Dodavatel: ATEKO a.s.

14 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel ATEKO a.s.

2023-04-20   Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP na stavební akci „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní... (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na stavební akci „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ATEKO a.s. Bung CZ s.r.o. INFRAM a.s. Tubes spol. s r.o.
2023-01-17   Rámcová dohoda - servis rekuperačních jednotek nízkoteplotní absorpce (ČEPRO, a.s.)
Jedná se o uzavření RD o provedení servisních, profylaktických prohlídek s jedním dodavatelem, tj. stanovení rámcových smluvních podmínek pro jednotlivé dílčí zakázky, jejichž předmětem je zajištění operativního servisu, profylaktické kontroly a zajištění náhradních dílů pro rekuperační jednotky nízkoteplotní absorpce ve skladech zadavatele ČEPRO, a.s., skladu Mstětice, Hněvice, Klobouky, Smyslov, Sedlnice a Včelná, které se nachází na území České republiky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ATEKO a.s.
2022-09-29   Laboratoř vodíkových technologií projektu CEETe (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, odzkoušení, zprovoznění a servis zařízení a technologických rozvodů laboratoře vodíkových technologií, včetně bezpečnostně-zajišťovacích a podpůrných technologií laboratoře (dále též „LVT“). LVT je součástí projektu CEETe - Centrum Energetických a Environmentálních Technologií v campusu VŠB-TUO. LVT bude instalována v nově vznikající budově CEETe. Blíže viz zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ATEKO a.s.
2022-09-12   Rámcová dohoda_Projektová a inženýrská činnost za účelem oprav nebo rekonstrukcí skladovacích kapacit a... (ČEPRO, a.s.)
Projektová a inženýrská činnost za účelem oprav nebo rekonstrukcí skladovacích kapacit a souvisejících technologií ve vlastnictví ČEPRO, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ATEKO a.s. IP Projekt a.s. PIK s.r.o. VAE CONTROLS, s. r. o.
2021-04-20   Technologie pro termochemickou konverzi (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, odzkoušení, zprovoznění a servis laboratoře termochemické konverze. Všechny technologické části budou tvořit technologický celek, který bude dodán v rámci jediné ucelené dodávky a bude umožňovat provoz a chod instalovaných zařízení a přístrojů. Laboratoř termochemické konverze je součástí projektu CEETe - Centrum Energetických a Environmentálních Technologií v campusu VŠB-TUO. Laboratoř bude umístěna v nově budovaném objektu CEETe. Podrobný popis je uveden v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ATEKO a.s.
2020-12-18   Cooling System based on Brayton cycle TP20_121 (Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.)
Předmětem veřejné zakázky je návrh, výroba, dodávka, instalace, integrace a ověření chladicího systému založeného na Braytonově motoru do laserového paprsku L2 zařízení ELI-Beamlines provozovaného zadavatelem. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ATEKO a.s. Ateko, a.s.
2019-01-28   Servis rekuperačních jednotek nízkoteplotní absorpce (ČEPRO, a.s.)
Jedná se o uzavření RD o provedení servisních, profylaktických prohlídek s jedním dodavatelem, tj. stanovení rámcových smluvních podmínek pro jednotlivé dílčí zakázky, jejichž předmětem je zajištění operativního servisu, profylaktické kontroly a zajištění náhradních dílů pro rekuperační jednotky nízkoteplotní absorpce ve skladech zadavatele Čepro, a.s., skladu Mstětice, Hněvice, Klobouky, Smyslov, Sedlnice a Včelná, které se nachází na území České republiky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ATEKO a.s. Ateko, a.s.
2018-01-08   Obměna rekuperačních jednotek (ČEPRO, a.s.)
Předmětem plnění je obnova jednotek rekuperace benzínových par na 6ti skladech společnosti v proběhu 4 let. Hlavním předmětem plnění této zakázky jsou stavební práce zahrnující dodávku technologií a následný servis. Technologický proces rekuperace benzínových par (RBP) zajišťuje snížení obsahu uhlovodíků ze vstupní paroplynové směsi a vrácení kondenzátu benzínových par ve směsi s pracím benzínem zpět do skladu k běžnému využití. Zadavatel požaduje, aby technologie RBP byla kombinovaným dvoustupňovým … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ATEKO a.s. Ateko, a.s.
2017-02-09   Dodávka regenerátorů TEG (innogy Gas Storage, s.r.o.)
Předmětem plnění je dodávka dvou regenerátorů triethylen glykolu pro podzemní zásobník plynu (PZP) Štramberk. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ATEKO a.s.
2014-02-06   Susen – Cirkulátor pro experimentální okruh HTHL (Centrum výzkumu Řež s.r.o.)
2x cirkulátor pro experimentální okruh vysokoteplotní heliové reaktorové smyčky HTHL Susen. Tlaková obálka Cirkulátoru bude spadat do kategorie „vybrané zařízení” s vlivem na jadernou bezpečnost. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ATEKO a.s.
2013-06-12   Návrh, výroba a dodávka systému kryogenní chladící smyčky pro laserovou hlavici typu multislab s optickým výkonem 100 W (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je návrh, výroba a dodávka systému kryogenní chladící smyčky pro diodově čerpaný multideskový laserový zesilovač poskytující pulsy s nominální energií 10 J na opakovací frekvenci 10 Hz. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ATEKO a.s.
2012-06-07   Výzkumné experimentální zařízení pro výrobu syntézního plynu zplyňováním biomasy a Výzkumné experimentální zařízení... (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a realizace Výzkumného experimentálního zařízení pro výrobu syntézního plynu zplyňováním biomasy a Výzkumného experimentálního zařízení pro syntézu Fischer-Tropsch. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ATEKO a.s.
2012-02-28   Práce s plyny (Vysoké učení technické v Brně)
Veřejná zakázka na dodávky je v souladu s § 98 zákona rozdělená zadavatelem s ohledem na povahu předmětu veřejné zakázky na následující části: — Část 1 – Experimentální zplyňovací jednotka, — Část 2 – Trať přípravy vzduchu pro oxické spalování a zplyňování, — Část 3 – Experimentální spalovací zařízení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ATEKO a.s. GEMOS CZ, spol. s r.o. Oxywise, s.r.o.