Dodavatel: Lohmann & Rauscher, s.r.o.

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Lohmann & Rauscher, s.r.o.

2023-08-15   Náplasti (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek náplastí, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Lohmann & Rauscher, s.r.o. Schubert CZ spol. s r.o.
2023-05-23   Dodávky obvazového materiálu pro Nemocnici Nymburk s.r.o (Nemocnice Nymburk s.r.o.)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky obvazového (zdravotnického) materiálu pro Nemocnici Nymburk s.r.o. v rozsahu a souladu se zadávací dokumentací a jejími přílohami, a to po dobu 24 měsíců od účinnosti smlouvy. Veřejná zakázka je rozdělena na 16 částí. Zadavatel uzavře pro každou část této veřejné zakázky rámcovou kupní smlouvu s jedním dodavatelem a dílčí plnění bude probíhat na základě vystavených objednávek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Black Storm s.r.o. LINON CZ s.r.o. Lohmann & Rauscher, s.r.o. PANEP s.r.o. Perfect Distribution a.s.
2023-03-09   Centrální nákup - Rukavice operační sterilní s pudrem II (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky operačních rukavic sterilních s pudrem pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha, Ústavu leteckého zdravotnictví Praha, Vojenské nemocnice Brno a Vojenské nemocnice Olomouc v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Lohmann & Rauscher, s.r.o.
2023-02-27   Obvazový materiál, obinadla (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dodávek zdravotnického spotřebního materiálu, a to obvazového materiálu do míst plnění, po dobu 2 let, na základě aktuálních potřeb jednotlivých pracovišť zadavatele a v souladu s kvalitativními a technickými požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: HARTMANN - RICO a.s. Lohmann & Rauscher, s.r.o. PANEP s.r.o. Zarys International Group s.r.o.
2022-12-01   Centrální nákup - Rukavice operační sterilní bez pudru (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky operačních rukavic sterilních bez pudru pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha, Ústavu leteckého zdravotnictví Praha, Vojenské nemocnice Brno a Vojenské nemocnice Olomouc v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Lohmann & Rauscher, s.r.o.
2022-11-11   Rukavice vyšetřovací (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem VZ jsou průběžné dodávky vyšetřovacích rukavic dle aktuálních potřeb zadavatele. Průběžné dodávky budou uskutečňovány na základě dílčích objednávek po dobu jednoho roku ode dne nabytí účinnosti smlouvy. VZ je rozdělena na 4 části, účastníci VZ jsou oprávněni podat nabídku na jednu či více částí dle jejich výběru. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KORAKO plus, s.r.o. Lohmann & Rauscher, s.r.o. MAPO medical s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2022-10-27   FN Motol - Samolepící pěnové krytí pro sakrální oblast (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky samolepícího pěnového krytí pro sakrální oblast. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Lohmann & Rauscher, s.r.o. Mölnlycke Health Care, s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. Schubert CZ spol. s r.o.
2022-04-14   FN Motol - Sterilní krytí (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky sterilního krytí (dále jen "SZM") v rozsahu dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy - Seznam zboží s jednotkovými cenami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: HARTMANN - RICO a.s. Lohmann & Rauscher, s.r.o. Zarys International Group s.r.o.
2022-04-06   FN Motol - Zakázkové sety pro operaci kolena (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního zdravotnického materiálu - zakázkových setů pro operaci kolena k zarouškování pacienta při operačním zákroku v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: HARTMANN - RICO a.s. Lohmann & Rauscher, s.r.o.
2022-01-17   Jednorázové rukavice 2022 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nesterilních jednorázových vyšetřovacích rukavic dle následující specifikace: Část 1 Rukavice jednorázové vyšetřovací nitrilové nepudrované - 6N, velikosti XS, S, M, L, XL Část 2 Rukavice jednorázové vyšetřovací nitrilové nepudrované - 9N, velikosti XS, S, M, L, XL Část 3 Rukavice jednorázové vyšetřovací latexové nepudrované nebo lehce pudrované, texturované v konečcích prstů, velikosti S, M, L, XL Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Black Storm s.r.o. Lohmann & Rauscher, s.r.o.
