2023-08-24   Osmometr (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka osmometru (1 komplet) pro Krajskou nemocnici T. Bati, a. s., jeho montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medesa s.r.o.
2023-08-18   Hematologický analyzátor (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka hematologického analyzátoru pro hematologicko-transfuzní oddělení Svitavské nemocnice. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medesa s.r.o.
2023-07-07   REACT - EU - Osmometry - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Nemocnice Teplice, o.z (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků, a to dvou kusů osmometrů pro dvě pracoviště zadavatele, spolu s odpovídajícím příslušenstvím, a zajištění průběžných dodávek vázaného spotřebního materiálu k těmto zdravotnickým prostředkům, v rozsahu dle příloh zadávací dokumentace, spolu s odpovídajícím příslušenstvím. Podrobnosti uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medesa s.r.o.
2023-06-29   Tkáňový procesor, zalévací linka, automatický rotační mikrotom (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka tkáňového procesoru, zalévací linky a automatického rotačního mikrotomu pro Krajskou nemocnici T. Bati, a. s., jejich montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medesa s.r.o.
2023-05-20   Analyzátor glykovaného hemoglobinu (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka analyzátorů glykovaného hemoglobinu do Chrudimské, Litomyšlské, Svitavské, Pardubické a Orlickoústecké nemocnice. Součástí předmětu plnění jsou dodávky spotřebního materiálu po dobu 4 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medesa s.r.o.
2023-05-20   Analyzátor glukózy (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka analyzátoru glukózy pro oddělení klinické biochemie Litomyšlské nemocnice. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medesa s.r.o.
2023-04-20   REACT EU - osmometr (Nemocnice Ivančice, p.o.)
Předmětem dodávky je nový, nerepasovaný a plně funkční stolní automatický osmometr na kryoskopickém principu pro oddělení klinické biochemie a hematologie v kompletním vybavení, viz. níže uvedená specifikace. Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dodávek spotřebního materiálu, a to na základě průběžných dílčích objednávek po 48 měsíců. Garance nabízených cen min. 48 měsíců od uzavření rámcové kupní smlouvy na průběžné dodávky. Součástí veřejné zakázky je pozáruční servis na 36 měsíců po ukončení … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medesa s.r.o.
2023-03-23   Pořízení vybavení pro nemocnici Rychnov nad Kněžnou I (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na 5 částí, je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů a zařízení s cílem vybavení (modernizace a obnovy) pracoviště nemocnice Oblastní nemocnice Náchod a.s. souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fénix Brno, spol. s r.o. Johnson & Johnson, s.r.o. L I N E T spol. s r.o. Medesa s.r.o.
2023-03-09   REACT-EU 100 - Analyzátor krevních elementů - digitální morfologie pro oddělení klinické biochemie - Masarykova... (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodání nového zdravotnického prostředku, a to 1 ks analyzátoru krevních elementů - digitální morfologie pro oddělení klinické biochemie Krajské zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., spolu s odpovídajícím příslušenstvím včetně pozáručního servisu na dobu 72 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medesa s.r.o.
2023-02-10   Centrifugy znovuvyhlášení (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks centrifug pro hematologicko-transfuzní oddělení Svitavské nemocnice. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medesa s.r.o.
2022-12-07   Pořízení přístrojové techniky pro laboratoře - III (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 7 částí v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ, a to: ČÁST 1:Mikroskop vč. modulu pro digitální záznam a zpracování obrazu (interní číslo VZ: 2022_057_01_00), ČÁST 2:Automatický biochemický analyzátor (interní číslo VZ: 2022_057_02_00), ČÁST 3:Automatický biochemický analyzátor (interní číslo VZ: 2022_057_03_00), ČÁST 4:Flowcytometr (interní číslo VZ: 2022_057_04_00), ČÁST 5:Sekvenátor pro next-generation sequencing základní (interní číslo VZ: 2022_057_05_00), ČÁST … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Beckman Coulter Česká republika s.r.o. GeneTiCA s.r.o. Life Technologies Czech Republic s.r.o. Medesa s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. Sven BioLabs s.r.o.
