Veřejné zakázky: Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha

2024-01-24   Ranibizumab (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s léčivou látkou ranibizumab pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-23   Pevná a tekutá kultivační média (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky hotových kultivačních médií určených pro růst, kultivaci a stanovení citlivosti bakterií v Petriho miskách o průměru 90 mm a ve zkumavkách pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-22   Nákup podlahové krytiny a spotřebního materiálu (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky podlahových krytin a spotřebního materiálu, určených k zajištění oprav a běžné údržby v prostorách zdravotnického zařízení, a to pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-19   Risankizumab (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s léčivou látkou risankizumab pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-19   Galkanezumab (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s léčivou látkou galkanezumab pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-08   ÚVN – VoFN Praha – Zdravotnická technika II. – nákup (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha včetně kompletní instalace dodávaného zařízení, jakož i uvedení zařízení do provozu. Zařízení musí být nové, nerepasované, nepoužité, nesmí být staršího data výroby než 12 měsíců před jeho dodáním a musí splňovat veškeré technické parametry tak, jak jsou detailně vymezeny v zadávací dokumentaci, resp. dílčích zadávacích dokumentacích pro každou část VZ, jejichž … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-05   Pozáruční servis k 3D mapovacímu systému CARTO a RF generátoru vč. pumpy SmartAblate (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování kompletních pozáručních servisních služeb autorizovaným servisním střediskem pro přístroje 3D mapovací systém CARTO 3 a Radiofrekvenční generátor včetně proplachové pumpy SmartAblate, tj. zařízení umístěná na Arytmologické jednotce IK které je ve vlastnictví zadavatele po dobu 5 let ode dne účinnosti Servisní smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-05   Profylaktické prohlídky a opravy automatických dveří v areálu ÚVN (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování profylaktických prohlídek a oprav automatických kyvných a posuvných dveří v areálu Ústřední vojenská nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha po dobu 6 let ode dne účinnosti Servisní smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-05   Dodávka reagencií a spotřebního materiálu pro komplexní automatizovanou analýzu moče vč. bezplatné výpůjčky technologie (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky originálních reagencií včetně souvisejícího spotřebního materiálu potřebné pro zajištění komplexní automatizované analýzy nativní moče - chemické a morfologické hodnocení z jedné zkumavky, a to včetně bezplatné výpůjčky k tomu potřebné zdravotnické technologie. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-02   Komplexní pravidelné servisní péče a opravy výtahů v areálu ÚVN Praha (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexní pravidelné servisní péče a oprav zdvihacích zařízení v objektech Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha za účelem zabezpečení jejich řádného a nepřetržitého fungování, která spočívá v pravidelné preventivní údržbě, odborných prohlídkách, nonstop dispečinku, pečlivé vedení Knihy odborných prohlídek výtahu v papírové podobě, vedení elektronické knihy výtahů, správcovský systém výtahových zařízení, v provozních prohlídkách a … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-04   Pořízení datového uložiště pro zdravotnická zařízení (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 1 ks diskového pole, instalace, implementace a maintenance pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha. Kompletní dodávka systému bude obsahovat 1 ks diskového pole a příslušenství. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-04   Kontejner sterilizační vč. sterilizačního síta (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky je jednorázová dodávka 129 ks sterilizačních kontejnerů vč. sít a případné další postupné dodávky sterilizačních kontejnerů vč. sít na základě dílčích objednávek pro potřeby Ústřední vojenskou nemocnici – Vojenskou fakultní nemocnici Praha. Předmětem plnění VZ je rovněž zajištění bezplatného záručního servisu zboží a pozáručního 10 letého servisu zboží. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-16   Diagnostické soupravy typu blot a analyzátor vč. automatického SW vyhodnocení výpůjčkou (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostických souprav typu blot včetně souvisejícího spotřebního materiálu potřebného k provádění požadovaných vyšetření, a to včetně bezplatné výpůjčky k tomu potřebné zdravotnické techniky (analyzátor včetně softwaru pro automatické vyhodnocení a skeneru). Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-06   Likvidace komunálního a nebezpečného odpadu produkovaného v ÚVN (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb v odpadovém hospodářství pro zadavatele spočívající zejména v odvozu, třídění a likvidaci odpadů produkovaných v objektech Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
2023-11-03   Pořízení licencí Microsoft (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup licencí Microsoft specifikovaných v zadávací dokumentaci s poskytnutím podpory v délce 3 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: T-Mobile Czech Republic a.s.
