2023-10-25   Sety ke katetrizační korekci trikuspidální regurgitace (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky setů ke katetrizační korekci trikuspidální regurgitace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CARDION s.r.o.
2023-09-29   Katetrizačně implantované chlopně IV (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek spotřebního zdravotnického materiálu katetrizačně implantovaných chlopní. Předmět plnění je plně specifikován v přílohách č. 2, 3 této zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CARDION s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2023-09-12   Implantabilní kardiovertry-defibrilátory III (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek Implantabilních kardiovertrů – defibrilátorů pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o. Cardiomedical, s.r.o. CARDION s.r.o. INLAB Medical, s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2023-08-29   Dodávky implantabilních kardioverterů – defibrilátorů včetně příslušenství (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky speciálního zdravotnického materiálu, a to konkrétně dodávky implantabilních kardioverterů – defibrilátorů včetně jejich příslušenství určeného pro léčbu pacientů s poruchou srdečního rytmu, v předpokládaném rozsahu dle aktuální potřeby zadavatele v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací, a to po dobu 36 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Cardiomedical, s.r.o. CARDION s.r.o. INLAB Medical, s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2023-08-08   Katetrizační systém ke katetrizační korekci mitrální regurgitace (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení jsou dodávky spotřebního materiálu - katetrizačního systému ke katetrizační korekci mitrální regurgitace dle potřeb zadavatele na základě rámcové kupní smlouvy na dobu 4 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CARDION s.r.o.
2023-08-03   Koronární vodiče (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky koronárních vodičů pro potřeby Fakultní nemocnice Hradec Králové na období 4 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CARDION s.r.o. Euromedical spol. s r.o.
2023-07-26   FN Motol - Dodávky srdečních chlopní a anuloplastických prstenců II (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky srdečních chlopní k nahrazení poškozených (patologických) srdečních chlopní a zabezpečení jednosměrného toku krve a dodávky anuloplastických prstenců k plastikám u srdečních chlopní, sloužících ke zmenšení, stabilizaci a remodelaci srdeční chlopně pro KKVC pro dospělé - Klinika kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol a Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN Motol. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CARDION s.r.o. Edwards Lifesciences Czech Republic s.r.o.
2023-07-25   Dodávky duroplastiky – náhrada Dura Mater (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek duroplastiky pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CARDION s.r.o.
2023-07-10   Dodávky jednorázových staplerů pro kardiovaskulární chirurgické aplikace II (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek jednorázových staplerů, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CARDION s.r.o.
2023-07-07   Srdeční chlopně a anuloplastické prstence (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky biologických srdečních chlopní a anuloplastických prstenclů potřebných k léčbě pacientů Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CARDION s.r.o. Edwards Lifesciences Czech Republic s.r.o.
2023-06-30   Sondy k Mikrovaskulárnímu Doppleru Mizuho 20 MHz Systém (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek sond k Mikrovaskulárnímu Doppleru Mizuho 20 MHz Systém pro Nemocnici Na Homolce. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CARDION s.r.o.
2023-06-29   Vatičky neurochirurgické (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek neurochirurgických vatiček pro Nemocnici Na Homolce. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CARDION s.r.o.
2023-06-28   Sety mitrálních a trikuspidálních svorek (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky setů mitrálních a trikuspidálních svorek podle specifikace obsažené v zadávací dokumentaci pro Kardiologickou kliniku zadavatele dle jeho aktuálních požadavků. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CARDION s.r.o.
2023-06-26   Dodávky SZM - Dodávky setů mitrálních svorek (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu (SZM) v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích v platném znění (dále jen „Zákon o zdravotnických prostředcích“), a to setů mitrálních svorek, potřebných k léčbě pacientů s degenerativní nebo funkční mitrální regurgitací, kteří nejsou vhodnými kandidáty pro kardiochirurgický výkon, a to na pracovištích zadavatele (dále jen „Zdravotnické prostředky“ nebo též „Zdravotnický materiál“). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CARDION s.r.o.