2022-09-29   Pořízení přístrojové techniky pro laboratoře - I (Fakultní nemocni Královské Vinohrady)
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 5 částí v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ, a to: ČÁST 1: Kapalinový chromatograf vč. příslušenství (interní číslo VZ: 2022_055_01_00), ČÁST 2: Automat pro zpracování tkání_parafinový proces (interní číslo VZ: 2022_055_02_00),ČÁST 3: Barvící a montovací automat pro zpracování histologických preparátů (interní číslo VZ: 2022_055_03_00), ČÁST 4: Mikrotom, Zmrazovací mikrotom (interní číslo VZ: 2022_055_04_00), ČÁST 5: Mikroskop vč. modulu pro digitální záznam a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Baria s.r.o. INTES BOHEMIA s.r.o. Medesa s.r.o. SHIMADZU Handels GmbH-organizační složka Sven BioLabs s.r.o.
2022-09-19   Dodávky materiálů pro provoz laboratoře a provádění biochemických a imunochemických testů, krevního obrazu a... (Nemocnice následné péče Moravská Třebová)
Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení pravidelných dodávek diagnostik pro provádění biochemických testů, imunologických testů, diagnostik pro stanovení krevních obrazů a diagnostik pro chemickou analýzu moči. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medesa s.r.o.
2022-08-15   Mikrotechnika (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových přístrojů pro zpracování/barvení klinického materiálu - bioptická laboratoř patologie, včetně materiálu z NRL a nekroptické laboratoře - blíže viz ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: HPST, s.r.o. INTES BOHEMIA s.r.o. Medesa s.r.o. ROCHE s.r.o.
2022-08-04   Dodávka hematologického analyzátoru s nátěrovým automatem (Nemocnice Blansko)
Předmětem plnění veřejné zakázky v tomto zadávacím řízení je dodávka hematologického analyzátoru s nátěrovým automatem včetně záručního servisu, zajištění a provádění pozáručního servisu a dodávky činidel a spotřebního materiálu, vše v zadávací dokumentaci uvedené specifikaci a předpokládaných množstvích. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medesa s.r.o.
2022-07-29   Laboratoře (Nemocnice Hranice a.s.)
Předmětem veřejné zakázky „Laboratoře“ (dále jen „veřejná zakázka“ či „zakázka“) je pořízení přístrojového vybavení s rokem výroby ne starším než 2021 pro Nemocnici Hranice a.s., definovaného v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Abbott Laboratories, s.r.o. bamed s.r.o. bioMérieux CZ s.r.o. Dynex LabSolutions, s.r.o. GeneProof a.s. INTES BOHEMIA s.r.o. Medesa s.r.o. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. Trigon Plus s.r.o.
2022-07-11   ReactEU-100_Centrifugy (Karlovarská krajská nemocnice a.s.)
Předmět veřejné zakázky „ReactEU-100_Centrifugy“ zahrnuje dodávku centrifug pro KKN, nemocnici v Karlových Varech. Veřejná zakázka je rozdělena na tři části: Část 1 - Centrifugy (OTS) Část 2 - Centrifugy (OKBH) Část 3 - Centrifugy (OKM) Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medesa s.r.o. Trigon Plus s.r.o. Unimed Praha, s.r.o.
2022-06-13   TKÁŇOVÝ PROCESOR (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových 2 ks tkáňových procesorů, včetně poskytování záručních a pozáručních servisních služeb bez náhradních dílů po dobu 5 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medesa s.r.o.
2022-06-09   REACT EU 100 - Automaty (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
• Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka 1 ks tkáňového automatu a 1 ks barvicího automatu s příslušenstvím pro Ústav soudního lékařství a toxikologie a Ústav patologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medesa s.r.o.
2022-06-07   FN Motol - Modernizace laboratorní techniky - Patologie REACT-EU C1 (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka přístrojů, systémů a příslušenství a to na Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol, které budou dodány s veškerým příslušenstvím, bez nutností zakoupení dalších komponent. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: bamed s.r.o. Baria s.r.o. Life Technologies Czech Republic s.r.o. Medesa s.r.o. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. SPECION, s.r.o.
2022-06-03   FN Motol - Modernizace laboratorní techniky - Biochemie REACT-EU C1 (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka přístrojů a to do Ústavu lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol, které budou dodány s veškerým příslušenstvím, bez nutností zakoupení dalších komponent. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Beckman Coulter Česká republika s.r.o. HPST, s.r.o. Medesa s.r.o. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.