2023-10-27   Pevná a tekutá kultivační média (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky hotových kultivačních médií určených pro růst, kultivaci a stanovení citlivosti bakterií v Petriho miskách o průměru 90 mm a ve zkumavkách pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-26   Opravy nábytku a čalounické práce (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou opravy a údržba nábytku a dále čalounické práce pro potřeby zadavatele Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-24   Dodávky radiofarmak 18-FDG pro PET/CT (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky radiofarmaka obsahující 18F-fludeoxyglukosu, sterilní apyrogenní roztok pro i.v. aplikaci pro potřeby pracoviště PET/CT Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ÚJV Řež, a. s.
2023-10-23   Pronájem osobních vozidel pro ÚVN Praha II (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění této veřejné zakázky (dále i jen „VZ“) je pronájem 4 ks osobních vozidel kategorie M1, určených pro přepravu osob či menších nákladů a zajišťujících manažerské a provozní potřeby zadavatele Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 zákona rozdělena na 2 části: - Část 1 VZ – pronájem 3 ks osobních vozidel Předmětem plnění této části VZ je 2x referentské vozidlo a 1x vozidlo manažerské. - Část 2 VZ – pronájem 1 ks osobního vozidla … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Autodružstvo Podbabská
2023-10-23   ÚVN – VoFN Praha – Zdravotnická technika – nákup – Izolátor pro přípravu radiofarmak II (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks izolátoru pro přípravu radiofarmak pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha včetně kompletní instalace dodávaného přístroje, jakož i jeho uvedení do provozu a dalších povinností vyplývajících ze zadávací dokumentace nebo jejích příloh. Předmětem plnění VZ je rovněž zajištění bezplatného záručního servisu přístroje a pozáručního 8 letého servisu přístroje. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Canberra-Packard, s.r.o.
2023-10-12   Absorpční kalhotky (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky Absorpčních kalhotek – ochranných pomůcek pro inkontinentní pacienty pro potřeby ÚVN po dobu 48 měsíců od účinnosti smlouvy nebo do vyčerpání finančního limitu vč. vyhrazené změny závazku platí co nastane dřív. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SANICARE s.r.o.
2023-10-12   Zlatý fiduciární marker a set markerů pro zobrazení cílového objemu při SBRT léčbě (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky zlatých fiduciárních markerů pro Ústřední vojenskou nemocnici – Vojenskou fakultní nemocnici Praha v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací a jejími přílohami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BIP Medical CZ, s.r.o.
2023-10-10   Zprostředkování nákupu emisních povolenek pro rok 2024 (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky je služba zajištění nákupu evropských emisních povolenek typu EUA pro 4. obchodovací období (2021 - 2030) v celkovém množství 6.200 ks. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ČEZ Esco, a.s.
2023-10-09   Servis a opravy úpravny vody CH2-DEMI (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění pravidelného servisu, oprav a materiálového zabezpečení umožňující řádný a kontinuálně probíhající chod stanice úpravny vody v areálu Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Bermanex s.r.o.
2023-10-06   Piny (hroty) pro tříbodovou fixaci hlavy pro využití v MR (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky pinů (hrotů) pro tříbodovou fixaci hlavy pro využití v magnetické rezonanci pro kliniku neurochirurgie 1. LF UK, Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha, v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací a jejími přílohami. Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-27   Audiovizuální technika (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní dodávka – upgrade audiovizuální techniky včetně jejího příslušenství pro potřeby Kongresového sálu a posluchárny A v prostorách Ústřední vojenské nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha. Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-20   Laparoskopické nástroje II (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka laparoskopických nástrojů pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha, přičemž toto zboží musí být nové, nerepasované, nepoužité a vyrobeno max. 12 měsíců od data účinnosti Kupní smlouvy, a to v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
2023-09-13   Pronájem osobních vozidel pro ÚVN Praha (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění této veřejné zakázky (dále i jen „VZ“) je pronájem 4 ks osobních vozidel kategorie M1, určených pro přepravu osob či menších nákladů a zajišťujících manažerské a provozní potřeby zadavatele Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 zákona rozdělena na 2 části: - Část 1 VZ – pronájem 3 ks osobních vozidel Předmětem plnění této části VZ je 2x referentské vozidlo a 1x vozidlo manažerské. - Část 2 VZ – pronájem 1 ks osobního vozidla … Zobrazit zadávací řízení »
2023-08-24   Neuromonitoring pro ORL – 2 ks – A5 obnova II (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 2 kusů jednotek intraoperačního neuromonitoringu pro ORL, jakož i uvedení zařízení do provozu. Zařízení musí být nové, nerepasované, nepoužité a musí splňovat veškeré technické parametry tak, jak jsou detailně vymezeny v zadávací dokumentaci a průběžné dodávky spotřebního materiálu pro Kliniku ORL 3. LF UK a ÚVN v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací a jejími přílohami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medtronic Czechia s.r.o.
