Dodavatel: Getinge Czech Republic, s.r.o.

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Getinge Czech Republic, s.r.o.

2023-10-09   FN Motol - Dodávky ECMO setů pro dospělé pacienty II (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky ECMO setů pro zajištění mimotělního oběhu a srdeční nebo ventilační podpory (dále jen „SZM“) pro KKVC pro dospělé - Klinika kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol, a to v rozsahu dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy – Seznam zboží s jednotkovými cenami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Getinge Czech Republic, s.r.o.
2023-08-11   PLAZMOVÝ STERILIZÁTOR (Nemocnice Slaný)
Předmětem veřejné zakázky „PLAZMOVÝ STERILIZÁTOR“ je pořízení přístrojového vybavení s rokem výroby ne starším než 2022 definovaného v zadávací dokumentaci Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Getinge Czech Republic, s.r.o.
2023-08-01   Operační stoly (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 2 ks operačního elektrohydraulického stolu, včetně příslušenství, pro Kliniku otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, a 1 ks operačního stolu včetně příslušenství pro Oční kliniku, včetně zajištění záručního a pozáručního servisu, a provedení zaškolení personálu FN Olomouc. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Getinge Czech Republic, s.r.o. Videris s.r.o.
2023-07-21   Operační stoly (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem VZ je dodávka celkem 8 ks nových operačních stolů, z toho 5 ks systémových operačních stolů a 3 ks mobilních operačních stolů. Současně zadavatel požaduje záruční servis po dobu 2 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Getinge Czech Republic, s.r.o. RATAN medical equipment s.r.o.
2023-07-12   Operační stoly s odnímatelnou operační deskou pro Městskou nemocnici Dvůr Králové nad Labem (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je dodání, instalace a kompletní uvedení do provozu 2 ks mobilních operačních stolů s odnímatelnou operační deskou pro nové prostory nástavby operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem (dále jen také „MNDK“). Součástí předmětu veřejné zakázky je též poskytování bezplatného komplexního záručního servisu a zajištění pozáručního servisu po dobu 5 let na základě smlouvy č. 2 o poskytování servisních služeb uzavřené se … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Getinge Czech Republic, s.r.o.
2023-06-27   Mycí, dezinfekční a sterilizační přístroje (Mělnická zdravotní, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky. Veřejná zakázka je rozdělena na samostatné části následovně: Část 1 – Mycí a dezinfekční automat (2 ks) Část 2 – Přísálový sterilizátor (2 ks) Část 3 – Myčka podložních mís (3 ks) Část 4 – Kombinovaný sterilizátor pára/formaldehyd (1 ks) Předmět plnění k jednotlivým částem veřejné zakázky je definován závazným návrhem Obchodních podmínek (Kupní smlouvy) a Technickou specifikací, které tvoří příloh Zadávací dokumentace. Zadavatel požaduje … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Arjo Czech Republic s.r.o. Getinge Czech Republic, s.r.o. MIELE,spol. s r.o.
2023-06-27   ÚVN – VoFN Praha – Zdravotnická technika – nákup (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha včetně kompletní instalace dodávaného zařízení, jakož i uvedení zařízení do provozu. Zařízení musí být nové, nerepasované, nepoužité, nesmí být staršího data výroby než 12 měsíců před jeho dodáním a musí splňovat veškeré technické parametry tak, jak jsou detailně vymezeny v zadávací dokumentaci, resp. dílčích zadávacích dokumentacích pro každou část VZ, jejichž … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Canberra-Packard, s.r.o. CHEIRÓN a.s. DENTMEDIA Praha s.r.o. Electric Medical Service, s.r.o. Fonika Medical s.r.o. Getinge Czech Republic, s.r.o. Ing. Aleš Závorka MIELE,spol. s r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. RQL s.r.o. T E C H S A N spol. s r.o. VF, a.s.
2023-06-23   Vyšetřovací stůl včetně příslušenství a pozáručních činností (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka polohovatelného vyšetřovacího stolu s RTG plně transparentním zádovým dílem určeným k provádění navigovaných bronchoskopických výkonů s využitím C-ramene a zajištění pozáručních činností. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Getinge Czech Republic, s.r.o.
