Dodavatel: L I N E T spol. s r.o.

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel L I N E T spol. s r.o.

2023-11-02   „Nemocniční lůžka a stolky II. – Sanatorium Jablunkov a.s.“ (Sanatorium Jablunkov, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových elektricky polohovatelných lůžek pro pacienty s velmi vysokým rizikem pádu - 68 ks lůžek a k tomu pacientský stolek k lůžku s integrovanou jídelní deskou – 68 ks. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: L I N E T spol. s r.o.
2023-10-05   REACT-EU přístrojové vybavení pro Nemocnici Nymburk s.r.o (Nemocnice Nymburk s.r.o.)
Veřejná zakázka je dělena na 3 samostatné části. 1) Předmětem v 1. části veřejné zakázky je dodávka 1 ks videogastroskopu a 1 ks videokolonoskopu včetně příslušenství, příslušné dokumentace, školení a závazek provádění BTK servisních kontrol a oprav v celém záručním období. 2) Předmětem ve 2. části veřejné zakázky je dodávka 1 ks porodního lůžka včetně příslušenství, příslušné dokumentace, školení a závazek provádění BTK servisních kontrol a oprav v celém záručním období. 3) Předmětem ve 3. části veřejné … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: L I N E T spol. s r.o. Medinet s.r.o.
2023-09-15   Nemocniční lůžka pacientská (pro dospělé pacienty) s příslušenstvím a vybavením (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nemocničních lůžek pacientských (pro dospělé pacienty) s příslušenstvím a vybavením včetně poskytování záručních a pozáručních servisních služeb bez náhradních dílů po dobu 5 let, více viz. ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: L I N E T spol. s r.o.
2023-09-05   Nemocnice Havlíčkův Brod - Nemocniční lůžka (Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových elektrických polohovatelných lůžek včetně antidekubitních matrací. 25 kusů na chirurgické oddělení, 25 kusů na infekční oddělení, a 8 kusů nových elektrických resuscitačních lůžek včetně antidekubitních matrací a příslušenství vč. veškerých souvisejících činností, součástí a příslušenství, tak, aby tyto byly plně funkční a mohly být plně využívány ke svému účelu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: L I N E T spol. s r.o.
2023-08-23   REACT EU – vyšetřovací křeslo II (Nemocnice Ivančice, p.o.)
Předmětem dodávky je dodávka vyšetřovacího křesla včetně kolposkopu v kompletním vybavení a provádění pozáručního servisu vyšetřovacího křesla vč. kolposkopu na základě servisní smlouvy Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: L I N E T spol. s r.o.
2023-08-22   Univerzální elektrická lůžka (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 20 ks nemocničních elektricky polohovatelných lůžek pro rehabilitaci Fakultní nemocnice Olomouc. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: L I N E T spol. s r.o.
2023-08-18   Rozvoj infektologického pracoviště Nemocnice Kyjov – IV. etapa, lůžka (Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových nemocničních lůžek pro nemocnici Kyjov, konkrétně 30 ks elektricky polohovatelných lůžek vč. matrací a nočních stolků, 2 ks transportních lůžek a 2 ks elektrických sprchovacích lůžek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: L I N E T spol. s r.o.
2023-08-18   Pacientská lůžka včetně matrací a stolků (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka pacientských lůžek včetně matrací a stolků k lůžkům pro porodnicko-gynekologické a interní oddělení Svitavské nemocnice. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: L I N E T spol. s r.o.
2023-08-10   Lůžka nemocniční, stolky k nemocničním lůžkům III (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky nemocničních lůžek a stolků k nemocničním lůžkům dle přílohy ZD, Minimální technické požadavky. Součástí dodávky je doprava do místa plnění, kompletní instalace, montáž a uvedení do provozu včetně instruktáže. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: L I N E T spol. s r.o.
2023-08-09   Lůžka (Nemocnice Kadaň s.r.o.)
Dodávky elektricky polohovatelných lůžek s rokem výroby ne starším než rok 2022 dle specifikace v zadávací dokumentaci 30 ks Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: L I N E T spol. s r.o.
