Dodavatel: RADIX CZ s.r.o.

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel RADIX CZ s.r.o.

2023-10-31   Defibrilátory s monitorem (Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 28 kusů defibrilátorů různých úrovní s monitorem, včetně souvisejícího vybavení a příslušenství. Součástí plnění je též doprava, instalace, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a bezplatný záruční servis. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: RADIX CZ s.r.o.
2023-10-19   Vrtačky akumulátorové kostní chirurgické (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem veřejné zakázky je postupná dodávka 15 ks chirurgických vrtaček s příslušenstvím a pracovními nástroji do 31.12.2024 pro I.ORTK dle dvou rámcových kupních smluv. Součástí dodávky je uvedení do provozu včetně instruktáže. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: RADIX CZ s.r.o.
2023-10-18   Zdravotnické odborné přístroje I. - dodávka endoskopické věže vč. příslušenství (Ostravská univerzita)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka endoskopické věže s videoendoskopem a filtrovaným světlem s příslušenstvím pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity. Výčet požadovaného předmětu plnění včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v Příloze č. 3 zadávací dokumentace. Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků projektu Operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK“) s názvem Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů na OU s reg. č. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: RADIX CZ s.r.o.
2023-10-13   Vybavení pro endoskopické výkony (Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení pro endoskopické výkony, konkrétně 1 kusu choledochoskopu, 1 kusu přenosného endoskopického zobrazovacího systému a endoskopického vybavení pro gastroenterologii (videoendoskopický systém, LCD monitor, endoskopický vozík, gastroskopy, videokolonoskopy, duodenoskop, oplachová pumpa s odsávačkou, UCR insuflační jednotka...), včetně souvisejícího vybavení a příslušenství. Součástí plnění je též doprava, instalace, uvedení zařízení do … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu RADIX CZ s.r.o.
2023-10-11   REACT – EU 98 – Laparoskopické vybavení pro Krajskou zdravotní, a.s., Část 7. - Artroskopická sestava, Masarykova... (Krajská zdravotní, a.s.)
Dodání kombinované laparoskopické sestavy se zobrazením ve 4K rozlišení, 3D obrazem a technologií spektrálního zobrazení pro výkony v oboru obecné chirurgie, gynekologie a artroskopie. Bližší identifikace předmětu plnění je uvedena v zadávací dokumentaci na profilu zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: RADIX CZ s.r.o.
2023-10-11   REACT – EU 98 – Laparoskopické vybavení pro Krajskou zdravotní, a.s., Část 6. - Laparoskopická sestava, Masarykova... (Krajská zdravotní, a.s.)
Dodání kombinované laparoskopické sestavy se zobrazením ve 4K rozlišení, 3D obrazem a technologií spektrálního zobrazení pro výkony v oboru obecné chirurgie, gynekologie a artroskopie. Bližší identifikace předmětu plnění je uvedena v zadávací dokumentaci na profilu zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: RADIX CZ s.r.o.
2023-10-09   REACT – EU 98 – Instrumentária pro Krajskou zdravotní, a.s., Část 2. - Laparoskopické instrumentárium, Masarykova... (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je závazek dodání nového instrumentária, pro různá pracoviště zadavatele uvedené dále v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: RADIX CZ s.r.o.
2023-09-05   Rozšíření vrtacích systémů na centrálních operačních sálech (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vrtacích systémů pro centrální operační sály Pardubické nemocnice. Veřejná zakázka je rozdělená na 4 části. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Johnson & Johnson, s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o. RADIX CZ s.r.o. Zimmer Czech, s.r.o.
2023-07-21   Laparoskopické věže - opakované zadávací řízení (Nemocnice Šumperk a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks laparoskopických věží s příslušenstvím pro potřeby COS (centrální operační sály) Nemocnice Šumperk a.s., a to dle podrobné specifikace předmětu plnění obsažené v příloze č. 4 ZD – Technická specifikace a za podmínek stanovených v dalších přílohách této zadávací dokumentace, zejména v příloze č. 5 ZD – Kupní smlouva. Předmětem zakázky je rovněž: • doprava do místa plnění • pojištění spojené s dodávkou zboží • zaškolení pracovníků zadavatele • poskytování záručního … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: RADIX CZ s.r.o.
2023-07-17   REACT – EU 98 – Laparoskopické vybavení pro Krajskou zdravotní, a.s., Část 1. - Laparoskopická sestava, Nemocnice Most, o.z (Krajská zdravotní, a.s.)