2023-06-20   NEMOCNICE TGM HODONÍN - IV. ETAPA PROJEKTU REACT EU 98 - Myčky nástrojů a sterilizátory pro nemocnici Hodonín (Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky. Pro část 1 VZ se jedná o dodání myček nástrojů pro operační sály (2 ks dvoudvéřové a 2 ks jednodveřové) včetně servisu a pozáručního servisu. Pro část 2 VZ se jedná o dodání sterilizátorů (3 ks) včetně SW pro dokumentaci procesů a záručního a pozáručního servisu. Další podrobnosti jsou vymezeny v textu zadávací dokumentace a v návrzích kupních smluv. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Getinge Czech Republic, s.r.o.
2023-06-01   Operační stoly pro Chirurgické operační sály (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu nového, dosud nepoužitého přístrojového vybavení – 2 ks operačních stolů pro chirurgické operační sály. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Getinge Czech Republic, s.r.o.
2023-05-31   Pořízení přístrojového vybavení do nemocnice Rychnov nad Kněžnou část 11 - mobilní operační stůl (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace zdravotnického vybavení, vč. případného uvedení do provozu a zaškolení personálu či pověřených osob určených Zadavatelem. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Getinge Czech Republic, s.r.o.
2023-05-29   Rozvoj a modernizace Městské nemocnice Čáslav (REACT EU 98) - 2. Etapa (Městská nemocnice Čáslav)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení pro Městskou nemocnici Čáslav, blíže viz zadávací podmínky a specifikace předmětu plnění zvláště pro každou dílčí část ZŘ. Přístrojové vybavení je pořizováno v rámci 98. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu z projektu Rozvoj a modernizace Městské nemocnice Čáslav. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a je plně v souladu se specifickým cílem 6.1 REACT-EU. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. Arthrex s.r.o. AutoCont a.s. B. Braun Medical s.r.o. CHEIRÓN a.s. Electric Medical Service, s.r.o. Evident Europe GmbH - odštěpný závod Getinge Czech Republic, s.r.o. Inova Surgical s.r.o. Johnson & Johnson, s.r.o. L I N E T spol. s r.o. MARKUL CONTROLS s.r.o. Medinet s.r.o. MGVIVA a.s. Petr Furka ROCHE s.r.o. Zekatel, spol. s r.o.
2023-05-19   Ventilační a nebulizační technika (Oblastní nemocnice Jičín a.s.)
Předmětem části 1 této zakázky je dodávka nových přístrojů – 10 ks Ventilátorů pro invazivní a neinvazivní UPV do Oblastní nemocnice Jičín a.s. Předmětem části 2 této zakázky je dodávka nových přístrojů – 2 ks Ventilátorů transportních do Oblastní nemocnice Jičín a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dräger Medical s.r.o. Getinge Czech Republic, s.r.o.
2023-05-18   Modernizace a dovybavení návazných pracovišť urgentního příjmu PRIVAMED a.s. - část 11 – operační sály (PRIVAMED a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových, nepoužitých, nerepasovaných přístrojů: 1. Anesteziologický přístroj, 2 ks; Monitor životních funkcí, 4 ks; 2. Laparoskopická věž- artroskopická pro ortopedii, 1 ks; 3. Laparoskopicko endoskopická věž pro chirurgii, 1 ks 4. Mobilní operační stůl pro chirurgické operace, 1 ks; Mobilní operační stůl pro ortopedické operace, 1 ks; 5. Operační lampy - operační sada svítidel s LED technologií a integrovanou kamerou, 2ks; 6. Anesteziologický stolek - … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CHEIRÓN a.s. Exray s.r.o. Getinge Czech Republic, s.r.o. Kardio - Line spol. s r.o. Klaro, spol. s r.o. LaparoTech Instruments s.r.o. MeWAdia s.r.o. MGVIVA a.s. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. Z Technik s.r.o.
2023-05-05   Mycí a desinfekční automat (Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 kusu mycího a desinfekčního automatu včetně pozáručního servisu pro Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Getinge Czech Republic, s.r.o.
