2023-10-09   Nemocnice Havlíčkův Brod - inkubátor CO2 (Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace a zprovoznění zdravotnických přístrojů jejichž popis a specifikace jsou uvedeny v jednotlivých částech veřejné zakázky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merci, s.r.o.
2023-09-02   Myčka laboratorního skla, znovuvyhlášení (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka mycího automatu pro laboratorní sklo pro oddělení klinické mikrobiologie Pardubické nemocnice Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merci, s.r.o.
2023-08-25   Klatovská nemocnice, a.s. – Nákup laboratorních přístrojů III (Klatovská nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka přístrojů pro zadavatele. Předmětem části 1 je dodávka 3 ks laboratorních lednic. Předmětem části 2 je dodávka 3 ks přenosných lednic. Předmětem části 3 je dodávka 2 ks mrazících pultových boxů a předmětem části 4 je dodávka 1 ks mrazícího pultového boxu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KRD-obchodní společnost s.r.o. Merci, s.r.o. Trigon Plus s.r.o.
2023-08-17   Dodávka a montáž vybavení pro nové restaurátorské a digitalizační pracoviště odboru Parlamentní knihovna a Archiv... (Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a montáž vybavení včetně zaškolení pracovníků zadavatele a pravidelných revizí vybavení potřebných pro řádné fungování předmětu plnění pro nové restaurátorské a digitalizační pracoviště odboru Parlamentní knihovna a Archiv Poslanecké sněmovny Kanceláře Poslanecké sněmovny v komplexu budov Nejvyššího kontrolního úřadu v Praze 7. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merci, s.r.o.
2023-07-31   Laboratorní technika (Nemocnice Hranice a.s.)
Předmětem veřejné zakázky „Laboratorní technika“ je pořízení přístrojového vybavení s rokem výroby ne starším než 2022 pro Nemocnici Hranice a.s., definovaného v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merci, s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-07-10   ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MATICE ŠKOLSKÉ 3, ČESKÉ BUDĚJOVICE - UČEBNÍ POMŮCKY (Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice)
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení učebních pomůcek pro multifunkční učebnu přírodních věd. Součástí předmětu veřejné zakázky jsou následující související činnosti: - dodání předmětu plnění; - doprava na místo plnění určené zadavatelem. Podrobná specifikace dodávky je uvedena v Soupisu dodávky s technickou specifikací (multifunkční učebna přírodních věd) - příloha č. 3 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merci, s.r.o.
2023-06-15   Zdravotnická technologie pro Pavilon „O“ (Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka souboru zdravotnické technologie, pořizovaného v rámci vybavení nově zrekonstruovaného objektu SO 03 - Pavilon „O“, ve kterém bude umístěno kompletní oddělení ORL, oddělení cévní chirurgie a stanice interního oddělení Oblastní nemocnici Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je zároveň i dodávka kompletního příslušenství a zajištění dalších požadavků, které zadavatel považuje za součást předmětu plnění veřejné zakázky v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BTL zdravotnická technika, a.s. Carl Zeiss spol. s r.o. CHEIRÓN a.s. CODAN MEDITECH s.r.o. Dräger Medical s.r.o. Fonika Medical s.r.o. Klaro, spol. s r.o. L I N E T spol. s r.o. Merci, s.r.o. MeWAdia s.r.o. MGVIVA a.s. Petr Bílek Scanlab Praha s.r.o.
2023-04-13   Vybavení laboratoře pro monitoring PFAS ve vodách (Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka: 1) 1 ks nového a nepoužitého (nikoliv repasovaného) LC MS/MS systému skládajícího se z kapalinového chromatografu, hmotnostního spektrometru, generátoru dusíku a záložního zdroje (UPS), 2) 1 ks nového a nepoužitého (nikoliv repasovaného) systému pro demineralizaci a přípravu vody, 3) 1 ks nové a nepoužité (nikoliv repasované) klimatizační jednotky, 4) 1 ks nové a nepoužité (nikoliv repasované) laboratorní myčky, 5) 1 ks nové a nepoužité (nikoliv … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AMEDIS, spol. s r.o. Labor - Komplet, s.r.o. Merci, s.r.o. Merck Life Science spol. s r.o.
