Dodavatel: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.

2023-10-27   Monitorovací systém pro interní oddělení (Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace)
Předmětem plnění je dodávka 12 kusů nových pacientských monitorů a 12 kusů nových transportních modulů včetně dalšího souvisejícího vybavení a příslušenství. Součástí plnění je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a bezplatný záruční servis. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.
2023-10-06   Zajištění servisní činnosti pro zdravotnické přístroje výrobce Hamilton a BEIJING NIHON KOHDEN (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Předmětem veřejné zakázky na služby je zajištění komplexního servisu a odborné údržby přístrojů (zdravotnické techniky) od výrobců Hamilton a BEIJING NIHON KOHDEN a příslušenství specifikovaných v příloze č. 2 (Seznam zařízení), která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace a smlouvy (dále jen „přístroj“) dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích (MDR) a zákona č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích, případně zákona č. 268/2014 Sb., o … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.
2023-08-28   Pacientský plicní ventilátor - transportní (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky pro všechny části VZ je dodávka nových pacientských plicních ventilátorů – transportních a poskytování záručních a pozáručních servisních služeb bez ND po dobu 5 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.
2023-08-21   Obnova přístrojové techniky ONKL_2023 - monitory životních funkcí_ARO (Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje)
Předmět plnění této veřejné zakázky je součástí akce s finančním přispěním Středočeského kraje. Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace zdravotnických přístrojů v počtu 8 monitorů životních funkcí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.
2023-07-26   Ultrazvukové přístroje (Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace)
Předmětem plnění je dodávka 17 kusů nových diagnostických ultrazvukových přístrojů včetně sond. Součástí plnění je též doprava, instalace, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a bezplatný záruční servis. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. Electric Medical Service, s.r.o. NIMOTECH, s.r.o. SNT Plus s.r.o. Z Technik s.r.o.
2023-06-19   REACT-EU 98, 99 - Plicní ventilátory pro Krajskou zdravotní, a.s. II (Krajská zdravotní, a.s.)
Dodání nových plicních ventilátorů, spolu s odpovídajícím příslušenstvím a zajištění jejich dodání na adresy všech odštěpných závodů zadavatele. Pozáruční servis na 96 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. SNT Plus s.r.o.
2023-06-05   Ventilátor plicní se zvlhčovačem a režimem HFO (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka celkem 1 ks plicního ventilátoru s vysokoprůtokovou ventilací pro resuscitační oddělení Kliniky anesteziologie a resuscitace (dále také „přístroj“). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.
2023-06-01   Přístroje pro ohřev pacienta (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 6 ks nových přístrojů pro ohřev pacienta (dále jen „ZT“), poskytování záručních a pozáručních servisních služeb bez náhradních dílů po dobu 5 let a průběžné dodávky spotřebního zdravotnického materiálu (dále jen „SZM“). Bližší informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci (dále jen "ZD"). Tato zakázka je realizována v rámci projektu „A1 Rekonstrukce KARIM - jednotky ORIM 1, 2 včetně vybavení zdravotnickou technikou KARIM a JIP“, reg. č.: … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.
2023-05-29   Rozvoj a modernizace Městské nemocnice Čáslav (REACT EU 98) - 2. Etapa (Městská nemocnice Čáslav)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení pro Městskou nemocnici Čáslav, blíže viz zadávací podmínky a specifikace předmětu plnění zvláště pro každou dílčí část ZŘ. Přístrojové vybavení je pořizováno v rámci 98. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu z projektu Rozvoj a modernizace Městské nemocnice Čáslav. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a je plně v souladu se specifickým cílem 6.1 REACT-EU. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. Arthrex s.r.o. AutoCont a.s. B. Braun Medical s.r.o. CHEIRÓN a.s. Electric Medical Service, s.r.o. Evident Europe GmbH - odštěpný závod Getinge Czech Republic, s.r.o. Inova Surgical s.r.o. Johnson & Johnson, s.r.o. L I N E T spol. s r.o. MARKUL CONTROLS s.r.o. Medinet s.r.o. MGVIVA a.s. Petr Furka ROCHE s.r.o. Zekatel, spol. s r.o.
