Dodavatel: Promedeus s.r.o.

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Promedeus s.r.o.

2023-09-19   ELEKTROCHIRURGICKÝ GENERÁTOR (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového 1 ks elektrochirurgického generátoru včetně příslušenství, poskytování záručních a pozáručních servisních služeb bez ND po dobu 5 let. Součástí předmětu plnění dále jsou průběžné dodávky spotřebního zdravotnického materiálu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Promedeus s.r.o.
2023-09-12   FN Motol – Dodávka diagnostik a spotřebního materiálu pro vyšetření sedimentace erytrocytů a bezplatné zapůjčení... (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky souprav diagnostik kontroly kvality, kalibrátorů a spotřebního materiálu pro spuštění testů k materiálnímu zajištění vyšetření sedimentace erytrocytů (ESR) z plné krve odebrané do protisrážlivého média (K3 EDTA) metodou kapilární fotometrie. Dále bezplatné zapůjčení a instalace dvou automatických analyzátorů na stanovení sedimentace erytrocytů (ESR) z plné krve metodou kapilární fotometrie a zajištění jeho případné modernizace po dobu plnění … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Promedeus s.r.o.
2023-05-19   Elektrochirurgické generátory (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektrochirurgických generátorů pro pracoviště zadavatele. Součástí předmětu plnění jsou dodávky spotřebního materiálu po dobu 2 let. Veřejná zakázka je rozdělená na 3 části. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Promedeus s.r.o.
2023-05-19   REACT EU – elektrochirurgické generátory (Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace)
Předmět veřejné zakázky: • dodávka dvou elektrochirurgických generátorů v kompletním vybavení, • dodávky spotřebního materiálu na základě průběžných dílčích objednávek po 48 měsíců; • pozáruční servis na 36 měsíců po ukončení záruky dodaného přístroje. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Promedeus s.r.o.
2023-05-12   Laparoskopický port pro opakované použití (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky laparoskopických operačních portů, a to jednorázovou obnovou po uzavření smlouvy a dále postupným nákupem prostřednictvím dílčích objednávek pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací a jejími přílohami, a to po dobu 120 měsíců ode dne podpisu kupní smlouvy. Předmětem plnění této VZ je rovněž zajištění záručního servisu zboží a pozáručního 8 letého servisu zboží. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Promedeus s.r.o.
2023-03-03   REACT-EU 98, 99 - Elektrokoagulace - Most, Rumburk, Ústí (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků, a to elektrokoagulace. Podrobná specifikace předmětu plnění dle jednotlivých částí veřejné zakázky je uvedena a blíže specifikována v přílohách zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Promedeus s.r.o. Stargen EU s.r.o. Videris s.r.o.
2023-02-27   Robotické rameno pro optiku_systém (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka systému robotického ramene pro optiku pro Krajskou nemocnici T. Bati, a. s., jeho montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Promedeus s.r.o.
2023-02-23   Obnova a modernizace zobrazovací techniky FN Plzeň - 5 - Operační stoly (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických zařízení (12 ks operačních stolů včetně požadovaného vybavení) včetně montáže, instalace, uvedení dodaných zařízení do provozu a instruktáže obsluhy, s cílem vybavení (obnova) pracoviště Centrálních operačních sálů (COS) v areálu na Lochotíně souborem zdravotnických prostředků. Veřejná zakázka není rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 101 ZZVZ, účastníci jsou tedy oprávněni podat pouze nabídku zahrnující všechny … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Getinge Czech Republic, s.r.o. Promedeus s.r.o.
2023-01-26   Modernizace přístrojového vybavení (Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky zdravotnické přístrojové techniky, včetně souvisejícího vybavení a příslušenství. Součástí plnění je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, bezplatný záruční servis a provádění pozáručních BTK po dobu minimálně 6 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ADYTON s.r.o., (angl. Ltd, něm. GmbH,... Audionika s.r.o. Dartin spol.s r.o. Deymed Diagnostic s.r.o. G P S Praha, spol. s r.o. MADISSON, s.r.o. Medsol s.r.o. MeWAdia s.r.o. Mondiag s.r.o. POLYMED medical CZ, a.s. Promedeus s.r.o. S & T Plus s.r.o. SPIRIT MEDICAL spol. s r.o. Stargen EU s.r.o. VBM - lékařská technika, spol. s r.o.
