2023-11-20   Pila a vrtačka (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění je dodávka 1 systému-pily a vrtačky a poskytování záručních servisních služeb a pozáručních servisních služeb po dobu 5 let. více viz. ZD Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o.
2023-11-10   INFUZNÍ ROZTOKY ZÁKLADNÍ V OBJEMU 100-1000 ML (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
B05BA03 MONOHYDRÁT GLUKOSY B05BB01 CHLORID SODNÝ B05BB01 CHLORID SODNÝ, CHLORID DRASELNÝ, DIHYDRÁT CHLORIDU VÁPENATÉHO, ROZTOK NATRIUM-LAKTÁTU 50% B05BB01 CHLORID DRASELNÝ, CHLORID SODNÝ B05BB01 CHLORID SODNÝ, CHLORID DRASELNÝ, DIHYDRÁT CHLORIDU VÁPENATÉHO B05BB01 CHLORID SODNÝ, CHLORID DRASELNÝ, DIHYDRÁT CHLORIDU VÁPENATÉHO, HEXAHYDRÁT CHLORIDU HOŘEČNATÉHO, TRIHYDRÁT NATRIUM-ACETÁTU, KYSELINA JABLEČNÁ, L-FORMA B05XA01 CHLORID DRASELNÝ V07AB VODA PRO INJEKCI Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o.
2023-11-06   Dodávky léčivých přípravků – Vitamíny pro parenterální podání – ATC B05XC (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků různého složení s obsahem vitamínů určených k parenterálnímu podání – ATC B05XC. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. BAXTER CZECH spol. s r.o. Fresenius Kabi s.r.o.
2023-10-16   Roztoky ovlivňující rovnováhu elektrolytů III. 2023 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky roztoků pro kombinaci s cytostatiky splňujících požadavky SÚKL. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o.
2023-10-13   Infuzní technika pro IGEK (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka infuzní techniky pro Interní gastroenterologickou kliniku Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o.
2023-10-05   Obnova a doplnění infuzní a dávkovací techniky FN Ostrava (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou v jednotlivých částech veřejné zakázky průběžné a opakované dodávky nových souborů zdravotnické technologie – infuzní a dávkovací techniky (dále jen také „ZT“), poskytování záručních a následně pozáručních servisních služeb bez nebo včetně náhradních dílů po dobu 5 let a průběžné a opakované dávky spotřebního zdravotnického materiálu - (dále jen také „SZM“). Bližší informace jsou uvedeny u jednotlivých části VZ a v Zadávací dokumentaci (dále jen "ZD"). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. Fresenius Kabi s.r.o.
2023-10-04   Cévní protézy (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky cévních protéz pro FNUSA po dobu 2 let. Veřejná zakázka (VZ) je rozdělená na 7 samostatných části. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ALINEX - Kácovská, s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. Becton Dickinson Czechia, s.r.o. Inova Surgical s.r.o.
2023-09-29   Kanyla periferní venózní s portem, křidélky a bezpečnostním prvkem (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kanyl periferních venózních s portem, křidélky a bezpečnostním prvkem. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o.
2023-09-22   Obnova přístrojového vybavení pracovišť urgentní péče Mulačovy nemocnice – část 15. – infuzní technika (Mulačova nemocnice s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného zboží: Injekční dávkovač, 22 ks; Infuzní pumpa, 15 ks; pro nemocnici zadavatele to vše v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o.
2023-09-20   Upgrade operačního endosystému pro neurochirurgii (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je Upgrade operačního endosystému pro neurochirurgii s nutným příslušenstvím k uvedení do provozu, včetně poskytování záručních a pozáručních servisních služeb bez náhradních dílů po dobu 5 let, více viz. ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o.
2023-09-11   FN Ostrava – podpora zkvalitnění operativy s příslušenstvím – Endoskopická věž se 4K zobrazením pro neurochirurgii (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového 1 systému endoskopické věže se 4K zobrazením pro neurochirurgii a poskytování záručních a pozáručních servisních služeb bez ND po dobu 5 let Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o.
2023-09-06   „Dialyzační adsorbér II.“ (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky dialyzačních adsorbérů pro odstraňování zánětlivých mediátorů z krve pacientů, zejména cytokinů a chemokinů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o.