2023-05-05   Myčka nástrojů pro robotickou operativu (Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace)
Předmětem plnění je dodávka 1 kusu nového prokládacího mycího a dezinfekčního automatu pro mytí, dezinfekci a sušení robotických nástrojů DaVinci Xi a chirurgického instrumentária, včetně souvisejícího vybavení. Součástí plnění je též doprava, instalace, uvedení zařízení do provozu, validace, zaškolení obsluhy a bezplatný záruční servis. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Getinge Czech Republic, s.r.o.
2023-04-28   Zdravotnické přístroje pro Stodskou nemocnici, a.s. - Ostatní technika III (Stodská nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů pro zadavatele. Předmětem části 1 je dodávka 1 ks abdominální sondy, 1 ks lineární sondy, 2 ks sektorové sondy a 1 ks víceúčelového sonografu. Předmětem části 2 je dodávka 4 ks transportního lůžka stretcher. Předmětem části 3 je dodávka 1 sady na frézování dlouhých kostí. Předmětem části 4 je dodávka 1 sady nástrojů na extrakci šroubů 3.5 – 7.3 mm. Předmětem části 5 je dodávka 1 trakční sady pro dolní končetinu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Getinge Czech Republic, s.r.o. SNT Plus s.r.o.
2023-03-08   REACT EU 98 - Operační lampy (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 4 ks operačních lamp pro Gynekologicko-porodnickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Getinge Czech Republic, s.r.o.
2023-03-02   Operační stoly a příslušenství (Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu požadovaného zdravotnického prostředku v sídle zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Getinge Czech Republic, s.r.o. Hypokramed s.r.o.
2023-02-23   Obnova a modernizace zobrazovací techniky FN Plzeň - 5 - Operační stoly (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických zařízení (12 ks operačních stolů včetně požadovaného vybavení) včetně montáže, instalace, uvedení dodaných zařízení do provozu a instruktáže obsluhy, s cílem vybavení (obnova) pracoviště Centrálních operačních sálů (COS) v areálu na Lochotíně souborem zdravotnických prostředků. Veřejná zakázka není rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 101 ZZVZ, účastníci jsou tedy oprávněni podat pouze nabídku zahrnující všechny … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Getinge Czech Republic, s.r.o. Promedeus s.r.o.
2023-02-22   REACT EU 98 - Myčka a sterilizátory s úpravnou vody pro robotický systém (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky mycího a dezinfekčního automatu, kombinovaného sterilizátoru, plazmového sterilizátoru pro nástroje robotického operačního systému Da Vinci a dodávka úpravny vody. U dodávky kombinovaného sterilizátoru a úpravny vody je součástí také deinstalace a ekologická likvidace původního vybavení. Blíže viz zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AquaOsmotic s.r.o. Getinge Czech Republic, s.r.o.
2023-02-13   Operační sály (Nemocnice Hranice a.s.)
Předmětem veřejné zakázky „Operační sály“ je pořízení přístrojového vybavení s rokem výroby ne starším než 2022 pro Nemocnici Hranice a.s., definovaného v zadávací dokumentaci Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fénix Brno, spol. s r.o. Getinge Czech Republic, s.r.o. Medin, a.s. MIELE,spol. s r.o. NIMOTECH, s.r.o. RADIX CZ s.r.o. RQL s.r.o.
2023-01-31   Dodávka vybavení operačních sálů (Nemocnice Slaný)
Předmětem veřejné zakázky „Dodávka vybavení operačních sálů je pořízení přístrojového vybavení s rokem výroby ne starším než 2022 definovaného v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Getinge Czech Republic, s.r.o.
2023-01-30   Parní sterilizátor, horkovzdušný sterilizátor (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 ks parního sterilizátoru pro pracoviště KPECH a 1 ks horkovzdušného sterilizátoru pro pracoviště OLV pro FN u sv. Anny v Brně. Veřejná zakázka (VZ) je rozdělená na 2 samostatné části: Část 1 VZ - Parní sterilizátor Část 2 VZ - Horkovzdušný sterilizátor Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Getinge Czech Republic, s.r.o.