2021-09-30   FN Motol - Zakázkový set na TEP kyčle (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky zdravotnického spotřebního materiálu, zakázkových setů na TEP (totální endoprotézu) kyčle k zarouškování pacienta při operaci pro potřeby Fakultní nemocnice v Motole. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Lohmann & Rauscher, s.r.o.
2021-08-16   Jednorázové rouškování - Sterilní sety pro Ortopedickou kliniku a Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky jednorázových sterilních operačních setů (dále také „zboží“) pro Ortopedickou kliniku a Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, které slouží k zarouškování pacienta na operačním sále, a to po dobu 4 let podle aktuálních potřeb zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části. CPV kódy: 33141620 - 2 Zdravotnické sady 33140000 - 3 Zdravotnický spotřební materiál Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Lohmann & Rauscher, s.r.o. PANEP s.r.o.
2021-03-26   Jednorázové rouškování - Sterilní sety pro Pavilon Akademika Bedrny, Oddělení urgentní medicíny a Plicní kliniku (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky jednorázových sterilních operačních setů pro Pavilon Akademika Bedrny, Oddělení urgentní medicíny a Plicní kliniku, které slouží k zarouškování pacienta na operačním sále, a to po dobu 4 let podle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: HARTMANN - RICO a.s. Lohmann & Rauscher, s.r.o. PANEP s.r.o.
2021-03-23   Jednorázové rouškování – Sterilní sety pro Porodnickou a gynekologickou kliniku (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky jednorázových sterilních operačních setů pro Porodnickou a gynekologickou kliniku, které slouží k zarouškování pacienta na operačním sále, a to po dobu 4 let podle aktuálních potřeb zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části. CPV kódy: — 33141620- 2 Zdravotnické sady, — 33140000- 3 Zdravotnický spotřební materiál. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Lohmann & Rauscher, s.r.o. PANEP s.r.o.
2021-02-02   Jednorázové rouškování - Sterilní sety pro ORL a dětskou chirurgii (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky jednorázových sterilních operačních setů pro ORL a dětskou chirurgii, které slouží k zarouškování pacienta na operačním sále, a to po dobu 4 let podle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Lohmann & Rauscher, s.r.o. PANEP s.r.o.
2020-06-29   Fixace, krytí a náplasti (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek fixací, krytí a náplastí pro Nemocnici na Homolce. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 3M Česko, spol. s r.o. 3M Česko, spol. s.r.o. BATIST Medical, a.s. Black Storm, s.r.o. Lohmann & Rauscher, s.r.o.
2020-06-26   Jednorázové ochranné prostředky (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky jednorázových ochranných prostředků po dobu 12 měsíců dle aktuálních potřeb účastníků společného zadávání. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 4BIZ B2B, s.r.o. BATIST Medical, a.s. Lohmann & Rauscher, s.r.o.
2020-03-06   Obinadla (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek obinadel pro Nemocnici na Homolce. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: HARTMANN-RICO a.s. Lohmann & Rauscher, s.r.o.
2019-08-30   Dodávka obvazového materiálu III. – Obvazy, obinadla a antitrombotické punčochy (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek obvazů, obinadel a antitrombotických punčoch po dobu účinnosti rámcové dohody, včetně jejich přímého závozu do skladů v jednotlivých odštěpných závodech. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BATIST Medical, a.s. Lohmann & Rauscher, s.r.o. PANEP s.r.o.
2019-07-04   Ochranné obličejové masky (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky nových, nepoužitých jednorázových ochranných obličejových masek pro potřeby Fakultní nemocnice Hradec Králové, po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hartmann - Rico, a.s. Lohmann & Rauscher, s.r.o. Panep, s.r.o.