Dodání laparoskopické sestavy se zobrazením ve 4K rozlišení a technologií spektrálního zobrazení pro výkony v oboru urologie a gynekologie. Bližší identifikace předmětu plnění je uvedena v zadávací dokumentaci na profilu zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: RADIX CZ s.r.o.
2023-07-17   REACT – EU 98 – Laparoskopické vybavení pro Krajskou zdravotní, a.s., Část 3. - Laparoskopická sestava, Nemocnice Most, o.z (Krajská zdravotní, a.s.)
Dodání laparoskopické sestavy se zobrazením ve 4K rozlišení pro výkony v oboru gynekologie. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách na profilu zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: RADIX CZ s.r.o.
2023-07-17   REACT – EU 98 – Laparoskopické vybavení pro Krajskou zdravotní, a.s., Část 4. - Endoskopická sestava, Nemocnice... (Krajská zdravotní, a.s.)
Dodání endoskopické sestavy se zobrazením ve 4K rozlišení a technologií spektrálního zobrazení pro výkony v oboru urologie. Bližší identifikace předmětu plnění je uvedena v zadávací dokumentaci na profilu zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: RADIX CZ s.r.o.
2023-07-07   Vybavení gynekologie (Mělnická zdravotní, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky. Veřejná zakázka je rozdělena na samostatné části následovně: Část 1 – Systém komunikace sestra-pacient a datové rozvody IT Část 2 – Laparoskopická věž Část 3 – Operační stůl mobilní (1 ks) Část 4 – Instrumentační stolky (11 ks) Část 5 – Kolposkop (1 ks) Část 6 – Anesteziologické přístroje (3 ks) Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CHEIRÓN a.s. COBAP s.r.o. MIKRO, spol. s r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. RADIX CZ s.r.o. Vexim s.r.o.
2023-06-27   Nemocnice Havlíčkův Brod, přístrojové vybavení č. V (Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace a zprovoznění zdravotnických přístrojů jejichž popis a specifikace jsou uvedeny v jednotlivých částech veřejné zakázky. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na kteroukoli jednu část, více částí nebo na každou část veřejné zakázky, a to vždy samostatně na každou část. Informace o předmětu každé jednotlivé části, podmínkách účasti a podání nabídky na jednotlivé části jsou uvedeny ve společné Zadávací dokumentaci přičemž její přílohy jsou pro každou … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AURA Medical s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. Electric Medical Service, s.r.o. Exray s.r.o. Medinet s.r.o. medisap,s.r.o. MEDKONSULT, s. r. o. POLYMED medical CZ, a.s. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. RADIX CZ s.r.o.
2023-06-22   Akumulátorové operační vrtačky (Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace)
Předmětem plnění je dodávka 8 kusů nového vrtacího systému pro velké kosti, 3 kusů nového vrtacího systému pro malé kosti a 1 ks micro tužkového vrtacího systému, včetně souvisejícího vybavení. Součástí plnění je též doprava, instalace, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a bezplatný záruční servis. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: RADIX CZ s.r.o.
2023-06-19   REACT EU - akumulátorová vrtačka pro traumatologii a chirurgii (Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace)
Předmětem dodávky je bateriově napájená modulární vrtačka s pilou pistolového tvaru pro vrtání, frézování a řezání kostí pro traumatologii a chirurgii v kompletním vybavení Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: RADIX CZ s.r.o.
2023-06-12   Videomanagement (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu konferenčního softwaru do stávajícího nahrávacího zařízení pro Porodnicko-gynekologickou kliniku, 1 kusu mobilního záznamového zařízení pro centrální operační sály (COS), nahrávacího zařízení s videomaticí pro 2. interní kliniku, a bronchoskopického řetězce pro Plicní kliniku, včetně zajištění záručního a pozáručního servisu, a provedení zaškolení personálu FN Olomouc. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medutech s.r.o. RADIX CZ s.r.o.
2023-06-12   Nástroje pro ORL (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je jednorázová dodávka chirurgických nástrojů prostřednictvím skladu zdravotnických prostředků pro Fakultní nemocnici Olomouc. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: RADIX CZ s.r.o.
2023-06-02   REACT EU - laparoskopická technika (Nemocnice Ivančice, p.o.)
Předmětem plnění veřejné zakázky dodávka laparoskopické věže s kompletním vybavením, včetně nástrojů, viz specifikace v příloze č. 3 zadávací dokumentace Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dodávek spotřebního materiálu, a to na základě průběžných dílčích objednávek po 48 měsíců. Garance nabízených cen min. 48 měsíců od uzavření rámcové kupní smlouvy na průběžné dodávky. Součástí veřejné zakázky je pozáruční servis na 36 měsíců po ukončení záruky dodaných přístrojů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: RADIX CZ s.r.o.