2023-05-09   FN Ostrava - Monitor životních funkcí (6ks) a centrála (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového monitorovacího systému životních funkcí s příslušenstvím - 6 ks monitorů životních funkcí a centrální stanice (dále jen „ZT“), včetně poskytování záručních a pozáručních servisních služeb bez náhradních dílů po dobu 5 let. Bližší informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci (dále jen "ZD"). Tato zakázka je realizována v rámci v rámci projektu REACT EU „A3 Rekonstrukce JIP Oddělení popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie včetně vybavení … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.
2023-04-24   Ventilátor pro invazivní UPV (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 plicních ventilátorů s vysokoprůtokovou ventilací pro resuscitační oddělení Kliniky anesteziologie a resuscitace a zajištění záručního servisu pro resuscitační oddělení Kliniky anesteziologie a resuscitace dle zadávacích podmínek a jejích příloh Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.
2023-04-12   Pořízení přístrojové techniky a vybavení pracovišť navazující na UP - V (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 6 částí v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ, a to: ČÁST 1 : Rekuperátor krve (interní číslo VZ: 2022_070_01_00) ČÁST 2 : Přístroje pro mimotělní oběh (interní číslo VZ: 2022_070_02_00) ČÁST 3 : Intraaortální balónková kontrapulzace (interní číslo VZ: 2022_070_03_00) ČÁST 4 : Přístroj k měření hemodynamiky (interní číslo VZ: 2022_070_04_00) ČÁST 5 : ECMO (interní číslo VZ: 2022_070_05_00) ČÁST 6 : Endoskopická věž pro thorakoskopii (interní číslo VZ: … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. CARDION s.r.o. Inova Surgical s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2023-03-24   Monitorovací systém (Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace)
Předmětem plnění je dodávka nových nepoužitých monitorovacích systémů pro oddělení intenzivní péče Nemocnice Jihlava, včetně souvisejícího vybavení a příslušenství. Součástí plnění je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a bezplatný záruční servis. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. Medsol s.r.o.
2023-03-24   Ventilátory pro invazivní i neinvazivní UPV (Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace)
Předmětem plnění je dodávka pěti nových nepoužitých ventilátorů pro invazivní i neinvazivní UPV a čtyř nových nepoužitých transportních ventilátorů, včetně souvisejícího vybavení a příslušenství. Součástí plnění je doprava, instalace, zaškolení obsluhy a bezplatný záruční servis. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.
2023-03-16   Plicní ventilátory (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka plicních ventilátorů pro Krajskou nemocnici T. Bati, a. s., jejich montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. Dartin spol.s r.o. Dräger Medical s.r.o. medisap,s.r.o.
2023-03-09   Plicní ventilátor (Uherskohradišťská nemocnice a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění 2 ks plicních ventilátorů nejvyšší třídy vč. příslušenství a 4 ks plicních ventilátorů vyšší třídy vč. příslušenství. Předmětem veřejné zakázky je rovněž záruční servis v délce 24 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. A.M.I. – Analytical Medical Instruments, s.r.o.
2023-03-06   Ventilátory plicní vyšší a střední třídy 4 ks (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks plicních ventilátorů vyšší třídy a 2 ks plicních ventilátorů střední třídy pro Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.
2023-03-03   Ventilátor plicní pro dlouhodobou ventilaci (Ministerstvo Obrany)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 10 ks ventilátorů plicních pro dlouhodobou ventilaci. Podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.
2023-02-28   Nemocnice TGM Hodonín - EKG, Centrální monitoring a Telemetrie (Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace)
Předmětem plněni této veřejné zakázky je dodání, instalace: • První část veřejné zakázky: 5 ks EKG (2 ks nejvyšší třída, 3 ks vyšší třída) •Druhá část veřejné zakázky: 1 soubor Centrálního monitoringu • Třetí část veřejné zakázky: 1 soubor Telemetrie Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.
