2023-08-04   „Silnice II/262 Dobranov – Česká Lípa, rekonstrukce mostu ev. č. 262-004 včetně silnice“ (Liberecký kraj)
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce mostu ev. č. 262-004 v České Lípě a navazující komunikace II/262. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SaM silnice a mosty a.s.
2023-03-10   II/296 Horní Maršov - Temný Důl, rekonstrukce propustku v km 7,270 (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „II/296 Horní Maršov - Temný Důl, rekonstrukce propustku v km 7,270“. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SaM silnice a mosty a.s.
2021-11-01   I/9 Nový Bor - Svor, zkapacitnění (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem VZ je realizace stavby / díla na projektovaném úseku silnice I/9 (hlavní stavba "zkapacitnění" + připojení 300 m úseku v začátku stavby + přiřazení OK z akce "I/9 Svor" na konci úseku hl. stavby k této stavbě "zkapacitnění"). Předpokladem je již provedená příprava stavby v podobě kácení zeleně. Záměr řeší zkapacitnění silnice I.třídy na čtyřproudou, směrově rozdělenou včetně úpravy MÚK Nový Bor v ZÚ, s novým mostem (dle výsledků diagnostiky) a v KÚ výstavbou okružní křižovatky, s napojovacími … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: "Společnost ESIS", ved.spol.: EUROVIA CS, a.s. Integra stavby, a.s. SaM silnice a mosty a.s. SaM silnice a mosty a.s., odštěpný závod...
2021-07-09   Rekonstrukce silnice II/263 hranice okresu Česká Lípa – Česká Kamenice (Ústecký kraj)
Předmětem plnění je rekonstrukce komunikace II/263 v úseku od hranice okresu Česká Lípa do České Kamenice, v délce 8,996 km. Stavba končí u hranice nebezpečného pásma železničního přejezdu na trati Děčín – Jedlová. Silnice v daném úseku prochází obcemi Velká Bukovina, Karlovka, Huníkov a Česká Kamenice. V rámci této akce je řešena rekonstrukce stávajících 28 ks propustků, mostního objektu ev. č. 263-005 (převádějícího komunikaci přes Huníkovský potok) a odvodnění v obci Velká Bukovina, včetně přidání … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s. SaM silnice a mosty a.s.
2021-06-08   Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje, 2. etapa (Liberecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající silnice II/268 v km 23,000 až 24,673 (provozní staničení komunikace). V rámci rekonstrukce dojde ke zvýšení počtu jízdních pruhů ve stoupání o jeden jízdní pruh, který bude sloužit jako stoupací pruh pro pomalá vozidla. V rámci akce dojde k výměně konstrukčních vrstev vozovky. Součástí rekonstrukce je i obnova a doplnění prvků odvodnění, výšková úprava napojení sjezdů na trasu silnice II/268. Dále bude vybudován jeden nový příčný propustek pod … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a.s. SaM silnice a mosty a. s. SaM silnice a mosty a.s.
2021-04-15   Zajištění svahu II/317 Borohrádek (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „Zajištění svahu II/317 Borohrádek“. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SaM silnice a mosty a.s.
2019-11-18   II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek – část I. (km 14,830 – 15,280) (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek – část I. (km 14,830 – 15,280)“. Jedná se rekonstrukci silnice II/325 v intravilánu obce Lanžov, km 14,830 – 15,280. Celková délka rekonstruovaného úseku je 450 m. Související stavbou je záměr Obce Lanžov na výstavbu nového chodníku, vybudování autobusového nástupiště a přechodu pro chodce včetně jeho osvětlení. Obě stavby jsou spolu koordinovány a jejich realizace musí být prováděna zároveň. Stavba bude probíhat za úplné … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SaM silnice a mosty a.s. SaM silnice a mosty, a.s.
2019-07-29   I/35 MÚK Rádelský Mlýn (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
S ohledem na stavebně technické uspořádání větví MÚK, které není v souladu s technickými předpisy, je navržena komplexní přestavba křižovatky. Je navrženo takové technické řešení, které odstraňuje dopravní závady a snižuje riziko dopravních nehod v řešené křižovatce. Zároveň přitom podstatným způsobem vylepšuje technické parametry křižovatky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Integra stavby, a.s. SaM silnice a mosty a.s. Společnost Esir (Vedoucí společník:...