2022-12-02   Elektrokoagulační jednotky (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka tří kusů elektrokoagulačních jednotek včetně příslušenství pro Krajskou nemocnici T. Bati, a. s., jejich montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Promedeus s.r.o.
2022-11-01   Elektrokoagulace (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových zdravotnických prostředků (11 ks elektrokoagulací a příslušenství) - blíže viz ZD Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Ing. Aleš Závorka Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu Promedeus s.r.o. Stargen EU s.r.o.
2022-10-09   Vybavení operačních sálů (Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky zdravotnických přístrojů včetně souvisejícího příslušenství, pro oddělení centrálních operačních sálů a centrální sterilizace. Součástí plnění je vždy doprava, instalace, uvedení do provozu a bezplatný záruční servis. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Getinge Czech Republic, s.r.o. Medsol s.r.o. MeWAdia s.r.o. Mivamed s.r.o. Promedeus s.r.o. RADIX CZ s.r.o. Saegeling Medizintechnik, s.r.o.
2022-09-16   ReactEU-98-KV_Robotické rameno (Karlovarská krajská nemocnice a.s.)
Předmět veřejné zakázky „ReactEU-98-KV_Robotické rameno“ zahrnuje dodávku robotického ramena pro KKN, nemocnici v Karlových Varech. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Promedeus s.r.o.
2022-08-11   Elektrochirurgické přístroje (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem plnění veřejné zakázky je: - dodávka 1 ks elektrochirurgického přístroje s příslušenstvím, argonovou jednotkou a odsávačkou kouře pro I.ORTK - dodávka 1 ks elektrochirurgického přístroje s příslušenstvím pro NCHK - uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávku zdravotnického spotřebního materiálu k elektrochirurgickým přístrojům na dobu neurčitou. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Promedeus s.r.o.
2022-07-29   Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem - operační technika (Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnické přístrojové techniky (dále jen „přístroje“) podle SPECIFIKACE a smlouvy, a sjednání podmínek pro provádění servisních služeb po skončení záruční doby podle přílohy č. 3 smlouvy. Servisními službami se rozumí: 1) Zaškolení obsluh dodaných přístrojů 2) Provádění periodických bezpečnostně technických kontrol (BTK) 3) Provádění pravidelných kontrol nařízených výrobcem a dle platné legislativy 4) Provádění revizí 5) Provádění oprav a servisních služeb … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Carl Zeiss spol. s r.o. MEDIFINE a.s. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu Promedeus s.r.o. Vexim s.r.o.
2022-06-22   Obnova a modernizace vybavení operačních sálů FN Plzeň - 3 - Systém pro navigované operace páteře (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů a zařízení (intraoperativního 3D RTG zobrazovacího a navigačního systému) včetně montáže, instalace, uvedení dodaných zařízení do provozu a instruktáže obsluhy, s cílem vybavení (modernizace) pracoviště centrálních operačních sálů souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je poskytování smluvního plného servisního zabezpečení po dobu 10 let (z toho 2 roky … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Promedeus s.r.o.
2022-06-06   Pořízení movitého majetku (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na 5 částí, je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů a zařízení s cílem vybavení (modernizace a obnovy) pracoviště nemocnice Oblastní nemocnice Náchod a.s. souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Arjo Czech Republic s.r.o. BioVendor - Lékařská technika, spol. s r.o. DN FORMED Brno s.r.o. Promedeus s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2022-05-11   Robotický operační systém (Nemocnice Šumperk a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kusu Inteligentního asistenčního systému pro miniinvazivní operace s příslušenstvím pro potřeby oddělení COS (centrální operační sály) Nemocnice Šumperk a.s., a to dle podrobné specifikace předmětu plnění obsažené v příloze č. 4 ZD - Technická specifikace a za podmínek stanovených v dalších přílohách této zadávací dokumentace, zejména v příloze č. 5 ZD - Kupní smlouva. Předmětem zakázky je rovněž: • doprava a instalace v místě plnění • pojištění spojené s dodávkou … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Promedeus s.r.o.