2022-05-12   Analyzátory (Nemocnice Šumperk a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka analyzátorů a hmotnostního spektrometru, a to konkrétně: - 141, Analyzátor automatický glykovaného hemoglobinu (1 ks) - 141, Analyzátor na vyšetření glykémií (1 ks) - 159, Maldi Tof (1 ks) pro potřeby oddělení CL (centrální laboratoř) a MKB (mikrobiologická laboratoř) Nemocnice Šumperk a.s. dle podrobné specifikace předmětu plnění obsažené v příloze č. 4 ZD - Technická specifikace a za podmínek stanovených v dalších přílohách této zadávací dokumentace, zejména v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medesa s.r.o.
2022-05-11   Technologické posílení laboratoří ÚVN-VoFN (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha včetně kompletní instalace dodávaného zařízení, jakož i uvedení zařízení do provozu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: "APR" spol. s r.o. bamed s.r.o. Baria s.r.o. Bio-rad spol. s r.o. bioMérieux CZ s.r.o. INTES BOHEMIA s.r.o. KRD - obchodní společnost s.r.o. Medesa s.r.o. RADIOMETER s.r.o. SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka Sven BioLabs s.r.o. Trigon Plus s.r.o. Vivacom s.r.o.
2022-05-06   ReactEU-100_Barvící automat (Karlovarská krajská nemocnice a.s.)
Předmět veřejné zakázky „ReactEU-100_Barvící automat“ zahrnuje dodávku barvícího automatu pro KKN, nemocnici v Karlových Varech. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medesa s.r.o.
2022-02-28   Automaty pro zpracování tkání (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu 1 ks automatického tkáňového procesoru a 1 ks automatické zalévací linky, zajištění záručního a pozáručního servisu, dodání veškerého spotřebního/opotřebitelného materiálu, a provedení instruktáže personálu, pro Ústav klinické a molekulární patologie FN Olomouc. Zásobníky na kazety z automatického tkáňového procesoru musí být plně kompatibilní (bez dodatečně manipulace, přeskládávání vzorků) s automatickou zalévací linkou. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medesa s.r.o.
2022-01-06   Montovací automat (krytí preparátů) (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového montovacího automatu (krytí preparátů) (dále jen "ZT"), poskytování záručních a pozáručních servisních služeb bez náhradních dílů po dobu 5 let a dodávek spotřebního zdravotnického materiálu (dále jen "SZM") k dodané ZT. Předmět plnění je určen pro Ústav patologie. Bližší informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci. Tato zakázka je realizována v rámci výzvy č. 100 „REACT EU“ - projektu „C1 Vybavení laboratorní technikou ÚLM a ostatních odborných … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medesa s.r.o.
2021-11-16   Automatická linka pro barvení a montování histologických a cytologických preparátů (Fakultní nemocnice Bulovka)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka automatické linky pro barvení a montování histologických a cytologických preparátů (dále jen „zařízení“). Předmětem jsou dále průběžné dodávky spotřebního materiálu (reagencií) pro zařízení dle specifikace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medesa s.r.o.
2021-04-20   Přístrojové vybavení pro Hematologicko-transfúzní oddělení NPK, a.s (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení pro hematologicko-transfúzní oddělení zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena na 6 částí, kdy dodavatel podává pro každou část veřejné zakázky samostatnou nabídku, přičemž může podat nabídku do všech částí zadávacího řízení nebo případně pouze do jedné či více částí zadávacího řízení veřejné zakázky. Každá část veřejné zakázky je samostatnou částí zadávacího řízení, a veškeré kroky pro ni proběhnou samostatně dle zákonných pravidel. Na každou … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Beckman Coulter Česká republika s.r.o. Fresenius Kabi s.r.o. Medesa s.r.o.
2021-02-12   „FN Motol - Reagencie a spotřební materiál pro osmometry Advanced OsmoPRO a osmometr Advanced A2O“ (Fakultní nemocnice v Motole)
Dodávky reagencií a spotřebního materiálu pro osmometry Advanced OsmoPRO a osmometr Advanced A2O Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medesa s.r.o.
2020-06-16   Automatická linka pro barvení a montování histologických a cytologických preparátů (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky je dodání automatické linky pro barvení a montování histologických a cytologických preparátů (dále jen „zařízení“), poskytování služeb dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze č. 2a zadávací dokumentace a dále průběžné dodávání spotřebního materiálu dle specifikace, v množství a za podmínek uvedených v příloze č. 2b zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medesa s.r.o.