2019-07-02   Speciální rukavice (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je v každé části uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávku speciálních rukavic (dále také „zboží“) pro Fakultní nemocnici Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, ČESKÁ REPUBLIKA po dobu 4 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical, s.r.o. Lohmann & Rauscher, s.r.o. Vulkan – Medical, a.s.
2019-06-24   Dodávka obvazového materiálu I. – Gázový materiál a výrobky z netkané textilie (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek gázového materiálu a výrobků z netkané textilie Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BATIST Medical, a.s. Lohmann & Rauscher, s.r.o. Panep, s.r.o.
2019-05-31   Dodávka nesterilních vyšetřovacích rukavic 2019 (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek vyšetřovacích rukavic. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Lohmann & Rauscher, s.r.o. MAPO medical s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. VULKAN - Medical, a.s.
2019-05-17   FN Motol - Lékařské rukavice vyšetřovací latexové, nesterilní pro jednorázové použití, bez pudru II (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky lékařských rukavic vyšetřovacích latexových, nesterilních pro jednorázové použití, bez pudru, a to po dobu 48 měsíců dle Přílohy č. 6 zadávací dokumentace - Kupní smlouva, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Lohmann & Rauscher, s.r.o.
2019-04-18   Rukavice vyšetřovací nitrilové (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem VZ jsou průběžné dodávky vyšetřovacích nitrilových rukavic dle aktuálních potřeb zadavatele. Průběžné dodávky zboží budou uskutečňovány na základě dílčích objednávek po dobu 3 let ode dne nabytí účinnosti smlouvy. VZ je rozdělena na 3 části: část I. Rukavice vyšetřovací nitrilové bez pudru, část II. Rukavice vyšetřovací nitrilové zesílené bez pudru a část III. Rukavice vyšetřovací nitrilové celozdrsněné bez pudru. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Lohmann & Rauscher, s.r.o. MAPO medical s.r.o.
2019-04-02   Dodávka jednorázových operačních setů (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky předmětu plnění pro Krajskou zdravotní, a.s., v rozsahu a v souladu s touto zadávací dokumentací, a to po dobu 24 měsíců ode dne účinnosti rámcové dohody. Předmětem plnění veřejné zakázky je rovněž proškolení a instruktáž zdravotnického personálu. Předmětem plnění je dále i předání všech potřebných dokladů vztahujících se k dodávanému zboží v českém jazyce ke každé jednotlivé dodávce (zejména prohlášení o shodě, návodu na použití, a to vždy včetně … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hartmann - Rico, a.s. Lohmann & Rauscher, s.r.o. Medica Filter, spol. s.r.o.
2019-03-01   Dodávka jednorázového operačního rouškování pro Krajskou zdravotní, a.s (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky předmětu plnění pro Krajskou zdravotní, a.s., v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací, a to po dobu 24 měsíců ode dne účinnosti rámcové dohody. Předmětem plnění veřejné zakázky je rovněž proškolení a instruktáž zdravotnického personálu. Předmětem plnění je dále i předání všech potřebných dokladů vztahujících se k dodávanému zboží v českém jazyce ke každé jednotlivé dodávce (zejména prohlášení o shodě, návodu na použití, a to vždy včetně … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Lohmann & Rauscher, s.r.o. Panep, s.r.o.
2019-01-03   Jednorázové oděvy pro operační sály a potřeby klinik (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakované nepravidelné dodávky Jednorázových oděvů pro operační sály a potřeby klinik., blíže specifikovaných v Příloze č. 4 těchto ZP (Příloha č. 4 -) a v Příloze č. 5 těchto ZP (Specifikace položek předmětu plnění). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Lohmann & Rauscher, s.r.o.
2018-10-16   Dodávka rukavic (Jihočeské nemocnice a.s.)
