2023-08-29   I/14, 16,37 Opravy asfaltových hutněných vrstev - oblast Trutnov (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem VZ je uzavření Rámcové dohody na dobu trvání 48 měsíců se třemi účastníky, na poskytování stavebních prací spočívajících v opravách asfaltových hutněných vrstev vozovek silnic I. třídy, které jsou ve správě ŘSD ČR Správa Hradec Králové pro oblast Trutnov. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: M - SILNICE a.s. Porr a.s. Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.
2023-08-02   Souvislá oprava silnice II/476 Třinec – Dolní Líštná (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je provedení stavby: „Souvislá oprava silnice II/476 Třinec – Dolní Líštná“ Celková doba výstavby činí 30 dní. Předběžný časový harmonogram stavby: ZAHÁJENÍ PRACÍ 09/23 DOKONČENÍ PRACÍ 11/23 Stavba bude provedena dle projektové dokumentace, vyhotovené firmou Ing. Igor Sauer, Klímkova 1631/15, 710 00, Ostrava - Slezská Ostrava, IČO: 13436970. Projektová dokumentace je rozdělena na dva úseky: ul. Hřbitovní (úsek od OK po křižovatku se sil. III/4682 směr Vendryně) a ul. Družstevní (úsek od … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Porr a.s.
2023-08-02   Souvislá oprava silnice III/4735 Horní Bludovice, III. etapa (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je provedení stavby: „Souvislá oprava silnice III/4735 Horní Bludovice“. Celková doba výstavby činí 45 dní. Předběžný časový harmonogram stavby: ZAHÁJENÍ PRACÍ 09/23 DOKONČENÍ PRACÍ 11/23 Stavba bude provedena dle projektové dokumentace vyhotovené firmou Ing. Slanina Michal, Panské Nové Dvory 3736, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 76428052. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Porr a.s.
2023-08-02   Souvislá oprava silnice II/ 476 Oldřichovice – Třinec (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je provedení stavby: „Souvislá oprava silnice II/ 476 Oldřichovice – Třinec“ Celková doba výstavby činí 30 dní. Předběžný časový harmonogram stavby: ZAHÁJENÍ PRACÍ 09/23 DOKONČENÍ PRACÍ 11/23 Stavba bude provedena dle projektové dokumentace, vyhotovené firmou IngPLAN, Ing. Igor Sauer, Klímkova 1631/15, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČ: 13436970. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Porr a.s.
2023-06-13   Oprava silnice III/4686 Chotěbuz – Stanislavice, II. etapa (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je provedení souvislé opravy asfaltového povrchu silnice III/4686 Chotěbuz Stanislavice, II. etapa. Celková doba výstavby činí 50 dní za částečné a převážně úplné uzavírky s ohledem na malou šíři vozovky. Místem plnění je silnice III/4686 ul. Chotěbuzská. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Porr a.s.
2023-05-30   Nemocnice Třebíč – Parkovací dům (Kraj Vysočina)
Předmětem veřejné zakázky je: a) provedení stavebních prací v rámci stavební akce „Nemocnice Třebíč – Parkovací dům“ technicky definovaných informačním modelem stavby s názvem „Nemocnice Třebíč – Parkovací dům“ ; b) zhotovení digitálního modelu stavby realizační dokumentace stavby; c) zajištění a provoz Společného datového prostředí (CDE) Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Porr a.s.
2023-05-29   Borovany nová výrobní linka – Stavební práce, ocelové konstrukce a instalace technologie pro přípravnu hmot a... (Lasselsberger, s.r.o.)
Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce, ocelové konstrukce a instalace technologie pro Přípravnu hmot a rozprachové sušení. Dále podrobněji uvedeno v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Porr a.s. Strojírny podzimek, s.r.o.
2023-05-24   Rekonstrukce křižovatky silnic II/477 x III/48425 v obci Baška a navazujících úseků komunikace (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je provedení stavby Rekonstrukce křižovatky II/477 x III/48425 v obci Baška a navazujících úseků komunikace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Porr a.s.
2023-05-15   Opravy vozovek dálnic AHV a MA - SSÚD 6, 7, 20 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Opravy vozovek dálnic pomocí asfaltových hutněných vrstev a litého asfaltu (MA) Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s. Froněk, spol. s r.o. IMOS Brno, a.s. Porr a.s.
2023-05-15   Opravy vozovek dálnic AHV a MA - SSÚD 5, 22, 23 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Opravy vozovek dálnic pomocí asfaltových hutněných vrstev a litého asfaltu (MA) Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a.s. Porr a.s. SWIETELSKY stavební s.r.o.