2019-06-17   Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín (Ústecký kraj)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce komunikace II/262 v úseku začínajícím v km 22,101 ve Starém Šachově na hranici okresů Děčín a Česká Lípa a končícím v Děčíně v km 39,265, v délce celkem 17,164 km. Silnice prochází intravilánem měst Děčín, Benešov nad Ploučnicí, obcemi Jedlka, Františkov nad Ploučnicí a Starý Šachov. Navržena je rekonstrukce krytu v celém úseku, včetně rekonstrukce stávajících propustků, mostů, odvodnění a opěrných a gabionových zdí, chodníků, provedení sanací sesuvů … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s. Eurovia, a.s. SaM silnice a mosty a.s. SaM silnice a mosty, a.s.
2019-02-07   Silnice II/270 Doksy – Dubá (Liberecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je rekonstrukce silnice II/270 Doksy - Dubá Jedná se o stávající komunikaci II. třídy nekategorijní šířky, spojující obce Dubá a Doksy včetně mezilehlých obcí. Stávající komunikace živičného povrchu vykazuje četné poruchy. Systém odvodnění je zastaralý, příkopy jsou zanesené, případně nejsou zřízeny vůbec. Rekonstrukcí dojde ke zvýšení únosnosti vozovky, zlepšení jízdních parametrů a zvýšení bezpečnosti silničního provozu na komunikaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Integra stavby, a. s. Integra stavby, a.s. SaM silnice a mosty a. s. SaM silnice a mosty a.s. SaM silnice a mosty, a.s. Silnice Žáček s. r. o. Silnice Žáček s.r.o. Silnice Žáček, s.r.o.
2018-07-12   Rámcová dohoda na zhotovitele souvislých oprav živičných povrchů silnic v majetku Ústeckého kraje (Správa a údržba silnic Ústeckého kraje)
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody s dodavateli zajišťujícími souvislé opravy živičných povrchů silnic v majetku Ústeckého kraje. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu 48 měsíců od podpisu Rámcové dohody maximálně se 7 účastníky, jejichž nabídky budou v zadávacím řízení vybrány jako nejvhodnější. Jednotlivá plnění z Rámcové dohody budou zadávána s obnovením soutěže na základě dílčích poptávek – minitendrů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ČNES dopravní stavby a.s. ČNES dopravní stavby, a.s. COLAS CZ a.s. COLAS CZ, a.s. Colas CZ,a.s. Ekostavby Louny Ekostavby Louny s.r.o. Ekostavby Louny, s.r.o. EUROVIA CS a.s. EUROVIA CS, a.s. Froněk spol. s.r.o. Froněk, spol. s r.o. Froněk, spol. s.r.o. HERKUL a.s. Herkul, a.s. Porr a.s. PORR, a.s. SaM silnice a mosty a.s. SaM silnice a mosty, a.s. SILNICE GROUP a.s. Silnice group, a.s. Silnice Topolany a.s. Silnice Topolany, a.s. Silnice Žáček Silnice Žáček s.r.o. Silnice Žáček, s.r.o. Sinice Žáček s.r.o. SKANSKA a.s. Skanska, a.s. Společnost "Colas CZ a Silnice Topolany" Společnost „Colas CZ a Silnice Topolany Společnost „Colas CZ a Silnice Topolany" Společnost „Colas CZ a Silnice Topolany“ Společnost Colas CZ a Silnice Topolany Společnost PORR a.s., ČNES dopravní... Společnost PORR a.s., ČNES dopravní... Společnost PORR a.s., ČNES dopravní... Společnost Porr a.s., ČNES dopravní... Společnost Porr, a.s., ČNES dopravní... Společnost Porr, a.s., ČNES dopravní... Společnost Porr, a.s., ČNES dopravní... Společnost pro komunikace Ústeckého kraje Společnost RD na opravu silnic Společnost RD na opravy silnic STRABAG a.s. STRABAG, a.s. Vodohospodářské stavby, s.r.o. Vodohospodářské stavby, společnost s...
2017-04-18   Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace) (Liberecký kraj)
Stavba se skládá z následujících 3 úseků: Předmětem úseku A je rekonstrukce stávající křižovatky v Semilech. Jedná se o stávající stykovou křižovatku silnic II/292 x III/2829, která bude zrekonstruována na malou okružní křižovatku s částečně pojížděným středovým prstencem. Součástí stavby jsou přeložky inženýrských sítí a odstranění stavby objektu, sloužícího k bydlení, který je připraven k demolici pro uvolnění místa pro budovanou okružní křižovatku. Předmětem úseku B je rekonstrukce stávající … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SaM silnice a mosty a.s. SaM silnice a mosty, a.s.