2023-01-04   Přístrojové vybavení pro sterilizaci a mytí nástrojů na klinice infekčních nemocí II (Fakultní nemocnice Bulovka)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 2 kusů parních sterilizátorů a 1 kusu myčky nástrojů pro Kliniku infekčních nemocí FNB a 1., 2. a 3. LF UK (dále jen „přístroje“), včetně uvedení dodaných přístrojů do provozu, zaškolení zaměstnanců zadavatele, dodání základního příslušenství, dodání technologického projektu pro stavební přípravu, včetně zajištění záručního, mimozáručního a pozáručního servisu v místě plnění a provádění bezpečnostně technických kontrol prostředku dle § 45 zákona č. 375/2022 Sb., … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Getinge Czech Republic, s.r.o.
2023-01-03   Mycí a dezinfekční automat, Sterilizátor parní vč. úpravny vody (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka mycího a dezinfekčního automatu a sterilizátoru parního, vč. úpravny vody pro Stomatologickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Getinge Czech Republic, s.r.o.
2022-12-13   Dodávka systémových operačních stolů pro MMN a.s (MMN, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace zdravotnického zařízení: 2 ks systémových operačních stolů Veškeré požadované technické, kvalitativní a funkční parametry zdravotnické techniky (dále také „zařízení“) jsou podrobně specifikovány obchodními podmínkami (závazném návrhu kupní smlouvy) a v jejich příloze č. 2 Technické specifikaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Getinge Czech Republic, s.r.o.
2022-11-29   Operační stoly (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu nového, dosud nepoužitého přístrojového vybavení, operačních stolů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Getinge Czech Republic, s.r.o. Hypokramed s.r.o.
2022-11-25   Operační stoly s příslušenstvím (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky tří typů operačních stolů s příslušenstvím: - jeden typ pro I.CHK-operační sály, 5 ks, - druhý typ pro I.CHK-ambulance, 1 ks - třetí typ pro ONOO-operační sály, 1 ks. Součástí dodávky stolů je i kompletní instalace, montáž a uvedení do provozu včetně instruktáže. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Askin & Co. s. r. o. Fénix Brno, spol. s r.o. Getinge Czech Republic, s.r.o.
2022-10-09   Vybavení operačních sálů (Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky zdravotnických přístrojů včetně souvisejícího příslušenství, pro oddělení centrálních operačních sálů a centrální sterilizace. Součástí plnění je vždy doprava, instalace, uvedení do provozu a bezplatný záruční servis. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Getinge Czech Republic, s.r.o. Medsol s.r.o. MeWAdia s.r.o. Mivamed s.r.o. Promedeus s.r.o. RADIX CZ s.r.o. Saegeling Medizintechnik, s.r.o.
2022-09-27   Dodávka operačních stolů a operačních světel - opakované řízení (Nemocnice Písek, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 2 kusů operačních stolů a rovněž tří kusů operačních světel. Nabízené plnění musí být nové, nepoužité, nerepasované. Veřejná zakázka je rozdělena do dvou části. Dodavatel může svou nabídku podat do jedné či obou části veřejné zakázky. 1. Část veřejné zakázky - operační stoly 2. Část veřejné zakázky - operační světla Podrobnější specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v rámci bodu 5 Technické podmínky a zároveň v příloze návrhu smlouvy, který tvoří … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Getinge Czech Republic, s.r.o. Indubia s.r.o.
2022-09-20   Sterilizátor parní 2 ks - opakovaná (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka 2 ks parních sterilizátorů pro ORL Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. • Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2. Více viz zadávací podmínky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Getinge Czech Republic, s.r.o.
2022-09-05   Sterilizátory do Svitavské a Chrudimské nemocnice (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka sterilizátorů do Chrudimské nemocnice a Svitavské nemocnice. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BMT Medical Technology s.r.o. Getinge Czech Republic, s.r.o.
2022-09-05   Mycí a dezinfekční automaty (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka mycích a dezinfekčních automatů pro centrální sterilizaci Svitavské a Chrudimské nemocnice Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Getinge Czech Republic, s.r.o.
2022-08-24   Dodávka zdravotnických prostředků I. 2022 (Ústav pro péči o matku a dítě, příspěvková organizace)
Veřejná zakázka spočívá v dodávce zdravotnických prostředků uvedených v bodě 2.3 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CHEIRÓN a.s. Getinge Czech Republic, s.r.o. S & T Plus s.r.o.
2022-08-19   Mycí automat (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka mycího automatu pro použití v prostorách operačních sálů s plnou kompatibilitou s nástroji a příslušenstvím k chirurgickému operačnímu systému da Vinci Xi. a provádění záručního servisu po dobu 2 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Getinge Czech Republic, s.r.o.
