Veřejné zakázky: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

2023-12-18   Multifaktorová autentizace uživatelů AD (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání řešení multifaktorové autentizace uživatelů AD v prostředí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (dále jen VFN) včetně konfigurace, implementace, zprovoznění a záručního servisu v rozsahu a v minimální technické specifikaci uvedené v příloze č. 2 těchto zadávacích podmínek – Minimální funkční a technické požadavky, a včetně služeb na vyžádání. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-14   Servis a odborná údržba laboratorní techniky (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je pozáruční servis a odborná údržba laboratorní techniky a příslušenství umístěných na pracovištích Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) na dobu neurčitou dle ostatních zadávacích podmínek. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-13   Ultrazvukový přístroj - 2 ks (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2ks ultrazvukových přístrojů pro Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-06   Dodávky setů mitrálních a trikuspidálních svorek (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
• Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky setů mitrálních a trikuspidálních svorek včetně příslušenství pro Všeobecnou fakultní nemocnice v Praze, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v Příloze č. 6 zadávacích podmínek. • Veřejná zakázka je dělena na části: 1. set mitrálních svorek 2. set mitrálních svorek 3. set trikuspidálních svorek Blíže viz zadávací dokumentace Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-05   Dodávky soupravy pro kvantitativní stanovení NfL (neurofilament light) proteinu v likvoru metodou ELISA (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostických souprav pro stanovení NfL (neurofilament light) v likvoru metodou ELISA (dále také jen „zboží“) pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze . Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem smlouvy, který je přílohou č. 2 těchto zadávacích podmínek a přílohou č. 6 těchto zadávacích podmínek - Druh a předpokládaný počet, a přílohou č. 7 těchto zadávacích podmínek -Požadované technické parametry zboží Množství předmětu plnění … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-01   Dodávky systému krátkodobé mikroaxiální katetrové mechanické srdeční podpory (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky systému krátkodobé mikroaxiální katetrové mechanické srdeční podpory pro pacienty se sníženou funkcí levé komory pro Všeobecnou fakultní nemocnice v Praze, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v Příloze č. 6 těchto zadávacích podmínek. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2. Množství předmětu plnění uvedené v příloze č. 6 je množstvím orientačním, resp. … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-27   Servis a odborná údržba SPECT/CT (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je pozáruční servis a odborná údržba SPECT/CT a příslušenství umístěných na pracovišti Ústavu nukleární medicíny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) na dobu neurčitou dle ostatních zadávacích podmínek. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-22   Dodávky spotřebního materiálu k trombektomickému systému pracujícímu na rheolytickém systému s možností přímé... (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
• Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky veškerého spotřebního materiálu pro rheolytický trombektomický systém k léčbě cévních uzávěrů pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze. Předmět plnění je blíže specifikován v příloze č. 5 zadávacích podmínek – Ceník a specifikace zboží, a v příloze č. 2 zadávacích podmínek – Návrh smlouvy o zřízení a provozu konsignačního skladu. • Vybraný dodavatel bezplatně vypůjčí po dobu trvání smlouvy o zřízení a provozu konsignačního skladu upravující … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-16   Plynový chromatograf s hmotnostním detektorem (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
• Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka plynového chromatografu s hmotnostním detektorem pro Toxikologickou laboratoř Ústavu soudního lékařství a toxikologie 1. LF a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-15   Dodávky spotřebního materiálu k analytickým systémům výrobce Beckman Coulter (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu k analytickým systémům DxC, 700AU, DxI 800 a Access 2 (výrobce Beckman Coulter). Blíže viz zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-26   Ultrazvukový přístroj pro JIRP (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
• Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka ultrazvukového přístroje pro Kliniku pediatrie a dědičných poruch metabolismu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. • Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2. Blíže viz zadávací dokumentace Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-25   Dodávky srdečních chlopní – Část 3.: Srdeční chlopeň: Biologická aortální - opakovaná (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu, který se používá při insuficienci, která může vést k srdečnímu selhání pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze (dále jen „VFN“). Předmětem plnění VZ je srdeční chlopeň biologická aortální. Předmět plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je vymezen i závazným návrhem smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2. Blíže viz. zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-25   Endosonografická sestava s věží (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
• Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka endosonografické sestavy s věží pro IV. interní kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. • Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2. Blíže viz zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-17   Dodávky systémů k endovaskulárnímu zajištění fixace aortálních stentgraftů (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky systémů k endovaskulárnímu zajištění fixace aortálních stentgraftů a utěsnění prostoru mezi stěnou aorty a aortálním stentgraftem. Je určen pro implantaci endovaskulární cestou jako součást EVAR a TEVAR procedur po implantaci stentgraftu či v rámci řešení případných pozdějších komplikací do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v Příloze č. 6 a č. 7 těchto zadávacích podmínek Předmět plnění veřejné … Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-13   Kardiostimulátory včetně příslušenství (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kardiostimulátorů včetně příslušenství pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze; blíže viz zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-12   Pomocní pracovníci pro provoz dopravy VFN v Praze – OPAKOVANÁ II (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
• Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka služby související s rozvozem stravy po areálech pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze, a to: o funkce závozníka o manipulace s mobilními přepravními skříněmi stravy (hmotnost cca. 400 kg) o manipulace při nakládání a vykládání z nákladních vozidel o doprava a předání mobilních přepravních skříní na kliniky zadavatele o ruční manipulace se schránkami na stravu (tablety) o ostatní provozní činnosti dle dispozic zadavatele • Předpokládaný počet pracovníků: … Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-12   Endoskop sonografický (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka sonografického endoskopu včetně SW pro IV. interní kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze; blíže viz zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-11   VFN Praha - KRL – B1 - rekonstrukce rehabilitace – realizace stavby ID: 335V112002301 (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce prostor Kliniky rehabilitačního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (dále též jen „VFN“) – v pavilonu B1 na adrese U Nemocnice 504/1, 128 08 Praha 2 - Nové Město. Cílem rekonstrukce je především vybudování tělocvičny v rekonstruovaných prostorech: - Práce budou prováděny dle projektové dokumentace (DSP a DPS) „Úpravy části 1.PP - rehabilitace“ zpracované společností Studio Acht, spol. s r. o. (dále též „Dílčí plnění - stavba“) Předpokládaná … Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-10   Dodávky kitu pro přípravu radiofarmaka 68Ga-DOTA-TOC (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) jsou průběžné dodávky kitu pro přípravu radiofarmaka (dále také jen „zboží“) pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze (dále jen „VFN“). Předmět plnění VZ je vymezen i závazným návrhem smlouvy který je přílohou č. 2 těchto zadávacích podmínek, přílohou č. 5 těchto zadávacích podmínek – Druh a předpokládaný počet. Množství předmětu plnění veřejné zakázky u jednotlivých položek uvedené v příloze č. 5 těchto zadávacích podmínek – Druh a předpokládaný … Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-06   Dodávky kitu pro přípravu radiofarmaka 68Ga – PSMA-11 (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) jsou průběžné dodávky kitu pro přípravu radiofarmaka (dále také jen „zboží“) pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze (dále jen „VFN“). Předmět plnění VZ je vymezen i závazným návrhem smlouvy který je přílohou č. 2 těchto zadávacích podmínek, přílohou č. 5 těchto zadávacích podmínek – Druh a předpokládaný počet. Množství předmětu plnění veřejné zakázky u jednotlivých položek uvedené v příloze č. 5 těchto zadávacích podmínek – Druh a předpokládaný … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: M.G.P. spol. s r.o.
2023-10-06   Podpora Identity managementu (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění ve smyslu této veřejné zakázky je poskytování služeb údržby a podpory stávajícího Identity managementu pro minimálně 7 000 identit zadavatele a případných služeb na vyžádání v rozsahu a způsobem stanoveným ve smlouvě o poskytování podpory, blíže viz zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BCV solutions s. r. o.