2023-05-10   II/327 Chlumec nad Cidlinou – Fajn Park (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „II/327 Chlumec nad Cidlinou – Fajn Park“. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Porr a.s.
2023-05-10   III/29840 Semechnice - Trnov (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „III/29840 Semechnice - Trnov“. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Porr a.s.
2023-04-05   Oprava a modernizace komunikací SFDI 2023 (Jihočeský kraj)
Předmětem této veřejné zakázky je oprava a modernizace 42 úseků komunikací II. a III. třídy v sedmi okresech Jihočeského kraje. Celková délka těchto komunikací je 80,557 km. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Froněk, spol. s r.o. Porr a.s. Robstav k.s. SKANSKA a.s. STRABAG a.s. STRABAG Silnice a.s. SWIETELSKY stavební s.r.o.
2023-04-03   III/1124 Nespery, mosty ev.č. 1124-2 a 1124-3 před obcí Nespery - STAVBA (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Předmět díla je rekonstrukce mostů 1124-2 a 3 a části komunikace. Specifikováno v PDPS. Stavba se nachází v extravilánu a částečné i v intravilánu obce Nespery. Stavba není v přímém kontaktu se zástavbou. Na začátku úpravy se komunikace nachází v úrovni přilehlých polí, na začátku obce je na komunikaci křižovatka s místními komunikacemi, dále vede na samostatném násypovém tělese cca 2.5 m nad přilehlými loukami pres mosty 1124–2 a 1124–3. Za mostem 1124–3 je levotočivá zatáčka, kde se zprava napojuje … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Porr a.s.
2023-03-20   RD - Opravy asfaltových hutněných vrstev vozovek 2023 - 2027 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců (4 let) se třemi účastníky, je poskytování prací spočívajících v lokálních opravách asfaltových hutněných vrstev vozovek silnic I. třídy a dálnici D55 ve Zlínském kraji. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s. Porr a.s. STRABAG a.s.
2023-03-08   II/116 Nová Ves pod Pleší, II/116 Malá Hraštice - Nový Knín, III/11628 Voznice (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
ČÁST 1: II/116 Nová Ves pod Pleší Jedná se o opravu silnice II/116 v úseku od konce obce Mníšek pod Brdy ke křižovatce silnic II/116 a III/11628 v obci Nová Ves pod pleší, jejichž technický stav je nevyhovující a nachází se zde několik bezpečnostních závad. ČÁST 2: II/116 Malá Hraštice - Nový Knín Jedná se o opravu silnice II/116 km 61,869 - 62,444- dl. 575 bm, v extravilánu za obcí Malá Hraštice v nevyhovujícím stavu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ČNES dopravní stavby, a.s. M - SILNICE a.s. Porr a.s. SILNICE GROUP a.s.
2023-03-08   Rámcová dohoda na realizaci oprav na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina 2023-2024 (Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace)
Předmětem zadávacího řízení v rámci jednotlivých částí zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s obnovením soutěže mezi zadavatelem a sedmi dodavateli (nebude-li rámcová dohoda v souladu s pravidly pro hodnocení nabídek na uzavření rámcové dohody uzavřena s více dodavateli), na základě které budou zadávány veřejné zakázky na stavební práce. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody v rámci jednotlivých částí zadávacího řízení budou opravy na silnicích II. a III. tříd v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B E S s.r.o. COLAS CZ, a.s. EUROVIA CS, a.s. IMOS Brno, a.s. Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. M - SILNICE a.s. MI Roads a.s. OHLA ŽS, a.s. Porr a.s. Silnice Čáslav, s.r.o. SKANSKA a.s. STRABAG a.s. SWIETELSKY stavební s.r.o. SWIETELSKY stavební, s.r.o. odštěpný...
2023-02-10   Most ev. č. 32329-8 Kosice (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „Most ev. č. 32329-8 Kosice“. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Porr a.s.
2023-02-10   III/30410 Červená Hora - rekonstrukce propustku (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „III/30410 Červená Hora - rekonstrukce propustku“. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Porr a.s.
2023-01-20   Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč - Spořilov (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem stavby „Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč - Spořilov“ je: • zhotovení stavby dle zadávací dokumentace, • zpracování Realizační dokumentace stavby, • vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Elektrizace železnic Praha a.s. GJW Praha spol. s r.o. Metrostav TBR a.s. Porr a.s.
2023-01-18   III/28431 Holovousy (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „III/28431 Holovousy“. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Porr a.s.
2023-01-13   Splašková kanalizace a ČOV Úhonice (Obec Úhonice)
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Úhonice ve Středočeském kraji. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Porr a.s. T4 Building s.r.o. Zepris s.r.o.