2023-02-24   Zdravotnické přístroje pro Stodskou nemocnici, a.s. - Ostatní technika II (Stodská nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů pro zadavatele. V části 1 bude dodán 1 ks LED - světelného generátoru s optickými kabely pro anoskopy a rektoskopy. V části 2 bude dodán 1 ks abdominální sondy, 1 ks lineární sondy, 2 ks sektorové sondy a 1 ks víceúčelového sonografu. V části 3 bude dodán 1 ks ultrazvukového přístroje pro diagnostiku a/nebo intervence - mobilní. V části 4 bude dodán 1 ks přenosné odsávačky Thopaz + digitální el./bat. pro kardiothoraxové sání. V části 5 … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. AURA Medical s.r.o. CHEIRÓN a.s. DN FORMED Brno s.r.o. JK - Trading spol. s r.o. Klaro, spol. s r.o. Lukáš Balihar MEDIFINE a.s. ProSpon, spol. s r.o. TraumaPro spol. s r.o.
2023-02-16   Pořízení přístrojového vybavení pro ONN (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky, dělenou na pět částí, zadávanou dle zákona, v souladu s § 56 zákona v otevřeném řízení a v souladu s pravidly Integrovaného regionálního operačního programu, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, v aktuálně platném znění (dále jen „zakázka“ nebo „zadávací řízení Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. POLYMED medical CZ, a.s.
2023-02-14   Dodávka přístrojů pro ON Náchod - nemocnice Rychnov nad Kněžnou - část 5: Ventilátor plicní transportní (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je následující dodávka: 1 kus plicního ventilátoru včetně příslušenství dle technické specifikace uvedené v příloze č. 3 zadávacích podmínek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.
2023-02-01   Systémy pro sledování a kontrolu životních funkcí pacienta s příslušenstvím (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou v jednotlivých částech veřejné zakázky dodávky nových souborů zdravotnické technologie - "ZT" (systémy pro sledování a kontrolu životních funkcí pacienta), včetně poskytování záručních a pozáručních servisních služeb bez náhradních dílů po dobu 5 let. Bližší informace jsou uvedeny u jednotlivých částí a v Zadávací dokumentaci (dále jen "ZD"). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. SNT Plus s.r.o.
2022-12-20   Pořízení vybavení pro oddělení ARO (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na 8 částí, je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů a zařízení s cílem vybavení (modernizace a obnovy) pracoviště Oblastní nemocnice Náchod a.s. souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. G P S Praha, spol. s r.o. Medsol s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o. Saegeling Medizintechnik, s.r.o.
2022-12-18   Dodávka plicních ventilátorů pro MMN a.s (MMN, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace zdravotnické techniky: 5 ks plicních ventilátorů Veškeré požadované technické, kvalitativní a funkční parametry zdravotnické techniky (dále také „zařízení“) jsou podrobně specifikovány obchodními podmínkami (závazném návrhu kupní smlouvy) a v jejich příloze č. 2 Technické specifikaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.
2022-12-09   Ventilátory plicní a terapie kyslíkové vč. příslušenství (Vsetínská nemocnice a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových ventilátorů plicních a terapií kyslíkových vč. příslušenství dle Přílohy č. 6 zadávací dokumentace - Požadavky na předmět plnění, vč. plného záručního servisu po dobu 36 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.
2022-12-01   Dodávka přístrojů pro ON Náchod - část 2: Plicní ventilátory lůžkové (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je následující dodávka: 3 kusy plicních ventilátorů lůžkových včetně příslušenství dle technické specifikace uvedené v příloze č. 3 zadávacích podmínek. Jedná se o část veřejné zakázky, která je zadávána v samostatném zadávacím řízení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.
2022-12-01   Dodávka přístrojů pro ON Náchod - část 3: Plicní ventilátory transportní (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je následující dodávka: 5 kusů plicních ventilátorů transportních včetně příslušenství dle technické specifikace uvedené v příloze č. 3 zadávacích podmínek. Jedná se o část veřejné zakázky, která je zadávána v samostatném zadávacím řízení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.