2023-08-28   FN Ostrava – podpora zkvalitnění operativy s příslušenstvím – Specializovaný operační mikroskop – digitální... (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového 1 systému specializovaného operačního mikroskopu – digitální chirurgický mikroskop pro operativu (min. pro mozkovou i spinální operativu, multioborové využití) a poskytování záručních a pozáručních servisních služeb vč. ND tzv. „full servis“ po dobu 5 let Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o.
2023-08-24   FN Motol - Dodávky náhrad kolenních kloubů pro pacienty s malými pohybovými nároky a normálními anatomickými poměry (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky náhrad kolenních kloubů používaných pro chirurgické řešení pokročilé gonartrózy nereagující na konzervativní léčbu; kloubní náhrada musí zajistit plnou stabilitu kolenního kloubu a následně umožnit pacientovi obnovu aktivního pohybu pro potřeby I. ortopedické kliniky 1. LF UK a FN Motol a Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o.
2023-08-24   FN Motol - Vnitřní fixátor pro stabilizaci torakolumbosakrální páteře ze zadního přístupu pro nádory - základní (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky základních páteřních fixátorů pro chirurgické řešení torakolumbosakrální páteře u onkologicky nemocných pacientů pro Kliniku spondylochirurgie I. LF UK a FN Motol. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. Best Medical s.r.o.
2023-08-21   REACT EU - artroskopická technika (Nemocnice Ivančice, p.o.)
Předmětem plnění veřejné zakázky dodávka artroskopické techniky s kompletním vybavením, viz specifikace v příloze č. 3 zadávací dokumentace Součástí veřejné zakázky je pozáruční servis na 36 měsíců po ukončení záruky dodaných přístrojů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o.
2023-08-21   ZÁKLADNÍ INFUZNÍ ROZTOKY V PLASTOVÝCH LAHVÍCH PRO JIHOČESKÉ NEMOCNICE 2023 (Jihočeské nemocnice, a.s.)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy týkající se dodávky základních infuzních roztoků v plastových lahvích pro nemocnice Jihočeského kraje. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o.
2023-08-15   Nástroje chirurgické pro PCHIR (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je jednorázová dodávka chirurgických nástrojů prostřednictvím skladu zdravotnických prostředků, Fakultní nemocnice Olomouc Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o.
2023-08-02   REACT EU - dermatom (Nemocnice Ivančice, p.o.)
Předmětem dodávky je bateriový dermatom, v kompletním vybavení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o.
2023-07-28   Bezjehlový konektor (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního zdravotnického materiálu - bezjehlového konektoru (dále jen „SZM“). Jednotlivé dodávky SZM budou realizovány na základě dílčích objednávek zadavatele. Blíže viz Zadávací dokumentace (dále jen ZD). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o.
2023-07-26   ReactEU-98-Cheb_Infuzní technika (Karlovarská krajská nemocnice a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky „ReactEU-98-Cheb_Infuzní technika“ je dodávka infuzní techniky (infuzních pump, lineárních dávkovačů, dokovacích stanic a monitorovací centrály) pro KKN, nemocnici v Chebu. Předmět zakázky zahrnuje rovněž dodávky vybraného spotřebního materiálu v rámci Rámcové smlouvy po dobu 4 let a 5letý pozáruční kompletní servis v rozsahu dle Servisní smlouvy. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části: • Část 1 – ARO • Část 2 – CHIR, ORL, INT Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o.
2023-07-26   Vybavení komplementu (Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky zdravotnické techniky včetně souvisejícího vybavení. Součástí plnění je též doprava, instalace, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a bezplatný záruční servis. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alfamedic s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. MARO - Mader, s.r.o. POLYMED medical CZ, a.s. Rév Group s.r.o.
2023-07-24   Dodávka infuzní techniky (Nemocnice Blansko)
Předmětem této veřejné zakázky je dodání sestav infuzní techniky, dokovacích stanic a systému centrálního monitorování spolu s odpovídajícím příslušenstvím, včetně dalších náležitostí popsaných v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o.
2023-07-17   Dezinfekce operačního pole a kůže před vpichem; dezinfekce sliznic 2023 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky dezinfekcí operačního pole a kůže před vpichem a přípravky pro dezinfekcí sliznic Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2023-07-03   Léčiva pro JIHNEM (102023) (Jihočeské nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků rozdělených do jednotlivých anatomicko-terapeuticko-chemických skupin (tzv. ATC skupin) pro Jihočeské nemocnice, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. Fresenius Kabi s.r.o.