2023-04-03   Analytické laboratorní vybavení (Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka: 1) 1 ks nového a nepoužitého (nikoliv repasovaného) zařízení na přípravu ultračisté vody, 2) 2 ks nového a nepoužitého (nikoliv repasovaného) zařízení pro stanovení VOC a ostatní organických látek ve venkovním ovzduší, 3) 1 ks nového a nepoužitého (nikoliv repasovaného) zařízení pro extrakci vzorků pro stanovení PAU a jiných organických látek v ovzduší, 4) 1 ks nového a nepoužitého (nikoliv repasovaného) zařízení na stanovení PAU a ostatních organických … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Altium International s.r.o. Chromservis s.r.o. Merci, s.r.o. VWR International s.r.o.
2023-03-03   Přístrojové vybavení pro VVetÚ (Ministerstvo Obrany)
Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení schopností zdravotnických-veterinárních jednotek Agentury vojenského zdravotnictví pro provádění státního veterinárního dozoru u resortu Ministerstva obrany, provádět diagnostickou a léčebnou péči u zvířat vojenské správy, provádět laboratorní diagnostiku zoonóz, rozbory potravin, krmiv, pitné vody a ostatního biologického materiálu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Altium International s.r.o. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. M.G.P. spol. s r.o. M.G.P. spol.s r.o. Merci, s.r.o. Merck Life Science spol. s r.o. Qi Analytical s.r.o. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. Trigon Plus s.r.o. VWR International s.r.o.
2023-03-02   Laboratorní digestoře pro Oblastní nemocnici Jičín (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je dodání, instalace a kompletní uvedení do provozu celkem tří laboratorních digestoří s odtahem pro nové prostory novostavby pavilonu „A“ Oblastní nemocnice Jičín. Součástí předmětu veřejné zakázky je též poskytování bezplatného komplexního záručního servisu. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky s požadovanými minimálními technickými parametry je uvedena v Příloze č. 1 a) Technická specifikace, b) Počty a umístění, c) Umístění v půdorysech, d) Instalační plány, která … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merci, s.r.o.
2022-11-21   Laboratorní vybavení do dostavby FŽP III (Česká zemědělská univerzita v Praze)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace laboratorního vybavení do budovy FŽP III. Předmět plnění je blíže vymezen v zadávacích podmínkách, zejména ve smlouvě, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace, v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, které jsou přílohou č. 4 a 5 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merci, s.r.o.
2022-10-21   ReactEU-100_Laboratorní chladničky (Karlovarská krajská nemocnice a.s.)
Předmět veřejné zakázky „ReactEU-100_Laboratorní chladničky“ zahrnuje dodávku laboratorních chladniček pro KKN, nemocnici v Karlových Varech. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merci, s.r.o.
2022-06-09   Gymnázium a SOŠ Dr. Václava Šmejkala - stavební úpravy a dostavba areálu školy - laboratorní vybavení (Ústecký kraj)
Předmětem plnění je dodávka a montáž laboratorního vybavení výukových prostor pro předmět chemie. Výukové prostory pro předmět chemie sestávají z bloku laboratoří a skladů. Laboratoře jsou umístěny v přízemí objektu Gymnázia a SOŠ, vlevo od hlavního vstupu do budovy. K laboratořím vždy přiléhá přípravna a učebna pro 16 studentů (učebny jsou vybaveny nábytkem školním). Laboratoře jsou z hlediska vybavení rozděleny na učebny určené pro žíraviny (kyseliny a louhy) a pro hořlaviny. Laboratoř v místnosti č. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merci, s.r.o.
2022-05-18   Pořízení přístrojového vybavení Nemocnice Boskovice s.r.o (Nemocnice Boskovice s.r.o.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pořízení přístrojů pro lékařské účely (dále také „PŘÍSTROJE“) podle SPECIFIKACE. Veřejná zakázka bude financovaná z dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Financování předmětu plnění bude z finančních prostředků dotace Integrovaného regionálního operačního programu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. Arthrex s.r.o. BTL zdravotnická technika, a.s. Dräger Medical s.r.o. Fresenius Kabi s.r.o. Kardio - Line spol. s r.o. L I N E T spol. s r.o. Medsol s.r.o. Merci, s.r.o. Mivamed s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu S & T Plus s.r.o. S. A. B. Impex, s.r.o. Sven BioLabs s.r.o. SYSMEX CZ s.r.o. Vidia spol. s r.o.