2017-02-28   III/28522 Jestřebí – Nové Město nad Metují (Královéhradecký kraj)
Předmětem stavby je stavební úprava části silnice III/28522 mezi obcí Jestřebí a Novým Městem nad Metují. Jedná se o silnici III. třídy ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Úprava bude provedena ve stávajícím šířkovém uspořádání. Úsek začíná na konci obce Jestřebí v km 6,03000 (dle provozního staničení) ve směru na Nové Město nad Metují a končí v km 8,30327 (dle provozního staničení), kde začíná dlážděný kryt. Směrové vedení silnice bude zachováno. Dojde k zesílení stávající vozovky. Komunikace je … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SaM silnice a mosty a.s.
2017-02-27   Most ev. č. 3128-6 Rybná nad Zdobnicí (Královéhradecký kraj)
Jedná se o rekonstrukci nevyhovujícího mostu ev. č. 3128-6 v intravilánu obce Rybná nad Zdobnicí, k.ú. Rybná nad Zdobnicí přes Rybenský potok a rekonstrukci komunikace III/3128 v délce 80 m. Stavební objekt Most počítá s kompletním odbouráním stávající nosné konstrukce, přibetonovaných částí opěr a části dna pod mostem. Objekt pak zahrnuje kompletní výstavbu nového mostního objektu, který je navržen s odpovídající tloušťkou vodorovné části nosné konstrukce jako uzavřená rámová železobetonová konstrukce. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SaM silnice a mosty a.s.
2016-05-04   Souvislá obnova asfaltových krytů vozovek pozemních komunikací Královéhradeckého kraje (Královéhradecký kraj)
Jedná se o opravu souvislých úseků komunikací II a III. třídy v Královéhradeckém kraji. Předpokládá se několik úseků komunikací. Zakázka je rozdělena na samostatné dílčí části. Rozsah prací dle soupisu prací bude odpovídat diagnostice vozovky a projektové dokumentaci. Šířka asfaltové části vozovky zůstane stávající. Směrové a výškové poměry budou zachovány. Součástí stavby bude frézování vozovky, výsprava poruch, pokládka asfaltobetonového krytu, zpevnění krajnic, hloubení příkopů, vodorovné dopravní … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alpine Bau CZ a.s. EUROVIA CS, a.s. M-Silnice a.s. SaM silnice a mosty a.s. STRABAG a.s.
2014-10-16   Rekonstrukce a modernizace dopravních staveb v Ústeckém kraji (Ústecký kraj)
Rekonstrukce mostů: Jedná se o rekonstrukce 15 mostů na území Ústeckého kraje. Vlastní stavební práce spočívají buď v celkové demolici a v následném postavení nového mostu, nebo v sanaci nosných konstrukcí mostu, či bude provedena výměna mostní desky. Dojde k aplikaci nových hydroizolací, vybudování nových říms, do kterých bude osazeno buď zábradelní svodidlo, nebo zábradlí. Následně budou položeny nové živičné vrstvy silnice. Na některých mostech bude nově položen chodník. U některých mostů dojde k … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Ekostavby Louny s.r.o. INSKY spol. s r.o. SaM silnice a mosty a.s. SaM silnice a mosty Děčín a.s. SMP CZ, a.s. Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný... Vodohospodářské stavby, společnost s... ZEPS s r.o. ZEPS s.r.o.
2013-04-10   Rámcová smlouva na zhotovitele souvislých oprav živičných povrchů silnic v majetku Ústeckého kraje (Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s dodavateli zajišťujícími souvislé opravy živičných povrchů silnic v majetku Ústeckého kraje. V rámci oprav zajistí vybraní dodavatelé frézování povrchů v tloušťce do 5 cm, frézování povrchu v tloušťce v rozmezí od 5cm – do 10cm, frézování povrchu v tloušťce v rozmezí od 10 cm – do 20cm, vyrovnávku živičných povrchů, provedení spojovacího postřiku, položení nového asfaltového koberce ACO 11 + v tl. do 4 cm, položení nového asfaltového koberce … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Ekostavby Louny s.r.o. EUROVIA CS, a.s. SaM silnice a mosty a.s. SG x ALPINE_RS_opravy povrchů silnic v... Silnice Žáček s.r.o. SKANSKA a.s. STRABAG a.s. Vodohospodářské stavby, společnost s...