2023-06-30   Rekonstrukce MJIP FN Plzeň – 2 – Infuzní technika (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů a zařízení (infuzní techniky – infuzních pump, lineárních dávkovačů a dokovacích stanic) včetně montáže, instalace, uvedení dodaného zařízení do provozu a instruktáže obsluhy, s cílem vybavení (obnovy) pracoviště Metabolické JIP (MJIP) I. Interní kliniky (I.IK) souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru. Veřejná zakázka není rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 101 ZZVZ, účastníci jsou tedy … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o.
2023-06-27   Nemocnice Havlíčkův Brod, přístrojové vybavení č. V (Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace a zprovoznění zdravotnických přístrojů jejichž popis a specifikace jsou uvedeny v jednotlivých částech veřejné zakázky. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na kteroukoli jednu část, více částí nebo na každou část veřejné zakázky, a to vždy samostatně na každou část. Informace o předmětu každé jednotlivé části, podmínkách účasti a podání nabídky na jednotlivé části jsou uvedeny ve společné Zadávací dokumentaci přičemž její přílohy jsou pro každou … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AURA Medical s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. Electric Medical Service, s.r.o. Exray s.r.o. Medinet s.r.o. medisap,s.r.o. MEDKONSULT, s. r. o. POLYMED medical CZ, a.s. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. RADIX CZ s.r.o.
2023-06-19   Infuzní a transfuzní sety, doplňkový materiál (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dodávek zdravotnického spotřebního materiálu, a to infuzních a transfuzních setů, doplňkového materiálu pro jednotlivá pracoviště zadavatele Nemocnice Pardubického kraje po dobu dvou let. Podrobná specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. Fresenius Kabi s.r.o. Perfect Distribution a.s. POLYMED medical CZ, a.s. Zarys International Group s.r.o.
2023-06-14   Hadičky spojovací pro infuzní terapii – hadičky Heidelberg (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky hadiček spojovacích pro infuzní terapii -Heidelberg. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o.
2023-06-13   Nástroje pro ORL II (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je jednorázová dodávka chirurgických nástrojů prostřednictvím skladu zdravotnických prostředků pro Fakultní nemocnici Olomouc. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o.
2023-06-06   Páteřní implantáty (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek páteřních implantátů pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ADYTON s.r.o., (angl. Ltd, něm. GmbH,... B. Braun Medical s.r.o. Best Medical s.r.o. BoneCare s.r.o. INSPINE MEDICAL s.r.o. Johnson & Johnson, s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o. ProMedicus s.r.o.
2023-05-29   Rozvoj a modernizace Městské nemocnice Čáslav (REACT EU 98) - 2. Etapa (Městská nemocnice Čáslav)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení pro Městskou nemocnici Čáslav, blíže viz zadávací podmínky a specifikace předmětu plnění zvláště pro každou dílčí část ZŘ. Přístrojové vybavení je pořizováno v rámci 98. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu z projektu Rozvoj a modernizace Městské nemocnice Čáslav. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a je plně v souladu se specifickým cílem 6.1 REACT-EU. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. Arthrex s.r.o. AutoCont a.s. B. Braun Medical s.r.o. CHEIRÓN a.s. Electric Medical Service, s.r.o. Evident Europe GmbH - odštěpný závod Getinge Czech Republic, s.r.o. Inova Surgical s.r.o. Johnson & Johnson, s.r.o. L I N E T spol. s r.o. MARKUL CONTROLS s.r.o. Medinet s.r.o. MGVIVA a.s. Petr Furka ROCHE s.r.o. Zekatel, spol. s r.o.
2023-05-24   Zdravotnické přístroje do Pavilonu Péče pro rodinu (Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických prostředků (přístrojů, jejich součástí a příslušenství, výrobků, nástrojů atd.), jejich instalace a zprovoznění, zaškolení jejich obsluhy a provádění jejich záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o.
2023-05-23   Dodávka přístrojů pro ON Náchod – nemocnice Rychnov nad Kněžnou III - část 3: Artroskopická věž (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je následující dodávka: 1 kus artroskopické sestavy včetně příslušenství dle technické specifikace uvedené v příloze č. 3 zadávacích podmínek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o.