2022-04-22   Rozvoj laboratorních kapacit Nemocnice Jihlava II (Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky zdravotnické přístrojové techniky, včetně souvisejícího příslušenství. Součástí plnění je doprava, instalace, uvedení zařízení do provozu a bezplatný záruční servis. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Ilabo, spol. s r.o. Merci, s.r.o. MIELE,spol. s r.o.
2022-02-15   UTB - Fermentor/bioreaktor (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení pro fermentaci a anaerobní kultivaci mikroorganismů produkujících vodík pro potřeby Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merci, s.r.o.
2021-11-19   Laboratorní přístroje pro USKVBL (Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv)
Předmětem plnění zakázky je dodávka laboratorních přístrojů pro zadavatele v rozsahu a za podmínek stanovených zadávací dokumentací (Přesné váhy; Výrobník čisté vody; Horkovzdušný sterilizátor; Biohazard box; Ruční homogenizátor; Termovap - zařízení na odpařování pod proudem dusíku; Chlazená centrifuga; Kapalinový chromatograf k připojení ke stávajícímu hmotnostnímu detektoru). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: HELAGO-CZ, s.r.o. HPST, s.r.o. LABOSERV s.r.o. Merci, s.r.o. Mettler - Toledo, s.r.o. Nejlabo s.r.o. Trigon Plus s.r.o.
2021-08-19   Sada přístrojů Biologie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka sady přístrojů pro výuku biologie. Přehled přístrojů: Horizontální laminární box 120 cm Biohazard laminární box 200 cm Stolní chlazená centrifuga univerzální s více rotory Elektroforéza DNA horizontální Zdroj napětí na elektroforézu Pipetmany (sada) Termoblok Mikrocentrifuga stolní Mikrocentrifuga malá Mikroskop badatelský Invertovaný mikroskop s fluorescenční kamerou Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merci, s.r.o.
2021-08-04   Chladící a mrazící technika (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 21 ks chladniček a mrazniček pro pracoviště FN u sv. Anny v Brně. Součástí dodávky je i kompletní instalace, montáž a uvedení do provozu včetně instruktáže. Veřejná zakázka je rozdělená na 5 samostatných části Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KRD-obchodní společnost s.r.o. Merci, s.r.o. Trigon Plus s.r.o.
2021-07-07   U2 vybavení – laboratorní nábytek (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni)
Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba, dodávka a instalace laboratorního nábytku do nově budovaného objektu zadavatele UniMeC II. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merci, s.r.o.
2021-04-06   UTB – Horkovzdušný sterilizátor (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka horkovzdušného sterilizátoru pro potřeby Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merci, s.r.o.
2021-03-15   LF/UPOL – Přístroj pro gradientovou analýzu II (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a zajištění záručního servisu přístroje pro gradientovou analýzu. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merci, s.r.o.
2020-12-18   Dodávka laboratorního nábytku pro čisté prostory a jeho montáž 2 (Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.)
Předmětem této Veřejné zakázky je dodání a montáž laboratorního nábytkového vybavení pro čisté prostory (tj. nábytku, přístrojů a dalšího zařízení) sestávajícího se z laboratorních digestoří s příslušenstvím, sestav laboratorních stolů do čistých prostor k práci ve stoje a nábytku do přestupního modulu v určených místnostech Zadavatele, konkrétně do 1 vybrané laboratoře s třídou čistoty ISO 7 (popř. s jí ekvivalentní třídou C dle klasifikace GMP EU), a do přestupního modulu v místě plnění - sídle … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merci, s.r.o.
2020-11-10   Vzdělávací a výcviková střediska IZS - Modernizace SOŠ PO a VOŠ PO - vybavení laboratoří, CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0004761 (Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany)
Předmět plnění veřejné zakázky je spolufinancován z prostředků Evropské unie. Předmětem veřejné zakázky je vybavení Laboratoře požární prevence a stavebních materiálů zkušebními zařízeními umožňující zkoušet a sledovat, případně přímo stanovovat, třídy reakce na oheň vybraných stavebních materiálů, hmot a elektrických kabelů. Dále je předmětem zakázky vybavení Laboratoře nebezpečných látek zkušebními a měřicími přístroji, které umožní formou laboratorních cvičení posluchače kurzů a studenty školy … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merci, s.r.o.