2023-07-25   Zdravotnické přístroje III (Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických prostředků (přístrojů, jejich součástí a příslušenství, výrobků, nástrojů atd.), jejich instalace a zprovoznění, zaškolení jejich obsluhy a a provádění jejich záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: L I N E T spol. s r.o.
2023-07-25   Dodávka přístrojů pro kardiologii včetně pozáručního servisu, REACT 99 (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových přístrojů včetně příslušenství, uzavření servisní smlouvy pro zajištění pozáručního servisu a u 1. části veřejné zakázky uzavření kupní smlouvy na dodávky spotřebního materiálu Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Arjo Czech Republic s.r.o. CHEIRÓN a.s. CODAN MEDITECH s.r.o. Compek Medical Services, s.r.o. Fresenius Kabi s.r.o. L I N E T spol. s r.o. Medsol s.r.o. SNT Plus s.r.o.
2023-07-21   Zdravotnické přístroje pro Stodskou nemocnici, a.s. - Ostatní technika III - 2. vyhlášení (Stodská nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů pro zadavatele. Předmětem části 1 je dodávka 4 ks transportního lůžka stretcher. Předmětem části 2 je dodávka 1 sady na frézování dlouhých kostí. Předmětem části 3 je dodávka 1 sady nástrojů na extrakci šroubů 3.5 – 7.3 mm. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Johnson & Johnson, s.r.o. L I N E T spol. s r.o.
2023-07-21   FN Motol – Nemocniční lůžka (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka nemocničních lůžek včetně příslušenství, matrací a plně integrovaného aktivního antidekubitního systému, které mají zajistit plnohodnotnou péči na JIP pro potřeby Pneumologické kliniky 2. LF UK a FN Motol. Dále je součástí předmětu plnění záruční servis přístroje, který bude provádět osoba k této činnosti pověřená, a to na základě certifikátu výrobce o proškolení servisního technika. Instruktáž obsluhy bude provádět osoba k tomu pověřená dle § 41 zákona č. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: L I N E T spol. s r.o.
2023-07-18   Nemocniční lůžka pro Nemocnici Nymburk, s.r.o (Nemocnice Nymburk s.r.o.)
Veřejná zakázka spočívá v dodávce zdravotnických prostředků uvedených v bodě 4.3 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: L I N E T spol. s r.o.
2023-07-13   Nemocnice Roudnice nad Labem, dodávka zdravotnických přístrojů (Nemocnice Roudnice nad Labem s.r.o.)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka různých zdravotnických přístrojů a vybavení pro nemocnici Roudnice nad Labem. Předmět plnění veřejné zakázky resp. každé části veřejné zakázky je vymezen zadávací dokumentací a vzorem Smlouvy pro každou část veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace a technickou specifikací, která tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CHEIRÓN a.s. Fresenius Kabi s.r.o. L I N E T spol. s r.o. MADISSON, s.r.o. MIELE,spol. s r.o.
2023-07-13   Lůžka pro Oblastní nemocnici Jičín (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je dodání, instalace a kompletní uvedení do provozu celkem 7 ks čtyřdílných pojízdných lůžek elektricky polohovacích s integrovanou váhou včetně matrací, 2 ks elektricky polohovacích lůžek včetně příslušenství pro onkologii včetně matrací, a 2 ks pojízdných stolků s jídelní deskou k lůžkům, včetně veškerého příslušenství, a to vše pro nové prostory novostavby pavilonu „A“ Oblastní nemocnice Jičín (dále také jen „ONJ“). Podrobná specifikace předmětu veřejné … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: L I N E T spol. s r.o.
2023-07-11   Dodávka zdravotnického vybavení pro ON Náchod – nemocnice Rychnov nad Kněžnou IV - část 2: Lůžka pro intenzivní péči... (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových) nikoliv repasovaných) zdravotnických prostředků: Lůžka pro intenzivní péči vč. matrací a nočních stolků Vše dle technické specifikace uvedené v příloze č.3 zadávacích podmínek Předmět dodávky bude používán na oddělení interny a chirurgie Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: L I N E T spol. s r.o.