2023-05-24   Artroskopická sestava s příslušenstvím (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka Artroskopické sestavy s příslušenstvím (část 1: optická část a shaver, část 2: spotřební materiál k duální pumpě a bipolárnímu přístroji pro odstraňování měkkých tkání artroskopicky v návaznosti na smlouvu o výpůjčce na oba typy přístrojů) pro I.ORTK a 1 ks bipolárního přístroje pro odstraňování měkkých tkání artroskopicky pro I.CHK. Součástí dodávky je i kompletní instalace, montáž a uvedení do provozu včetně instruktáže. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Johnson & Johnson, s.r.o. RADIX CZ s.r.o.
2023-05-09   Dodávka zdravotnického vybavení pro ON Náchod – nemocnice Rychnov nad Kněžnou II - část 6: Laparoskopická věž pro gynekologii (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Laparoskopická věž pro gynekologii dle technické specifikace uvedené v příloze č. 3 zadávacích podmínek Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: RADIX CZ s.r.o.
2023-04-25   Nemocnice Havlíčkův Brod - přístrojové vybavení č. IV (Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace a zprovoznění zdravotnických přístrojů jejichž popis a specifikace jsou uvedeny v jednotlivých částech veřejné zakázky. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na kteroukoli jednu část, více částí nebo na každou část veřejné zakázky, a to vždy samostatně na každou část. Informace o předmětu každé jednotlivé části, podmínkách účasti a podání nabídky na jednotlivé části jsou uvedeny ve společné Zadávací dokumentaci přičemž její přílohy jsou pro každou … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BMT Medical Technology s.r.o. medisap,s.r.o. MGVIVA a.s. RADIX CZ s.r.o. SNT Plus s.r.o.
2023-04-20   Rozvoj a modernizace pracovišť Nemocnice Sokolov navazujících na urgentní příjem_II.etapa (Nemocnice Sokolov s.r.o.)
Předmětem plnění jsou dodávky různých zdravotnických přístrojů a vybavení pro zadavatele. Zakázka je rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 35 ZZVZ. Jednotlivé části veřejné zakázky jsou definovány v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Exray s.r.o. Hypokramed s.r.o. MEDISTA spol.s r.o. MGVIVA a.s. MR Diagnostic s.r.o. RADIX CZ s.r.o. Rexonix s.r.o.
2023-04-17   REACT-EU 98 - Operační stoly pro Krajskou zdravotní, a.s (Krajská zdravotní, a.s.)
Dodání nových zdravotnických prostředků, a to 10 ks operačních stolů do Krajské zdravotní, a.s., spolu s odpovídajícím příslušenstvím. Pozáruční servis na dobu 96 měsíců Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Getinge Czech Republic s.r.o. Hypokramed s.r.o. RADIX CZ s.r.o.
2023-03-27   Endoskop flexibilní (Nemocnice Šumperk a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks endoskopu flexibilního s příslušenstvím pro potřeby chirurgického oddělení Nemocnice Šumperk a.s., a to dle podrobné specifikace předmětu plnění obsažené v příloze č. 4 ZD - Technická specifikace a za podmínek stanovených v dalších přílohách této zadávací dokumentace, zejména v příloze č. 5 ZD - Kupní smlouva. Předmětem zakázky je rovněž: • doprava do místa plnění • pojištění spojené s dodávkou zboží • zaškolení pracovníků zadavatele • poskytování záručního … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: RADIX CZ s.r.o.
2023-03-23   REACT-EU 98 - Operační světla - Most, Rumburk (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodání stropních operačních svítidel pro Nemocnici Most, o.z. a Nemocnici Rumburk, spolu s odpovídajícím příslušenstvím. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MeWAdia s.r.o. RADIX CZ s.r.o.
2023-02-13   Operační sály (Nemocnice Hranice a.s.)
Předmětem veřejné zakázky „Operační sály“ je pořízení přístrojového vybavení s rokem výroby ne starším než 2022 pro Nemocnici Hranice a.s., definovaného v zadávací dokumentaci Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fénix Brno, spol. s r.o. Getinge Czech Republic, s.r.o. Medin, a.s. MIELE,spol. s r.o. NIMOTECH, s.r.o. RADIX CZ s.r.o. RQL s.r.o.
2023-02-10   Nástroje chirurgické pro kliniky FNOL - obnova a doplnění instrumentária (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je jednorázová dodávka chirurgických nástrojů prostřednictvím skladu zdravotnických prostředků Fakultní nemocnice Olomouc. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medilab ČR s.r.o. RADIX CZ s.r.o.