2023-06-22   FNKV – defibrilátory a kardiostimulátor (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky defibrilátorů a kardiostimulátorů pro Kardiologickou kliniku zadavatele dle jeho aktuálních požadavků. Podrobná specifikace předmětu plnění a vymezení jednotlivých částí veřejné zakázky je uvedena v přílohách č. 2a až 2f zadávací dokumentace („Technická specifikace“), v příloze č. 5 (Cenová nabídka pro jednotlivé části), v příloze č. 3 („Návrh rámcové kupní smlouvy“) a v příloze č. 4 („Návrh smlouvy o zřízení a provozu konsignačního skladu“). Veřejná … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o. Cardiomedical, s.r.o. CARDION s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2023-06-20   Elektroanatomický mapovací systém včetně příslušenství a generátor ablace včetně příslušenství pro arytmologický sál č. 2 (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového 1 ks elektroanatomického mapovacího systému včetně příslušenství a 1 ks generátoru ablace včetně příslušenství, poskytování záručních a pozáručních servisních služeb vč. ND po dobu 5 let. Součástí předmětu plnění dále jsou průběžné dodávky spotřebního zdravotnického materiálu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CARDION s.r.o. Perfect Distribution a.s.
2023-05-31   Dodávky SZM - Dodávky kardiostimulátorů včetně příslušenství (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu (SZM) ve smyslu zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, a to kardiologických přístrojů - kardiostimulátorů včetně příslušenství pro kliniku kardiologie. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CARDION s.r.o.
2023-05-09   Okludery určené ke katetrizačnímu uzávěru defektu septa síní, otevřeného (patentního) foramen ovale a... (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné a opakované dodávky spotřebního zdravotnického materiálu - okluderů určené ke katetrizačnímu uzávěru defektu septa síní, otevřeného (patentního) foramen ovale a paravalvulárních leaků, včetně instrumentária k provedení výkonu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A care a.s. CARDION s.r.o.
2023-04-28   Kardiostimulátory (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kardiostimulátorů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Cardiomedical, s.r.o. CARDION s.r.o. INLAB Medical, s.r.o. Medkotech s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2023-04-28   Implantabilní kardiovertery - defibrilátory (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky implantabilních kardioverterů-defibrilátorů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CARDION s.r.o. INLAB Medical, s.r.o.
2023-04-24   Cévní protézy a hybridní stentgrafty 2023 (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky cévních protéz a hybridních stentgraftů dle potřeb zadavatele po dobu 4 let. Součástí předmětu plnění je pro část 1, 2, 4 a 5 zřízení a bezplatné provozování konsignačního skladu v místě plnění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CARDION s.r.o. Immomedical CZ s.r.o.
2023-04-13   Elektrofyziologické katétry 2023 (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky elektrofyziologických katétrů pro potřeby Fakultní nemocnice Hradec Králové na období 4 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Asantela s.r.o. Cardiomedical, s.r.o. CARDION s.r.o. Johnson & Johnson, s.r.o.
2023-04-12   Pořízení přístrojové techniky a vybavení pracovišť navazující na UP - V (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 6 částí v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ, a to: ČÁST 1 : Rekuperátor krve (interní číslo VZ: 2022_070_01_00) ČÁST 2 : Přístroje pro mimotělní oběh (interní číslo VZ: 2022_070_02_00) ČÁST 3 : Intraaortální balónková kontrapulzace (interní číslo VZ: 2022_070_03_00) ČÁST 4 : Přístroj k měření hemodynamiky (interní číslo VZ: 2022_070_04_00) ČÁST 5 : ECMO (interní číslo VZ: 2022_070_05_00) ČÁST 6 : Endoskopická věž pro thorakoskopii (interní číslo VZ: … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. CARDION s.r.o. Inova Surgical s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2023-04-06   Dodávky srdečních chlopní (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu, který se používá při insuficienci, která může vést k srdečnímu selhání, pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze. Předmět plnění veřejné zakázky je i vymezen závazným návrhem smlouvy, která tvoří přílohu č. 2 zadávacích podmínek. Blíže viz. zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CARDION s.r.o. Edwards Lifesciences Czech Republic s.r.o.
2023-04-03   FN Motol - Jehly pro obtížný transseptální přístup II (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu nutného k provedení obtížných transseptálních punkcí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CARDION s.r.o.