2023-07-11   Dodávka zdravotnického vybavení pro ON Náchod – nemocnice Rychnov nad Kněžnou IV - část 3: Lůžka pro standardní péči... (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových( nikoliv repasovaných) zdravotnických prostředků: standardní lůžka vč. matrací a nočních stolků. Vše dle technické specifikace uvedené v příloze č.3 zadávacích podmínek Předmět dodávky bude používán na odděleních chirurgie, ortopedie, gynekologicko-porodnické, interní. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: L I N E T spol. s r.o.
2023-07-11   Dodávka zdravotnického vybavení pro ON Náchod – nemocnice Rychnov nad Kněžnou IV - část 1: Resuscitační lůžka vč. matrací (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických prostředků: Resuscitační lůžka, matrace. Vše dle technické specifikace uvedené v příloze č.3 zadávacích podmínek Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: L I N E T spol. s r.o.
2023-07-07   Dodávka lůžek a příslušenství pro Nemocnici Hořovice (NH Hospital a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka movitých věcí, jejichž technická specifikace je uvedena v příloze č. 2 zadávací dokumentace, včetně instalace v místě plnění a dalších souvisejících plnění dle návrhu smlouvy, který je přílohou č. 1 zadávací dokumentace. Součástí předmětu plnění je dále poskytnutí záruky k předmětu plnění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: L I N E T spol. s r.o.
2023-06-30   Oblastní nemocnice Trutnov a.s. - pořízení majetku VI (Oblastní nemocnice Trutnov a.s.)
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky, dělenou na dvacet dva částí, zadávanou dle zákona, v souladu s § 56 zákona v otevřeném řízení a v souladu s pravidly Integrovaného regionálního operačního programu, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, v aktuálně platném znění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: L I N E T spol. s r.o. MEDIFINE a.s. POLYMED medical CZ, a.s.
2023-06-28   „Stavební úpravy ARO Nemocnice Kyjov - dodávka polohovacích lůžek" (Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 7 ks elektrická polohovací lůžka, 7 ks noční stolky, v rámci projektu s názvem “Stavební úpravy ARO Nemocnice Kyjov“, a to včetně doručení do místa plnění, instalace a zprovoznění nových přístrojů. Podrobný a přesný popis předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v přílohách ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: L I N E T spol. s r.o.
2023-06-18   Lůžka pro intenzivní péči (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nemocničních lůžek včetně matrací a stolků k lůžkům pro intenzivní péči Svitavské nemocnice. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: L I N E T spol. s r.o.
2023-06-15   Zdravotnická technologie pro Pavilon „O“ (Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka souboru zdravotnické technologie, pořizovaného v rámci vybavení nově zrekonstruovaného objektu SO 03 - Pavilon „O“, ve kterém bude umístěno kompletní oddělení ORL, oddělení cévní chirurgie a stanice interního oddělení Oblastní nemocnici Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je zároveň i dodávka kompletního příslušenství a zajištění dalších požadavků, které zadavatel považuje za součást předmětu plnění veřejné zakázky v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BTL zdravotnická technika, a.s. Carl Zeiss spol. s r.o. CHEIRÓN a.s. CODAN MEDITECH s.r.o. Dräger Medical s.r.o. Fonika Medical s.r.o. Klaro, spol. s r.o. L I N E T spol. s r.o. Merci, s.r.o. MeWAdia s.r.o. MGVIVA a.s. Petr Bílek Scanlab Praha s.r.o.