2020-09-14   PřF/UPOL - Dodávka technologie konečné průtokové dekontaminace odpadních vod v objektu F2 Olomouc-Holice (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem veřejné zakázky je komplexní dodávka technologie konečné průtokové dekontaminace biologicky kontaminovaných odpadních vod pro objekt F2 Univerzity Palackého v Olomouci umístěného v areálu Univerzity Palackého v Olomouci, Šlechtitelů 27, Olomouc - Holice (dále jen „objekt F2 v areálu PřF UP Olomouc-Holice“ nebo „budova F2“). Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zprovoznění, montážní práce, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merci, s.r.o.
2020-08-21   Dodávky chladniček, mrazniček a drobných laboratorních přístrojů (Univerzita Karlov, 1. lékařská fakulta)
Předmětem veřejné zakázky jsou postupné dodávky chladniček, mrazniček a drobných laboratorních přístrojů. Předmět plnění veřejné zakázky pro každou část veřejné zakázky bude realizován na základě Rámcové dohody uzavřené s 1 dodavatelem průběžně po dobu 1 roku trvání Rámcové dohody. V souladu s ustanovením § 35 ZZVZ je veřejná zakázka rozdělena na 2 části, a to následující: Část 1. Drobné laboratorní přístroje a zařízení Část 2. Chladničky, mrazničky a ostatní přístroje do laboratoří Pro každou část této … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KRD obchodní společnost s.r.o. KRD obchodní společnost, s.r.o. Merci, s.r.o.
2020-08-14   Dodávka vnitřního vybavení odborných učeben a laboratoří pro výuku přírodovědných předmětů a matematiky při... (Biskupství královéhradecké)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka interiérového vybavení - technického vybavení chemické laboratoře pro Biskupské gymnázium v Hradci Králové, v ul. Jana Koziny č. p. 1237, Hradec Králové, ČESKÁ REPUBLIKA, v rozsahu odpovídajícímu technické specifikaci jeho jednotlivých částí uvedených v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merci, s.r.o.
2020-08-11   FAF UK-Parní sterilizátor-autokláv (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka parního sterilizátoru-autoklávu pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merci, s.r.o.
2020-08-10   FaF UK - Mikroskop s fázovým kontrastem a pro pozorování v temném poli (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mikroskopu s fázovým kontrastem a pro pozorování v temném poli pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merci, s.r.o.
2020-07-28   LF HK - Core Facilities - Běžné laboratorní přístroje II - Laboratoř molekulárně mikrobiologických analýz (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové)
Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky jsou dodávky vybavení pro laboratoř molekulárně mikrobiologických analýz pro Ústav klinické mikrobiologie na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové. Předmět plnění příslušné části veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách pro příslušnou část veřejné zakázky (příloha dokumentace zadávacího řízení) a ve specifikaci předmětu plnění pro příslušnou část veřejné zakázky (příloha dokumentace zadávacího řízení). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KRD-obchodní společnost, s.r.o. Laboserv, s.r.o. Merci, s.r.o. Trigon Plus, s.r.o.
2020-07-13   Dodávka laboratorního vybavení a jeho montáž (Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodání a montáž laboratorního vybavení (tj. nábytku, přístrojů a dalšího zařízení) sestávajícího z laboratorních digestoří s příslušenstvím, sestav laboratorních stolů k práci ve stoje nebo v sedě, laboratorního nábytku, mycích a dezinfekčních automatů s příslušenstvím, váhových stolů, pojízdných stolů, bezpečnostních skříní na tlakové lahve a hořlaviny, úložných skříní na chemikálie a dalších laboratorních skříní a regálových sestav v určených místnostech Zadavatele, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merci, s.r.o.
2020-05-19   Dodávky spotřebního laboratorního materiálu (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta)
Veřejná zakázka je rozdělena na 7 částí. Předmětem veřejné zakázky jsou postupné dodávky spotřebního laboratorního materiálu - laboratorního vybavení. Předmět plnění veřejné zakázky pro každou část veřejné zakázky bude realizován na základě Rámcové dohody uzavřené s jedním dodavatelem průběžně po dobu 36 měsíců trvání Rámcové dohody. Účastník může podat nabídku na všech sedm (7) částí veřejné zakázky nebo jen na některé části nebo pouze na jednu (1) část veřejné zakázky (dle své volby). Plnění … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Life M s.r.o. Merci, s.r.o. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. VWR International s.r.o. VWR International, s.r.o.