2023-01-10   Parkovací dům u MFA (Rozvojový fond Pardubice a.s.)
Předmět plnění této veřejné zakázky představuje provedení stavebních prací spočívajících v provedení novostavby parkovacího domu, a to dle této zadávací dokumentace a jejích příloh, přičemž realizace tohoto díla bude provedena dle příslušné projektové dokumentace pro provádění stavby. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Porr a.s.
2022-12-12   Hrádek nad Nisou, Václavice - vodovod (Město Hrádek nad Nisou)
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, resp. dodávky či služby související s rozšiřující stavbou vodovodního řadu v obci Václavice. Vodovodní řad bude zásobován ze stávajícího vodovodního řadu z VDJ Uhelná. Vodovodní řad je navržen převážně ve zpevněné cestě, v komunikaci KSSLK a v místních komunikacích. Uložení vodovodu je navrženo paženým otevřeným výkopem a v případech křížení vodního toku je navrženo použití bezvýkopové technologie - protlak s chráničkou. Nově vzniklá infrastruktura vodovodní … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Porr a.s. Stavitelství Řehoř, s.r.o.
2022-12-05   II/113 Divišov- Vlašim (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zájmovým územím je stávající silnice II/113, nacházející se v okrese Benešov, v k.ú. Divišov u Benešova, Slověnice, Bílkovice, Radošovice u Vlašimi, Domašín, Vlašim. Zájmové území leží poblíž řeky Sázavy a Blanice, cca 40 - 50 km jihovýchodně od Prahy. Rekonstrukce bude kromě extravilánu provedena i průtahy 4 obcí - Divišovem, Slověnicemi, Bílkovicemi, Radošovicemi. Stávající vozovka má obrusnou vrstvu z asfaltového betonu s četnými vysprávkami provedenými tryskovou metodou. Na vozovce jsou vysokým … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Porr a.s.
2022-08-22   Velkoplošné opravy krytu silnic I. tříd a dálnic II. tříd 2022-2024 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem zakázky jsou opravy provozních škod (výtluky, mozaikové trhliny, síťové trhliny, vyjeté koleje, ztráta asfaltového tmele) na silnicích I. tříd a dálnicích II. tříd v okresech Nový Jičín, Frýdek-Místek a Karviná (část 1) a okresech Opava, Ostrava a Bruntál (část 2), které vyvstaly v průběhu užívání komunikací a byly vyhodnoceny jako závady ohrožující BESIP a plynulost silničního provozu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Jankostav s.r.o. KARETA s.r.o. Porr a.s. SILNICE MORAVA s.r.o. STRABAG a.s.
2022-08-01   Brno, Dřevařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (Statutární město Brno)
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce a vodovodu s následnou obnovou komunikačních ploch. Kanalizace bude rekonstruována v ul. Dřevařská v klasicky ražené štole jako monolitická betonová stoka profilu DN1000/1600 s čedičovým žlabem 700/1050 v dl. 313m a v dl. 5,1m budou použity prefabrikované trouby DN1000/1600. Dále bude rekonstruovaná kanalizace profilu DN300 v otevřeném výkopu a v délce 35,8m. Do ul. Botanické bude proveden záliv v profilu DN 500/750 délky 11,9 m a do ulice Bayerova … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dopravní stavby Brno, s.r.o. FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Porr a.s.
2022-07-22   Zastávka Zámecká (Brněnské komunikace a.s.)
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě chodníků pro pěší podél ulice Zámecká v městské části Brno Chrlice, stavební úpravy autobusových zálivů a další. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Porr a.s.
2022-07-15   III/1911 Příbram, most ev. č. 1911-2a a 1911-2b (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Účelem stavby je rekonstrukce mostů ev.č. 1911-2a a ev.č. 1911-2b, které slouží jako podchody pod ulicí Školní v městské části Příbram VIII. Rekonstrukce bude spočívat v kompletní demolici a výstavbě nových mostů. V rámci stavby bude provedena kompletní rekonstrukce silnice a chodníků v řešeném úseku a úprava zastávkového zálivu. Součástí stavby budou přeložky veřejného osvětlení, dešťové kanalizace a nízkotlakého plynovodu: - Přeložky kanalizace mostu ev.č. 1911-2a - Přeložky kanalizace mostu ev.č. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Porr a.s.
2022-07-07   Simulační centrum intenzivní medicíny (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba budovy simulačního centra intenzivní medicíny a mikrobiologie a dalších objektů metodou Design & Build, tj. provedení stavebních prací, provedení projektových činností a inženýrských činností vztahujících se ke stavbě a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb v rámci realizace projektu s názvem „Simulační centrum intenzivní medicíny“, který je realizován v rámci Národního plánu obnovy, komponenty 6.1. Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče, subkomponenty 6.1.1.1. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Porr a.s.