2023-05-29   Rozvoj a modernizace Městské nemocnice Čáslav (REACT EU 98) - 2. Etapa (Městská nemocnice Čáslav)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení pro Městskou nemocnici Čáslav, blíže viz zadávací podmínky a specifikace předmětu plnění zvláště pro každou dílčí část ZŘ. Přístrojové vybavení je pořizováno v rámci 98. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu z projektu Rozvoj a modernizace Městské nemocnice Čáslav. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a je plně v souladu se specifickým cílem 6.1 REACT-EU. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. Arthrex s.r.o. AutoCont a.s. B. Braun Medical s.r.o. CHEIRÓN a.s. Electric Medical Service, s.r.o. Evident Europe GmbH - odštěpný závod Getinge Czech Republic, s.r.o. Inova Surgical s.r.o. Johnson & Johnson, s.r.o. L I N E T spol. s r.o. MARKUL CONTROLS s.r.o. Medinet s.r.o. MGVIVA a.s. Petr Furka ROCHE s.r.o. Zekatel, spol. s r.o.
2023-05-29   Nemocniční lůžka a antidekubitní matrace (Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s.)
Předmětem této VZ je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu požadovaný zdravotnický prostředek v sídle zadavatele. VZ je rozdělena na 4 samostatné části ve smyslu § 35 a § 101 ZZVZ. Účastníci jsou oprávnění podat nabídku na každou část veřejné zakázky zvlášť, případně na jejich libovolné kombinace, nebo na všechny části veřejné zakázky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: L I N E T spol. s r.o. PROMA REHA, s.r.o.
2023-05-26   Lůžka (Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nových a nepoužitých nemocničních lůžek vč. příslušenství, jejichž specifikace je uvedena v Příloze č. 1 rámcové dohody o koupi, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Součástí předmětu plnění je i pozáruční servis – BTK a opravy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: L I N E T spol. s r.o.
2023-05-26   Nábytek a ostatní vybavení na akci Dostavba zdravotnického pavilonu Domov PETRA Mačkov (Jihočeský kraj)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka interiéru do nově vybudovaného zdravotnického pavilonu Domova PETRA Mačkov (vč. dopravy, montáže, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, zajištění záručního servisu a likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s dodávkou) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Jedná se o pečovatelské vybavení pokojů a společných prostor, dodávku nábytku, vybavení zázemí a skladů, hygienické vybavení a dodávku informačního systému objektu. Předmět plnění je blíže vymezen … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: L I N E T spol. s r.o.
2023-05-19   REACT EU – transportní lůžka (Nemocnice Ivančice, p.o.)
Předmětem dodávky jsou 2ks transportního lůžka včetně příslušenství v kompletním vybavení, dle specifikace v příloze č. 3 zadávací dokumentace. Součástí veřejné zakázky je pozáruční servis na 36 měsíců po ukončení záruky dodaných lůžek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: L I N E T spol. s r.o.
2023-05-16   Vybavení porodnice 3 (Mělnická zdravotní, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky. Veřejná zakázka je rozdělena na samostatné části následovně: Část 1 – Vyhřívané lůžko (5 ks) Část 2 – Pulzní oxymetr (6 ks) Část 3 – Porodní lůžko (3 ks) Část 4 – Porodní vana (1 ks) Část 5 – Operační světla (7 ks) a vyšetřovací světlo (1 ks) Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: L I N E T spol. s r.o. MGVIVA a.s.
2023-05-09   REACT-EU etapa III - Modernizace nemocničních lůžek (Nemocnice Na Františku)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu zdravotnických přístrojů a vybavení - nemocničních lůžek a pacientských stolků, a to včetně provedení zaškolení personálu příslušného oddělení zadavatele, poskytování záručního a pozáručního servisu, je-li stanoveno v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: L I N E T spol. s r.o.
2023-05-09   REACT EU 98 – Nemocniční lůžka – opakovaná (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nemocničních lůžek včetně příslušenství, aktivních antidekubitních systémů a pasivních matrací pro ARO a JIP oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závaznými návrhy kupních smluv, které tvoří přílohy zadávacích podmínek č. 2a, 2b, 2c, 2d a 2e. Veřejná zakázka je dělena na části: Část 1 VZ: Nemocniční lůžka pro ARO Část 2 VZ: Nemocniční lůžka pro ARO/JIP s váhami Část 3 VZ: Nemocniční lůžka pro ARO/JIP Část 4 … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: L I N E T spol. s r.o.