2022-11-16   REACT-EU 98 a 99 - Dodávky systémů pro ohřev pacienta pro Krajskou zdravotní, a.s (Krajská zdravotní, a.s.)
DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ PRO ÚČASTNÍKY: !!! Zadávací dokumentace včetně všech příloh je vložena do hlavní části !!! ............................................................................ Předmětem této veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek systémů pro ohřev pacienta, spolu s odpovídajícím příslušenstvím, vázaným spotřebním materiálem, a také průběžných dodávek vyhřívaných podložek, po dobu účinnosti rámcové dohody (24 měsíců). Pozáruční servis na dobu 96 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. Dahlhausen CZ, spol. s r.o.
2022-11-08   Plicní ventilátory (Nemocnice Na Homolce)
Dodávka plicních ventilátorů a zabezpečení jejich záručního a pozáručního servisu po dobu jejich předpokládané životnosti (8 let). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. Dräger Medical s.r.o.
2022-11-07   Dodávka plicních ventilátorů včetně pozáručního servisu (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace plicních ventilátorů včetně uzavření servisní smlouvy pro zajištění pozáručního servisu na dobu neurčitou. Nabízené přístroje musí splňovat minimální technické parametry uvedené v Technické specifikaci, příloha č. 2 ZD. Veřejná zakázka není rozdělena na části. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.
2022-07-20   Rekonstrukce a modernizace vybavení akutní péče Masarykovy nemocnice Rakovník - plicní ventilátory (Masarykova nemocnice Rakovník s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je: 1.dodávka a instalace nového, nepoužitého, nerepasovaného plicního ventilátoru pro intenzivní péči - zaměření na léčbu ARDS, 1 ks; 2. dodávka a instalace nového, nepoužitého, nerepasovaného plicního ventilátoru pro intenzivní péči - zaměření na weaning od UPV, ARDS, 2 ks; 3. dodávka a instalace nového, nepoužitého, nerepasovaného plicního ventilátoru - obecný plicní ventilátor, 2 ks a to vše v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.
2022-07-13   Ohřev pacienta, ohřev infuzí, kontrastních látek a krve (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojů pro ohřev pacienta, ohřev infuzí, kontrastních látek a krve pro Pardubickou nemocnici. Podrobná specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. Dahlhausen CZ, spol. s r.o. Ing. Aleš Závorka POLYMED medical CZ, a.s.
2022-07-13   Dodávka zdravotnického vybavení pro LF OU III (Ostravská univerzita)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnického vybavení pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektu OP VVV s názvem Simulační centrum "Cvičná nemocnice" s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366. Výčet požadované techniky včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v Příloze č. 1 zadávací dokumentace. Dodávané zboží bude nové, plně funkční a kvalitativně i kvantitativně odpovídající technické specifikaci, bude dodáno ve standardní jakosti a balení, které odpovídá … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. ALWIL Medical s.r.o. BIONIK Stapro Group s.r.o. CARDION s.r.o. CHEIRÓN a.s. Videris s.r.o.
2022-06-30   Ventilátory plicní (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka plicních ventilátorů pro Chrudimskou, Litomyšlskou, Svitavskou a Pardubickou nemocnici a dodávka kašlacích asistentů pro Pardubickou nemocnici. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. Dräger Medical s.r.o.
2022-06-23   FN Ostrava - Plicní ventilátor - transportní (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks plicních ventilátorů transportních s příslušenstvím. Předmětem plnění je rovněž poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodaným plicním ventilátorům. Blíže viz Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je realizována v rámci výzvy: Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů - A1 urgentní příjmy 1. typu, projekt „A1 Rekonstrukce KARIM - jednotky ORIM 1, 2 včetně vybavení zdravotnickou technikou KARIM a JIP“, registrační … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.
2022-06-20   Obnova monitorovacích systémů v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s (Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka monitorovacích systémů pro multioborovou JIP, oddělení pediatrické JIP a oddělení neurologické JIP a Iktového centra Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Součástí předmětu zakázky je kromě zajištění dopravy přístrojů s požadovanými parametry do místa určení také jejich montáž, instalace, konfigurace, uvedení do provozu, předvedení funkčnosti a instruktáž obsluhy dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění (dále jen „ZZP“) a Nařízení … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.