2019-08-29   Sportovní vybavení pro ASC Dukla - 2019 (Ministerstvo Obrany)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka sportovního vybavení z důvodu zlepšení nabídky posilovacích zařízení ve vybavení posiloven a pro zvýšení tréninkových možností jednotlivých oddílů. Veřejná zakázka je rozdělena na 5 samostatných částí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Domafit Fitness, s.r.o. Fit-pro Czech s.r.o. JIPAST akciová společnost Medesa s.r.o.
2019-08-23   LF HK – Core facilities – Laboratoř molekulární patologie (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové)
Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky jsou dodávky laboratorních přístrojů pro laboratoře Fingerlandova ústavu patologie na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KRD - obchodní společnost s.r.o. Medesa s.r.o. Nikon CEE GmbH, odštěpný závod
2018-10-23   Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p.o. - 4.etapa (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů a prostředků zahrnutých do 4. etapy projektu „Modernizace vybavení pro obory návazné péče ve Slezské nemocnici v Opavě, p. o.“, a je rozdělena na 3 částí v souladu s ust. § 35 zákona, a to: Barvící a montovací automat Porodní lůžko Rotační mikrotom Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medesa s.r.o.
2018-06-06   ÚVN – VoFN Praha – Zdravotnická technika – část 2 – nákup (Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha včetně vytvoření včetně kompletní instalace dodávaného zařízení, jakož i uvedení zařízení do provozu. Přístroje musí být zcela nové, nepoužité a musí splňovat veškeré technické parametry tak, jak jsou detailně vymezeny v zadávací dokumentaci a dílčí zadávací dokumentaci pro každou část. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: bamed s.r.o. bamed, s.r.o. Boston Scientific Česká republika s.r.o. Carl Zaiss spol. s.r.o. Carl Zaiss, spol. s.r.o. Carl Zeiss spol s.r.o. Carl Zeiss, spol. s.r.o. Castor CZ, s.r.o. CHEIRÓN a.s. Cheirón s.r.o. CMI s.r.o. CMI, s.r.o. Dräger Medical s.r.o. Dräger Medical, s.r.o. Imedex s.r.o. Imedex, s.r.o. Kario-LIne spol. s.r.o. Kario-LIne, spol. s.r.o. Medata s.r.o. Medata, s.r.o. Medesa s.r.o. Medesa, s.r.o. Medistyl-Pharma a.s. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu Polymed medical CZ, s.r.o. Pragolab s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP a.s. Stargen EU s.r.o. Stargen EU, s.r.o. Unipro-Alpha C.S, spol. s.r.o. Vivacom s.r.o.
2018-03-28   Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – II. etapa (Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky a zdravotnických přístrojů pro potřeby Nemocnice Vyškov, p.o. Předmětná veřejná zakázka je rozdělena na 23 samostatných částí. Součástí předmětu veřejné zakázky je i doprava na místo určení, instalace či montáž přístroje, vyzkoušení a předvedení a zaškolení zaměstnanců zadavatele. Podrobnosti předmětu veřejné zakázky pro jednotlivé zdravotnické přístroje budou popsány v zadávací dokumentaci, obchodních podmínkách a zejména v technické specifikaci … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Beringei, s.r.o. BioVendor – Laboratorní medicína a.s. BTL zdravotnická technika, a.s. Electric Medical Service, s.r.o. Linet spol. s.r.o. Medesa s.r.o. Medista, spol. s.r.o. Merci, s.r.o. Nikon CEE GmbH, odštěpný závod Proormedent s.r.o. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. Trigon Plus s.r.o
2018-03-27   Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - IV (Karlovarský kraj)
Předmětem VZ „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení“ je dodávka nových zdravotnických přístrojů, nábytku a dalšího vybavení a zařízení v souvislosti s realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s.–nemocnice v Chebu–Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu“. Předmětem VZ je Část 8–Zdravotnické přístroje, Část 9–Lékařský nábytek a Část 10–Pojízdná křesla. VZ zahrnuje dodávku zdravotnických přístrojů, lékařského nábytku a pojízdných křesel do místa určení, jeho montáž, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hospimed, spol. s.r.o. Medesa s.r.o. Ramed Kopřivnice s.r.o.