2023-03-17   Kardiovertery - ICD 2023 (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem zadávacího řízení jsou dodávky kompletního systému kardioverterů-defibrilátorů (dále jen ICD) pro potřeby Fakultní nemocnice Hradec Králové na období 4 let formou konsignačního skladu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o. Cardiomedical, s.r.o. CARDION s.r.o. INLAB Medical, s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2023-03-07   Elektrofyziologické katétry V (Nemocnice Na Homolce)
Účelem této VZ je vybrat dodavatele k uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. ZZVZ, na jejímž základě budou realizovány opakující se dodávky ablačních, diagnostických a jiných speciálních katétrů, zavaděčů a dalšího příslušenství, sloužící k léčbě poruch srdečního rytmu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CARDION s.r.o.
2023-03-06   Balónkové katetry III (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky balónkových katetrů formou konsignačního skladu po dobu 2 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CARDION s.r.o.
2023-02-24   Instrumentárium pro miniinvazivní kardiochirurgii (MICS) (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je jednorázová dodávka chirurgických nástrojů prostřednictvím skladu zdravotnických prostředků Fakultní nemocnice Olomouc Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CARDION s.r.o.
2023-02-07   Průběžné dodávky kardiostimulátorů včetně příslušenství (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kardiostimulátorů a jejich příslušenství určené pro léčbu pacientů s poruchou srdečního rytmu na oddělení Kardiologie, dle aktuálních potřeb zadavatele v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací. Zboží, které bude předmětem plnění a podmínky dodávek, musí splňovat požadavky uvedené v příloze č. 1, Technická specifikace, zboží musí být nové a originální. Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je zřízení konsignačního skladu, zaškolení … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Cardiomedical, s.r.o. CARDION s.r.o. INLAB Medical, s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2023-01-30   Set trikuspidálních svorek (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek trikuspidálních svorek včetně příslušenství pro Nemocnici Na Homolce. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CARDION s.r.o.
2023-01-05   Katétr pro dočasnou stimulaci Pacel a zavaděč EF katetrů perkutánní pro dočasnou stimulaci Fastcath (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky bipolárních stimulačních katétrů Pacel se zakřivením pro pravostrannou stimulaci a unášecím balonkem, a Fast-Cath™ hemostatických zavaděčů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CARDION s.r.o.
2023-01-04   Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu ke kardioangiografickému kompletu - znovuvyhlášení 1. a 2. části (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Jedná se o znovu vyhlášení 1. a 2. části veřejné zakázky „Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu ke kardioangiografickému kompletu“, 2022/VZ/90 z důvodu, že v předchozím zadávacím řízení nebyl žádný účastník řízení. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního zdravotnického materiálu a to konkrétně materiálu potřebného ke kardioangiografickému kompletu dodanému odd. Kardiologie v roce 2022 za účelem kardioangiografických vyšetření pacientů a to do doby odebrání zboží v hodnotě … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CARDION s.r.o. Performa Medical, s.r.o.
2022-12-21   Instrumentárium pro Kardiochirurgii (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek speciálního instrumentária určeného k používání při kardiochirurgických výkonech pro Nemocnici Na Homolce. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ASANUS CZ s.r.o. CARDION s.r.o. SURGEON s.r.o.
2022-12-19   TAVI (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky systému pro katetrovou implantaci aortální chlopně (TAVI) formou konsignačního skladu, viz příloha ZD, technická specifikace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CARDION s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2022-12-13   Set pro transapikální implantaci biologické mitrální chlopně prasečí (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky setů pro transapikální implantaci biologické mitrální chlopně prasečí na konsignační sklad I. interní kliniky FN Olomouc. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CARDION s.r.o.
2022-12-08   Elektrofyziologické katétry IV (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek ablačních, diagnostických a jiných speciálních katetrů, zavaděčů a dalšího příslušenství, sloužící k léčbě poruch srdečního rytmu pro Nemocnici Na Homolce. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CARDION s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o. Teleflex Medical s.r.o.
2022-11-28   Zevní drenážní systémy pro neurochirurgii (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek drenážních systémů pro Nemocnici Na Homolce. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. CARDION s.r.o.
