2023-06-14   FN Motol - Ochranný plášť návštěvnický (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky jednorázového materiálu - ochranných návštěvnických plášťů a izolačních nepromokavých plášťů pro potřeby FN Motol. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: S. A. B. Impex, s.r.o.
2023-06-02   FN Motol - Kojenecké lahve (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kojeneckých lahví, a to v rozsahu dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy - Seznam zboží s jednotkovými cenami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Mediform, spol. s r.o. S. A. B. Impex, s.r.o.
2023-02-28   Rukavice pro nemocnice vlastněné Plzeňským krajem (Klatovská nemocnice a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky různých druhů nitrilových a latexových rukavic pro potřeby ZZS PK a jednotlivých nemocnic Plzeňského kraje, po dobu 12 měsíců, a to dle specifikace a požadavků uvedených v zadávacích podmínkách. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Black Storm s.r.o. Medline International CZ s.r.o. S. A. B. Impex, s.r.o. VULKAN - Medical, a.s. Zarys International Group s.r.o.
2023-02-23   Elektrokoagulace - opakovaná VZ (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových zdravotnických prostředků (Radiofrekvenční ablace) - blíže viz ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: S. A. B. Impex, s.r.o.
2023-01-03   FN Motol - Elektrofyziologické katétry pro dospělé pacienty (Fakultní nemocnice v Motole)
Dodávky elektrofyziologických katétrů pro dospělé pacienty určených k zajištění diagnostiky a léčby poruch srdečního rytmu pro KKVC pro dospělé - Kardiologickou kliniku 2. LF UK a FN Motol Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Cardiomedical, s.r.o. S. A. B. Impex, s.r.o. SUBITO CZ, spol. s r. o.
2022-12-01   Rukavice vyšetřovací latexové bez pudru (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky latexových rukavic vyšetřovacích bez pudru (dále jen „zboží“) pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: S. A. B. Impex, s.r.o.
2022-11-30   FN Motol - Hygienický papírový program (Fakultní nemocnice v Motole)
Dodávky hygienického papírového programu k jednorázovému použití k obsluze pacientů při akutní indispozici. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: S. A. B. Impex, s.r.o.
2022-07-11   Jednorázové ochranné pomůcky (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení dodávek zdravotnického spotřebního materiálu, jednorázových ochranných pomůcek, do míst plnění, po dobu 1 roku, na základě aktuálních potřeb jednotlivých pracovišť zadavatele, kterými jsou Pardubická nemocnice, Chrudimská nemocnice, Orlickoústecká nemocnice, Svitavská nemocnice a Litomyšlská nemocnice. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PANEP s.r.o. S. A. B. Impex, s.r.o. Zarys International Group s.r.o.
2022-06-06   Sety pro vertebroplastiku (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek spotřebního materiálu pro perkutánní vertebroplastiku pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: S. A. B. Impex, s.r.o.
2022-05-31   Jednorázový návštěvnický plášť (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek jednorázových návštěvnických plášťů pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: S. A. B. Impex, s.r.o.
2022-05-18   Pořízení přístrojového vybavení Nemocnice Boskovice s.r.o (Nemocnice Boskovice s.r.o.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pořízení přístrojů pro lékařské účely (dále také „PŘÍSTROJE“) podle SPECIFIKACE. Veřejná zakázka bude financovaná z dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Financování předmětu plnění bude z finančních prostředků dotace Integrovaného regionálního operačního programu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. Arthrex s.r.o. BTL zdravotnická technika, a.s. Dräger Medical s.r.o. Fresenius Kabi s.r.o. Kardio - Line spol. s r.o. L I N E T spol. s r.o. Medsol s.r.o. Merci, s.r.o. Mivamed s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu S & T Plus s.r.o. S. A. B. Impex, s.r.o. Sven BioLabs s.r.o. SYSMEX CZ s.r.o. Vidia spol. s r.o.
2022-04-05   Balónkové katetry (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky balónkových katetrů formou konsignačního skladu po dobu 2 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. Boston Scientific Česká republika s.r.o. S. A. B. Impex, s.r.o. Venama s.r.o.
2022-04-01   Spotřební materiál do macerátorů včetně výpůjčky 6 ks přístrojů (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu do macerátorů včetně výpůjčky 6 ks přístrojů. Veškeré náklady související s výpůjčkou přístrojů jsou zahrnuty v ceně spotřebního materiálu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: S. A. B. Impex, s.r.o.
2022-03-18   Pořízení přístrojového vybavení - oblast 1 (Oblastní nemocnice Příbram, a. s.)
Předmět plnění jednotlivých částí veřejných zakázek je podrobně specifikován v přílohách zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 2T engineering, s.r.o. Exray s.r.o. FUJIFILM CZ, s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu PROMOS spol. s r.o. S. A. B. Impex, s.r.o.
2022-01-18   FN Motol - Transseptální jehla (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu nutného k provádění transseptálních punkcí, na dobu 48 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: S. A. B. Impex, s.r.o.
2021-09-27   Infuzní a transfuzní materiál (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení dodávek zdravotnického infuzního a transfuzního materiálu do míst plnění, po dobu 1 roku, na základě aktuálních potřeb jednotlivých pracovišť zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. Dahlhausen CZ, spol. s r.o. Fresenius Kabi s.r.o. Perfect Distribution a.s. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. S. A. B. Impex, s.r.o. Zarys International Group s.r.o.
2021-05-25   FN Motol - Jednorázové ochranné prostředky - pláště (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka plášťů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: S. A. B. Impex, s.r.o.
2021-05-13   Dodávky klinik boxů (Fakultní nemocnice Bulovka)
Předmětem VZ je zajištění průběžných dodávek klinik boxů maloobjemových a klinik boxů velkoobjemových pro ostrý, nebezpečný nebo infekční nemocniční odpad pro Fakultní nemocnici Bulovka dle potřeb zadavatele po dobu 36 měsíců od nabytí účinnosti rámcových dohod o dodávkách zboží pro jednotlivé části veřejné zakázky uzavřených s vybranými dodavateli. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. S. A. B. Impex, s.r.o.
2021-05-07   FN Motol – Elektrofyziologické katétry (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky elektrofyziologických katétrů pro FN Motol), a to na základě průběžných dílčích objednávek po dobu 48 měsíců. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části: Číslo a název části 1. část Řiditelné diagnostické elektrofyziologické katétry. 2. část Ablační katétry. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: S. A. B. Impex, s.r.o. SUBITO CZ, spol. s.r.o.
2020-08-06   Spotřební materiál pro intervenční kardiologii 2020 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem zakázky jsou dodávky stentů, balónkových katétrů, supertenkých vodičů, sheathů, diagnostických katétrů, vodících katétrů, doplňkového materiálu a speciálního diagnostického materiálu prostřednictvím konsignačního skladu dle skupinové specifikace uvedené v ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A care a.s. Boston Scientific Česká republika s.r.o. BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o. Cardiomedical, s.r.o. CARDION s.r.o. COROLINE a.s. INLAB Medical, s.r.o. Innova Medical s.r.o. JI-Medical a.s. Meditrade spol. s r. o. Medtronic Czechia s.r.o. S. A. B. Impex, s.r.o. Stimcare, s.r.o. Teleflex Medical s.r.o. Vamex, spol. s r.o.
2011-07-10   Rukavice (Moravskoslezský kraj)
Předmětem veřejné zakázky jsouprůběžné opakované dodávky zdravotnických rukavic na základě aktuální potřeby zadavatele a jeho jednotlivých objednávek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. S. A. B. Impex, s.r.o.