2023-05-11   Dodávky SZM - Dodávky dialyzátoru pro hemodialýzu 2023 (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu (SZM) v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích v platném znění (dále jen „Zákon o zdravotnických prostředcích“), a to dodávky dvou typů dialyzátorů pro hemodialýzu, které jsou indikovány u ambulantních a hospitalizovaných pacientů, vč. pacientů alergických na polysulfon, nebo-li pro potřeby ústavní péče IKEM (dále jen „Zdravotnické prostředky“ nebo též „Zdravotnický materiál“). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. Biomedica ČS, s.r.o.
2023-05-03   REACT-EU 98, 99 - Řešení pro infuzní terapie v Krajské zdravotní, a.s (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky jsou dodávky infuzní techniky. Pro část 1 a 2 jde o uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky infuzní techniky včetně příslušenství a přidružených systémových prostředků pro tuto techniku a také vázaného spotřebního materiálu do jednotlivých odštěpných závodů Krajské zdravotní, a.s., a to po dobu 48 měsíců, včetně zajišťování pozáručního servisu po uplynutí záruky. Předmětem části 3 a 4 veřejné zakázky jsou dodávky infuzní techniky včetně příslušenství, včetně zajišťování … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. Fresenius Kabi s.r.o.
2023-04-27   Dodávky náhrady kolenního kloubu (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky speciálního zdravotnického materiálu určeného k léčbě pacientů s onemocněním pohybového aparátu – kloubů a to po dobu 36 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. Zimmer Czech, s.r.o.
2023-04-18   Výpůjčka počítačové navigace a dodávky ortopedických implantátů (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek spotřebního materiálu ortopedických implantátů a bezplatná výpůjčka počítačové navigace, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Minimální požadavky na přístroj musí účastník v nabídce doložit manuálem, technickým listem či jinými doklady, ze kterých bude možné ověřit, že přístroj požadavky splňuje. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o.
2023-03-28   FN Motol - Zajištění servisu a údržby 2 kusů přístrojů - mikroskopů AEOS - Aesculap (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provádění servisu, oprav, údržby a preventivních prohlídek přístrojů ve vlastnictví zadavatele - 2 ks mikroskopů AEOS výrobce Aesculap, jejichž popis, umístění a další informace jsou uvedeny v Příloze č. 1 Smlouvy o dílo. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o.
2023-03-27   Spotřební materiál pro infuzní techniku II (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky infuzních souprav pro gravitační infuzi, transfuzních souprav pro krevní vaky a bezjehlových vstupů - transparentních (dále také „zboží“) dle aktuálních potřeb zadavatele. Průběžné dodávky zboží budou uskutečňovány na základě dílčích objednávek po dobu jednoho roku ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. Zarys International Group s.r.o.
2023-03-24   Parenterální výživa IX. 2023 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků ze skupiny infuzních roztoků pro parenterální výživu splňujících požadavky SÚKL Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o.
2023-03-24   Parenterální výživa VIII. 2023 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků ze skupiny infuzních roztoků pro parenterální výživu splňujících požadavky SÚKL Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. BAXTER CZECH spol. s r.o. Fresenius Kabi s.r.o.
2023-03-24   Parenterální výživa V. 2023 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků ze skupiny infuzních roztoků pro parenterální výživu Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. BAXTER CZECH spol. s r.o. Fresenius Kabi s.r.o.
2023-03-22   Léčivé přípravky s obsahem gentamicinu, mikafunginu a amikacinu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem gentamicinu, mikafunginu a amikacinu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. Fresenius Kabi s.r.o.
2023-03-21   Parenterální výživa II. 2023 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků ze skupiny infuzních roztoků pro parenterální výživu splňujících požadavky SÚKL Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. BAXTER CZECH spol. s r.o. Fresenius Kabi s.r.o.
2023-03-14   „FN Ostrava-svítidla operační“ (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž operačních svítidel,, včetně poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodaným ZT. Bližší informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o.
2023-03-03   Dezinfekční přípravky k manuální dekontaminaci zdravotnických prostředků včetně chirurgického instrumentária a... (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky dezinfekčních přípravků, které slouží k dekontaminaci a dezinfekci zdravotnických prostředků včetně chirurgického instrumentária a endoskopických přístrojů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o.
2023-02-28   Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou PARACETAMOL i.v. II (Krajská zdravotní, a.s.)
DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ PRO ÚČASTNÍKY: !!! Zadávací dokumentace včetně všech příloh je vložena do hlavní části !!! …………………………………………………………………………… Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou PARACETAMOL i.v. 1000 mg pro potřeby Krajské zdravotní, a.s., jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské zdravotní, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. ViaPharma s.r.o.