2023-08-21   Lidský imunoglobulin (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivé látky lidský imunoglobulin pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CSL Behring s.r.o.
2023-08-18   Papírové ručníky ZZ a toaletní papír v rolích III (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky papírových ručníků (skládaných formou ZZ) a toaletního papíru v rolích pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha, a to po dobu 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: RAUDO - výrobní družstvo invalidů
2023-08-17   Remdesivir (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s léčivou látkou remdesivir pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Gilead Sciences s.r.o.
2023-08-17   Lidský fibrinogen (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s léčivou látkou lidský fibrinogen pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2023-08-04   ÚVN – VoFN Praha – Zdravotnická technika – nákup - 3D navigovaný ultrazvukový přístroj II (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks 3D navigovaného ultrazvukového přístroje pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha včetně kompletní instalace dodávaného přístroje, jakož i jeho uvedení do provozu a dalších povinností vyplývajících z této zadávací dokumentace nebo jejích příloh. Přístroj musí být zcela nový, nepoužitý, nesmí být staršího data výroby než 12 měsíců před jeho dodáním a musí splňovat veškeré technické parametry tak, jak jsou detailně vymezeny … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDKONSULT, s. r. o.
2023-08-04   Insuflační jednotka (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks Insuflační jednotky pro potřeby Ústřední vojenskou nemocnici – Vojenskou fakultní nemocnici Praha včetně kompletní instalace dodávaného přístroje, jakož i jeho uvedení do provozu. Nedílnou součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu blíže specifikovaného v zadávací dokumentaci, a to po dobu 6 let. Předmětem plnění VZ je rovněž zajištění bezplatného záručního servisu přístroje a pozáručního 8 letého servisu přístroje. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Meditrade spol. s r. o.
2023-07-12   Ventilátor plicní - 3 ks - A5 obnova (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3 ks ventilátorů plicních pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha. Zařízení musí být zcela nové, nepoužité, nesmí být staršího data výroby než 12 měsíců před jeho dodáním a musí splňovat veškeré technické parametry tak, jak jsou detailně vymezeny v zadávací dokumentaci. Nedílnou součástí předmětu plnění jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací a jejími přílohami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CHEIRÓN a.s.
2023-06-27   ÚVN – VoFN Praha – Zdravotnická technika – nákup (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha včetně kompletní instalace dodávaného zařízení, jakož i uvedení zařízení do provozu. Zařízení musí být nové, nerepasované, nepoužité, nesmí být staršího data výroby než 12 měsíců před jeho dodáním a musí splňovat veškeré technické parametry tak, jak jsou detailně vymezeny v zadávací dokumentaci, resp. dílčích zadávacích dokumentacích pro každou část VZ, jejichž … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Canberra-Packard, s.r.o. CHEIRÓN a.s. DENTMEDIA Praha s.r.o. Electric Medical Service, s.r.o. Fonika Medical s.r.o. Getinge Czech Republic, s.r.o. Ing. Aleš Závorka MIELE,spol. s r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. RQL s.r.o. T E C H S A N spol. s r.o. VF, a.s.
2023-06-27   Pořízení redundantního diskového pole – 2. etapa (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka diskového úložiště se serverem, dále switche a dále příslušenství, jejich instalace, implementace a maintenance. Kompletní dodávka systému bude obsahovat 1 ks diskového pole kompatibilního se stávajícím diskovým polem ve vlastnictví zadavatele s označením HPE Nimble HF60, na kterém je provozováno softwarové řešení Veeam, 1 ks serveru pro monitoring pole s licencí na Microsoft Windows Server 2022 Standart, 2 ks switche s potřebnými licencemi a dále … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Simac Technik ČR, a.s.
2023-06-21   Pojištění majetku ÚVN (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku zadavatele po dobu 96 měsíců vč. možností automatického prodlužování dle ust. § 2083/2 OZ. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Generali Česká pojišťovna a.s. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna... Pojišťovna VZP, a.s.
