2023-08-01   Operační stoly (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 2 ks operačního elektrohydraulického stolu, včetně příslušenství, pro Kliniku otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, a 1 ks operačního stolu včetně příslušenství pro Oční kliniku, včetně zajištění záručního a pozáručního servisu, a provedení zaškolení personálu FN Olomouc. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Getinge Czech Republic, s.r.o. Videris s.r.o.
2023-07-18   Pořízení přístrojové techniky a vybavení pracovišť navazující na UP - X (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 3 části v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ, a to: ČÁST 1 : Chirurgický laser (interní číslo VZ: 2023_032_01_00) ČÁST 2 : Digitální operační mikroskop (interní číslo VZ: 2023_032_02_00) ČÁST 3 : Operační mikroskop (interní číslo VZ: 2023_032_03_00) Podrobná technická specifikace je uvedena v příloze č. 1 a), b) a c) – Technická specifikace pro část 1, 2 a 3. Přístroje musí splňovat minimální technické podmínky specifikované zadavatelem v technické specifikaci pro … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Carl Zeiss spol. s r.o. MGVIVA a.s. Videris s.r.o.
2023-03-03   REACT-EU 98, 99 - Elektrokoagulace - Most, Rumburk, Ústí (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků, a to elektrokoagulace. Podrobná specifikace předmětu plnění dle jednotlivých částí veřejné zakázky je uvedena a blíže specifikována v přílohách zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Promedeus s.r.o. Stargen EU s.r.o. Videris s.r.o.
2022-07-13   Dodávka zdravotnického vybavení pro LF OU III (Ostravská univerzita)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnického vybavení pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektu OP VVV s názvem Simulační centrum "Cvičná nemocnice" s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366. Výčet požadované techniky včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v Příloze č. 1 zadávací dokumentace. Dodávané zboží bude nové, plně funkční a kvalitativně i kvantitativně odpovídající technické specifikaci, bude dodáno ve standardní jakosti a balení, které odpovídá … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. ALWIL Medical s.r.o. BIONIK Stapro Group s.r.o. CARDION s.r.o. CHEIRÓN a.s. Videris s.r.o.
2022-05-12   Dodávky očních implantátů a spotřebního materiálu k očním operacím 2022 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem zakázky jsou pravidelné dodávky očních implantátů a spotřebního materiálu k očním operacím ve specifikaci a množství dle zadávací dokumentace po dobu čtyř let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Askin & Co. s. r. o. Carl Zeiss spol. s r.o. SPIRIT MEDICAL spol. s r.o. Videris s.r.o.
2021-05-26   Specializované zdravotnické simulátory II (Masarykova univerzita)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka simulátoru neurochirurgických procedur (část 1 VZ), simulátoru vyšetření oka štěrbinovou lampou (část 2 VZ), simulátoru vybraných chirurgických procedur v ORL (část 3 VZ) a simulátoru vybraných urologických intervenčních procedur (část 4 VZ). Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí přílohy zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: HELAGO-CZ, s.r.o. Medis, d.o.o. RADIX CZ s.r.o. Videris s.r.o.
2021-02-16   Přístrojové vybavení oftalmologie LF OU I./2 (Ostravská univerzita)
Předmětem veřejné zakázky je dodání přístrojů pro oftalmologii, vč. příslušenství pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) s názvem Simulační centrum „Cvičná nemocnice" s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366. Výčet požadovaného plnění, včetně technické specifikace a požadovaného množství, je uveden v Příloze č. 1 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Videris s.r.o.
2020-06-29   Optické přístroje a příslušenství (České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství)
Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na 11 částí. Zadavatel zadává všechny části Veřejné zakázky v jednom zadávacím řízení. Předmětem plnění Veřejné zakázky je dodávka následujících přístrojů a zařízení: 1) Endotelový mikroskop, 2) Trenažér přímé oftalmoskopie, 3) Bezšablonový brusný systém, 4) Autorefraktometr 4 kombinace, 5) 3D optotyp, 6) LCD optotyp s kruhovou polarizací, 7) Vyšetřovací jednotka (2 ks), 8) Keratograf, 9) Nemydriatická fundus kamera včetně OCT, 10) Demonstrační mikroskop … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Bulletin.CZ s.r.o. Oculus, spol. s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu Topcomed s.r.o. Topcomed, s.r.o. Videris s.r.o. Videris, s.r.o.
2018-03-07   LF HK - Fantom - Simulátory diagnostiky a chirurgie pro oftalmologii (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka specializovaného zařízení pro oční kliniku. Konkrétně se jedná o dodávku simulátoru chirurgického pro operaci katarakty a simulátoru přímé oftalmoskopie. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Videris s.r.o. Videris, s.r.o.
2015-07-30   Vepřové a hovězí maso chlazené a ostatní masné výrobky (Krajská nemocnice T. Bati, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky jsou pravidelné dodávky vepřového a hovězího masa chlazeného a ostatních masných výrobků. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o. Carl Zeiss spol. s r.o. Sanytrák s.r.o. SPIRIT MEDICAL spol. s r.o. Videris s.r.o.