2022-05-30   III/37719 Žernovník - Lubě - Unín, 2.etapa (Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje)
Předmětem zakázky je oprava vozovkového souvrství zesílením na úseku silnice III/37719. Jedná se o úsek silnice III/37719 v km 0,000 až 1,780 tj. v úseku od křižovatky se silnicí III/37715 v obci Žernovník po cca začátek zástavby obce Lubě (II.etapa). Oprava vozovky bude provedena technologií: vyrovnání stávajícího profilu z ACL, spojovací postřik, položení nové obrusné vrstvy z ACO. Součástí stavby bude realizace nových krajnic a provedení vodorovného dopravního značení. Dle PD nebude v rámci stavby … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Porr a.s.
2022-05-27   Koloveč - kanalizace a ČOV, část 2 - ČOV (Městys Koloveč)
Předmětem veřejné zakázky je částečná intenzifikace stávající ČOV Koloveč, kde se nepředpokládá potřeba dalšího rozšiřování stávajících přípojek na veřejné inženýrské sítě. Dojde pouze k úpravě některých areálových rozvodů. Umístění nových objektů bylo voleno s ohledem na polohu stávajících objektů a nutnosti zachování provozu ČOV po dobu její intenzifikace. Jedná se o stavbu dvou nových zásadních objektů nové dosazovací nádrže vč. čerpací stanice kalu. Pro spojení jednotlivých objektů budou položena … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Porr a.s.
2022-05-17   III/36214 Sulíkov - Ústup - Kněževes (Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje)
Stavbou je souvislá oprava vozovkového souvrství silnice III/36214. Jedná se o dva úseky. První úsek silnice III/36214 v km 0,000 až 6,010 tj. v úseku od křižovatky se silnicí III/36213 (mezi obcemi Sulíkov a Rozsíčka) po začátek obce Kněževes. Druhý úsek v km 6,805 - 7,085 tj. od konce obce Kněževes po křižovatku se silnicí III/3626. Celková délka je 6290 m. Dle PD nebudou v rámci stavby realizovány položky související s osazením nových směrových sloupků. Součástí zakázky je i zajištění DIO. Úprava … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Porr a.s.
2022-03-11   II/102 Rekonstr. silnice v úseku od hr. okr. P-Z po kř. se silnicí II/114 (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající komunikace II/102 v úseku provozního staničení 25,581 až 28,927 na cestmistrovství Dobříš mezi autobusovou zastávkou „Nové Dvory, Nová Hospoda“ na hranici okresu Praha - západ a křižovatkou s II/114 u Sudovic. Stávající asfaltový kryt bude rekonstruován recyklací za studena na místě, položí se nové krytové asfaltové vrstvy, provede se sanace okrajů vozovky a aktivní zóny v místech deformací konstrukčních vrstev. Příkopy budou vyčištěny. Bude provedena … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Porr a.s.
2022-03-08   II/272 Chotětov - Bezno (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Jedná se o opravu stávající komunikace II. třídy č. 272 mezi Chotětovem a Beznem. Předmětný úsek délky 2,864 km je situován na stávajícím silničním pozemku. Začátek úseku je v intarvilánu Chotětova na stávající pracovní spáře křižovatky s III/27221 v km 0,000 (provozní staničení km 32,672) a konec úseku je v km 2,864 (provozní staničení km 35,541). Předmětem akce je oprava komunikace technologií recyklace za studena na místě, dále v úseku plánované přeložky I/16 oprava zesílením na kratší návrhovou … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Porr a.s.
2022-03-03   Souvislá oprava povrchu silnic Český Těšín III/4684 ul. Ostravská a III/04824, ul. Viaduktová (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je provedení souvislé opravy silnice na ulici Ostravská (III/4684) a ulici Viaduktová (III/04824) v Českém Těšíně. Jedná se o silnice III. třídy v intravilánu města Český Těšín. Součástí rekonstrukce a modernizace silnice bude i obnova původního odvodnění v křižovatce Ostravská x Koperníkova x Studentská. Obnova odvodnění spočívá v kompletní výměně 3 uličních vpustí včetně nových přípojek s napojením do původních revizních šachtic (výkop a zásyp včetně materiálu a zaměření). Podrobněji viz ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Porr a.s.