2023-02-01   Dodávka 3D simulátoru pro ORL (Ostravská univerzita)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3D simulátoru pro ORL pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity. Výčet požadovaného plnění včetně technické specifikace je uveden v Příloze č. 1 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: RADIX CZ s.r.o.
2023-01-25   Vrtací a pilové systémy pro MALÉ operace (Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka 2 ks bateriových vrtacích a pilových systémů pro použití na operačních sálech zadavatele. Součástí předmětu plnění doprava do sídla zadavatele, montáž - uvedení do provozu a provedení potřebných zkoušek k uvedení do provozu dle platné legislativy, instruktáž obsluhy v souladu s platnou legislativou_min. rozsah 1 pracovní den. Součástí předmětu zakázky je také poskytnutí bezplatné záruky za jakost a bezplatné provádění … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: RADIX CZ s.r.o.
2023-01-25   Vrtací a pilové systémy pro VELKÉ operace (Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka zdravotnických prostředků_6 ks bateriových vrtacích a pilových systémů pro použití na operačních sálech zadavatele.Součástí předmětu plnění doprava do sídla zadavatele, montáž - uvedení do provozu a provedení potřebných zkoušek k uvedení do provozu dle platné legislativy, instruktáž obsluhy v souladu s platnou legislativou - min. rozsah 1 pracovní den. Součástí předmětu zakázky je také poskytnutí bezplatné záruky za jakost a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: RADIX CZ s.r.o.
2023-01-11   Servisní podpora informačního systému transfuzního oddělení (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování servisní podpory provozu a rozvoje Informačního systému Transfuzního oddělení (v zadávací dokumentaci označován dále jako „ISTO“) určeného k řešení správy a evidence výrobních procesů na Transfuzním oddělení FN Olomouc. V současnosti je na Transfuzním oddělení provozován systém FONS Openlims transfuziologie. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: RADIX CZ s.r.o. Stapro s. r. o.
2022-12-14   ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE ROKYCANSKÉ NEMOCNICE II. VYHLÁŠENÍ (LŮŽKA, RTG, ENDOSKOPIE, INTENZIVNÍ TECHNIKA, SVĚTLA,... (Rokycanská nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů pro zadavatele. Předmět plnění musí být plně v souladu s platnými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a příslušnými Nařízeními vlády), a rovněž i v souladu se všemi požadavky stanovenými zadavatelem v zadávacích podmínkách této VZ. Zakázka je rozdělena na 10 částí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 2T engineering s.r.o. Exray s.r.o. L I N E T spol. s r.o. LaparoTech Instruments s.r.o. MeWAdia s.r.o. RADIX CZ s.r.o. Saegeling Medizintechnik, s.r.o. Stargen EU s.r.o.
2022-12-02   Nástroje chirurgické pro kliniky FNOL VI (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je jednorázová dodávka chirurgických nástrojů pro Fakultní nemocnici Olomouc. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: RADIX CZ s.r.o.
2022-12-02   Thorakoskopický systém (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kompletu thorakoskopického systému pro Krajskou nemocnici T. Bati, a. s., jeho montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: RADIX CZ s.r.o.
2022-11-29   Videolaryngoskop a bronchoskop intubační znovuvyhlášení (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka videolaryngoskopu a intubačního bronchoskopu pro ARO Svitavské nemocnice v souladu s medicínským účelem a s technickými podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: G P S Praha, spol. s r.o. RADIX CZ s.r.o.
2022-11-17   Flexibilní bronchoskop do Pardubické nemocnice (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka flexibilního bronchoskopu pro chirurgické oddělení JIP Pardubické nemocnice. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: RADIX CZ s.r.o.
2022-10-09   Vybavení operačních sálů (Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky zdravotnických přístrojů včetně souvisejícího příslušenství, pro oddělení centrálních operačních sálů a centrální sterilizace. Součástí plnění je vždy doprava, instalace, uvedení do provozu a bezplatný záruční servis. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Getinge Czech Republic, s.r.o. Medsol s.r.o. MeWAdia s.r.o. Mivamed s.r.o. Promedeus s.r.o. RADIX CZ s.r.o. Saegeling Medizintechnik, s.r.o.
2022-08-11   Modernizace přístrojového vybavení pracovišť Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. IV (Nemocnice Havířov, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových (rok výroby 2020,2021,2022) nepoužitých přístrojů: mamografický přístroj - RDG (1ks), intubační videosystém a zavaděče - ARIM (1ks), modulární UNI vozíky na boxy pacientů - ARIM (7ks). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDIFINE a.s. RADIX CZ s.r.o.