2022-11-22   Monitorace a EKG - opakovaná VZ (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových přístrojů a vybavení - blíže viz ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CARDION s.r.o. MEDISTA spol.s r.o. ResMed CZ s.r.o.
2022-11-04   Okludery určené ke katetrizačnímu uzávěru defektu septa síní a otevřeného (patentního) foramen ovale, včetně... (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné a opakované dodávky spotřebního zdravotnického materiálu - okluderů určených ke katetrizačnímu uzávěru defektu septa síní a otevřeného (patentního) foramen ovale, včetně instrumentária k provedení výkonu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CARDION s.r.o. Meditrade spol. s r. o.
2022-10-21   Dodávky SZM - Dodávky kardioverterů - defibrilátorů včetně příslušenství (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to kardiologických přístrojů - implantabilních kardioverterů-defibrilátorů včetně příslušenství pro kliniku kardiologie. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CARDION s.r.o. INLAB Medical, s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2022-10-18   FN Motol - Dodávky systémů mitrálních svorek pro katetrizační korekci mitrální regurgitace (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění jsou průběžné dodávky systémů mitrálních svorek pro katetrizační korekci mitrální regurgitace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CARDION s.r.o.
2022-10-06   Dodávky SZM - Elektrofyziologie (Nemocnice České Budějovice, a.s.)
Předmětem plnění této zakázky je dodávka ablačních a diagnostických katétrů, zavaděčů a transseptálních jehel potřebných k léčbě pacientů v kardiocentru. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Asantela s.r.o. Cardiomedical, s.r.o. CARDION s.r.o. Johnson & Johnson, s.r.o. MEDEON s.r.o.
2022-10-04   Nástroje chirurgické pro kliniky FNOL IV (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je jednorázová dodávka chirurgických nástrojů pro Fakultní nemocnici Olomouc. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CARDION s.r.o.
2022-09-20   Softwarové vybavení k přesnému hodnocení fibrózy myokardu komor ze snímků magnetické rezonance srdce (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka SW sloužící ke kvalifikaci fibrózy srdeční tkáně a k následné fúzi obrazových dat v navigačních systémech pro srdeční elektrofyziologii (Ensite, Carto). Data pro analýzu budou získána z vyšetření magnetickou rezonancí, dále pomocí SW vyhodnocena a na základě získaných dat určena strategie při ablačním výkonu komorových arytmií. Zpracovaná data ze SW mohou být dále fúzována s anatomickým modelem v navigačním systému pro lepší strukturální orientaci v srdeční dutině. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CARDION s.r.o.
2022-09-05   FN Motol - Kardiostimulátory včetně příslušenství pro dospělé pacienty (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky kardiostimulátorů včetně příslušenství určených k zajištění léčby poruch srdečního rytmu pro KKVC pro dospělé - Kardiologickou kliniku 2. LF UK a FN Motol. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Cardiomedical, s.r.o. CARDION s.r.o. INLAB Medical, s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2022-09-02   Membránové oxygenátory včetně hadicových setů pro vedení mimotělního oběhu II (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky membránových oxygenátorů včetně hadicových setů pro vedení mimotělního oběhu na konsignační sklad Kardiochirurgické kliniky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ALINEX - Kácovská, s.r.o. CARDION s.r.o.
2022-08-26   FN Motol - Kardiostimulátory včetně příslušenství pro pediatrické pacienty (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kardiostimulátorů včetně příslušenství určených k zajištění léčby poruch srdečního rytmu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CARDION s.r.o.
2022-08-05   Membránové oxygenátory včetně hadicových setů pro vedení mimotělního oběhu (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky membránových oxygenátorů včetně hadicových setů pro vedení mimotělního oběhu na konsignační sklad Kardiochirurgické kliniky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CARDION s.r.o.
2022-08-02   Kardiostimulátory 2022 (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem zadávacího řízení jsou dodávky balíčků kardiostimulátorů pro potřeby Fakultní nemocnice Hradec Králové na období 4 let formou konsignačního skladu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Cardiomedical, s.r.o. CARDION s.r.o. INLAB Medical, s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.