2023-10-05   VFN Praha – A2 – hybridní sál – projekční práce – opakovaná (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností pro investiční akci „VFN Praha – A2 – hybridní sál“. Předmětem plnění veřejné zakázky je zejména: a) Vyhodnocení podkladů předaných zadavatelem; b) Zabezpečení vstupních podkladů tzn. provedení všech průzkumů, zaměření a analýz nezbytných pro provedení předmětu díla (například geologický průzkum, zaměření, … Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-03   VFN Praha - rekonstrukce stacionáře – realizace stavby ID: 335V112002302 (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce části pavilonu D2 pro pracoviště Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (dále též „VFN“), na adrese Ke Karlovu 460/11, 128 08 Praha 2 Nové Město. Práce budou prováděny dle projektové dokumentace (DSP a DPS) „VFN Praha – PSY – Rekonstrukce stacionáře“ zpracované firmou PPS Kania s. r. o. a dle projektové dokumentace interiéru (DPS) “PSY - Rekonstrukce stacionáře (Voračických)” zpracované firmou STORING spol. s r.o. Předmět plnění VZ je … Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-02   Dodávky radionuklidového generátoru 68Ge/68Ga (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) jsou průběžné dodávky radionuklidového generátoru 68Ge/68Ga 740–1850 GBq (dále také jen „zboží“) pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze (dále jen „VFN“). Předmět plnění VZ je vymezen i závazným návrhem smlouvy který je přílohou č. 2 těchto zadávacích podmínek a přílohou č. 5 těchto zadávacích podmínek - Druh a předpokládaný počet. Množství předmětu plnění veřejné zakázky u jednotlivých položek uvedené v příloze č. 5 těchto zadávacích podmínek - … Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-26   Dodávky diagnostického injekčního roztoku s účinnou látkou Fluorocholin-(18F) (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) jsou průběžné dodávky diagnostického injekčního roztoku s účinnou látkou Fluorocholin-(18F) (dále také jen „zboží“) pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze (dále jen „VFN“). Předmět plnění VZ je vymezen i závazným návrhem smlouvy který je přílohou č. 2 těchto zadávacích podmínek a přílohou č. 6 těchto zadávacích podmínek – Druh a předpokládaný Množství předmětu plnění veřejné zakázky u jednotlivých položek uvedené v příloze č. 6 těchto zadávacích … Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-25   Servis a odborná údržba chromatografu Nexera X2/SCIEX QTRAP 5500 (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je pozáruční servis a odborná údržba kapalinového a hmotnostního chromatografu Nexera X2/SCIEX QTRAP 5500 a příslušenství umístěných na pracovišti Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) na dobu 5 let dle ostatních zadávacích podmínek. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2. Více viz zadávací podmínky. Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-22   Dodávky sterilizačního materiálu (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
• Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky sterilizačního materiálu pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze (dále jen „VFN“), a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v Příloze č. 6 a č. 7 těchto zadávacích podmínek. • Předmět plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je vymezen i závazným návrhem (pro danou část VZ) smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2. Veřejná zakázka je dělena na části: • Část 1.: Sterilizační sáčky (ploché, skládané) • Část 2.: … Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-21   Služba osobní dozimetrie (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb osobní dozimetrie ; blíže viz zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: VF, a.s.
2023-09-20   Dodávky spotřebního materiálu k analytickému přístroji Dynablot Automatic (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu kompatibilním s analytickým systémem Dynablot Automatic, výrobce Dynex Technologies spol. s r.o. (dále také jen „zboží“) pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze (dále jen „VFN“). Předmět plnění VZ je vymezen i závazným návrhem smlouvy, který je přílohou č. 2 těchto zadávacích podmínek, přílohou č. 6 těchto zadávacích podmínek – Druh a předpokládaný počet. Množství předmětu plnění veřejné zakázky u … Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-13   Dodávky spotřebního materiálu k trombektomickému systému pracujícímu na rheolytickém systému s možností přímé... (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky veškerého spotřebního materiálu pro rheolytický trombektomický systém k léčbě cévních uzávěrů (dále jen „zboží“) pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze (dále jen „VFN“). Předmět plnění (zboží) je blíže specifikován v příloze č. 5 těchto zadávacích podmínek – Ceník a specifikace zboží, a v příloze č. 2 těchto zadávacích podmínek – Návrh smlouvy o zřízení a provozu konsignačního skladu. Vybraný dodavatel bezplatně vypůjčí po dobu trvání smlouvy o … Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-13   Multimodální buněčný detekční systém (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka Multimodálního buněčného detekčního systému pro Kliniku pediatrie a dědičných poruch metabolismu, laboratoř pro studium mitochondriálních poruch Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2. Místo plnění: Ke Karlovu 2, Praha 2 Z důvodu časově omezené možnosti čerpání finančních prostředků výzkumného záměru určených k pořízení předmětu zakázky … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Altium International s.r.o.