2020-04-23   Laboratorní přístroje do PTZ (Česká zemědělská univerzita v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístrojů do nového pavilonu tropického zemědělství. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merci, s.r.o. O.K.Servis BioPro, s.r.o. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.
2020-04-22   Dodávky nádob na kontaminovaný a histologický odpad (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky, resp. jejích částí jsou průběžné opakované dodávky nádob na kontaminovaný a histologický odpad, potřebných k zajištění potřeb pracovišť zadavatele, včetně dopravy na místo určení po dobu 48 měsíců nebo do vyčerpání finanční částky příslušné části veřejné zakázky. Dodávky budou realizovány do 48 hodin po obdržení objednávky v nepřetržitém režimu po celou dobu plnění veřejné zakázky v závislosti na aktuálních potřebách zadavatele a jeho jednotlivých pracovišť. Nádoby na odpad … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dialab, spol. s.r.o. Merci, s.r.o.
2020-04-08   Přístrojové vybavení pro laboratoře veterinárních zařízení (Ministerstvo Obrany)
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení přístrojového vybavení pro laboratoře vojenských veterinárních zařízení. Veřejná zakázka je rozdělena do sedmi samostatných částí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dynex Technologies, spol. s.r.o. Ilabo, spol. s.r.o. Koneko marketing, spol. s.r.o. Merci, s.r.o. Pragolab, s.r.o. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.
2020-02-17   Laboratorní nábytek do PTZ - III (Česká zemědělská univerzita v Praze)
Předmětem plnění je dodávka a instalace laboratorního nábytku, včetně digestoří a odtahových skříní do pavilonu tropického zemědělství. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merci, s.r.o.
2020-01-13   Výukové moduly pro Hornicko-geologickou fakultu (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)
Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části, přičemž účastník může podat nabídku do 1 či obou částí této veřejné zakázky. Rozdělení veřejné zakázky na části: I. Výukové moduly pro simulaci technologických procesů, II. Výukový modul pro experimenty s mechanikou tekutin, toky, průtoky a simulaci srážek. Popis plnění jednotlivých částí je uveden níže a v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merci, s.r.o.
2019-12-09   Dodávka interiérového vybavení pro Komplexní simulační centrum MU (Masarykova univerzita)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka interiérového vybavení pro novostavbu Komplexního simulačního centra MU, a to v případě části A laboratorního nábytku a sanitárního vybavení, v případě části B kancelářského nábytku a v případě části C sedacího nábytku. Minimální požadavky na předmět každé z částí veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí příloh zadávací dokumentace. Dodavatelé jsou oprávněni podat nabídky na 1, některé nebo všechny části … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EXBYDO s.r.o. Exbydo, s.r.o. Merci, s.r.o. Profil Nábytek, a.s.
2019-10-24   Dodávka Souboru přístrojů - Oscilační mlýn, Dezintegrátor, Laminární Flowbox – 10-16_019 - III (Česká zemědělská univerzita v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka souboru přístrojů - Oscilační mlýn, Dezintegrátor, Laminární Flowbox. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merci, s.r.o.
2019-09-23   SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou - dodávka vybavení (Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kralupy nad Vltavou, Cesta brigádníků 693)
Předmětem této veřejné zakázky jsou dodávky vybavení pro školské zařízení, které jsou detailně specifikovány v přílohách č. A – G této zadávací dokumentace. Účelem zadávacího řízení je dodání nového vybavení, tedy modernizace zastaralého vybavení školy. Týká se oblastí teoretické i praktické výuky ve všech vzdělávacích oborech. Modernizace je v oblastech bezpečnosti vstupu do budov školy, bezbariérového vstupu, chemických a elektro laboratoří, datové sítě, IT učeben a zámečnických dílen. Veřejná zakázka … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Aurum Vet s.r.o. Aurum Vet, s.r.o. Boukal, s.r.o. Makra Didakta, s.r.o. Merci, s.r.o.
2019-09-12   Dodávka Spektrofotometru (Česká zemědělská univerzita v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je 1 ks ručního spektrofotometru pro měření barevných vlastností, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce a příslušenství. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merci, s.r.o.
2019-09-12   FaF UK – Rotační vakuová odparka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka rotační vakuové odparky pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merci, s.r.o.