Dodavatel: KRD - obchodní společnost s.r.o.

10 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel KRD - obchodní společnost s.r.o.

2022-05-11   Technologické posílení laboratoří ÚVN-VoFN (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha včetně kompletní instalace dodávaného zařízení, jakož i uvedení zařízení do provozu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: "APR" spol. s r.o. bamed s.r.o. Baria s.r.o. Bio-rad spol. s r.o. bioMérieux CZ s.r.o. INTES BOHEMIA s.r.o. KRD - obchodní společnost s.r.o. Medesa s.r.o. RADIOMETER s.r.o. SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka Sven BioLabs s.r.o. Trigon Plus s.r.o. Vivacom s.r.o.
2020-07-22   Dodávka laboratorních přístrojů (Ostravská univerzita)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorních přístrojů v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) s názvem „Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí“ s reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000868. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je doprava na místo plnění, instalace, validace po instalaci s osvědčením a zaškolení personálu. Výčet požadovaného plnění včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v Příloze č. 1 … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. KRD - obchodní společnost s.r.o. VWR International s.r.o.
2019-11-04   EFSA-CDN - Liquid scintillation counter (beta spektrometr) pro detekci alfa, beta i gama záření pro experimentální účely III (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka Liquid scintillation counter (beta spektrometru) pro detekci alfa, beta i gama záření pro experimentální účely pro Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohou č. 1 – návrhem kupní smlouvy. Technická specifikace předmětu plnění je stanovena přílohami č. 2 – Technická specifikace s položkovým rozpočtem. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KRD - obchodní společnost s.r.o.
2019-09-12   FaF UK – Laminární box (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka laminárního boxu pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KRD - obchodní společnost s.r.o.
2019-08-23   LF HK – Core facilities – Laboratoř molekulární patologie (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové)
Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky jsou dodávky laboratorních přístrojů pro laboratoře Fingerlandova ústavu patologie na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KRD - obchodní společnost s.r.o. Medesa s.r.o. Nikon CEE GmbH, odštěpný závod
2018-11-29   Modernizace návazné péče - Klatovská nemocnice, a.s. (2. vyhlášení) (Klatovská nemocnice, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů za účelem modernizace návazné péče v Klatovské nemocnici a.s., a to dle specifikace a požadavků uvedených v zadávacích podmínkách. Zakázka je rozdělena na 24 částí dle jednotlivých specifických oblastí zdravotnické techniky. Bližší informace k předmětu veřejné zakázky a zadávacím podmínkám jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a v jejich přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AKC konstrukce, s.r.o. BioVendor – Laboratorní medicína a.s. Chladírenský Servis Jedlička s.r.o. HOSPIMED, spol. s r.o. Hospimed, spol. s.r.o. KRD - obchodní společnost s.r.o. Medista spol. s r.o. MR Diagnostic s.r.o. NIMOTECH, s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu TSE spol. s r.o.
2017-10-09   Automatický izolátor nukleových kyselin (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 kusů automatických izolátorů nukleových kyselin, včetně pozáručního servisu na dobu neurčitou a dodávky spotřebního materiálu na dobu neurčitou pro ÚKBD Fakultní nemocnice Hradec Králové. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KRD - obchodní společnost s.r.o.
2013-10-17   Dodávka laboratorního spotřebního materiálu a drobných laboratorních přístrojů pro vybrané projekty OPVK – V. etapa (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou soubory laboratorního spotřebního materiálu a malých laboratorních přístrojů a zařízení do 40 000 CZK vč. DPH. Veškeré požadované přístroje, zařízení a materiál jsou určeny pro realizaci projektu BioLink, klíčové aktivity KA03 - Organizace laboratorních workshopů. Cílem workshopů je společná práce expertů a cílové skupiny v laboratoři a výměna „hands-on-experience“ v oblasti pokročilých laboratorních metod v biochemických a biologických oborech. Podrobná specifikace … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Bio tech a.s. KRD - obchodní společnost s.r.o. KRD – obchodní společnost s.r.o. Merci, s.r.o.
2012-10-23   Laboratorní materiál (Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka chemikálií a vybavení laboratoří v rámci projektů z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Podrobná technická specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioTech a.s. Carolina BioSystems, s.r.o. KRD - obchodní společnost s.r.o. Merci, s.r.o. Scintila, s.r.o. Sigma-Aldrich, s.r.o.
2011-10-27   DHPLC systém (Masarykův onkologický ústav)
DHPLC systém - denaturační vysokorozlišovací kapalinová chromatografie s DNASep kolonou Předmětem veřejné zakázky je dodání, montáž, instalace a uvedení do provozu DHPLC systému s DNASep kolonou (patentovaná separační kolona), který umožňuje vysoce senzitivní a automatickou analýzu mutací ve fragmentech nukleové kyseliny (DNA) založenou na principu heteroduplexní analýzy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KRD - obchodní společnost s.r.o.