2023-06-15   Fúzní systém pro biopsie prostaty (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 soupravy fúzního systému pro biopsie prostaty sestávají z 1 ks fúzního systému pro biopsie, 1 ks diagnostického ultrazvukového přístroje a 1 ks gynekologického zákrokového křesla pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha. Zařízení musí být zcela nové, nepoužité, nesmí být staršího data výroby než 12 měsíců před jeho dodáním a musí splňovat veškeré technické parametry tak, jak jsou detailně vymezeny v zadávací dokumentaci. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Grane s.r.o.
2023-05-29   Neuromonitoring pro ORL – 2 ks – A5 obnova (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 2 kusů jednotek intraoperačního neuromonitoringu pro ORL, jakož i uvedení zařízení do provozu. Zařízení musí být nové, nerepasované, nepoužité a musí splňovat veškeré technické parametry tak, jak jsou detailně vymezeny v zadávací dokumentaci a průběžné dodávky spotřebního materiálu pro Kliniku ORL 3. LF UK a ÚVN v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací a jejími přílohami. Zobrazit zadávací řízení »
2023-05-17   Stavební úpravy Pavilonu A5 - zpracování PD - obnova A5 - II (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy Pavilonu A5 severní sekce J, K, D. Cílem zpracování projektové dokumentace je uvedení stavebních a zdravotnických interiérů včetně všech technických systémů do původního stavu v souladu s aktuálně platnými normami po jejich poničení požárem a vodou při hasebních pracích. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Siebert + Talaš, spol. s r.o.
2023-05-12   Laparoskopický port pro opakované použití (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky laparoskopických operačních portů, a to jednorázovou obnovou po uzavření smlouvy a dále postupným nákupem prostřednictvím dílčích objednávek pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací a jejími přílohami, a to po dobu 120 měsíců ode dne podpisu kupní smlouvy. Předmětem plnění této VZ je rovněž zajištění záručního servisu zboží a pozáručního 8 letého servisu zboží. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Promedeus s.r.o.
2023-04-17   Vybavení plicní ambulance (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks celotělového pletysmografického vyšetřovacího systému pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha včetně kompletní instalace dodávaného přístroje, jakož i jeho uvedení do provozu a dalších povinností vyplývajících z této zadávací dokumentace nebo jejích příloh. Předmětem plnění je rovněž zajištění záručního servisu přístroje a pozáručního 8letého servisu přístroje. Nedílnou součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MR Diagnostic s.r.o.
2023-04-05   Kontroly, zkoušky a servis systému EPS a NSZ II (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění pravidelných kontrol provozuschopnosti, periodických zkoušek a servisu elektrické požární signalizace (EPS) a nouzového sdělovacího zařízení (NSZ) pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SEOS CZ s.r.o.
2023-03-24   Servis kogeneračních jednotek (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování kompletních servisních služeb 3 ks kogeneračních jednotek a údržby, tj. zařízení umístěných v areálu zadavatele a ve vlastnictví zadavatele po dobu 24 měsíců ode dne účinnosti Servisní smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Motorgas s.r.o.
2023-03-24   Krizový svolávací systém (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služby Krizový svolávací systém dle stanovených funkcionalit systému na dobu 72 měsíců pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Konzulta Brno a.s.
2023-03-09   Centrální nákup - Rukavice operační sterilní s pudrem II (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky operačních rukavic sterilních s pudrem pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha, Ústavu leteckého zdravotnictví Praha, Vojenské nemocnice Brno a Vojenské nemocnice Olomouc v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Lohmann & Rauscher, s.r.o.
2023-02-10   Zprostředkování nákupu emisních povolenek pro rok 2023 (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky je služba zajištění nákupu evropských emisních povolenek typu EUA pro 4. obchodovací období (2021 - 2030) v celkovém množství 4.300 ks. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ČEZ Esco a.s.
2023-02-08   Dodávka real-time PCR reagencií - Candida albicans, Candida krusei, Candida parapsilosis, Candida glabrata (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostických souprav - real-time PCR reagencií (dále jen ,,diagnostika“) v rozsahu umožňujícím kompletní provedení požadovaných vyšetření (dále souhrnně označováno jako „zboží“) pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha v souladu se zadávacími podmínkami. Zboží musí být kompatibilní s cyclery zadavatele - Rotor-Gene Q nebo CFX96 Touch Real-Time PCR Detection System. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GALI spol. s r.o.