Předmětná veřejná zakázka je rozdělená na šest samostatných částí, viz výše. Dodavatelé mohou svou nabídku předložit na libovolný počet částí předmětu veřejné zakázky. S ohledem na tuto skutečnost platí, že každá část předmětu veřejné zakázky bude hodnocena samostatně. V případě, že se dodavatel rozhodne předložit svou nabídku na více částí předmětu veřejné zakázky, platí, že musí předložit návrh rámcové kupní smlouvy samostatně na každou část předmětu veřejné zakázky. Plnění předmětu veřejné zakázky … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Lohmann & Rauscher, s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2017-09-13   Jednorázové rukavice 2017 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem zakázky jsou dodávky jednorázových rukavic dle skupinové specifikace uvedené v zadávací dokumentaci. Předpokládaná roční spotřeba jednorázových vyšetřovacích rukavic činí 8 473 000 ks a roční spotřeba operačních rukavic činí 266 100 párů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. HARTMANN-RICO a.s. Lohmann & Rauscher, s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. VULKAN - Medical, a.s.
2017-05-04   Dodávka jednorázového rouškování – operační sety 2017 (Ústav pro péči o matku a dítě, příspěvková organizace)
2.1. Veřejná zakázka spočívá v dodávce jednorázového rouškování – operačních setů, a to formou dodávek do konsignačního skladu zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dina-Hitex, spol. s r.o. Lohmann & Rauscher, s.r.o. Mölnlycke Health Care, s.r.o. PANEP s.r.o.
2016-09-29   Dodávky jednorázového rouškování (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky jednorázových operačních setů, jednorázových plášťů, operačních čepic, jednorázových ústenek a roušek a to v závislosti na aktuálních provozních potřebách zadavatele a to po dobu 3 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: HARTMANN – RICO a.s. Lohmann & Rauscher, s.r.o.
2015-11-11   Jednorázové rukavice 2015 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem zakázky jsou dodávky jednorázových vyšetřovacích a operačních rukavic ve specifikaci a množství dle zadávací dokumentace po dobu jednoho roku. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: HARTMANN – RICO a.s. Lohmann & Rauscher, s.r.o. První Chráněná Dílna s.r.o. Vulkan – Medical, a.s.
2015-05-19   IKEM – Rukavice na jedno použití (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakované dodávky jednorázových vyšetřovacích rukavic. Předpokládaný objem ve všech částech celkem je cca 82 000 balení. Smlouva bude uzavřena na 2 roky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Lohmann & Rauscher, s.r.o.
2014-11-18   Náplasti 2014 – 2 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem zakázky jsou dodávky sterilních a nesterilních náplastí ve specifikaci a množství dle zadávací dokumentace po dobu dvou let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 3M Česko, spol. s r.o. BATIST Medical a.s. HARTMANN-RICO a.s. Lohmann & Rauscher, s.r.o. MEDICAL M spol. s r.o.
2014-06-19   Inkontinentní sady (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka inkontinentních sad pro potřeby Fakultní Nemocnice Hradec Králové, a to po dobu 2 let. Inkontinentní sady jsou určeny pro jednorázové použití pro inkontinentního pacienta. Jedná se o běžnou péči pacienta hospitalizovaného ve Fakultní nemocnici. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Lohmann & Rauscher, s.r.o.
2014-03-28   Zdravotnické rukavice na jedno použití (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Dodávka zdravotnických rukavic na jedno použití pro Fakultní nemocnici Hradec Králové na dva roky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BATIST Medical a.s. Lohmann & Rauscher, s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2013-11-11   Jednorázové rukavice 2013 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem zakázky jsou dodávky jednorázových vyšetřovacích a operačních rukavic ve specifikaci a množství dle zadávací dokumentace po dobu jednoho roku. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: HARTMANN-RICO a.s. Lohmann & Rauscher, s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. VULKAN-Medical, a.s.
2011-01-17   Jednorázové vyšetřovací rukavice (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem zakázky jsou dodávky jednorázových vyšetřovacích rukavic ve specifikaci a množství dle zadávací dokumentace po dobu jednoho roku. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: HARTMANN-RICO a.s. Lohmann & Rauscher, s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. VULKAN-Medical, a.s.