2022-08-16   Mytí a sterilizace (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových přístrojů a vybavení - blíže viz ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Askin & Co. s. r. o. BMT Medical Technology s.r.o. Getinge Czech Republic, s.r.o. Pentha, s.r.o. Z Technik s.r.o.
2022-08-15   Přístroj pro mimotělní oběh (Nemocnice Na Homolce)
Dodávka, instalace a uvedení do provozu nového přístrojového vybavení - přístroje pro mimotělní oběh, včetně příslušenství a poskytování záručního a pozáručního servisu po dobu předpokládané životnosti přístroje 8 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Getinge Czech Republic, s.r.o.
2022-08-03   Komplet systémových operačních stolů pro Svitavskou nemocnici (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka operačních stolů pro Svitavskou nemocnici. Podrobná specifikace je uvedená v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Getinge Czech Republic, s.r.o.
2022-07-19   Dodávka operačních stolů (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a pozáruční servis 2 ks nových, nepoužitých operačních stolů dle specifikace uvedené v příloze č.1 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Getinge Czech Republic, s.r.o.
2022-06-17   Set HLS pro krátkodobou srdeční podporu k přístroji CARDIOHELP (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky setů HLS pro krátkodobou srdeční podporu k přístroji CARDIOHELOP pro Kardiochirurgickou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Getinge Czech Republic, s.r.o.
2022-06-02   Trojdílná MRI kompatibilní vyšetřovací/operační deska s MRI kompatibilním transportérem (Nemocnice České Budějovice, a.s.)
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení a zdravotnické techniky: „Trojdílná MRI kompatibilní vyšetřovací/operační deska s MRI kompatibilním transportérem“ pro pracoviště MRI/COS Nemocnice České Budějovice, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Getinge Czech Republic, s.r.o.
2022-05-23   Plicní ventilátory (Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace)
Veřejná zakázka je rozdělena na dvě dílčí části: - Předmětem dílčí části 1 je dodávka 3 ks nových a nepoužitých lůžkových plicních ventilátorů se zvlhčovačem, 1 ks nového a nepoužitého lůžkového plicního ventilátoru bez zvlhčovače nejvyšší třídy a 4 ks nových a nepoužitých lůžkových plicních ventilátorů bez zvlhčovače standard, jejichž specifikace je uvedena v Příloze č. 1 kupní smlouvy pro dílčí část 1, která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace. Součástí předmětu plnění jsou i dodávky … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ALWIL Medical s.r.o. Getinge Czech Republic, s.r.o.
2022-05-16   Modernizace Nemocnice Třinec - II. etapa (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nové zdravotnické techniky - operačních světel, operačních stolů, anesteziologické techniky, elektrochirurgických generátorů, artroskopického řetězce a monitorovací techniky (dále jen „předmět veřejné zakázky“). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Arthrex s.r.o. Dräger Medical s.r.o. Getinge Czech Republic, s.r.o. Hoyer Praha s.r.o. medisap,s.r.o. MeWAdia s.r.o. Saegeling Medizintechnik, s.r.o.
2022-05-13   Operační stůl a příslušenství (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je dodávka operačního stolu pro Centrální operační sály III. a karbonové desky pro Centrální operační sály I. pro COS III. Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště Dětská nemocnice, Černopolní 9, 613 00 Brno, resp. COS I. -CHK, Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště Nemocnice Bohunice a porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Getinge Czech Republic, s.r.o. Hypokramed s.r.o.
2022-05-09   Operační stoly (Nemocnice Šumperk a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkem 3 kompletních setů operačních stolů s příslušenstvím pro potřeby pracovišť anesteziologie a resuscitace (včetně operačních sálů a centrální sterilizace) v Nemocnici Šumperk a.s. dle podrobné specifikace předmětu plnění obsažené v příloze č. 4 ZD - Technická specifikace a za podmínek stanovených v dalších přílohách této zadávací dokumentace, zejména v příloze č. 5 ZD - Kupní smlouva. Zadavatel pro úplnost konstatuje, že každý set operačního stolu je vždy tvořen … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Getinge Czech Republic, s.r.o.