2023-09-01   Vysokokapacitní sekvenátor pro next generation sequencing včetně opakovaných dodávek spotřebního materiálu (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
• Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka sekvenátoru nové generace pro Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, pozáruční servis na dobu životnosti přístroje a dále průběžné dodávky veškerého spotřebního materiálu po dobu životnosti přístroje (dále jen „zboží“) potřebné pro sekvenační analýzy uvedené v příloze č. 7 zadávacích podmínek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GeneTiCA s.r.o.
2023-08-29   DICOM prohlížeč (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka řešení DICOM prohlížeče (dále jen „SW řešení“), a to dle specifikace uvedené v příloze č. 2 těchto zadávacích podmínek (ZP). V rámci dodávky SW řešení zadavatel požaduje: a) Poskytování časově neomezených užívacích práv k SW řešení pro následující počet současně pracujících uživatelů: 1) klinický DICOM prohlížeč minimálně 200 plovoucích softwarových licencí, 2) diagnostický DICOM prohlížeč minimálně 30 plovoucích softwarových licencí. 3) dicomizace neDICOM … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ICZ a.s.
2023-08-28   Řešení pro řízení a správu privilegovaných oprávnění (PIM/PAM) (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Cílem zadavatele je vybrat dodavatele (a pořízení) řešení zajišťující řízení a správu privilegovaných oprávnění prostřednictvím systému PIM/PAM (Privileged Identity management, Privileged Access Manager) v prostředí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka HW appliance v režimu high availability (HA) včetně časově neomezených užívacích práv k SW pro řízení a správu privilegovaných oprávnění prostřednictvím řešení PIM/PAM včetně zprovoznění a záručního servisu v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Be a future s.r.o.
2023-08-14   Dodávky spotřebního materiálu pro stanovení specifických IgE protilátek proti alergenovým směsím, extraktům a... (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu pro stanovení specifických IgE protilátek proti alergenovým směsím, extraktům a molekulárním alergenům, tryptázy, ECP, IgG protilátek proti vybraným antigenům a lidskému IgA (dále jen „zboží“) pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze (dále jen „VFN“). Předmět plnění (zboží) je blíže specifikován v příloze č. 6 těchto zadávacích podmínek - Druh a předpokládaný počet, a v příloze č. 7 těchto zadávacích podmínek – Požadované … Zobrazit zadávací řízení »
2023-08-09   Dodávky spotřebního materiálu pro molekulárně biologická stanovení vybraných infekčních agens s výpůjčkou... (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky veškerého spotřebního materiálu pro molekulárně biologická stanovení vybraných infekčních agens (dále jen „zboží“) pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze (dále jen „VFN“). Předmět plnění (zboží) je blíže specifikován v příloze č. těchto zadávacích podmínek - Druh a předpokládaný počet. Vybraný dodavatel bezplatně půjčí po dobu trvání Kupní smlouvy na opakující se plnění dodávek zboží plně automatický analytický systém umožňující molekulárně … Zobrazit zadávací řízení »
2023-08-07   Nákup vozidel kat. N1 na elektrický pohon – část 1 opakovaná (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka čtyř vozidel kategorie N1 s plně elektrickým pohonem pro odbor dopravních služeb Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN). Předmět plnění veřejné zakázky (VZ) je vymezen i závazným návrhem smlouvy, který tvoří přílohu zadávacích podmínek č.2. Projekt je realizován v rámci Národního programu Životní prostředí (výzvy NPŽP 3/2022 Ekomobilita) a Národního plánu obnovy ČR a je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU. Místo předání a plnění: … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Louda Auto a.s.
2023-07-31   VFN – Sběr, přeprava a odstraňování odpadu ze zdravotní péče a nebezpečného odpadu (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je závazek vybraného dodavatele zajišťovat pro zadavatele služby v oblasti nakládání s odpady, tj. sběr, odvoz a odstranění nebezpečných odpadů ve spalovně nebezpečných odpadů včetně souvisejících služeb (tzv. další služby) v souladu se zněním zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcích předpisů v platném znění, z areálů Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Součástí předmětu plnění je přeprava odpadu vozidly, které splňují podmínky Evropské dohody ADR. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: VEBLO a.s.
2023-07-21   USG přístroj pro Ambulanci příjmovou (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
• Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka 1 ks USG přístroje pro Urologickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. • Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: NIMOTECH, s.r.o.