2022-02-14   Modernizace komunikací II. třídy P13 C (Jihočeský kraj)
Předmětem této veřejné zakázky je modernizace silnice II/137 Slapy - Malšice v celkové délce 3,220 km, provozního staničení 36,898 - 40,118 km; v úseku 2224A079 - 2224A081. Stávající silnice II/137 je v nevyhovujícím stavu (lok. výtluky, nerovnost příčného profilu, deformace). Současný stav zapříčiňuje nebezpečí pro veškerý stávající a v posledních letech narůstající silniční provoz na uvedené silnici II. třídy. Cílem projektu je provést modernizaci silnice II/137 Slapy - Malšice za účelem zvýšení … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Porr a.s.
2022-02-02   Oprava silnice III/4686 Chotěbuz - Stanislavice, I.etapa (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je provedení souvislé opravy asfaltového povrchu silnice III/4686 Chotěbuz - Stanislavice, I.etapa. Vybraná silnice prochází zástavbou v průjezdním úseku obcí Chotěbuz. Nadzemní a podzemní vedení inženýrských sítí v koridoru stavby nebude stavbou dotčeno Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Porr a.s.
2021-11-22   Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice (Správa a údržba silnic Pardubického kraje)
Veřejná zakázka spočívá ve stavbě novostavby silnice II. třídy v kategorii S 9,5/70 o celkové délce 2,952 km. Stavba bude sloužit jako přivaděč na plánovanou komunikaci D35 (napojení na MÚK Dašice). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Metrostav Infrastructure a.s. Porr a.s.
2021-11-10   Barrandovský most - celková rekonstrukce, Praha 4 a 5, číslo akce 999174 (Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce Barrandovského mostu. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v předloze smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Porr a.s.
2021-10-15   Brno, Sportovní - rekonstrukce kanalizace, I.etapa (Statutární město Brno)
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce kmenové stoky C v ul. Sportovní v celkové délce 992,46 m, která bude probíhat od stávající šachty nacházející se u křižovatky s ulicí Pionýrská až po stávající revizní šachtu nacházející se u křižovatky s ulicí Reissigova. Rekonstrukce kanalizace bude provedena vtažením polymerbetonových trub DN 2400 do stávajícího profilu kanalizace v délce 896,1 m. V délce 96,36 m bude kanalizační stoka provedena z monolitického betonu profilu DN 2800/(2400)/2600 v klasicky … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Metrostav DIZ s.r.o. Porr a.s. YUCON CZ, s.r.o.
2021-08-25   I/35 Liberec, most 35-024..2 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Jedná se o rekonstrukci dvanáctipólové mostní estakády, která je součástí průtahu městem Liberec - nejzatíženějšího úseku sil. I. třídy v Libereckém kraji, ležící na síti TEN-T. Délka mostu je 236,950 m, šířka mostu 14,85 m, výška mostu cca 13,4m. Provozní staničení začátku objektu - km 22,609. Rok dokončení stavby - 1976. Plánovaná rekonstrukce řeší demolici a následné nahrazení mostu 35-024..2. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Porr a.s.
2021-07-29   Rámcová dohoda na stavební práce - JHC Opravy asfaltových hutněných vrstev vozovek v Jihočeském kraji Oblast 2... (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Jedná se o veřejnou zakázku na uzavření Rámcové dohody s třemi účastníky, na dobu 48 měsíců. Předmětem zakázky je provádění oprav asfaltového krytu vozovky v místech lokálních poruch a vytvořených výtluků v asfaltovém souvrství. Vlivem zatížení provozem, účinky klimatického prostředí a teplotními změnami podléhá vozovka poškozování a porušování. Tato zakázka řeší odstranění těchto lokálních a místních porušení v co nejkratší době, aby nebyla ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu na vybraných … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s. Porr a.s. SWIETELSKY stavební s.r.o.
2021-07-29   Rámcová dohoda na stavební práce - JHC Opravy asfaltových hutněných vrstev vozovek v Jihočeském kraji Oblast 3 SEVER... (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Jedná se o veřejnou zakázku na uzavření Rámcové dohody se třemi účastníky, na dobu 48 měsíců. Předmětem zakázky je provádění oprav asfaltového krytu vozovky v místech lokálních poruch a vytvořených výtluků v asfaltovém souvrství. Vlivem zatížení provozem, účinky klimatického prostředí a teplotními změnami podléhá vozovka poškozování a porušování. Tato zakázka řeší odstranění těchto lokálních a místních porušení v co nejkratší době, aby nebyla ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu na … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a.s. Porr a.s. Strabag a. s. STRABAG a.s.
2021-05-31   Odkanalizování obce Dolní Lutyně, část I. A (Obec Dolní Lutyně)
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové splaškové kanalizace, včetně souvisejících objektů v obci Dolní Lutyně. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Porr a.s. YUCON CZ, s.r.o.