2023-05-09   Dodávka zdravotnického vybavení pro ON Náchod – nemocnice Rychnov nad Kněžnou II- část 9: Lůžka s vyšší nosností (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických prostředků: 10 ks lůžek vyšší nosností 10 ks pasivní antidekubitní matrace 1 ks noční stolek 1 ks aktivní antidekubitní matrace dle technické specifikace uvedené v příloze č. 3 zadávacích podmínek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: L I N E T spol. s r.o.
2023-05-03   LŮŽKOVÉ VYBAVENÍ VČETNĚ POZÁRUČNÍHO SERVISU (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka lůžkové vybavení včetně pozáručního servisu, doprava do místa určení, montáž, instalace a zprovoznění zdravotnického přístroje, odborná instruktáž, provádění bezplatného záručního servisu po dobu 2 let, provádění bezplatných preventivních prohlídek (BTK) a metrologického ověřování (v rámci záruční doby), včetně vystavení protokolů dle požadavků zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Arjo Czech Republic s.r.o. AUDY s.r.o. L I N E T spol. s r.o.
2023-05-02   Rekonstrukce a modernizace vybavení akutní péče Masarykovy nemocnice Rakovník – resuscitační lůžka (Masarykova nemocnice Rakovník s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových, nepoužitých, nerepasovaných přístrojů: - Resuscitační lůžko (6 ks), a to vše v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: L I N E T spol. s r.o.
2023-04-28   Pořízení vybavení pro ONN II (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky, dělenou na šest částí, zadávanou dle zákona, v souladu s § 56 zákona v otevřeném řízení a v souladu s pravidly Integrovaného regionálního operačního programu, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, v aktuálně platném znění Předmětem této veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na 6 částí, je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů, zařízení a dalšího souvisejícího vybavení s cílem vybavit (modernizovat a obnovit) pracoviště … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dahlhausen CZ, spol. s r.o. DN FORMED Brno s.r.o. L I N E T spol. s r.o. Medata, spol. s r.o.
2023-04-28   Oblastní nemocnice Trutnov a.s. – pořízení majetku V (Oblastní nemocnice Trutnov a.s.)
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky, dělenou na sedm částí, zadávanou dle zákona, v souladu s § 56 zákona v otevřeném řízení a v souladu s pravidly Integrovaného regionálního operačního programu, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, v aktuálně platném znění Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o. JK - Trading spol. s r.o. L I N E T spol. s r.o. MZ Liberec, a.s.
2023-04-24   Polohovací nemocniční lůžka (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks resuscitačních polohovacích nemocničních lůžek s aktivní matrací pro KAR - odd. resuscitační a dodávka 3 ks polohovacích nemocničních lůžek pro LKP - laboratoř klinické patofyziologie včetně zajištění záručního servisu dle zadávacích podmínek a jejích příloh. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: L I N E T spol. s r.o.
2023-04-21   Dodávka nemocničních lůžek pro Centrum duševní rehabilitace Rehabilitační nemocnice Beroun Jessenia a.s (JESSENIA a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka movitých věcí, jejichž technická specifikace je uvedena v příloze č. 2 této zadávací dokumentace, včetně instalace v místě plnění a dalších souvisejících plnění dle návrhu smlouvy, který je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace. Součástí předmětu plnění je dále poskytnutí záruky k předmětu plnění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: L I N E T spol. s r.o.
2023-04-20   Obnova přístrojového vybavení pracovišť urgentní péče Mulačovy nemocnice – část 6. – nemocniční lůžka, křesla a vozíky (Mulačova nemocnice s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nového, nepoužitého, nerepasovaného zboží: 1. Lůžko pro intenzivní péči s váhou a laterálním náklonem vč. příslušenství, 3 ks; Lůžko pro intenzivní péči s laterálním náklonem vč. příslušenství, 4 ks; Lůžko pro standardní akutní péči vč. nočního stolku a příslušenství, 80 ks; Antidekubitní a polohovací pomůcky, 1 soubor 2. Porodní lůžko elektricky polohovatelné pro porodní sály vč. příslušenství, 2 ks; 3. Gynekologické vyšetřovací křeslo elektricky … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: L I N E T spol. s r.o.