2023-07-21   Ultrazvukový přístroj High-end tř. pro GPK-UVZ diagnostika (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
• Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka 1 ks ultrazvukového přístroje pro Gynekologicko-porodnickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. • Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o.
2023-07-19   REACT EU 98 - Cholangioskop perkutánní s věží – opakovaná 4 (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka videoendoskopického systému pro výkony cholangioskopie pro IV. interní kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2. Blíže viz zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
2023-07-19   REACT EU 98 - Pojízdné skiagrafické přístroje – část 2 - opakovaná (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
• Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka pojízdného skiagrafického přístroje pro Kliniku pediatrie a dědičných poruch metabolismu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. • Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Exray s.r.o.
2023-07-18   Ultrazvukový přístroj pro intenzivní medicínu s FAST protokolem (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka ultrazvukového přístroje pro intenzivní medicínu s Fast protokolem pro Nefrologickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Blíže viz zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CHIRONAX ESTRAL spol. s r. o.
2023-07-10   Rouškovací sady – rouškovací sety pro II. chirurgickou kliniku a KARIM VFN (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky rouškovacích sad – rouškovacích setů pro II. chirurgickou kliniku a Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (dále jen „KARIM“) Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (dále jen „VFN“), a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v Příloze č. 6 a č. 7 těchto zadávacích podmínek. Předmět plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je vymezen i závazným návrhem smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2. Blíže viz. … Zobrazit zadávací řízení »
2023-07-04   Rouškovací sady – gázové sety pro II. chirurgickou kliniku a KARIM VFN (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky rouškovacích sad – gázové sety pro II. chirurgickou kliniku a Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (dále jen „KARIM“) Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (dále jen „VFN“), a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v Příloze č. 6 a č. 7 těchto zadávacích podmínek. Předmět plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je vymezen i závazným návrhem smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2. Blíže viz zadávací … Zobrazit zadávací řízení »
2023-07-03   Rouškovací sady pro Urologickou kliniku (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky rouškovacích sad pro Urologickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (dále jen „VFN“), a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v příloze č. 6 - Výpočet nabídkové ceny/Položkový ceník, a č. 7 - Složení setů, těchto zadávacích podmínek. Předmět plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je vymezen i závazným návrhem smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2. Zobrazit zadávací řízení »
2023-06-23   Průběžné dodávky zařízení pro komunikaci sestra-pacient Visocall IP, příslušenství a náhradních dílů výrobce Schrack Seconet (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění jsou průběžné dodávky zařízení pro komunikaci sestra-pacient Visocall IP, příslušenství a náhradních dílů výrobce Schrack-Seconet z důvodu zachování již vynaložených investic a kompatibility se stávající infrastrukturou (LAN, WAN, software), a to na základě kupní smlouvy na opakující se plnění a následných písemných objednávek vystavovaných dle aktuální potřeby zadavatele (rekonstrukce budov, části budov, oddělení anebo při havárii, obměně apod.), a to po celou dobu trvání smlouvy. Blíže … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Schrack SECONET, organizační složka
2023-06-21   Pomocní pracovníci pro provoz dopravy VFN v Praze - opakovaná (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
• Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb souvisejících s rozvozem stravy po areálech pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze, více viz zadávací podmínky. Zobrazit zadávací řízení »
2023-06-19   Servis a odborná údržba Hanabi-PII Plus (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je pozáruční servis a odborná údržba automatu Hanabi-PII Plus umístěného na Ústavu lékařské biochemie a lab. diagnostiky – Centru nádorové cytogenetiky VFN v Praze na dobu neurčitou dle ostatních zadávacích podmínek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioTech a.s.
2023-06-16   Dodávky registrované inhalační směsi plynů: 50 % N2O (oxid dusný) + 50 % O2 (kyslík med.) (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky registrované inhalační směsi plynů 50 % N2O (oxid dusný) + 50 % O2(kyslík med.) v 10 litrové tlakové lahvi s uzavíracím ventilem a zabudovaným regulátorem tlaku, průtokoměrem a plnícím tlakem 170bar.Smlouva bude uzavřena na dobu 4 let. Předpokládaný odběr plynu za 4 roky: 130 tlakových lahví o objemu 10 litrů. Dodávka předmětu plnění bude probíhat na základě dílčích výzev zadavatele. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena i v příloze č. 2 … Zobrazit zadávací řízení »