgentní příjem Orlickoústecké nemocnice. Součástí předmětu plnění jsou dodávky spotřebního materiálu po dobu 8 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDISTA spol.s r.o.
2022-04-28   Výpůjčka analyzátorů a dodávka diagnostik pro zajištění vyšetření moče chemicky a morfologicky (Oblastní nemocnice Jičín a.s.)
Cílem zadávacího řízení je uzavření těchto dvou smluv mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem: a) Rámcová kupní smlouva na dodávky diagnostik, příslušenství a dalšího spotřebního materiálu potřebného k provádění vyšetření moče chemicky a morfologicky a provozu nabízených analytických systémů na základě uzavřené smlouvy dle § 131 odst. 1 ZZVZ. Rámcová dohoda - Rámcová kupní smlouva bude uzavřena s jediným účastníkem - vybraným dodavatelem. b) Smlouva o výpůjčce na bezplatnou výpůjčku, instalaci a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDISTA spol.s r.o.
2022-03-24   Agregometrie / tromboelastograf (koagulometr) s příslušenstvím a spotřebním materiálem (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dvou nových systémů zdravotnických přístrojů, POCT tromboelastografů s příslušenstvím, včetně poskytování záručních a pozáručních servisních služeb bez náhradních dílů po dobu 5 let. Součástí předmětu plnění dále jsou průběžné dodávky spotřebního zdravotnického materiálu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDISTA spol.s r.o.
2022-03-23   Oblastní nemocnice Trutnov a.s. - pořízení majetku I (Oblastní nemocnice Trutnov a.s.)
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky, dělenou na 14 částí, zadávanou dle zákona, v souladu s § 56 zákona v otevřeném řízení a v souladu s pravidly Integrovaného regionálního operačního programu, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, v aktuálně platném znění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CHEIRÓN a.s. Fénix Brno, spol. s r.o. medisap,s.r.o. MEDISTA spol.s r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu Promedeus s.r.o. RADIOMETER s.r.o. RADIX CZ s.r.o.
2021-12-14   Dodávky spotřebního materiálu pro vyšetření moče chemicky a mikroskopicky na močové lince s výpůjčkou analytického systému (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
• Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) jsou průběžné dodávky veškerého spotřebního materiálu (dále jen zboží) pro močovou analýzu pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze (dále jen VFN) uvedeného v příloze Druh a předpokládaný počet těchto zadávacích podmínek (ZP). • Vítězný dodavatel bezplatně půjčí po dobu trvání Kupní smlouvy na opakující se plnění dodávek spotřebního materiálu plně automatický analytický systém pro VFN specifikovaný v příloze Technické parametry předmětu výpůjčky těchto zadávacích … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDISTA spol.s r.o.
2021-11-10   Modernizace Nemocnice Třinec, p.o. - 1. Etapa - Dodávka koagulometru a biochemických analyzátorů (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a kompletní uvedení do provozu nových (rok výroby 2020,2021), nepoužitých přístrojů: Automatický koagulometr (1 ks), Automatický biochemický analyzátor 02 ELFO (1 ks), Automatický biochemický analyzátor 03 HbA1c (1 ks) Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDISTA spol.s r.o. Werfen Czech s.r.o.
2021-07-22   Dodávky spotřebního materiálu pro koagulační systém s fluorimetrickým modulem pro měření Lupus antikoagulans a změny... (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu pro koagulační systém s fluorimetrickým modulem pro měření Lupus antikoagulans a změny v generaci trombinu při hodnocení trombofilních stavů (dále jen „zboží“) pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze (VFN). Předmět plnění je blíže specifikován v příloze těchto zadávacích podmínek – Druh a předpokládaný počet. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDISTA spol.s r.o.