2022-05-10   Vybavení operačních sálů (Nemocnice Šumperk a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení operačních sálů, a to konkrétně: - 007, shaver (1 ks) - 010, vrtačka akumulátorová (2 sety) - 010, pila akumulátorová (2 sety) - 031, elektrokoagulace (1 ks) pro potřeby oddělení COS (centrální operační sály) Nemocnice Šumperk a.s. dle podrobné specifikace předmětu plnění obsažené v příloze č. 4 ZD - Technická specifikace a za podmínek stanovených v dalších přílohách této zadávací dokumentace, zejména v příloze č. 5 ZD - Kupní smlouva. Tato veřejná zakázka je … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. Promedeus s.r.o.
2022-03-23   Oblastní nemocnice Trutnov a.s. - pořízení majetku I (Oblastní nemocnice Trutnov a.s.)
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky, dělenou na 14 částí, zadávanou dle zákona, v souladu s § 56 zákona v otevřeném řízení a v souladu s pravidly Integrovaného regionálního operačního programu, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, v aktuálně platném znění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CHEIRÓN a.s. Fénix Brno, spol. s r.o. medisap,s.r.o. MEDISTA spol.s r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu Promedeus s.r.o. RADIOMETER s.r.o. RADIX CZ s.r.o.
2022-02-25   Zdravotnický materiál pro SOST III (Ministerstvo Obrany)
Předmětem veřejné zakázky je nákup materiálového vybavení pro zabezpečení plnění schopnosti SOST (Special Operations Surgical Team) při poskytování odborné zdravotní péče v polních podmínkách. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CHEIRÓN a.s. Electric Medical Service, s.r.o. LHL s.r.o. POLYMED medical CZ, a.s. Promedeus s.r.o. Touzimsky Technology, s.r.o.
2022-01-20   Elektrochirurgický generátor (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektrochirurgického generátoru pro centrální operační sály Pardubické nemocnice. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Promedeus s.r.o.
2021-11-16   Modernizace pracovišť v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj - Robotické rameno (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nového (rok výroby 2020,2021), nepoužitého přístroje: Robotické rameno (1ks) pro potřeby pracoviště zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Promedeus s.r.o.
2021-06-28   ÚVN – VoFN Praha – Zdravotnická technika – část 2 – nákup (Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha včetně kompletní instalace dodávaného zařízení, jakož i uvedení zařízení do provozu. Zařízení musí být nové, nerepasované, nepoužité a musí splňovat veškeré technické parametry tak, jak jsou detailně vymezeny v zadávací dokumentaci, resp. dílčích zadávacích dokumentacích pro každou část VZ, jejichž přílohou je vždy návrh kupní smlouvy spolu s technickou specifikací … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A. M. I.- Analytical Medical Instruments s. r. o. CHEIRÓN a.s. Dräger Medical s.r.o Dräger Medical s.r.o. Electric Medical Service, s.r.o. INLAB Medical, s.r.o. medisap,s.r.o. Medistyl-Pharma a.s. POLYMED medical CZ, a. s. Promedeus s.r.o. S & T Plus s.r.o. SPIRIT MEDICAL spol. s r. o. Vivacom s.r.o.
2021-04-01   Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Koagulace (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky, která je rozdělena na části v souladu s § 101 ZZVZ, je dodání nových zdravotnických prostředků, a to: — 7 ks vysokofrekvenční koagulace pro Centrální operační sály a Gynekologické oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z., — 1 ks argon plazma koagulace pro Endoskopické centrum Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z., — 4 ks vysokofrekvenční koagulace pro Centrální operační sály Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z., — 1 ks … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Promedeus s.r.o. Stargen EU s.r.o.
2021-03-30   Veterinární klinika Chotyně - přístrojové vybavení - nákup (Ministerstvo Obrany)
Předmětem této veřejné zakázky je zabezpečení schopností zdravotnických - veterinárních jednotek Agentury vojenského zdravotnictví Ministerstva obrany, provádět diagnostickou a léčebnou péči u zvířat vojenské správy, provádět laboratorní diagnostiku zoonóz, rozbory potravin, krmiv, pitné vody a ostatního biologického materiálu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Atomvet.cz s.r.o. Chironax Frýdek-Místek s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu Promedeus s.r.o.
2020-06-18   Elektrochirurgický generátor (Vítkovická nemocnice a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je právní závazek vybraného dodavatele (tj. vybraného účastníka tohoto zadávacího řízení, kterého zadavatel vybral k uzavření smlouvy) řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu požadovaného zdravotnického prostředku. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: LaparoTech Instruments s. r. o. Promedeus s.r.o.