2018-01-29   Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Laboratorní technika (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových (rok výroby 2017), nepoužitých přístrojů: Centrifuga laboratorní – velkoobjemová s chlazením (1ks) - Centrifuga laboratorní (1ks) - Mikroskop laboratorní (A-hematologie) (1ks) - Mikroskop laboratorní (B1 - OKB) (1 ks) - Mikroskop laboratorní (B2 - OKB) (1ks) - Mikroskop laboratorní (B3 - OKB) (2 ks) - Osmometr (1 ks) - Analyzátor biochemický (1ks) - Analyzátor hematologický vč. digitální morfologie (1ks) - Analyzátor imunohematologický (1ks) - … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Abbott Laboratories s.r.o. APR spol. s.r.o. Baria s.r.o. Beckman Coulter Česká republika s.r.o. Medesa s.r.o. Medista spol. s.r.o. Olympus Czech Group s.r.o., člen koncernu
2017-11-10   Zvýšení kvality návazné péče – mikrobiologie a biochemie (Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace)
Dodávka přístrojů a vybavení pro oddělení mikrobiologie a biochemie Nemocnice Jihlava. Zakázka je rozdělena na 9 částí, z nichž každá je zadávána samostatně. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Becton Dickinson Czechia, s.r.o. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. GeneTiCA s.r.o. Medesa s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. VWR International s.r.o.
2017-04-26   Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. – Dodávka přístrojů pro patologii a hematologii (Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.)
Dodávka, instalace a pozáruční servis nových, nepoužitých přístrojů pro patologii a hematologii Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. dle specifikace uvedené v příloze č. 1 (pro 1. část) a příloze 1A (pro 2.část) zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medesa s.r.o. ROCHE s.r.o.
2016-08-10   Stolní analyzátor glukózy (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka laboratorního přístrojového vybavení – stolního analyzátoru glukózy pro Odběrové centrum Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. 268/2014 Sb.) včetně poučení výrobcem, popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medesa s.r.o.
2016-07-01   „Zlepšení kvality dispenzární péče o nedonošené děti v Krajské zdravotní, a.s. – II“ (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodání nové zdravotnické technologie (přístrojů) spolu s odpovídajícím příslušenstvím, včetně její montáže, instalace, uvedení dodaných zařízení do provozu, provedení všech provozních testů dle platné legislativy, zaškolení obsluhy, provedení příslušných revizí a záruční servis za dále uvedených podmínek. Cílem této veřejné zakázky je vybavení jednotlivých pracovišť souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dräger Medical s.r.o. Medesa s.r.o.
2015-06-17   Přístroje pro zdravotnické moduly polní nemocnice (Česká republika – Ministerstvo obrany)
Předmětem VZ je dodávka 4 kusů diagnostických a 12 kusů laboratorních přístrojů určených pro vybavení kontejnerových pracovišť zdravotnických modulů polních nemocnic plnící úkoly v polních podmínkách zahraničních misí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Abbott Laboratories, s.r.o. AURA Medical s.r.o. BIONIK Stapro Group s.r.o. Chromservis s.r.o. INLAB Medical, s.r.o. Medesa s.r.o.
2015-01-16   Pořízení přístrojů ZT (Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje)
Předmět veřejné zakázky je pořízení zdravotní techniky, sestávající z následujících 18 částí: — část 1/1. Ultrazvuk pro dětské a novorozenecké odd. (dále jen „Část 1/1”), — část 1/2. Ultrazvuk na porodnici vč. příslušenství (dále jen „Část 1/2”), — část 2. Inkubátor pro novorozenecké odd. (dále jen „Část 2”), — část 3. Fototerapie pro novorozenecké odd. (dále jen „Část 3”), — část 4. Novorozenecký dýchací přístroj pro nasální CPAP (dále jen „Část 4”), — část 5/1. Barvící stroj_Patologie (dále jen „Část … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CMI s.r.o. CONMEDITECH s.r.o. COVIDIEN ECE s.r.o. DARTIN spol. s r.o. Imedex s.r.o. Medesa s.r.o. Medsol s.r.o. RADIX CZ s.r.o.
2013-03-04   FNUSA-ICRC - Fluorescenční, bioluminescenční a rentgenové in vivo vizualizační zařízení s anestézií (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Jedná se o fluorescenční, bioluminescenční a rentgenové in vivo vizualizační zařízení s anestézií. Bude sloužit k in vivo zobrazování tkání, orgánů, molekulárních značek u malých experimentálních zvířat na principu fluorescence, bioluminescence a rentgenového záření. Pomocí zařízení bude možné detailní vyšetření experimentálních zvířat (hlodavců) z hlediska jejich odpovědi na testované látky (chemoterapeutika, malé molekulové inhibitory, cytokiny) atp. Hodnocenými parametru bude jednak molekulární … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medesa s.r.o.