2022-05-18   Pořízení přístrojového vybavení Nemocnice Boskovice s.r.o (Nemocnice Boskovice s.r.o.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pořízení přístrojů pro lékařské účely (dále také „PŘÍSTROJE“) podle SPECIFIKACE. Veřejná zakázka bude financovaná z dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Financování předmětu plnění bude z finančních prostředků dotace Integrovaného regionálního operačního programu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. Arthrex s.r.o. BTL zdravotnická technika, a.s. Dräger Medical s.r.o. Fresenius Kabi s.r.o. Kardio - Line spol. s r.o. L I N E T spol. s r.o. Medsol s.r.o. Merci, s.r.o. Mivamed s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu S & T Plus s.r.o. S. A. B. Impex, s.r.o. Sven BioLabs s.r.o. SYSMEX CZ s.r.o. Vidia spol. s r.o.
2022-04-27   Monitorovací systémy (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem plnění je dodávka monitorovacích systémů na jednotlivá pracoviště zadavatele. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. BIONIK Stapro Group s.r.o.
2022-04-26   Plicní ventilátory (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je dodávka plicních ventilátorů včetně příslušenství dle uvedené technické specifikace (dále také „Zboží“) pro Kliniku infekčních chorob (KICH), Kliniku interní, geriatrie a praktického lékařství (KIGOPL) a Interní gastroenterologickou kliniku (IGEK), Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. CHEIRÓN a.s. S & T Plus s.r.o.
2022-03-03   Monitorovací systémy II (Nemocnice Na Homolce)
Dodávka monitorovacích systémů vč. příslušenství a zabezpečení jejich záručního a pozáručního servisu po dobu 8 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. LHL s.r.o.
2022-01-21   Plicní ventilátory (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 2 ks kusů transportních ventilátorů pro umělou plicní ventilaci pro Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc. Dále je předmětem veřejné zakázky dodávka, instalace a uvedení do provozu 2 ks plicních ventilátorů nejvyšší třídy pro dlouhodobou ventilaci dospělých a dětských pacientů pro Neurologickou kliniku oddělení JIP FN Olomouc a dodání příslušenství pro stávající plicní ventilátor pro Neurologickou kliniku oddělení JIP FN Olomouc. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. Dräger Medical s.r.o.
2021-12-02   Pacientské plicní ventilátory pro dětské pacienty s příslušenstvím (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových 4 ks systémů pacientských plicních ventilátorů pro dětské pacienty s příslušenstvím, včetně poskytování záručních a pozáručních servisních služeb bez náhradních dílů po dobu 5 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.
2021-11-12   Modernizace Nemocnice Třinec - I. etapa (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nové zdravotnické techniky - kontejnery na sterilní materiál a sterilní nástroje, kontejnery na použitý sterilní materiál, úložné prostory a specifický zdravotnický nábytek, infuzní technika, lineární dávkovače, systém ohřevu pacienta, laboratorní mikroskop a mycí a dezinfekční přístroje (dále jen „předmět veřejné zakázky“). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. CHEIRÓN a.s. Fresenius Kabi s.r.o. LaparoTech Instruments s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
2021-11-08   Zajištění pozáručního servisu přístrojů zdravotnické techniky (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění pozáručního servisu přístrojů zdravotnické techniky k zajištění bezpečného a plynulého provozu těchto zdravotnických prostředků z hlediska funkčnosti, bezpečnosti, dle doporučení výrobce a v rozsahu a způsobem uvedeným v závazném návrhu smlouvy o poskytování pozáručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.
2021-10-20   UZV systémy pro kardiologii a intenzivní medicínu (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky pro všechny části VZ je dodávka nových souborů zdravotnické technologie, poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodaným ZT. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. Electric Medical Service, s.r.o.
2021-10-16   Centrální monitorovací stanice (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Dodávka dvou centrálních monitorovacích stanic pro Pardubickou nemocnici. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.