2022-07-28   Shaver - opakované zadávací řízení (Nemocnice Šumperk a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení operačních sálů, a to konkrétně: ➢ 007, shaver (1 ks) pro potřeby oddělení COS (centrální operační sály) Nemocnice Šumperk a.s. dle podrobné specifikace předmětu plnění obsažené v příloze č. 4 ZD - Technická specifikace a za podmínek stanovených v dalších přílohách této zadávací dokumentace, zejména v příloze č. 5 ZD - Kupní smlouva. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: RADIX CZ s.r.o.
2022-07-04   REACT-EU 98 - Videolaryngoskopy pro Krajskou zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z (Krajská zdravotní, a.s.)
Dodání nových zdravotnických prostředků, a to: - 1 ks videolaryngoskopu pro potřeby ARO oddělení, Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z., - 1 ks videolaryngoskopu pro potřeby JIP oddělení, Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. Pozáruční servis na dobu 96 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: RADIX CZ s.r.o.
2022-06-13   Dodávka endoskopických přístrojů (Nemocnice Hranice a.s.)
Předmětem veřejné zakázky „Dodávka endoskopických přístrojů“ je pořízení přístrojového vybavení s rokem výroby ne starším než 2021 definovaného v čl. 3 této zadávací dokumentace (dále jen „přístrojové vybavení“). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: RADIX CZ s.r.o. Z Technik s.r.o.
2022-06-07   Flexibilní video-endoskopy (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace do určených místností a uvedení do provozu celkově 2ks flexibilních video-endoskopů se zdrojem světla a přenosným monitorem včetně příslušenství na Kliniku ústní, čelistní a obličejové chirurgie FNOL a na Oddělení urgentního příjmu Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: RADIX CZ s.r.o.
2022-05-27   ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - OPERAČNÍ TECHNIKA (Stodská nemocnice, a.s.)
Předmětem této VZ je dodávka operační techniky. V Části 1 bude dodán 1 ks malé sady a 1 ks velké sady zevního fixátoru, v části 2 bude dodán 1 ks sondy a 1 ks radiodiagnostické sondy, v části 3 bude dodán 1 ks instrumentária pro hysteroskopii, v části 4 budou dodány 2 ks instrumentária pro sekce, v části 5 bude dodán 1 ks břišního instrumentária vč. sterilizačního kontejneru, v části 6 bude dodán 1 ks instrumentária pro akutní operativu, v části 7 bude dodán 1 ks instrumentária pro laparotomii a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Arthrex s.r.o. Canberra-Packard, s.r.o. LaparoTech Instruments s.r.o. Medilab ČR s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o. NIMOTECH, s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu ProSpon, spol. s r.o. RADIX CZ s.r.o.
2022-05-23   ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - OPERAČNÍ STOLY (Stodská nemocnice, a.s.)
předmětem veřejné zakázky je dodávka operačních stolů pro zadavatele Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: RADIX CZ s.r.o.
2022-04-04   LSK věže II (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je dodávka laparoskopických věží včetně příslušenství pro různá pracoviště zadavatele Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno a Obilní trh 11, 602 00 Brno. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hoyer Praha s.r.o. MEDIFINE a.s. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu RADIX CZ s.r.o.
2022-03-25   Vrtačky chirurgické (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky vzduchových chirurgických vrtaček s příslušenstvím a akumulátorových chirurgických vrtaček s příslušenstvím na malé kosti. Součástí dodávky přístrojů je i kompletní instalace, montáž a uvedení do provozu včetně instruktáže pro I. ortopedickou kliniku. Veřejná zakázka (VZ) je rozdělená na 2 samostatné části: Část 1 VZ - Vzduchové a bateriové chirurgické vrtačky Část 2 VZ - Bateriové chirurgické vrtačky Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Johnson & Johnson, s.r.o. RADIX CZ s.r.o.
2022-03-23   Oblastní nemocnice Trutnov a.s. - pořízení majetku I (Oblastní nemocnice Trutnov a.s.)
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky, dělenou na 14 částí, zadávanou dle zákona, v souladu s § 56 zákona v otevřeném řízení a v souladu s pravidly Integrovaného regionálního operačního programu, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, v aktuálně platném znění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CHEIRÓN a.s. Fénix Brno, spol. s r.o. medisap,s.r.o. MEDISTA spol.s r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu Promedeus s.r.o. RADIOMETER s.r.o. RADIX CZ s.r.o.