2023-04-20   Oblastní nemocnice Trutnov a.s. - pořízení majetku IV (Oblastní nemocnice Trutnov a.s.)
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky, dělenou na dvacet dva částí, zadávanou dle zákona, v souladu s § 56 zákona v otevřeném řízení a v souladu s pravidly Integrovaného regionálního operačního programu, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, v aktuálně platném znění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Arjo Czech Republic s.r.o. Askin & Co. s. r. o. AUDY s.r.o. CHEIRÓN a.s. Compek Medical Services, s.r.o. Dartin spol.s r.o. Fresenius Kabi s.r.o. L I N E T spol. s r.o. medisap,s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. SNT Plus s.r.o. Stamed s.r.o.
2023-04-19   Lůžka, vozíky, matrace (Nemocnice Hranice a.s.)
Předmětem veřejné zakázky „Lůžka, vozíky, matrace“ je pořízení přístrojového vybavení s rokem výroby ne starším než 2022 pro Nemocnici Hranice a.s., definovaného zadávací dokumentací Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AUDY s.r.o. L I N E T spol. s r.o. PROMA REHA, s.r.o. Soral & Hanzlik Medical s.r.o.
2023-04-12   Nemocniční lůžka (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nemocničních lůžek pro Krajskou nemocnici T. Bati, a. s., jejich montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Famed Żywiec Sp. z o.o. L I N E T spol. s r.o.
2023-04-11   Zdravotnické přístroje do Pavilonu Péče o rodinu (Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických prostředků (přístrojů, jejich součástí a příslušenství, výrobků, nástrojů atd.), jejich instalace a zprovoznění, zaškolení jejich obsluhy a a provádění jejich záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EDOMED a.s. Electric Medical Service, s.r.o. L I N E T spol. s r.o. Mediset-Chironax s.r.o. MEDKONSULT, s. r. o. NIMOTECH, s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. SNT Plus s.r.o. TSE spol. s r.o.
2023-03-23   Pořízení vybavení pro nemocnici Rychnov nad Kněžnou I (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na 5 částí, je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů a zařízení s cílem vybavení (modernizace a obnovy) pracoviště nemocnice Oblastní nemocnice Náchod a.s. souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fénix Brno, spol. s r.o. Johnson & Johnson, s.r.o. L I N E T spol. s r.o. Medesa s.r.o.
2023-03-13   Lůžka (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky, který zadavatel rozdělil na 4 části, je dodávka a instalace nové, dosud nepoužité zdravotnické techniky: část 1 VZ: 90 ks lůžek elektricky polohovatelných vč. příslušenství a 90 ks pasivních matrací; část 2 VZ: 12 ks lůžek elektricky polohovatelných pro JIP s váhou vč. příslušenství a 12 ks pasivních matrací; část 3 VZ: 2 ks bariatrických lůžek vč. příslušenství a 2 ks pasivních matrací a část 4 VZ: 3 ks lůžek porodních vč. příslušenství a 3 ks matrací. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Arjo Czech Republic s.r.o. Dartin spol.s r.o. L I N E T spol. s r.o. PROMA REHA, s.r.o.
2023-02-13   REACT EU - porodnická lůžka (Nemocnice Ivančice, p.o.)
dodávka 3 kusů porodnických lůžek včetně pozáručních oprav a servisu Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: L I N E T spol. s r.o.
2023-02-10   Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem - lůžka pro pacienty - II (Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka lůžek pro pacienty podle SPECIFIKACE a smlouvy, a sjednání podmínek pro provádění servisních služeb po skončení záruční doby podle přílohy č. 3 smlouvy. Servisními službami se rozumí: 1) Zaškolení obsluh dodaných přístrojů 2) Provádění periodických bezpečnostně technických kontrol (BTK) 3) Provádění pravidelných kontrol nařízených výrobcem a dle platné legislativy 4) Provádění revizí 5) Provádění oprav a servisních služeb na přístrojích v sídle zadavatele, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: L I N E T spol. s r.o.