2023-05-23   Dodávky obvazového materiálu pro Nemocnici Nymburk s.r.o (Nemocnice Nymburk s.r.o.)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky obvazového (zdravotnického) materiálu pro Nemocnici Nymburk s.r.o. v rozsahu a souladu se zadávací dokumentací a jejími přílohami, a to po dobu 24 měsíců od účinnosti smlouvy. Veřejná zakázka je rozdělena na 16 částí. Zadavatel uzavře pro každou část této veřejné zakázky rámcovou kupní smlouvu s jedním dodavatelem a dílčí plnění bude probíhat na základě vystavených objednávek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Black Storm s.r.o. LINON CZ s.r.o. Lohmann & Rauscher, s.r.o. PANEP s.r.o. Perfect Distribution a.s.
2023-04-27   Inkontinenční pomůcky pro dospělé pacienty 2023 (Jihočeské nemocnice, a.s.)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky inkontinenčních pomůcek pro dospělé pacienty a dodávky podložek pod pacienty, pro nemocnice Jihočeského kraje. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Black Storm s.r.o. TZMO Czech Republic s.r.o.
2023-02-28   Rukavice pro nemocnice vlastněné Plzeňským krajem (Klatovská nemocnice a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky různých druhů nitrilových a latexových rukavic pro potřeby ZZS PK a jednotlivých nemocnic Plzeňského kraje, po dobu 12 měsíců, a to dle specifikace a požadavků uvedených v zadávacích podmínkách. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Black Storm s.r.o. Medline International CZ s.r.o. S. A. B. Impex, s.r.o. VULKAN - Medical, a.s. Zarys International Group s.r.o.
2022-11-02   Jednorázové rukavice 2022 II (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nesterilních jednorázových vyšetřovacích rukavic dle následující specifikace: Rukavice jednorázové vyšetřovací nitrilové nepudrované - 6N, velikosti XS, S, M, L, XL Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Black Storm s.r.o.
2022-05-31   Jednorázové vyšetřovací rukavice (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky jednorázových vyšetřovacích rukavic pro Nemocnici Na Homolce dle aktuálních potřeb zadavatele, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Black Storm s.r.o. KORAKO plus, s.r.o.
2022-03-10   Papírové a igelitové hygienické potřeby (Psychiatrická nemocnice Bohnice)
zajištění průběžných dodávek papírových a igelitových hygienických potřeb Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Black Storm s.r.o. MAPO medical s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2022-01-17   Jednorázové rukavice 2022 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nesterilních jednorázových vyšetřovacích rukavic dle následující specifikace: Část 1 Rukavice jednorázové vyšetřovací nitrilové nepudrované - 6N, velikosti XS, S, M, L, XL Část 2 Rukavice jednorázové vyšetřovací nitrilové nepudrované - 9N, velikosti XS, S, M, L, XL Část 3 Rukavice jednorázové vyšetřovací latexové nepudrované nebo lehce pudrované, texturované v konečcích prstů, velikosti S, M, L, XL Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Black Storm s.r.o. Lohmann & Rauscher, s.r.o.
2021-11-05   Rukavice pro Nemocnice Plzeňského kraje, a.s (Nemocnice Plzeňského kraje, a. s.)
Předmětem plnění této VZ jsou průběžné dodávky různých druhů nitrilových a latexových rukavic pro potřeby ZZS PK a jednotlivých nemocnic společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., po dobu 12 měsíců, a to dle specifikace a požadavků uvedených v zadávacích podmínkách. Dodávané rukavice musí splňovat veškeré podmínky a normy stanovené pro jejich výrobu, distribuci a užívání na daném trhu dle zvláštních právních předpisů. VZ je rozdělena na 7 částí. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu určitou s vybraným … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Black Storm s.r.o. HARTMANN - RICO a.s. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. VULKAN - Medical, a.s.
2021-04-15   Jednorázové prostředky pro inkontinentní pacienty 2021 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem zakázky jsou dodávky jednorázových prostředků pro inkontinentní pacienty ve specifikaci a množství dle zadávací dokumentace po dobu čtyř let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Black Storm s.r.o. Essity Czech Republic s.r.o. HARTMANN - RICO a.s. Medisun profi s.r.o. MSM, spol. s r.o. TZMO Czech Republic s.r.o.
2021-03-10   Sterilní jednorázové stříkačky (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek sterilních jednorázových stříkaček pro Nemocnici Na Homolce. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. Black Storm s.r.o. Chirana T.Injecta, s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2020-07-22   Inkontinenční pomůcky a dětské pleny pro Nemocnice Plzeňského kraje 2020 (Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.)
Předmětem plnění VZ jsou průběžné dodávky různých typů a druhů inkontinenčních pomůcek - plenkových kalhotek pro dospělé, dětských plenkových kalhotek a absorpčních podložek (tj. zdravotnického materiálu) pro potřeby jednotlivých nemocnic (zdravotnických zařízení) Plzeňského kraje, které jsou ovládány společností Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., po dobu 48 měsíců a to dle specifikace a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části. Rámcová dohoda bude … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Black Storm s.r.o. TZMO Czech Republic s.r.o. VAMARI s.r.o.
2020-06-16   Jednorázové inkontinenční pomůcky (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky jednorázových inkontinenčních pomůcek dle aktuální potřeby FNHK, a to na období 4 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Black Storm s.r.o. TZMO Czech Republic s.r.o.
2019-10-09   „Dodávky injekčních stříkaček a jehel pro Oblastní nemocnice Středočeského kraje - centralizované zadávání" (Nemocnice Středočeského kraje, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakované dodávky injekčních stříkaček a jehel do oblastních nemocnic Středočeského kraje na základě dílčích objednávek po dobu 4 let. Podrobná specifikace injekčních stříkaček a jehel je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Předpokládané množství uváděné v příloze č. 1 této zadávací dokumentace, je pouze orientační - stanovené na základě předpokládaného odběru za 4 roky, přičemž rozsah dodávek, je stanoven pouze pro účely hodnocení nabídek. Jednotlivé dodávky budou … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Becton Dickinson Czechia, s.r.o. Becton Dickinson, s.r.o. Black Storm s.r.o. Black Storm, s.r.o. Chirana T. Injecta, s.r.o. Chirana T.Injecta, s.r.o.
2019-01-31   Inkontinenční pomůcky (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakované dodávky inkontinenčních potřeb na základě dílčích objednávek po dobu 4 let. Podrobná specifikace je uvedena v příloze ZD, specifikace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Black Storm s.r.o. Hartmann - Rico, a.s. TZMO Czech Republic, s.r.o.