Dodavatel: Zarys International Group s.r.o.

17 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Zarys International Group s.r.o.

2023-09-05   FN Motol – Nesterilní náplasti (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky nesterilních náplastí pro potřeby FN Motol Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Schubert CZ spol. s r.o. Zarys International Group s.r.o.
2023-09-01   Dodávky injekčních jehel a stříkaček (CEJIZA, s.r.o.)
Účelem tohoto zadávacího řízení je zajištění pravidelných dílčích dodávek zdravotnického spotřebního materiálu, a to konkrétně jednorázových sterilních injekčních jehel a jednorázových sterilních injekčních stříkaček , které jsou potřebné pro řádný výkon činnosti pověřujících zadavatelů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Perfect Distribution a.s. Zarys International Group s.r.o.
2023-06-19   Infuzní a transfuzní sety, doplňkový materiál (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dodávek zdravotnického spotřebního materiálu, a to infuzních a transfuzních setů, doplňkového materiálu pro jednotlivá pracoviště zadavatele Nemocnice Pardubického kraje po dobu dvou let. Podrobná specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. Fresenius Kabi s.r.o. Perfect Distribution a.s. POLYMED medical CZ, a.s. Zarys International Group s.r.o.
2023-03-27   Spotřební materiál pro infuzní techniku II (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky infuzních souprav pro gravitační infuzi, transfuzních souprav pro krevní vaky a bezjehlových vstupů - transparentních (dále také „zboží“) dle aktuálních potřeb zadavatele. Průběžné dodávky zboží budou uskutečňovány na základě dílčích objednávek po dobu jednoho roku ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. Zarys International Group s.r.o.
2023-02-28   Rukavice pro nemocnice vlastněné Plzeňským krajem (Klatovská nemocnice a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky různých druhů nitrilových a latexových rukavic pro potřeby ZZS PK a jednotlivých nemocnic Plzeňského kraje, po dobu 12 měsíců, a to dle specifikace a požadavků uvedených v zadávacích podmínkách. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Black Storm s.r.o. Medline International CZ s.r.o. S. A. B. Impex, s.r.o. VULKAN - Medical, a.s. Zarys International Group s.r.o.
2023-02-27   Obvazový materiál, obinadla (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dodávek zdravotnického spotřebního materiálu, a to obvazového materiálu do míst plnění, po dobu 2 let, na základě aktuálních potřeb jednotlivých pracovišť zadavatele a v souladu s kvalitativními a technickými požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: HARTMANN - RICO a.s. Lohmann & Rauscher, s.r.o. PANEP s.r.o. Zarys International Group s.r.o.
2023-01-09   Rukavice vyšetřovací nitrilové (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky vyšetřovacích nitrilových nesterilních rukavic bez pudru pro Fakultní nemocnici Olomouc. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MAPO medical s.r.o. Zarys International Group s.r.o.
2022-07-14   Dodávky stříkaček injekčních, stříkaček do lineárních dávkovačů a jehel injekčních (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích v platném znění , a to stříkaček injekčních, stříkaček do lineárních dávkovačů a jehel injekčních pro potřeby ústavní péče IKEM. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. Zarys International Group s.r.o.
2022-07-11   Jednorázové ochranné pomůcky (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení dodávek zdravotnického spotřebního materiálu, jednorázových ochranných pomůcek, do míst plnění, po dobu 1 roku, na základě aktuálních potřeb jednotlivých pracovišť zadavatele, kterými jsou Pardubická nemocnice, Chrudimská nemocnice, Orlickoústecká nemocnice, Svitavská nemocnice a Litomyšlská nemocnice. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PANEP s.r.o. S. A. B. Impex, s.r.o. Zarys International Group s.r.o.
2022-04-14   FN Motol - Sterilní krytí (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky sterilního krytí (dále jen "SZM") v rozsahu dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy - Seznam zboží s jednotkovými cenami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: HARTMANN - RICO a.s. Lohmann & Rauscher, s.r.o. Zarys International Group s.r.o.
2021-12-29   Obvazový materiál _ tampony, kompresy, vata (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení dodávek zdravotnického spotřebního materiálu, obvazového materiálu, do míst plnění, po dobu 1 roku, na základě aktuálních potřeb jednotlivých pracovišť zadavatele, a to v souladu s kvalitativními a technickými požadavky zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BATIST Medical a.s. PANEP s.r.o. Zarys International Group s.r.o.
2021-11-22   Vyšetřovací rukavice (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakované dodávky vyšetřovacích rukavic na základě dílčích objednávek po dobu 2 let dle níže uvedené specifikace. Rukavice musí být vysoce elastické, pevné, s dotekovou citlivostí, povrch prstů texturovaný, umožňující dobrý úchop, hypoalergenní, nepropustné. Latexové rukavice s nižšími hladinami latexových proteinů. Tvar rukavic plochý s rolovaným okrajem, pravolevé. Testovaná úroveň G1, nepropustnost AQL ≤ 1,5, dle normy ČSN EN 455-1. Jednoduše vytažitelné jednou rukou z … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medline International CZ s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. Zarys International Group s.r.o.
2021-10-12   Rukavice vyšetřovací (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem VZ jsou průběžné dodávky vyšetřovacích rukavic dle aktuálních potřeb zadavatele. Průběžné dodávky budou uskutečňovány na základě dílčích objednávek po dobu jednoho roku ode dne nabytí účinnosti smlouvy. VZ je rozdělena na 3 části, účastníci VZ jsou oprávněni podat nabídku na jednu či více částí dle jejich výběru. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: HARTMANN - RICO a.s. KORAKO plus, s.r.o. Zarys International Group s.r.o.
2021-09-29   Dodávky náplastí a krytí (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky náplastí a krytí ran a to po dobu 3 let od uzavření Kupní smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: HARTMANN - RICO a.s. Zarys International Group s.r.o.
2021-09-27   Infuzní a transfuzní materiál (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení dodávek zdravotnického infuzního a transfuzního materiálu do míst plnění, po dobu 1 roku, na základě aktuálních potřeb jednotlivých pracovišť zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. Dahlhausen CZ, spol. s r.o. Fresenius Kabi s.r.o. Perfect Distribution a.s. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. S. A. B. Impex, s.r.o. Zarys International Group s.r.o.
2021-03-23   Rukavice na jednorázové použití pro ZZS HMP (Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy)
Předmětem veřejné zakázky jsou postupné dodávky nitrilových zdravotnických jednorázových rukavic ve velikosti S, M, L, XL. Bližší specifikace zboží, tzn. požadavky zadavatele na jejich základní vlastnosti, funkce a další minimální požadavky na předmět plnění, je uvedena ve „Specifikaci zboží a ceníku“ (Příloze č. 4 ZD). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Zarys International Group s.r.o. Zarys International Group, s.r.o.